Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

Az előző két írásban vettük Sátán két főbb eszközét Elohim tervének meggátolásában. A beelőzés és szélsőségek irányába való tolás ugyanazt a célt szolgálja, mely az idő húzása. A legtöbb választottat, ha már nem tudja letéríteni az útról, vakvágányokra, zsákutcákba próbálja bevinni, hogy addig is lopja az időnket, energiánkat és meddőséget okozzon. Ezek mind hátráltatnak bennünket elhívásunk és saját szellemi növekedésünk beteljesedésében.

Az előző két témánk a BEELŐZÉS és a FÉLRETOLÁS mind a VISSZAHÚZÁS-unkat szolgálják lényegében.

Káin nemzetsége Séth számára, ahogy Ishmael Izsáknak és Ezsau Jákób életében, mind olyan elképesztő visszahúzó erő, mely Elohim Tervének a meghátráltatására szolgálnak.

Amikor hívő embereket azzal téveszt meg, hogy SZÉSŐSÉGEKBE taszítsa és bizonyos igazságokból emberi dogmák szülessenek, farizeusivá degradálva törvények helyreállását a Szent Szellem munkája helyett, akkor is fékezés, akár teljes leállást ér el Krisztus Testének a haladásában.

Ezek a folyamatos leállások késztetnek sokakat arra, hogy kitörjenek és tovább fussanak, továbbvigyék a fáklyát a Keskeny Úton.

Belénkkapaszkodás

Vannak azonban további esetek, amikor nem beelőzés, vagy félretolás által, hanem csak úgy észrevétlenül egyfajta hátulról való belénkkapaszkodás által, lefékezik szolgálatunk haladását.

Emberek a ruhánkba / elhívásunkba kapaszkodva húznak gyakran vissza bennünket a haladásban

Amikor előremenni nem akaró emberek folyamatosan kiontják lelküket és nem figyelnek, nem várnak viszonzásul semmilyen megoldást élethelyzetükre, hanem csak arra vágynak, hogy valaki meghallgassa őket szüntelen és egyetértsen velük. Ilyenkor a legbölcsebb dolog, ha figyelmeztetéseink ellenére bűneiket nem elhagyni kívánják, hanem visszaigazolást lelki vágyaikra, hogy forduljanak inkább psihológushoz, mert ez a fajta szolgálat és lelkigondozás nem a mi műfajunk.

Ruhánkba kapaszkodás egyik legfőbb példája már Ábrámnál elkezdődött, amikor kihívását követően azonnal megjelenik Lót unokaöccse, aki valami oknál fogva csatlakozik hozzá és velemegy, holott semmi ilyen előzetes utasítást, vagy engedélyt nem olvasunk YHWH szájából. Erről bővebben: Az Igaz Lót c. bejegyzésemben.

Lót igen nagy veszélybe sodorta Ábrámot és embereit, vagyonát/örökségét, idejét rabolta. És mielőtt elváltak volna, még viszálykodást is keltett az embereivel.

Az előbb említett eset minimum az időnket rabolja, de akár energiánkat is, sőt még lelkiismeretfurdalás is okozhat, ha szellemben nem vagyunk érettek, mivel még magunkra vesszük a másik előrehaladni nem akarását azáltal, hogy nem tudunk mit tanácsolni nekik és egyesével elemezgetjük hiábavaló életproblémáikat a-helyett, hogy az azokból való megtérést és megbánást hírdetnénk nekik.

Gyakran tapasztalni, utcai szolgálataink során is, egyes testvérek leragadnak egyes embereknél. Valahogy nem érzik azt a határt, amikor a felebarátunk iránt tanúsított türelem és szeretet ideje lejárt és egy másik szabály lép érvénybe: a továbbhaladás és a por leverése lábunkról.

Sok esetben a Krisztusi Szeretet mellett ott lappang a hamis humanizmus, főként nőknél figyelhető ez meg, amikor az utcán olyan emberek húzzák az időt, akik szemmel láthatóan nem Krisztusra kiváncsiak, esetleg borravalót remélnek tőlünk. Ha közben szétnézünk, talán több olyan személy halad el mellettünk, akik a békesség emberei, azok, akiknek a szíve sokkal inkább elő van készítve az Evangélium befogadására.

Hasonlóna, mint Ábrahám esetében, jó akaratból kitartunk rokonok, járókelők, idegenek, hajléktalanok mellett és nem vesszük észre, hogy esetleg egy másik rokon, idegen, járókelő vagy hajléktalan felé kellene elindulnunk végre.

Erőltetett, idejében meg nem szakított álszolgálatok ezek.

A mentős sem engedi az ablakban álló öngyilkosságra elszánt embert, hogy ruhájába kapaszkodjon, sőt ő maga sem ragadja meg az illető ruháját, nehogy magával rántsa zuhanásába.

Szellemi gyermekkorban való tartás

További igen alattomos fék az emberek előrehaladásában, amikor tudatosan megmaradnak szellemi atyjuk fenhatósága alatt. Amikor ugyanannak az embernek a szavain él éveken, évtizedeken keresztül és sosem válik ő maga szolgálóvá, mások atyjává. Hétről hétre, taníttatnak, de a teljességre sosem jutnak el. Ilyen a máig tapasztalható egyházak katolikus mintára felépült gyülekezetek, ahol ugyanaz a maréknyi ember tanít éveken át, több száz, akár több ezer embert. Kis vatikánok, kis pápáikkal és kis ministránsaikkal.

Ezt a témát több írásomban, bővebben és a megoldás lehetőségének említésével tárgyalom: pd. A Tanítványok Cselekedetei

További FÉKEK

A különböző szellemi fékek listáját majdnem a végtelenségig lehetne folytatni. A jelen írásban azokat a problémákat szerettem volna figyelmeztetőül elétek hozni, melyek a szolgálatban álló, újjászületett emberek életében a leggyakoribb visszahúzó erőkként jelentek meg szemünk előtt, vagy akár saját életünkben az utóbbi évek során.

Kommentbe biztatok minden olvasót, hogy írja be, mi az a fék, melyet tapasztalt, ami az előrehaladásban, a megszentelődés folyamatában számára visszahúzó tényező volt.

RichardSipos/25/11/2022

Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

Az előző részben láthattuk, hogy az Út-on való haladásunkat az ellenség meg tudja nehezíteni azáltal, hogy hamis eszközökkel beelőzi az Örökkévalótól származó, a haladáshoz adott valódi történéseket/áldásokat.

A cél felé való futásunkat egy további fogással is tudja gátolni, hátráltatni, illetve sok esetben meghiúsítani, ez pedig nem más, mint

a SZÉSŐSÉGEK felé való eltolás, a Közép Útról való félrelökés jobb, vagy bal irányba.

Továbbra is a Reformáció folyamatán és annak fejlődésén keresztül tudjuk szemlélni ennek a pusztító munkának a következményeit.

Dualizmus és hidegháborús állapot kialakítása

A sátán egyik legkiválóbb eszköze az emberek megtévesztéséhez a dualizmus. Minden egyes lépésnél felkínál két tábort, a hiányosat, és az eltúlzottat. Egy ismert és érdekes szemléletése ennek a folyamatnak, amit Madách Imre bemutatott a Homousion és a Homoiusion dualizmusán keresztül az Ember Tragédiája c.-ű művében.

Rómától kezdve több világi nagy hatalom is ennek az “oszd meg és uralkodj” elven tartotta fenn a birodalmát.

Amikor eljön az ideje egy Igazság helyreállításának, ami egyes hívők szívében megfogan és ezt Sátán nem tudja megakadályozni, akkor a beelőzés helyett gyakran azt a taktikát választja, hogy enged. Egy kis időre leáll, engedi, hogy megtörténjen, aminek meg kell. Engedi az egyházakból való kiszakadást, engedi a megújulni vágyó emberek összeszervezkedését és elindulását az Egyház további megtisztításának útján.

Majd amikor mindez megtörténik, megalakulnak az új irányzatok, amikor az emberek még lendületben vannak az “arany középút” felé, akkor hirtelen odalép hátulról és szellemi értelemben jól hátbavágyja őket, hogy átbillenjenek a ló másik oldalára.

Mert, amikor szakadás történik, ott vádaskodás, kirekesztés, vita, átkozódás, kárhoztatás és akár fizikai üldöztetés is megindul. A megújulni vágyókat minden esetben eretneknek titulálják, “Isten” ellen lázadóknak, ami igen csak megviseli azokat, akik legtöbb esetben épp, hogy Krisztus Szellemének engedelmeskedve, csupán tovább szeretnének haladni a megszentelődés útján.

Pontosan ezeket a sérüléseket használja ki az ellenség, hogy Krisztus kizárólagos uralma és vezetése helyett, ismét felépítse az emberi uralmat, így kevert szellemiséget létrehozva.

A sérülésből gyűlölet lesz. A gyűlöletből harc, majd a harcból egy folyamatos bizonygatási kényszer, mely ahhoz vezet, hogy a helyreállt dolgokat emberileg kezelik és elkezdenek túl nagy hangysúlt fektetni rájuk.

A reformokból dogmákat, a dogmákból pedig üdvkérdést csinálnak.

Ilyenkor kialakulnak a túlkapások, a nem biblikus módon használt dolgok. Ez az állapot visszahat azokra a közösségekre, ahonnan a megújúlt hívők kijöttek mintegy visszaigazolásként hatnak rájuk, hogy mégis nekik volt igazuk. Így lefagyott, leragadt állapotukban még jobban megrögzülnek. Majd ez a fokozódó beteg állapot ismét visszahat a másik félre, aki még szélsőségesebben kezdi hirdetni reformjait.

Így látjuk mélyülni a gátakat keresztény csoportok között. A külsős embernek pedig, aki megtérni kíván és látja mindezt gyakran nem marad más lehetősége mint beállni az egyik, vagy a másik szélsőséghez és részt venni a harcokban, vagy belátni, hogy valami nagyon nincs rendjén és visszamenni/maradni a világba. Így veszik el a kedvét sokaktól, hogy megtérjenek.

Néhány példa a dualista szélsőségekből :

Mindenféle kommentár és további magyarázat nélkül, lássunk néhányat ezekből a szélsőségekből. A lista nem teljes, és a jobb szemléltetés végett nem kizárólag keresztény irányzatokat és táborokat tartalmaz. Sokak számára ismertek ezek az egymással szemben álló csoportok, akik lényegében egymásban táplálják és gerjesztik mindazt ami emberi és/vagy démoni.

Talán segít sokaknak meghatározni hol is állnak az egyetlen keskeny arany középúthoz képest – ami Yeshua HaMashiah – és hol érdemes megállni, esetleg visszavenni, továbblépni – mindig szem előtt tartva, hogy a jót is hamissá teszi az ellenség.

Mivel az ember Szellemi állapota túl komplex, ahhoz, hogy két dimenzióban gondolkozzunk, figyeljünk arra, hogy akár több kategóriában is érintettek lehetünk, így a Szent Szellem kiegyensúlyozott állapotától több szálon is elkallódhatunk.

  1. Túlfűtött karizmatikusság / Anti-karizmatikusság
  2. Siker Evangélisták / Önmarcangoló aszkéták
  3. Nyelveken szólók / Prófétálók
  4. Anti-Szemiták / Zsidó rajongók
  5. Jobb oldali / Bal oldali
  6. Republikánus / Demokrata
  7. Törvényeskedő / Törvénytagadó
  8. Szigorú “Istent” félő / Mindent elnéző “Istent” hírdető
  9. Úrvacsorából varázslást űzők / Úrvacsorát üres szimbolumnak tekintők
  10. Szombatisták / Vasárnaposok

Le kell szögezni, hogy az ördög a féligazságokban bújik meg.

Legtöbbször mindkét tábor valamilyen ellentétesnek tűnő alapigazsággal támadja a másik felet.

Erre kiváló eszköz példáúl Pál-nak látszólag ellentmondó és nehezen értelmezhető kijelentései, amit az ellenség mesteri módon használ Kirsztus Testének megosztásához.

A megoldás nem az egyik tábor érveinek teljes lenullázása a másik javára, hanem mindkét félnek fel kell ismernie, hogy valahol valami nála sem stimmel és ezt alázattal elfogadni, hogy YHWH előtt, Krisztusban rendezze. Így indulhat el visszaközeledés egymáshoz, nem a különbségek elfogadásával, hanem az emberi feleslegektől megszabadulva, Krisztus Szelleme teljes vezetése alatt, a különbségektől megszabadulva.

Mert még az ökuméné is egy olyan beelőző hamisítvány, mely mindent összetákol a valódi egység helyett, ahol minden salaktól megtisztulva, kevertség helyett, Egy Szent Szellemben találunk rá egymásra.

Ma szimbolikusan November 11-én posztolom ezt az írást. Legyen meg Krisztus Testében is a Fegyverszünet Napja. Álljunk a jó oldalon, a Győztes Király mellett, nehogy egy újabb Trianon következzen be szellemi síkon.

A következő írás egyfajta összekötője lesz az első kettőnek. : Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

RichardSipos/2022/11/11

Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

Az Üdvtörténet “játszmájában”, ellentétben az egyszerű sakkjátékkal, az eredményt és a győztest már előre ismerjük. Az ellenség bár tudja, hogy a végén veszíteni fog, számára a tét, hogy minél több bábut magával rántson. Ha már győzni nem tud, egyedüli célja maradt, hogy minél több kárt okozhasson és minél kevesebben részesülhessenek a Király győzelmében.

A mi célunk Yeshua tanítványaiként pedig, saját és bábutársaink (emberársaink) megmaradása a sakktáblán.

Ebben a három írásban szeretnék felvázolni és leleplezni néhány alap eszközt/csalást, melyet az ellenség felhasznál megtévesztésünkhöz, hogy ha nem is minden esetben sikerül magával vinnie a megtévesztetteket, de legalább gátolhassa azok működését és hatékonyságát. Működés alatt azt értem, amikor egy hívő ember szolgálatának a kiteljesedését gátolja valami, ami miatt nem tud előrelépni szellemben, nem tud kiteljesedve szolgálni embertársai felé mert valamilyen idegen tanítás, jelenség, szellemiség belekeveredik az életébe/szívébe.

Több ilyen megtévesztő eszköz is létezik. Most 3-at fogunk kiemelni, melyek azért fontosak, mert igen ritkán esik szó róluk, holott úgy érzem a legveszedelmesebb és legeredményesebb fegyverei az ellenségnek.

BEELŐZÉS

Ősidők óta és szinte elsőként felbukkanó jelenség és eszköze Sátánnak, Elohim lépésének az előre való leutánzása. Gyakran megfigyelhetjük saját tanítványi utunk során is, hogy az ellenség hamis áldásokkal, helyzetekkel, személyekkel megkínál bennünket mielőtt az Elohimtól származót megkapjuk, mintegy árnyékaként az igazinak, az eredetinek.

1 – Séth nemzetsége / Káin Nemzetésge

Miután Káin meggyilkolta testvérét Ábelt, az Elohim szerinti vérvonal megszakadt egy időre, mindaddig, amíg Séth küldve lett Ábel behelyettesítésére.

Megfigyelhetjük, hogy Káin nemzetségtáblázatában jó előre, megszületnek olyan emberek, melyek nevei szinte egy az egyben megegyeznek Séth nemzetségtáblázatában szereplőkkel, ráadásul ugyanabban a sorrendben, sőt még Káin neve is megelőzöte Séth unokáját Kénánt. Mivel Séth jóval fiatalabb volt Káinnál, így leszármazottai is mind néhány év “késéssel” születtek meg hamis előképeik előtt.

KÁIN – Hánók Irád MekhujáelMethusáel LámekSÉTH – Énós Kénán Mahalálél Járed Énokh Methusélah Lámekh

2 – Izsák és Ishmáel

Olyan esetet is láttunk már, ahol Elohim ígéretében való hitetlenség miatt emberek lépnek, kigondolnak ötleteket, majd végrehajtják. Így az ellenség a hitetlenséget kihasználva ráveszi magát az embert, hogy beelőzze YHWH tervét.

Így születhetett meg Ishmáel Izsák előtt, mely máig kiható gondokat okoz a választott népnek.

Később is látjuk ugyanezt az emberi beleavatkozást YHWH végső szabadító cselekedete előtt, amikor Jákób és Rebeka saját terve alapján szerezte vissza az elsőszülöttségi áldást a jogos fiú számára.

3 – Jákób születése / Ézsau születése

Ahogy egy másik írásomban bővebben kifejtem. Ézsau, mint az ellenség küldötte, már az anyaméhben kihasználta Jákób, Elohim küldöttjével szembeni fizikai erőfölényét, amikor már az anyjuk méhében helyezkedett és Jákób helyét foglalta el a kijáratnál. A két gyerek tusakodásának oka a következő volt: előbb kijönni, hogy az elsőszülöttségi jog neki járhasson.

YHWH-nál van egy rend, egy törvény, mely már akkor érvényben volt, Mózes előtti időszakban is, mely szerint az első fiú gyermeket illeti a család örökségének a java (mind szellemben, mind anyagi értelemben).

Sátán, YHWH-val szemben mindig erővel és hatalommal lép fel.

Ézsau beelőzése azt a célt szolgálta, hogy az Elohimi törvényt kisajátítsa magának a látható világban, hogy emberek előtt joggal követelhesse azt, amit eredetileg YHWH Jákóbnak szánt. Mivel későbbi próféta szájából tudjuk, hogy “Jákóbot szerettem, Ezsaut gyűlötem” – Malakiás 1:2-3

Így talán érthető, hogy Jákób miért fogta meg testvére lábát, jelezve a külvilágnak, hogy: “ezt a kérdést még megbeszéljük”.

4 – Reform / Szekta

A reformáció folyamatában is többször becsúsztak hasonló beelőzéses merényletek.

Ez történik, amikor az ellenség tudja, hogy egy bizonyos reformnak elkérkezett az ideje. Ilyen például, amikor a pogány eredetű theos, dios, deus, zeus, got és ishtár, idegen istenek nevei felhagyásának ideje elérkezik és Elohim meg YHWH nevek helyreállítása elérkezik. Előtte Sátán bedobta a Jehova tanúk szektáját. Ez a valódi küldetése a Jehova Tanúi szektájának, akik visszaállítják az Örökkévaló nevét, ugyanakkor megpróbálják lerombolni Krisztus képét és elohimi (isteni) lényegét, „pusztán” arkangyali rangra redukálva Őt. Helyreállítanak valami lényegeset, mellette pedig elpusztítanak egy még nagyobbat. Hasonlóan, amikor a Shabbat/Szombat helyreállását megátolja olyan irányzatokkal, melyek ezt az igazságot több nyílvánvaló tévtanítással vegyitik.

Ezek a szekták semmilyen más célt nem szolgálnak, minthogy a reformálandó témákat lejárassák azoknak a tiszta hitű és szándékú híveknek a szemében, akik eredetileg arra hivattak, hogy a reformáció folyamatát továbbvigyék Elohim eredeti akarata szerint. Ezek kezéből ragadtatnak ki a reformálandó dolgok, hogy mások kezébe adassanak. Olyan bábukat mozgósít ilyenkor az ellenség, akik az igazságot beszennyezik tévtanokkal, hogy Krisztus Testének nagy része ne menjen tovább a megszentelődés útján.

Meg kell említeni, hogy nem szabad engedni magunkat beleesni abba a hibába, hogy ki se ejtek bizonyos dolgokat a számon, nehogy holmi szektával azonosítsanak. Ez a fajta hozzáállás megalkuvás az ellenséggel, konfliktuskerülő gyáva magatartás, mely tudatosan engedi az ellenséget magával ragadni az igazságot.

Mert ő valóban, mint a hazugság atyja, hazugságait minden esetben valami igazságra alapozza, hogy azt elferdítse, kissé másképp tálalva kisajátitsa magának: “Valóban azt mondta Elohim, hogy a kert fáiról nem ehettek?”. Az igazságot kimondja, csak csúsztatva, itt az általánosítás eszközével – minden fáról és nem arról az egyről.

4.1 Luther / többi Reformátor

Talán sokakat sokkolni fog, de látásom szerint maga Luther is egy ilyen beelőző hamis báb volt a sakktáblán, aki talán Kálvin előtt azért lett bevetve, hogy az ellenreformációt már az ő személyében elindítsa az ellenség. Hiszen sokan tudják, hogy Luther, szemmel látható terheltségén túl, több olyan pontot “katolizált” vissza, melyet ő maga reformált meg néhány évvel korábban. Ha pedig valakit sokkol a terheltség vádja vele szembe, meghívom, hogy olvassa el a zsidóságról írt panfletjeit, melyek mindennek elmondhatóak, csak épp Krisztusinak nem. A démonizáltság megállapítása pedig nem kárhoztatás, hanem diagnózis, mely szükségszerű a gyógyulás elindításához. Őt már gyógyitani senki nem fogja közülünk, YHWH egyedül tudja, megyógyult-e végül, hol van, mit rendezett, idejében vagy sem, nem a mi dolgunk megállapítani. Azonban, mivel ez a terheltségi állapot a reformációs munkásságának teljes ideje alatt kitartott, romlott és romboló hatása máig kihatnak. Így igen szükségszerű lenne megvizsgálni, milyen mértékben származnak tőle az egyébbként egyértelműen megmaradt katolikus gyökerek a protestáns kereszténységben. Az intézményes egyházat ő ellenezte elsőként, mégis máig hálózatokat és egyházakat épít a “megújjúlt” kereszténység, továbbá a gyeremkkersztség abszurditására is ő hívta fel a figyelmet először a reformáció története során, munkássága vége felé mégis visszavonta mindenféle római egyház nyomásától függetlenül.

5 – Krisztus visszajövetele – anti-krisztus eljövetele

A legfőbb és az legutolsó beelőzési művelete sátánnak, amikor eljön az anti-krisztus alakjában, hogy a Krisztust visszaváró kereszténységet is megtévessze. Jeleket és csodákat fog művelni világszerte, tűzet hoz le az égből és valamilyen “magasztos” teológiai eszmefuttatás – hamis tanítás által, sokakat megtéveszt, akik majd elhiszik, hogy Krisztus mégis testben jött vissza és nem Szellemben – Megdicsőült Testben – az ígéret szerint:

Yeshua HaMashiah, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni.

Ez utóbbi beelőzési megtévesztéssel azért is időszerű foglalkoznunk és felhívni a hívők figyelmét, mert sok jel arra utal, hogy a hamis próféta megjelent a látható világban és már színre is lépet.

6 – Egyebek

A listát bizonyára lehetne folytatni. Jelenlegi látásom szerint ezek a főbb beelőzések, melyeket eddig sikerült beazonosítanom. De vannak még “apróbb” érdekességek. Elohim eredeti működését, tervét, lényegét más ördögi megnyilvánulások előzték meg. Ókori pogány hitvilágokban Elohim hármas megjelenésének kiteljesedése előtt jóval, már megjelentek a hármas istenségek, a hamis beelőző szentháromságok, melyek azt a célt szolgálják ma, hogy gyanússá tegyék az eredeti Szent Háromságot.

Talán sumérek, vagy más ókori pogány nép lakóhelyén archeológusok találtak olyan, a Salamoni Templom felépítését jóval megelőző olyan Ashera vagy Baál templomokat, melyek strukturája, alakja és felépítése igen hasonló ahhoz a Szentélyhez, melyet Dávid király fia épített meg. Ennek a felfedezésnek következménye, az idősíkon később felépült eredetinek a deligitimációja, azaz az eredetit tűntetik fel hamisítvánnyak, hiszen az emberi kronológikus síkon később jelent meg.

Mit üzen ez nekünk?

Számunkra azért érdemes odafigyelni erre az ősi romlott ösztönre, mert embertársaink is gyakran így próbálnak helyezkedni és kisajátítani azt ami a miénk. Gyakran tapasztaljuk tanítványi utunkon, hogy adatnak lehetőségek. Akiknek sikerült az ilyeneket valaha felismerni és nem beleesni a csapdába, el tudják mondani bizonyságként, hogy mekkora áldás követte a hamisnak az elengedését. Ehhez azonban kérnünk kell a Szent Szellem egyik legfontosabb gyümölcsét a

szellemek megkülönböztetésének az ajándékát

Nemcsak a szellemekét, hanem azok ármánykodásainak meglátását, leleplezését, hogy ne lehessünk megtéveszthetőek.

Magyarországon is vannak messiáshívő titulust magukra vevő ilyen beelőző szolgálók, szolgálatok. Ők azok, akik korábban felbukkantak és több ponton hasonló tanokat hírdetnek, mint mi magunk is. Sokakat vezettek lényegében a felismerések jó útjára, miközben ravaszul és észrevétlenül elkezdték adagolni apránként mérgüket. Mindezt addig, amíg egyszer csak magát Krisztus vérét és keresztáldozatát, illetve a Szent Háromságot kezdték el megkérdőjelezni, majd nyiltan tagadni.

Tudatosítanunk kell, hogy a reformáció/helyreállás következő lépéseit addig szükséges keresnünk és megtennünk, amíg az Végleges Reformációt maga Yeshua HaMashiah be nem végzi, amikor visszajön, hogy megkezdje 1000 éves uralmát még itt a földön.

Tudatosítanunk kell továbbá, hogy a Reformáció nem más, mint visszatérés a tanítványi élet eredeti formájához, mely Jeruzsálemben született zsidó körökben az Apostolok Cselekedetei idején.

Ezekhez a zsidó gyökerekhez való visszatérés igen nagy veszélyeket is rejtenek magukban, amikor a Jézus-hívő zsidó tanítóknál is ott van a nagy kísértés, hogy beleessenek abba a rabbinikus judaizmus méregbe, ami miatt a zsidóság legnagyobb része máíg nem ismerte fel Messiását. Majd ezzel a méreggel vegyítve és bemocskolva tanítják zsidó és nem-zsidó testvéreiket. Többször láttuk, és itt Magyarországon is, hogy ez a hamis folyamat egészen Krisztus megtagadásáig is vezethet.

Ezért ne engedjük magunkat beelőzni és ha mégis megtörtént volna, merjük vállalni azt az üzenetet és reformot melyet a Hamis előre bemocskolt és addig hirdessük, amíg Krisztus kegyelme által ismét meg nem tisztul, hogy helyreállhasson.

Az írás következő része: Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

RichardSipos/2022/10/29

Sátán zsinagógája

Sátán zsinagógája

Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak, ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. (Jel 3:9)

Sokan próbálták fejtegetni, kik lehetnek vajon ezek a hamis zsidók, akikről YHWH beszél Jánosnak. A zsidó nép kiválasztottsága ellen felhasznált leggyakoribb eszköz és kijelentés. Sokan érthetetlenül állnak a sokkoló kifejezés előtt és nem igen foglalkozik a témával olyan, akinek hite nem a zsidó nép elvetésében gyökerezik. Az alábbiakban felsorolom, kik hogyan értelmezték eddig ezt a kijelentést, illetve felsorolom, hogy melyek azok az emberek, csoportok, akik – minden jel arra utal, hogy máris – a sátán zsinagógájának hamis zsidói. A kérdést, mint minden mást, ami az Írásokban található nem érdemes túlbonyolítani és túlfilozofálni. Hiszen YHWH kijelentett Szava emberekhez szól, egyszerű emberekhez, megértéséhez nem kell diploma, de talán még 8 általános sem. Így felesleges fejtegetés helyett, térjünk vissza magához a nyers szöveghez. Mit akar kifejezni? Egész egyszerűen, hogy lesznek, vannak emberek, akik zsidónak mondják magukat, vagy annak számítanak, de nem azok, hanem az ellenség szolgái. További figyelmeztetés, attól, hogy valaki ilyen “zsinagógához” tartozik, még nem a kárhozat fia. Ugyanis legtöbbjük – merem remélni – megtévesztés alatt álló ember, aki remélhetőleg időben megtér tévelygéséből. Mindig a kisebbség az, mely eredendően zsigeri romlottságból cselekszik.

Hagyományos keresztény álláspont

A kereszténység legáltalánosabb álláspontja, hogy a Sátán zsinagógája egyszerűen a ma, magukat zsidóknak nevező, a judaizmus vallását követő egyének. Az emberek többsége úgy gondolja, vagy szeretné gondolni, hogy azokról van itt szó, akiknek ősei valamikor a választott néphez tartoztak, majd miután Jézust megtagadták és keresztre feszítették, elvetésben részesültek és azóta a Sátánt szolgálják. Valahol logikus és érthető is lehet ez a gondolatmenet, hiszen való igaz, hogy alapjából Sátán uralma alatt van mindenki, aki Krisztust tagadja. Egy kivétel ez alól, maga a választott nép nagy része, akik nem hamis uralom alatt, sem elvetésben, hanem karantén állapotban vannak. Minden bizonnyal előnyös zsidónak lenni, ezért is, mert egy időre Krisztus nélkül is különös védettséget élveznek a Sátán hatalma ellen YHWH-tól. Minden meg nem váltott teremtményen valamilyen szinten ott van az Örökkévaló megóvó keze, hiszen az élet nem is maradhatna fenn a világban máskülönben. De ezt a védettséget az eredeti hórebi szövetség által élvezi fokozottan az elsődlegesen kiválasztott nép.

Világi antiszemita álláspont

A világi antiszemiták pedig azonos állásponton vannak, mint a keresztény antiszemiták. A mai Izrael államának létjogosultságát is, többek között a már általam is tárgyalt kazár és összeesküvés elmélettel igyekeznek tagadni. És bár igen jelentős igazságalapja van annak, amit mondanak, mégis rossz hír számukra, hogy vádjaik a zsidóság egy igen vékony rétegére vonatkozik. Ezek az emberek azok, akik bár visszautasítják a bibliai kinyilatkoztatásokat, YHWH Szavát és Krisztus Vérét, mégis előszeretettel sajátítanak ki részleteket a Bibliából, amint azok az alattomos terveiket látszanak alátámasztani. Mindkét antiszemitizmus lényege, hogy a zsidó nép kiválasztottságát kisajátítsa magának a vádló fél. Hamis kiválasztottságuk, nem teszi-e őket hamis zsidókká, így esetleg pont ők (is) beleesnek a feljebb említett hamis zsinagóga tagjai közé? Hiszen sokak közülük ki is mondják: “mi vagyunk a lelki zsidók”.

Zsidószerető keresztény álláspont

Másik véglet, mikor a zsidó oly bálvánnyá válik, hogy keresztény hívek szinte már betérnek a Krisztus-tagadó judaizmusban, annyira, hogy szinte már azt gondolják, a zsidó identitás nagyobb biztosíték az örök életre, mint maga Krisztus vére. Ők a Sátán zsinagógája témájáról nem is beszélnek, kerülik, hiszen legfőbb bálványukat, a zsidót vonja kérdőre. Közülük igen sok egyén van, akik ebbe a kategóriába sorolhatók, mivel Krisztus maszkjában az antikrisztusi erőket szolgálják, akár akaratlanul is. Nem a keresztények beoltatásán dolgoznak, hanem hamis és felületes vallásos hagyományok és külsőségek által tovább gyilkolják őket szellemben. Gyakran és hamisan zsidóknak neveznek bárkit, aki ilyen társasághoz csatlakozik. Zsidóknak vallják magukat, de nem azok, egyértelműen, belesnek ők is ebbe a körbe.

Sőt, létezik olyan fokozottan elvetemedett, magát egyszerre messiási és zsidónak valló társaság, akik már nyíltan tagadják a Megváltó személyét alapjaiban meghatározó tények igaz voltát. Tudok tanokról, melyek tagadják, hogy Jesua valódi szűztől és a Szent Szellem által fogant, azaz azt állítják, hogy József a biológiai apja. Tagadják, hogy a keresztre feszítés áldozat lett volna, illetve tagadják, hogy Krisztus drága vére szövetség és bűnök bocsánatára ontatott ki. Sajnos Magyarországon is megjelentek már ezek a hangok. A kereszténygyűlölet, a rendezetlenül megélt identitás és az ezekből fakadó kisebbségi komplexus, már oly szintre fokozódik, hogy nem csak azt bontják vissza, ami valóban felesleges, hanem alaphittételeknek is úgy támadnak neki, hogy önmagukat zárják ki a Kegyelemből és akár a Szent Szellem sértésének bűnét is elkövetik. Addig kiabálnak, hogy végre valaki felfigyeljen rájuk, már akkorát akarnak mondani, hogy valaki észrevegye őket, hogy már abba is beletipornak, ami mindig is Szent és igaz tan volt még a legpogányabb kereszténységnél is. Talán észre sem veszik, hogy már rég megtagadták azt, akit eredetileg szolgálni véltek. Róluk is beszélt Pál a következőképpen: De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. (Gal 1:8-9)

Választott Nép

Ahogy egy korábbi írásomban kifejtem, amit/akit YHWH kiválaszt, azt automatikusan kiválasztja az ellenség is. Igen, mondható az, amit zsidóellenes embertársaink szoktak emlegetni, hogy a zsidó Sátán választott népe. Csakhogy, azzal a csúsztatással és szándékkal, mellyel ők állítják, teljesen hamis a dolog, hiszen továbbra is az Örökkévaló Népe IS marad mind e-közben. Sátán kisajátítani akarja az emberiséget, azon belül, mindazokat, akik valamely két szövetség által Elohim népének tagjai: a zsidó a hórebi szövetség által és az Egyház, Krisztus vére által.

Zsidó összeesküvés elméletet erősítő zsidók

Sátán zsinagógája, minden olyan zsidó vérrel rendelkező pénzoligarcha, aki a mammont szolgálja szívvel-lélekkel. Aki nem Jeruzsálembe vágyik haza, hanem Babiloni szétszóratásában meggyökerezve a világi nézeteket tartja törvénynek. Ezek között vannak azok, akik akár tudatosan is feláldozták lelküket valamely eszme, szabadkőműves irányzat, vagy kimondottan az ördög oltárán. Közöttük többen harcolnak, minden ellen, ami zsidó-keresztény gyökerű. Harcolnak Izrael állama ellen. Nyíltan, vagy burkoltan. Azaz engedik élni, de ők akarnak irányítani. Így érthetjük meg az összefonódásokat a cionizmus és egyes sötét társaságok között. Ki van nekik szolgáltatva politikai és gazdasági nyomás által, mint egy prostituált, aki kuncsaftjaiból él.

Vallásos zsidók

De Sátán zsinagógájának tagjait megtaláljuk azok között is, akik vallásos zsidókként egyre nagyobb kitartással és arcátlansággal nyíltan támadják Jesua személyét és Messiási rangját. Akik nem elégszenek meg talmudjaik és tradícióik hiábavaló elemezgetésével – ami legalább az identitásukat megóvja, amíg az Úr vissza nem jön, hogy az ő szemüket is megnyissa – hanem dühöngő őrjöngéssel becsmérlik és gyalázzák az Jézus nevét, oly mértékben nem engedi lelkiismeretüket nyugodni az Ő személye.

Az interneten nem találni olyan “rabbi” tanítását, aki sokáig bírná Jézus nevének a meg nem említését. Előbb-utóbb kényszert éreznek, hogy rossz színbe tüntessék fel és bizonygassák, hogy miért nem lehetett a Messiás. Ha pszichológus lennék, pozitívan állnék a jelenség előtt, hiszen amit az ember próbál magában elfojtani, arról beszél folyton tagadóan. Azonban pedagógus a végzettségem, és bár tudom, hogy van ebben is igazság, sajnos egy fokkal borúsabb érzéseim vannak mindezek hallatán.

Ahogy Jesua idejében is a vezető papokhoz és farizeusokhoz szólva kijelentette Megváltónk, hogy a Sátán az Atyjuk (János 8:44), úgy ma is, nem a hétköznapi ember/zsidó/ortodox zsidó az, aki a gondot okozza, hanem a szellemi vezetők, a “bölcs rabbik”. Ilyen kulcsfontosságú pozícióban nem enged akárkit az ördög, hanem az általa “megbízható”, a hamis judaizmusnak elkötelezettebb egyéneit fogja előszeretettel felhasználni és a nép tanítói szerepével felruházni. Ők is a Sátán zsinagógája, hiszen ők azok, akik felelősek a nép tanításáért és szellemi állapotáért, ők azok, akik Jézus ellen tanítanak olyanokat, akiket talán nem is zavarna különösképpen Jézus személye. Ők azok, akik Krisztustól egyre távolabb vezetik a zsidó híveket, és akik nélkül ez utóbbiak közül ki tudja hányan ismerték volna már fel Jesuában a valódi Messiást. Bár ezek a hamis tanítók között is vélhetően a legtöbben megtévesztett, megváltandó egyszerű emberi lelkek, de bizonyára szép számmal lehetnek azok is, kik sorsa gyakran születésük előtt meg volt pecsételve. Ők olyanok, mint az akkori farizeusok és szadduceusok, akik pontosan tudták, hogy ki ellen szólnak.

Egész egyszerűen, az ő esetükben sátán zsinagógájához tartozik mindenki, aki egyre hangosabban ordítja a mai napig is: “Feszítsd meg!, illetve Barabást akarjuk!” Bármilyen mértékben is felelős az a kereszténység, mely jézus nevében és kereszttel a kezében gyilkolta, égette, elűzte őseinket, az a zsidó, aki ma tudatosan lázad, és annál inkább lázad, ahogy az idő közeleg, Jesua Messiási volta ellen, a sátán zsinagógájának a tagja.

A judaizmuson belül azonban igen sokan vannak olyanok, akik inkább csendben maradnak. Nem tudhatják, így inkább bölcsen hallgatnak, nehogy kiderüljön, hogy mégis Ő volt az Igaz és ezért bűnhődniük kellene. Ők azok, akik hasonlóak Gamáliel-hez az Apostolok Cselekedeteiből, aki figyelmeztette a főtanácsot, hogy az apostolokat ne üldözzék, mert ha kiderülne, hogy YHWH-tól van a dolog, akkor lázadóknak bizonyulnának, ha pedig nem Tőle való, úgyis letűnik magától (ApCsel 5:34-39). Ma is vannak ilyen zsidók, akik várnak és inkább nem szólnak, nem ítélkeznek. Pedig sajnos minden okuk meglenne rá. Ők alkotják azt a zsidó maradékot, akiknek visszaoltatása az eredeti gyökérbe hamarosan megtörténik. Addig pedig meg van nekik engedve hogy langyosak legyenek, azért, hogy ne vétkezzenek.

Nem vallásos zsidók

A mai zsidók túlnyomó többsége és különösen az izraeliek hisznek Elohimban, de nem követnek semmilyen vallási irányzatot. Megtagadják az ortodoxia minden formáját, és szabadon gyakorolják hitüket, legfeljebb csak nagyobb ünnepeken járnak zsinagógába. Ezek az emberek valamilyen szinten tisztelik a rabbinikus tanításokat, mert még nem tudják megkülönböztetni az igazat a hamistól, csak annyiban vetik magukat tanaik alá, amennyiben józan eszük megengedi. Ezek a zsidók olyanok, mint a fentebb említettek, nem állnak tudatosan a Krisztus-ellenesek oldalára. Ezek a zsidók mérhetetlenül toleránsak, ezért nem támadják Jesuát, hanem ugyanúgy tisztelik őt, mint bármely más vallású prófétát. Részei a langyos maradéknak ők is, amelynek megvan az az előnye, hogy már javarészt megtisztultak a rabbinikus tulkapásoktól.

Utolsó földi szentély

A leglátványosabb és legegyértelműbb zsinagógája a Sátánnak természetesen az a templom, ami harmadik szentélyként hamarosan felépül Jeruzsálemben és ahol a már előkészületben álló hamis antikrisztusi papok csak arra várnak, hogy az áldozati rendet újból beindítsák. Újabb áldozatok sorozata kezdődik meg nemsokára. Ez nem más, mint maga YHWH Bárányának a meggyalázása. Ez az a bizonyos meggyalázás, melyet YHWH meggátolt azáltal, hogy az előző Szentélyt engedte lerombolni a rómaiak által. A zsidó népnek még tudatlanságból sem engedte meg, hogy a Bárány áldozata után bármilyen áldozatot bemutasson a nép. Lesznek zsidók, akik még akkor is az Antikrisztus mellett állnak majd ki, amikor nyilvánvaló lesz az Írásokat ismerők számára, hogy nem lehet ő sem a messiás (ő sem, mivel közben még mindig nem ismerik majd fel Jézusban az igazit). A harmadik templomban olyan dolgok történnek majd, ami egy valódi ortodox zsidó számára egyértelműen kizárja majd, hogy az Antikrisztus messiás legyen. Sokakat nem fog tudni megtéveszteni. Ekkor óriási csalódás éri majd ezt a zsidó maradékot, hiszen eleinte ők is elhitték, hogy végre megérkezett az oly régóta várt messiás. Az ellenség nem korlátlan hatalmú. A harcban az Örökkévalónak is vannak ellentámadásra használandó igen meggyőző fegyverei és védő eszközei, a leghatásosabb maga az Ige, mint védőpajzs.

Az egyik ilyen esemény, amire gondolok az, hogy a jelenlegi papok, akik ki vannak jelölve a majdani templom áldozati rendjét újbóli megindítására, már most leszögezik, hogy ez a templom már mindenkié lesz, nem csak a zsidóké. Áldozni fognak a pápa és dalai láma jelenlétébe és együtt imádkoznak majd ezekkel a világ békéjéért. Ott lesz minden vallás legfőbb vezetője és annak képviselői egy nagy ökumenikus színjáték folyamatos megrendezésében. Továbbá fel lesz állítva egy szobor, az Antikrisztus képére, mely előtt minden térdnek meg kell majd hajlania a próféciák szerint, és aminek felállítása pillanatában, a híveknek el kell hagyniuk a várost a figyelmeztetés szerint. Egyértelmű, hogy a puritánabb ortodoxok be sem teszik majd lábukat ilyen cirkuszba és irtózatos szellemi megtörésen fognak keresztül menni, hiszen egyszerre csalódnak majd a várva várt 3. templomban és a messiásban. Ennek a nagy csalódásnak a végkifejlete maga a valódi Messiás felismerése lesz.

Nem tudom, nincs mélyebb látásom azzal kapcsolatban, hogy mit is jelenthet majd valójában a Jelenések hamis zsinagógájaként leírt intézménye. Talán ennyi, de lehet, hogy ennél összetettebb. Annyi számomra egyértelmű, hogy a feljebb említett démoni uralom alatt szolgáló hamis zsidók már rég köztünk vannak, és rég akként lehet őket elkönyvelni. Felismerésük pedig egyre sürgősebb, ahogy haladunk a hamis megváltó megérkezése felé.

Ezek nem zsidók, mert legfeljebb csak a gatyájukban hordozzák a körülmetélés jelét, gyakran már ott sem, szívük pedig kövér és romlott. Nem zsidó, mert a mi Népünknél – kivéve a cionistákat – a vérszerinti származás nem elegendő kritérium. Kizárólag a Szellemben való zsidó kötődés teszi a vérszerinti zsidót valódi izraelitává. Vagy egyszerűen nem zsidó, mert vérében sem az, a-nélkül pedig nincs Izrael még szívben-lélekben sem. Aki, bár még Jesuát nem fogadta el, de nem is lázad ellene és az Atyát viszont ismeri, és tiszta szívből szereti, azt senki ne merje Sátán népének mondani, mert ez esetben YHWH szeme fényére tör. Ki az, aki merészel, külsősként, kritizálni, belekontárkodni és beleszólni apja idősebb testvérével ápolt viszonyába?

Sátán gyülekezete

De Sátánnak nemcsak hamis zsinagógája van, hanem hamis “keresztény” templomai is vannak szép számmal. Akik Krisztusinak mondják magukat, de nem azok. Akik egyházaikkal és keresztény plusz és hamis törvényeikkel szintén leplet borítanak a Megváltót kereső emberek szemére, ahogy zsidó oldalon is történik. Akik képesek még Jézus személyéből bálványt csinálni, nem csak faragás által.

Mi hol tartunk?

Sátán zsinagógája lényegében mindenki, aki a Választott Nép lejáratásán dolgozik, tudatosan, vagy tudatlanul és talán nem csak belülről, azaz vérszerinti zsidóra értendő. Mindannyiunk beleeshetünk ebbe a kategóriába, kérdés, hogy időben ráébredünk-e, hogy miben kell sürgősen módosítani szellemi állapotunkon, álláspontunkon. A Sátán zsinagógájához való tartózás még nem a kárhozat önmagában. Van belőle is szabadulás, leleplezésük pedig egyben a benne levő emberek szabadulását kell, hogy szolgálja.

Alapvetően az ördög zsinagógája szimbolizálja és összesíti mindazokat, akik úgy vélik, hogy birtokában vannak a végső igazságnak és ennek fényében üldözik Krisztus igaz követőit.

Ami biztos, hogy már nincs sok idő hátra, hogy teljes képet kapjuk erről a misztériumról is.

Zeev Shlomo 2021/05/03

Izrael állama és cionizmus

Izrael állama és cionizmus

Hívő kereszténynek nem kell, vagy inkább nem kellene magyarázni, hogy a ma látható zsidó államnak miként van létjogosultsága a próféciák tükrében. Sajnos mégis szükséges, mivel a magukat szellemi Izraelnek kikiáltó hamis keresztény irányzatok olyan hányadát képzik az össz-kersztényégnek, hogy továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni őket és harcolni kell értük, hogy végre erre is megnyíljon szemük.

A próféciákat elfogadó híveknél is gyakran felmerül a kérdés, hogy miféle prófécia az, mely ilyen szintű szennyel és bűnökkel terhelt szajha országot enged létrejönni? Hogyan tekinthetjük a világ egyik legvilágiasabb és ateistább államát YHWH próféciáinak beteljesedésének?

Valóban jogos a kérdés, és ha valaki Szellemben van, és úgy tekint Erec országára hamar érzékeli, hogy nem a meghatódottság, sem a szellemi katartizmus vagy egyéb pozitív érzület járja át az embert.

Kié a Szent Föld

Le kell szögezni, hogy a Szent Föld kizárólagos tulajdonosa maga YHWH és nem a zsidó nép, vagy tágabb értelemben az Izraeliták, sem semmilyen más ember. Ez az egyetlen földrész, ahol eredendően, e-világ urának, Sátánnak nincs rendelkezési joga. YHWH akarata szerint pedig ezt a Földet a Választott Nép számára tartja fenn a kezdetektől, a végső időkig. Amikor akarata ellenére az engedetlen fiakat onnan időnként száműzni kényszerül, akkor egy-egy időre átengedi más népeknek.

Cionizmus

Röviden a cionizmus történetéről. Herzl Tivadar, a dohány utcai zsinagóga szomszédságában született pesti zsidó származású, de Bécsben élő és bécsi lapnak dolgozó németnyelvű újságíróként kiküldetésben járt Párizsban, amikor a híres Dreyfus ügy zajlott. Szemtanúja volt annak, amikor Dreyfus tisztet nagy nyilvánosság előtt megfosztották tisztségétől és rangjától, majd kardját is kettétörték, mert hazaárulással vádolták. Herzlt az döbbentette meg, hogy egy lihegő csőcselék néptömeg gyűlt össze a helyszínre és azt üvöltöztek, hogy: “halál a zsidóra”. Megdöbbent azon, hogy alig egy évszázaddal a francia forradalom és az emberi jogok kinyilvánítása után, a francia nép még ezen a primitívségi szinten tart. Ahogy később kiderült, Dreyfus keresztény tősgyökeres francia felettes tisztjei voltak a vétkesek, és egy magyar Eszterházy gróf közvetítésével juttatták el a francia hadsereg titkos iratait a német tisztekhez. Ők voltak a hazaárulók, akik egy zsidót kiszemeltek bűnbakként. Dreyfus megaláztatásának és a nép dühöngésének látványa hatására született meg akkor, Párizsban Herzl Tivadar elméjében a modern zsidó állam fogalma. Rájött, hogy kell egy ország, ahol önrendelkezünk, ahol hadsereggel meg tudjuk védeni magunkat és ahol békében tudunk élni egymás között.

A cionizmus Herzeltől máig hagyományosan ateista és szocialista szemléletű. Többségében hitehagyott, de identitásukban megmaradt zsidók vállalkozása, akik rájöttek még az oroszországi pogromokat és főként a holokausztot megelőző időszakban, hogy baj van, baj lesz, menni kell, vissza kell térni saját otthonunkba.

Ez következett be kicsit késve 1946-ban, amikor végül kikiáltották Izrael államát.

Anticionisták

Sokan tudják, hogy a világ legnagyobb anticionistái közé maguk zsidók, illetve hivatalosan vér szerint annak számító egyének tartoznak (pd. Soros György – Izraelben persona non grata-nak, nemkívánatosnak kinyilvánított személy, arab terrorista csoportok hivatalos támogatója – a vészkorszakban gyerekként a nácik nyomkereső “kutyájaként” működő spicli saját bevallása szerint is. Ő vezette oda náci gazdáit az elhurcolt zsidók lakásaira, hogy értéktárgyaikat lefoglalják, lásd az erről szóló interjús videókat a youtube-on.

Más zsidó anticionizmus is létezik, mely épp ellenkezőleg, nem ateista, hanem vallási alapú. Itt is a magyar származású zsidóság jeleskedik és ugrik ki az átlagból. A Szatmári ortodox irányzat alapjaiban elutasítja, hogy bárki ember zsidó államot alapítson a Szent Földön. Számukra egyedül a Messiás az, aki jogosult Izrael államát ismét életre kelteni. Addig semmilyen joga nincs erre semmilyen zsidónak. Azonban a területen élni szabad, sőt ajánlatos. Ők is a hazatérés próféciáján dolgoznak csak kicsit másképp, a politikát és adminisztratív oldalát a dolognak teljesen mellőzve. Ők azok, akik élvezik a cionista állam biztonsági rendszerét, katonai védelemét és szociális juttatásait, de se dolgozni, se szolgálni a hadseregben nem hajlandók. Pontosabban, munkába maguk helyett, saját feleségeiket küldik előszeretettel, amit az asszony legyen szíves az átlag 5-13 gyerek/család mellett megoldani, úgy, hogy a gyerekek is rendben legyenek, illetve a háztartás és a vacsora is kifogásolhatatlan maradjon.

A szatmári ortodoxia egyébként a világon a legelterjedtebb irányzat. Legfőbbképpen Antwerpen és New York városában találhatók nagyobb közösségek Izraelen kívül.

A szatmári irányzaton belül jött létre az un. neturei karta, a város védelmezői, akik nem csupán pacifista, hanem militáns és provokatív módon tiltakoznak Izrael állama ellen. Ők azok, akik palesztin zászlókba öltözve, izraeli zászlókat égetnek, miközben maguk is pénzelik az arab terrorista csoportokat, akik zsidó vért ontanak, illetve gyakran mutatkoznak Izrael legfőbb ellenségeinek vezéreivel. Ők azok, akik egy bizonyos törvény megszegése miatt elmennek a haza-, pontosabban a testvérárulásig, mely az államalapításnál is súlyosabb törvényszegés. Ők azok, akik világi zsidó vért ontanak indirekt módon és saját halott testvéreik vére tapad a kezükhöz. Ezért, saját törvényeik és az eredeti Parancsolatok szerint is, azonnali halálra kövezés járna. De ez a nyilvánvaló tény annyira nem képes tudatosodni bennük, amennyire az átlag judaista elvakultságnak a legszélsőségesebb fokán vannak.

Egy tisztességes ortodox akkor van önmagával összhangban, ha mérsékelt, nem gyilkos szándékú anticionista nézeteket vall. Izraeli zászló égetést pedig, ha nagyon nem bír ellenállni, nem az utcán, nagy nyilvánosság előtt végzi, mutatván a külsősöknek, mennyire megosztott népünk, hanem szűk családi körben.

Hazatérés parancsa/ígérete

Az Örökkévaló szemszögéből kell szemlélni ezt a kaotikus helyzetet, ahol emberileg igen nehéz megmondani, hogy kinek van igaza, mert bár úgy tűnik, hogy senkinek, valójában mindenkinél van némi alapvető igazság, vagy legalábbis mentség a sok deviáns magatartásra.

Az Örökkévaló akaratából és a Szentély lerombolását követően 70 körül a zsidó nép megkezdte történelmének máig tartó leghosszasabb száműzetését. A próféciák szerint viszont, az idők végén a zsidóságnak haza kell térnie, mielőtt a Messiás visszajön.

Gondoljunk bele, hogy egy olyan néppel van dolgunk mely két szélsőségbe esett. Az egyik része, mely elhagyta vallásának gyakorlását, aki mérges Teremtőjére, mert engedte a sok szenvedést és nem igen szándékozik tovább vállalni azt a szellemi terhet, mely szerintük szenvedéseiket okozta.

Másfelől azokat a zsidókat találjuk, akik azt az elferdült és mesterségesen felfújt vallásosságot követik, mely nem engedte felismerniük Jézust messiásként, és akiknél ugyanazon üldöztetések és szenvedések azt eredményezték, hogy tovább fokozták vallásos tradícióik és emberi erőlködéseik, szokásaik iránti fanatizmust, hogy Elohim tetszését elnyerjék. Ő a stréber süket gyerek, aki mindent másképp, többet csinál, mint amit elvárnak tőle. Ő az, aki képes az Izraeli tikkasztó nyári hőségben, fekete kaftánban és subában szenvedni, mert “bölcs” rabbik 150 évvel korábban a szibériai télben egyszer kijelentették, hogy így kell öltözködni és mivel azóta nem szólt senki, hogy 40 fok felett, mi a teendő, inkább úgy marad, nehogy törvényt szegjen. És lehetne sorolni a sok ostobaságot… Mégis megható és szeretetre méltó, hiszen meggyőződése, hogy az Atya örömére teszi.

Egyértelmű, hogy egyik fél sem képviseli azt az eredeti szerepet, identitást és utat, melyet Elohim számukra kijelölt azt követően, hogy a Messiást nem ismerték fel Jesuában. Mégis érvényes az ígéret, a parancs, a prófécia, miszerint egy megadott időben haza kell térniük, mert a Nép elvetése sosem történt meg és sosem fog megtörténni (lásd: Róma 11, ha még mindig szükséges erre felhívni a figyelmet).

Képzeljük el, hogy egy Apa, elzavarja otthonról fiait, mert ezek nem bírják betartani az otthoni szabályokat. Majd mielőtt kiereszti őket, megparancsolja nekik, hogy napnyugta előtt térjenek haza, mert jön a veszedelem. A fiak egész nap bolyonghatnak, közülük van, aki még távolabb megy az atyai akarattól, mások pedig azokat már túlfűtött és túlbuzgó módon igyekszenek betartani, mégis mindkét fél idejében megérzi, hogy közeleg az éjszaka és nem lesz jó kint maradni a vadak és útonállók között. Ki-ki milyen indíttatásból és szándékkal, de haza fog rohanni, mert tudja, hogy ott lesz biztonságban. Az Atya ilyenkor csupán annak is örül, hogy egyáltalán hazatérnek és közelednek vissza hozzá. Ha nem is úgy, azzal a bűnbánattal, vagy megtisztulással, melyet remél, de hazatérnek, hogy életben maradjanak.

Izraelnek, mint világias, sok tekintetben Elohim ellenes erők által is befolyásolt államnak, legalább annyi előnye van, hogy a nyáj újból egyesül, így az Örökkévaló kimondott megengedő akarata, hogy akár ateista és szocialista indíttatásból jöjjön létre. Így azok, akik Izrael világiasságát kritizálják, jogosan teszik, csak éppen látásuk nincs arról, hogy van olyan zsidó, akinél ez másképp már nem is tudna működni. Kritizálás helyett pedig örvendeznie kellene, hogy legalább ezt az egy törvényt betartja: a hazatérés parancsát. Akik pedig Izraelt elfogadják, a másik végletbe esnek, ők a bűnöket, ha nem is fogadják el tudatos módon, de leplet húznak rá, úgy tesznek, mintha nem lenne, így hagyják továbbromlani a helyzetet.

A vallásos zsidóságnak pedig egyszer rá kell majd jönnie, hogy világi testvérei nagy része nem csupán az antiszemitizmus miatt távolodott el a hittől. Vannak közülük sokan, akik számára a teljesen életidegen mai zsidó vallás tanai és törvényei győzte meg identitásuknak felhagyásával. Józaneszű zsidók nem válnak ortodoxokká és ez nem hit kérdése, sőt. Akinek bármi fogalma van az Örökkévaló dolgairól, hamar rájön, hogy a rabbinikus judaizmus tele van olyan tanokkal, törvényekkel és elvárásokkal, ami vállalhatatlan, mind intellektuális, mind az eredeti tiszta szellemi értelemben! De mivel nincs más alternatíva, inkább kilép a világ pusztájába, talentumait pedig felhasználja arra, hogy sikeres legyen, hogy taníttassa gyermekeit, hogy ők is megéljenek a számukra idegen és ellenséges világban. A pénz nem boldogít, de valóbban jobb a semminél és sok esetbe igen nagy segítség. Ez a szemlélet emberileg érthető és ehhez ragaszkodnak a mai cionista állam vezetői is. Pénz kell és fegyver, amíg ezek megvannak, addig minden rendben van. Ez az ő bálványuk, jelenleg.

Palesztin kérdés

Palesztin nép állítólag nem létezik, de nem is ez az érdekes. Akár létezhetne, a filiszteusok szín tiszta leszármazottai is lehetnének, akkor is idegenek lennének a Szent Földön, ahogy az ókori vélt, vagy valós őseik is az eredetektől fogva idegenek és gyarmatosító behatolók voltak. Így nem igazán értem a vitát ezen a síkon és főként azt nem értem, hogy ezt az alapvető igazságot miért nem hirdeti senki a sok fecsegés és magyarázkodás helyett? 

Pontosabban palesztinok léteznek a római kor óta, mikor is a birodalom zsidótalanító működése odáig ment, hogy a Szent Földet palesztinává, a benne lakó zsidókat pedig palesztinokká nevezték át. A 30-as években íródott enciklopédiákban látható, hogy palesztinoknak nevezték a zsidó telepeseket, illetve palesztina zászlaja lényegében megegyezett a mai Izraeli zászlóval, Dávid csillaggal a közepén. Tehát, ha úgy tetszik, palesztinok léteznek, ez az egyik gúnynevünk több, mint 2000 éve.

De a palesztinnak nevezett arabok szemszögéből nem a filiszteusok, hanem inkább a kánaániták története az érdekesebb. Ahogy az első honfoglaláskor, Ráháb történetéből kiderül, az akkori lakosság, az ígéret földjének ókori albérlői sem örültek, amikor megjelentek az izraeliták. Ráháb szavaiból viszont tudjuk, hogy az izraeliták érkezése és birtokbavételi szándéka nem érte őket váratlanul. Értesült a nép a zsidók érkezéséről és rettegtek, ahogy olvashatjuk Józsué 2:9-11-ben.  

Sok ember ma is ingatlanba fektet. Belvárosi garzonokat vásárolnak, a ma még kiskorú gyermekeik majdani tanulmányainak és felnőtt életük megkezdésének könnyítése végett. Addig pedig kiadja, termelje vissza a kiadásokat, ne álljon üresen. Hasonló történik a Szent Földdel kapcsolatban is.

Az Örökkévaló akkor szólt. A kánaániták szívére adta, hogy eljött az idő. Bizonyára nem az idő eljövetelekor kapták az üzenetet, hanem őseiktől kezdődően, az összes generáció érezte, hogy ez a föld nem az övék, de egy időre használatba vehetik. Idegeneknek érezték bizonyára magukat mindvégig. Majd, amikor eljött az idő, hogy a Tulajdonos, saját immár felnőtt gyermekének adja át az ingatlant, az albérlők különböző módon reagáltak és közülük sokan lázadtak.

A mai időkben sincs másképpen. Az Örökkévaló nem veti el az arabságot. Hágár és Ishmael ígérete, amilyen mértékben a mai arabok az ő leszármazottaik, épp úgy érvényes, mint az Izraelnek tett ígéretek. Ne feledjük, nem vagyunk kiváltságos, privilégiumokat élvező, hanem csak választott nép. Kiválasztva, elkülönítve szolgálatra, mások szolgálatára és nem fordítva. Azonban minket is megillett a lakhatás joga, valahol a világon.

Tágabb értelemben, Krisztus által az arabokat is buzgón várjuk a nagycsaládban, annál is inkább, mert vér szerint is rokonaink. Nem kegyetlen módon dobja utcára az embereket az Úr. A kánaániták jó része bizonyára letelepedett odébb, ahol az ottani lakossággal összeolvadva, mai leszármazottaik talán az arab csoporthoz tartoznak. Élnek, csak máshol, másképpen, talán jobban. Olyan helyen, amit magukénak tudhattak és ahol otthon érezhetik magukat. Talán épp az ő sarjuk él ma jól meg a kőolajból. A palesztinnak utólag elnevezett arab csoport, mely a Szent Földön élt az utóbbi néhány évszázadban bizonyára megkapta volna ezt az új otthont, ha engedelmeskedik. Azok, akik végül átkerültek például Jordániába, úgy hagyták el az országot, hogy továbbra is követeléseik vannak, és azt várják, hogy visszafoglalják otthagyott helyüket, nem mondható, még rájuk sem, hogy Elohim parancsának engedelmesek lettek volna. Így most a terület mellett való kitartásuk miatt igen nagy veszélyben és egyértelműen átok alatt vannak. Az elengedést kell bennük kimunkálni, illetve a hitet, hogy ha YHWH valamit elvesz, akkor számukra jobbat ad a helyébe.

Nincs kétség, hogy YHWH Szelleme a zsidó telepesek előtt járt a 19. század végétől az állam megalapításán át, a mai napig. Így az ott élő népcsoportok, csakúgy, mint az akkori kánaániták megkapták az ultimátumot, hogy engedjék át a területet, nem a zsidóknak, hanem az egyetlen Tulajdonosnak, aki úgy rendelkezett, hogy a zsidó népet szállásolja el rajta. 

Elohim nem kidobni, elsöpörni szándékozik senkit, hanem új hazával áldhatta volna meg ezt a népet, mely most oly sok fejfájást okoz a világ számára. Mert bizonyára ők okozzák és nem a zsidók. Ha engedelmeskedtek volna, akkor bőségesen visszakapták volna azt, amit elveszítettek. Az idő eljött, és a zsidónak haza kell térnie, azért, hogy Krisztus visszajövetelének előkészülésképpen beteljesedjenek az összegyűjtetésről szóló próféciák. 

A zsidó hadsereg viszont nem ragadta meg a lehetőséget 40-50 évvel ezelőtt, amikor a világon senkit, az arabokon kívül, nem zavart volna, hogy arabokat arabokhoz küldjenek vissza igen határozott módon. Ma már szinte azért is bocsánatot vár el tőlünk a világ velük szemben, ha megpróbáljuk kikerülni a késszúrásaikat. Fegyveresen visszavágni a provokációnak pedig egyenesen bűncselekmények számít már. Hát itt tartunk.

Azt azonban semmiképp nem tagadom, hogy időnként embertelen bánásmódban részesülnek egyesek az ottani arabok közül. Hiszen háborús helyzetben bárkinek elborulhat az agya, ahogy mondják, és embertelen módon viselkedhet izraeli katona is. Főként azok, akik azok a keresztény oroszok leszármazottai, akik a rendszerváltás idején zsidónak hazudva magukat, jogtalanul telepedtek le a Szent Földön. Ők magukkal hozták a Magyarországon is többször tapasztalt és jól ismert orosz hadviselés “tapintatos” stílusát. Ez azonban nem menti fel az arabokat az alól, hogy maradásuk lázadáson alapszik, így a zsidó katonák későbbi túlkapásai bár gyakran elítélendők is lehetnek, mégsem igazolják az arabok jogát a földhöz.

Egyébként is az, aki folyamatosan provokál, ne csodálkozzon, hogy előbb-utóbb fejbe vágják, akár nagyobb erővel, mint amit a támadás megkövetelt volna. Újjal mutogatni ezek után pedig kimondottan aljas és cinikus cselekedet.

Elohim megáldotta volna őket bőséggel máshol, ahol amúgy is arabok élnek a számukra elkülönített több milliós négyzetkilométeres arab világ valamelyik pontján. Ha bárki számára viccesnek tűnne előző mondatom, ellenőrizze le maga: 13.150.000 km² az arab világ területe Marokkótól az Iráni határig, a földközi tengertől fekete Afrika határvonaláig. Ja, hogy a nagy része élhetetlen sivatag? A Szentföld is az volt, amíg ők éltek ott. A zsidók szinte csoda módon virágzó oázissá munkálták a terület nagy részét. Megfelelő életmóddal és nem csupán a kecskék legeltetésből, hanem a föld megművelésének hajlandósága által, akár a sivatag is kizöldell.

Úgy gondolom, felesleges taglalni miféle kicsinyes aljas szellemiség az mely sajnál egy zsebkendőnyi területet teljességében visszaengedni egy olyan népnek, akinek 2000 éve nincs hová mennie, és ostoba módon védelmezni egy ilyen óriási birtokkal rendelkező “kisebbséget”, hogy még osztozkodjunk velük a szinte semmin. Izrael jelenlegi területe 21.000 km². Ez nagyjából Pest, Bács kiskun és Jász Nagykun Szolnok megye együttes területe, mely jelenleg 6 millió zsidónak ad otthont és ahol további 3 millió arab tartózkodik. Ha azt vesszük, hogy a világban szétszórva élő hivatalos zsidók száma további 12 millió lelket tesz ki, nem számolva az összegyűjtetés alatt levő elveszett törzsek leszármazottairól, illetve Júda törzsének elveszett tagjairól, akik asszimilálva élnek szintén szétszórva, akkor egy nagyobb méretű összegyűjtetés esetén inkább szardíniáknak, mint zsidóknak fogjuk magunkat érezni odahaza. Ez esetben pedig az ottmaradt arabok, ha más nem, a szagunktól fognak odébbállni.

Valódi kazárok és hamis zsidók vagy fordítva

Alap jogunk a Földhöz abból fakad, hogy Jákob leszármazottainak, azaz zsidóknak valljuk magunkat, azon belül a megmaradt főként Júda és Benjámin törzseinek leszármazottainak. Egyes elméletek szerint azonban közép-Európa zsidó tömege nem Jákob, hanem betért Kazárok sarja. Egy másik írásomban erről bővebben írok. De röviden annyit erről az elméletről, hogy három lehetőség van, mely egyikét sem lehet kizárni. Az első, hogy az elmélet hamis és mindannyian Jákobtól származunk. A másik pedig, hogy csupán csak a Kazár fejedelemségek tértek át a zsidó vallásra, ahogy több zsidó és nem-zsidó történész is állítja.

A harmadik eset az, melyet érdekes módon több zsidó történész és génkutató is elfogad, hogy az elmélet teljesen igaz és Lengyelországtól, Magyarországon, Ukrajnán, Románián át egészen az orosz Ural hegységig letelepedett zsidók mind Kazáriából származnak.

És itt általában megáll az elmélkedés, majd mélyen hallgat az a zsidóság, akit érint, mivel elég kellemetlenül hangzik.

Kazária azonban Izrael királyságától észak felé néhány száz kilométerre fekvő terület. Mely elhelyezése pontosan megegyezik a deportált izraelita törzsekről szóló történelmi beszámolókkal. Igen gyanús szokott lenni, amikor valaki mély vonzalmat érez a zsidó nép iránt, oly annyira, hogy ellenállhatatlan késztetést érez arra, hogy be is térjen. Ez nem a szabványos történet! Az emberiség a zsidókkal való kapcsolódása nem a kazárok lelkületét tükrözi általában, hanem inkább a kozákokét. Nem a vonzalom, hanem az iszonyat, nem betérni, hanem elűzni akarás a jellemző reakció. Vonzalom igen sok esetben akkor alakul ki, amikor azonos gének egymás közelségére aktivizálódnak. Ezt érezte bemerítő János is anyja méhében, mikor Mária Jesuával a méhében meglátogatta Erzsébetet.

Nem kijelentés által, nem szellemi látásból, hanem csupán matematikai szintű gondolkodás által erős a gyanúm, hogy ha a Kazár elmélet igaznak bizonyulna, akkor ki fog derülni, hogy a Kazárok, legalábbis többségük a 10 elhurcolt izraelita törzsek valamilyen összetételének és létszámának a kombinációjából származik. Így teljesedik be az összegyűjtetés próféciája, nem a mai értelemben vett utolsó időkben, hanem Jézus által, már saját korára is vonatkoztatott utolsó időkben, azaz, az utóbbi 2000 év folyamán.

Annyi várna majd még ránk, hogy akik eddig azt gondoltuk, hogy Júda, Benjámin, Simeon, vagy akár Levi törzsétől származunk, mivel ez a négy maradt meg valójában, sokunknál kiderül, hogy Gád, Asher, Iszakár, vagy egyéb ősatyától származunk. Nem Lea, vagy Ráchel az ősanyánk, hanem valamelyik szolgáló.

El Sáddáj működése a mai Izrael területén

Akinek még mindig kétségei vannak affelől, hogy a modern Izrael államának bármiféle köze lenne rég leírt próféciákhoz nézzen utána izraeli angol nyelvű forrásokban, mennyi valódi csodának voltak szemtanúi, illetve megélői izraeli zsidók, amikor háború, vagy épp az őket támadó rakéták elől menekültek. Röviden és csak a leggyakoribb eset: arab oldalról az utóbbi évtizedekben kilőtt több tizezer rakéta becsapódásaiban, oly jelentéktelen mértékű emberi veszteség volt, hogy a véletlennek, vagy a szerencsének tulajdonítani önmagában is vicc lenne.

A látszat és a többség akarata ellenére, aki a mai modern filiszteusokat akarja kicsi és sérülékeny Dávidnak, a zsidókat pedig gonosz Góliátnak feltüntetni, valójában a történet épp úgy fest, mint Saul uralkodása idején. Attól, hogy Izraelnek nagy az ütőereje, a világ legfejlettebb hadseregével rendelkezik, az óriás mégis az a palesztin és a mögötte egyre többen összesereglő emberek és államok, akik egyre inkább kétségbevonják a zsidó állam létjogosultságát.

A ma Dávidja még saját erejével is elbír az óriás Góliáttal, és abban bízik. De hamar eljön az idő, amikor hasonlóan az eredeti Dávidhoz, kizárólag a Seregek Urában bízva fogja végleg legyőzni az ellenséget.

Izrael szerepe az utolsó időkben

A zsidók össezgyűjtetésének helye, ahol kollektív módon ki lesz nekik nyilvánítva a Messiás valódi személyazonossága, amikor siratni fogják, mint az elsőszülött fiút. (Zakariás 12:10)

Izrael állama az Antikrisztusnak is kiválasztott helyszíne. Hiszen ott fog felépülni az a gyalázatos templom, mely harmadik szentély néven az antikriszuts székhelye lesz. Ahol egyesíteni fogják, a világ vallásait, illetve ahol Jeruzsálem YHWH szerint oszthatatlan város, három részre fog szakadni. Ott fogják felépíteni azt a szobrot, mely előtt minden térdet meghajlásra kényszerítenek, mint Dániel idején.

Izrael továbbá a hely, ahol Góg és Magóg hábrúra összesereglik a millénium végén.

Jeruzsálem az a város, ahol a két tanú kivégzése, halála illetve fetámadása, majd menybemenetele még eljövendő esemény.

Nem a jelenlegi írás tárgya felsorolni mind azokat az eseményeket, melyek nem is valósulhatnának meg, amíg a zsidó nép vissza nem foglalja a Szent Földet. Senki ne gondolja, hogy ez a visszatérés tökéletes rendben fog bekövetkezni a legnagyobb egyetértésben, szeretetben és harmóniában, tiszteletben tartva minden egyes népcsoport és vallás érdekeit, hagyományait és elképzeléseit. A próféciák nem tartalmaznak olyan ígéretet, hogy visszatérésünk kielégít majd minden keresztény és egyéb csoportok elvárását. Annyi van leírva, hogy visszatérünk, akár tetszik egyeseknek akár nem, csaúgy, mint az első alkalommal Józsua kíséretében. Aki nem bír elvonatkoztatni az emberi igazságérzületektől és megítélésektől, hamar beleesik abba a csapdába, melyet az ellenség állított számára: ellenszegülni YHWH akarata és próféciái ellen. Egy ilyen hiba súlyos átokként és bénító méregként gátolja meg a hívő keresztényt, hogy betöltse, saját helyén és a zsidóság kiegészítő társaként azt a szerepet és azokat a próféciákat, melyeknek ő lenne egyik főszereplője.

A kereszténység zsidó szerető kisebbségi részének pedig óvatosságra intenek ezek a szavak. Mert minden csapdának létezik egy ellentéte, mely annak tükörképe és másik véglete, gyakran még veszedelmesebb, mint az első, hiszen a szeretet és elfogadás nevében működik. Ne védjünk vakon mindent, csak azért mert zsidó címkét hordoz. A méreg szintén jelen van és szolgálatod bénulása ugyanúgy kockán forog, mint zsidókritikus testvéreid esetén.

Zeev Shlomo

2021/04/30

B-Résith / B-kezdet / B-terv

B-Résith / B-kezdet / B-terv

A zsidóság számára ma napig érthetetlen rejtély, hogy a Szentírás, Elohim szava miért kezdődik az abécé második betűjével a ב-tel (bet). Számukra teljesen logikátlan, hogy az első szó, első betűje ne az א aleffal kezdődjön, hiszen az eredetek eredetéről szól – elvileg – a leírás. Ez a kérdés valóban felmerülhet bárki számára és jogos a gyanakvás, hogy itt mintha valami nem stimmelne.

Bár igaz, hogy önmagában a betű veszélyes lehet, mégis jó tudni, hogy YHWH szavának, melyet héber nyelven rögzítettek, minden egyes betűje, azok kombinációja és szám-értéke további mély értelmezést és üzeneteket tartalmaz. Ezeket a tartalmakat kinek, mikor, milyen formában érdemes, vagy nem érdemes fejtegetni, most részlet kérdés. A lényeg, hogy van és ez tény.

Mert egyébként az Elohim szó épp aleffel kezdődik. Miért nem saját megnevezésével kezdi az elbeszélést: “Elohim teremtette kezdetben, vagy Elohim, kezdetben, teremtette, stb.” Egyeseknek furcsának tűnhet ez a felvetés, de a zsidóságot ez valóban ősidők óta foglalkoztatja és Krisztusban számunkra is érdekes kérdés.

A judaizmus által adott válaszokat erre a kérdésre most átugorjuk és inkább azzal foglalkozunk, hogy miben van jelentősége ennek a látszólag apró kis “hibának” az Üdvtörténet és a Megváltás szempontjából?

Miben lett teremtve a Föld és az Ember?

A választ pedig a következő szavakban kapjuk meg : Tohu VáBohu (magyar fordításban sötétség, mélység, pusztaság – egyszóval sótét káosz) uralkodott a teremtett föld felett.

Hogyan is lehet, hogy ahol eredetileg csak Elohim létezik, ott bármilyen formában sötétség és káosz megférjen maga a Tökéletesség és az Örökkévalóság mellett?

Akkor – ha lehet idősíkot jelző kifejezést használni ebben az esetben -, amikor csak Ő volt és semmi, senki más, kizárt, hogy bármiféle tohu vagy bohu létezett volna Tőle függetlenül és rajta kívül.

a B-réshit kifejezés nem más, mint annak a jelzése, hogy egy B-tervnek a megteremtésének vagyunk szemtanúi és részesei

Ahogy az ember megváltása sem volt benne az eredeti tervben, hanem örök élete volt és amint bebizonyította volna, hogy ellen tud állni a kígyó sziszegéseinek és a tiltott tudás kísértésének, egy idő után, az Ember megelőlegezett halhatatlansága örökérvényűvé vált volna.

Mégis megtörtént, aminek nem kellett volna és bűnbe esett már az első emberpár. Ezért kellett YHWH-nak személyesen megjelennie a Fiú alakjában, megszületnie nőtől és emberi testet ölteni, hogy áldozati Bárányként a vérét kiontsa és elszenvedje helyettünk az ítéletet, hogy aki hisz Őbenne, Örök Élete legyen. Látni tehát, hogy az ember bűnbeesése miatt kellett elindítani a Megváltás Művét is.

Hasonló B-tervekkel van tele az egész Szentírás, lényegében az egész erről szól. Káin megölte Ábelt, ezért később Séth-el kellett helyettesíteni, hogy tovább haladjon a tiszta vérvonal. B-terv volt Noé utáni kegyelmi időnek kitolása. B-tervek voltak a száműzetések a törvényszegés következményeként. B-tervekkel volt teli Jákób élete és még lehetne sorolni.

A nép és emberiség folyamatos lázadása mindig arra készteti YHWH, hogy hatalmas kegyelmében, mindig hozzáigazítson egy kicsit, több időt ad, további türelmet tanúsít és az eseményeket is úgy igazítja, hogy végül a hozzá visszatérő ember javát szolgálják.

Az eredeti Teremtett Világ csak tökéletes lehetett

Amikor Elohim megteremtette saját országán belül az Őt körülvevő segítőtársakat, mindazokat a szellemi hatalmasságokat, fejedelemségeket és egyéb lényeket, amelyeket gyűjtőnevükön angyaloknak nevezünk, akkor minden tökéletesség, örökkévalóság és csupa fényesség volt. Nem volt sehol semmi sem sötét, sem keszekusza, ahová Világosságot, azaz Krisztust utólag be kellett volna emelnie. Az Atya-Fiú-Szent Szellem egyetlen Elohim-ként gyönyörködött saját teremtményein, ezek között azon az egy igen magasztoson is, aki később megváltozik.

A mi világunk teremtésének a történetét megelőzte egy másik teremtés történet, melyről nem számol be a Biblia, mégis tudhatunk róla, mivel több prófécia is utal ezekre az ősi szellemvilágbeli időkre. Továbbá azért is tudhatjuk, mert amit olvasunk 1Mózes első soraiban nem ilyen állapotokat ír le. Itt már valami sötét és zűrzavaros állapot beállt és ebbe látjuk Teremtőnket beleszólni, a földet és annak egét megteremteni, majd áthozni Világosságát, Krisztust.

Amit a mi Teremtőnk eredetileg alkotott, az maga a Tökély volt, e-felől nem lehet kétségünk.

Van egy tökéletes Világ, egy Királyság, ahol a Király megteremtette a szintén tökéletes alattvalóit, mivel Ő mint Tökéletesség, képtelen lenne mást teremteni, mint ami szintén tökéletes.

A bukás, mely következménye a Tohu VáBohu

Elohim Országa tehát nem lehetett más csak tökéletes. Ilyen tökéletes teremtmény volt maga Helel is – latin nevén Lucifer – a nem a fényhordozó, hanem a fényes / fényt legfeljebb visszatükröző – a három arkangyal közül az egyik, aki végül saját szabad akaratából és önimádatában fellázadt és elhatározta, hogy elfoglalja YHWH trónját, hogy uralkodhasson helyette. Vele együtt az angyali seregek harmada követte. Ezek is eredetileg tökéletes és örök angyali teremtmények voltak. Belőlük lett végül a Sátán (támadó/vádló/ellenséges) és a démonok, héberül shedim-ek (a felfuvalkodottak). Ézsaiás 14:12-14

Ekkor egy igen tragikus törés keletkezett abban a tökéletes világban, ahol többé ezek a lázadók már nem maradhattak meg. Ezeknek a bukott angyaloknak nem volt többé helyük a Mennyeknek Országában, ezért ki kellett őket vetni valahová, de ez a valahová nem létezett, nem volt betervezve.

Egy olyan külön dimenziót kellett létrehozni, melyben YHWH nem volt jelen. Ekkor keletkezett – egy időre – a Tohu VáBohu “légtere”.

YHWH megtehette volna, hogy azonnal megsemmisíti az ellenszegülőket, valahogy mégsem ez történt. Miért?, nem lehet tudni pontosan, de sejteni igen. De lényegében nem meglepő, hogy ilyen pusztító lázadással szemben még mindig valamiféle türelmet tanúsít. Atyánk itt is egyfajta tökéletes “úriember” módjára viselkedik, aki ilyen helyzetben bizony, nem felindulásból cselekszik és lesújt, hanem időpontot ad kihívójának, hogy tisztességes módon egyenlő fegyverekkel megküzdhessenek. Megadta az esélyt kihívójának, hogy bizonyítani tudjon, valóban le tudja-e győzni Őt?

A Föld szerepe

Ehhez a párbajhoz már csak egy helyszínt kellett megjelölni és ez a helyszín maga a Sátán országa volt, a sötétség és káosz birodalma, azon belül pedig egy terület és egy tét hiányzott.

Ekkor teremtette meg Elohim a Földet, mint kűzdőteret és rajta az embert, mint tétet, melyért folyik a küzdelem.

Az angyalok 1/3-ának bukása űrt hagyott maga után YHWH eredetileg Tökéletes Országában.

Egy ilyen puccskísérlet esetén az emberek között nem kérdés, hogy milyen következményekkel jár, ahogy a történelem során többször szemtanúi lehettünk. A bukott pucskisérlőket ilyenkor hatálytalanul kivégzik, helyükre pedig új személyeket jelölnek ki, akik helyettesítik a fellázadt régi elvtársaikat. A pucskísérlők pedig általában katonák szoktak lenni, akiknek megvan hozzá a kellő fegyverzetük, illetve akik az uralomhoz legközelebb álló személyek.

Elohim azonban nem ember és nem a-ként gondolkodik. A lázadókat nem erővel és nem hatalommal akarja legyőzni, hanem épp az Ő gyengesége által akarja bemutatni, hogy így is hatalmasabb, mint az ellenség amikor ez teljes erejének és hatalmának a birtokában van.

Az Örökkévaló ellenségének birodalmába lép és ott, az ember megteremtése által, az emberen keresztül, annak szabadakaratának szintjén szándékozik legyőzni a Sátánt. Végül nem is egyenlő fegyverrel, hanem felajánlja az ellenségnek, hogy nála sokkal szerényebb eszköz által fog megküzdeni.

Elohim azért teremti meg ekkor az embert, hogy az ember szabad akaratának színterén győzze le a Sátánt.

A föld ennek a kaotikus világnak a közepébe lett megteremtve, mint egy sakktábla, hogy a nagy küzdelem színtereként szolgáljon. A tét és pedig az ember. Ezt az embert, ha sikerül megkísértenie és megtartani a bűnbe mindvégig, Sátán viszi magával az örök kárhozatba. Azonban, ha az embernek sikerül megmaradni (vagy visszatérni) az eredeti bűntelen állapotba, akkor elnyeri az örök életet.

A Bűneset és a Megoldás

Visszatérve a teremtéshez, a történet folytatását jól ismerjük. Az ember már az első lépéseknél megbukik. Ugyanis, a teremtett világ felett hatalmat kapott a Sátán és az azon belül, az elkülönített Mennyország részecske, az Éden kertbe is volt szabad bejárása. Így jelent meg kígyóként Évának, hogy kísértésbe ejtse.

Az ember ezzel a cselekedetével nem csak elszakította magát a Teremtő közvetlen kapcsolatától és ítélte magát halálra, hanem felhatalmazta sátánt, hogy magával ragadja abba a fizikai világba, ahol a halál és idő folyamata elvezeti az embert az első – a test halálához – majd a második – a szellem halálához – feltéve, ha a sátán mindvégig megtévesztésben tudja tartani az embert a bűn uralma alatt és távol a Megváltó személyétől.

Attól a Megváltótól, aki a Názáreti Jesua HaMasiah, aki az egyetlen út vissza az Atyához.

Ő az, aki vére által a bűntől megszabadítja az embert és keresztáldozata által egyidőben az ősi kígyó végleges kivégzését végezte el a látható idősíkon.

Az ember célja

Azon túl amit eddig tudunk, mely szerint az ember a tét és érte folyik a küzdelem a két hatalom között, az ember teremtésének van még egy sokkal mélyebb értelme és célja. Ha ezt megértjük, akkor máris megválaszoltuk a világ legősibb és legzsigeribb kérdését, melyet valaha feltett az ember:

“kik vagyunk és miért vagyunk?”

Ahogy korábban leírtuk:

Az angyalok 1/3-ának bukása űrt hagyott maga után YHWH eredetileg Tökéletes Országában. A Mennyei Királyság ebben a 2/3-os állapotban nem maradhat, mivel átmenetileg tökéletlenné vált.

YHWH nem semmisítette meg azonnal a lázadókat és egy ujjcsenttintéssel nem teremtett helyettük új szellemi fejedelemségeket és egyéb angyalokat. Legalábbis addig nem teszi, amíg a küzdelem véget nem ér.

De nem is fogja annak kimenetelkor sem. Ugyanis a helyettesítőket már rég megteremtette, ami nem más, mint az Emberiség megváltott része.

az Ember, Krisztus Megváltásának következményeként, az Örök Életbe belépve a bukott angyalok helyét foglalja el

Így pótolja végül YHWH, azt az űrt, amit mindenképp pótolni kell, hogy ismét Teljességre jusson vissza az Ő Királysága.

Sátán, mint fejedelem és démoni serege helyett, Krisztus, mint Király, maga YHWH Fiúként foglalja el Helel helyét, az üdvözült emberi seregek pedig a démonok helyébe lépnek.

Most már talán megértjük, hogy a világunk és az ember teremtésének mi a valódi célja. Megértjük azt az ellentmondást is, hogy amit Elohim teremt az eredetileg nem lehet tökéletlen. Ő nem teremt sötétséget, űrt és halált. Hanem amit eredetileg tökéletesen megteremtett, Helel-ból lett Halál lázadása által és aki Fényesség angyala volt megszülte a sötétséget, mely addig nem létező fogalom volt.

Látjuk, hogy az angyaloknál is volt egy “idő”, amikor az időtlen Királyságban a tökéletes teremtményeknek is megvolt a szabad akaratuk arra, hogy eldöntsék, engedelmesek maradnak örökre a Teremtő iránt, vagy más utat választanak. Mivel ez utóbbi történt, szükség volt egy B-Tervre: Ezek vagyunk mi!

YHWH nem teremtett újat, hogy Helel/Sátán helyét pótolja. Felajánlotta Önmagát a Fiúban, Krisztusban, hogy belépjen az üresen maradt helyére. Ezt láthatták saját szemükkel a tanítványok, amikor Jézus elváltozott és megjelent Illés és Mózes között, mint a harmadik fejedelemség/főangyal helyébe lépve. Mózes és Illés nem más, mint Mihály és Gábriel arkangyal. Erről bővebben majd egy későbbi írásban. TERUMAH

Az apostolok (Mózes – törvény) és a próféták (Illés) alappillérein épült fel az az Egyház – Krisztus Teste – melynek feje Jesua HaMasiah

aki a Világosság, mely pótolja a fényességes hiányát. Akik pedig Benne újjászületünk, az Ő Teste, mi lépünk helyébe annak az 1/3-os angyali seregnek, akiket a Sátán magával rántott a pusztulásba.

Így értjük meg miként fogunk mi, emberek, angyalokat megítélni 1Kor 3:6 szerint. Az ítélet többek között az lesz számukra, hogy meglátják a világ egyik leggyengébb, legkisebb, legjelentéktelenebb teremtményét, az embert, saját otthagyott helyüket elfoglalni. Nincs számukra ennél megalázóbb ítélet és ezért gyűlölnek bennünket ennyire.

Ezek a felismerések pedig azért fontosak, hogy még nagyobb hittel, meggyőződéssel és céltudattal fussunk tovább Krisztusban a Cél felé. Jobban értjük azt is miért volt fontos YHWH-nak Fiúként és emberként magát megüresítve eljönni a világra, hogy megmentsen ily módon bennünket. Így kell nekünk is futnunk, nem erővel, sem hatalommal, hanem YHWH Szellemével betöltekezve.

Z.Shlomo/2017/10/13

Pin It on Pinterest