Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

Az előző két írásban vettük Sátán két főbb eszközét Elohim tervének meggátolásában. A beelőzés és szélsőségek irányába való tolás ugyanazt a célt szolgálja, mely az idő húzása. A legtöbb választottat, ha már nem tudja letéríteni az útról, vakvágányokra, zsákutcákba próbálja bevinni, hogy addig is lopja az időnket, energiánkat és meddőséget okozzon. Ezek mind hátráltatnak bennünket elhívásunk és saját szellemi növekedésünk beteljesedésében.

Az előző két témánk a BEELŐZÉS és a FÉLRETOLÁS mind a VISSZAHÚZÁS-unkat szolgálják lényegében.

Káin nemzetsége Séth számára, ahogy Ishmael Izsáknak és Ezsau Jákób életében, mind olyan elképesztő visszahúzó erő, mely Elohim Tervének a meghátráltatására szolgálnak.

Amikor hívő embereket azzal téveszt meg, hogy SZÉSŐSÉGEKBE taszítsa és bizonyos igazságokból emberi dogmák szülessenek, farizeusivá degradálva törvények helyreállását a Szent Szellem munkája helyett, akkor is fékezés, akár teljes leállást ér el Krisztus Testének a haladásában.

Ezek a folyamatos leállások késztetnek sokakat arra, hogy kitörjenek és tovább fussanak, továbbvigyék a fáklyát a Keskeny Úton.

Belénkkapaszkodás

Vannak azonban további esetek, amikor nem beelőzés, vagy félretolás által, hanem csak úgy észrevétlenül egyfajta hátulról való belénkkapaszkodás által, lefékezik szolgálatunk haladását.

Emberek a ruhánkba / elhívásunkba kapaszkodva húznak gyakran vissza bennünket a haladásban

Amikor előremenni nem akaró emberek folyamatosan kiontják lelküket és nem figyelnek, nem várnak viszonzásul semmilyen megoldást élethelyzetükre, hanem csak arra vágynak, hogy valaki meghallgassa őket szüntelen és egyetértsen velük. Ilyenkor a legbölcsebb dolog, ha figyelmeztetéseink ellenére bűneiket nem elhagyni kívánják, hanem visszaigazolást lelki vágyaikra, hogy forduljanak inkább psihológushoz, mert ez a fajta szolgálat és lelkigondozás nem a mi műfajunk.

Ruhánkba kapaszkodás egyik legfőbb példája már Ábrámnál elkezdődött, amikor kihívását követően azonnal megjelenik Lót unokaöccse, aki valami oknál fogva csatlakozik hozzá és velemegy, holott semmi ilyen előzetes utasítást, vagy engedélyt nem olvasunk YHWH szájából. Erről bővebben: Az Igaz Lót c. bejegyzésemben.

Lót igen nagy veszélybe sodorta Ábrámot és embereit, vagyonát/örökségét, idejét rabolta. És mielőtt elváltak volna, még viszálykodást is keltett az embereivel.

Az előbb említett eset minimum az időnket rabolja, de akár energiánkat is, sőt még lelkiismeretfurdalás is okozhat, ha szellemben nem vagyunk érettek, mivel még magunkra vesszük a másik előrehaladni nem akarását azáltal, hogy nem tudunk mit tanácsolni nekik és egyesével elemezgetjük hiábavaló életproblémáikat a-helyett, hogy az azokból való megtérést és megbánást hírdetnénk nekik.

Gyakran tapasztalni, utcai szolgálataink során is, egyes testvérek leragadnak egyes embereknél. Valahogy nem érzik azt a határt, amikor a felebarátunk iránt tanúsított türelem és szeretet ideje lejárt és egy másik szabály lép érvénybe: a továbbhaladás és a por leverése lábunkról.

Sok esetben a Krisztusi Szeretet mellett ott lappang a hamis humanizmus, főként nőknél figyelhető ez meg, amikor az utcán olyan emberek húzzák az időt, akik szemmel láthatóan nem Krisztusra kiváncsiak, esetleg borravalót remélnek tőlünk. Ha közben szétnézünk, talán több olyan személy halad el mellettünk, akik a békesség emberei, azok, akiknek a szíve sokkal inkább elő van készítve az Evangélium befogadására.

Hasonlóna, mint Ábrahám esetében, jó akaratból kitartunk rokonok, járókelők, idegenek, hajléktalanok mellett és nem vesszük észre, hogy esetleg egy másik rokon, idegen, járókelő vagy hajléktalan felé kellene elindulnunk végre.

Erőltetett, idejében meg nem szakított álszolgálatok ezek.

A mentős sem engedi az ablakban álló öngyilkosságra elszánt embert, hogy ruhájába kapaszkodjon, sőt ő maga sem ragadja meg az illető ruháját, nehogy magával rántsa zuhanásába.

Szellemi gyermekkorban való tartás

További igen alattomos fék az emberek előrehaladásában, amikor tudatosan megmaradnak szellemi atyjuk fenhatósága alatt. Amikor ugyanannak az embernek a szavain él éveken, évtizedeken keresztül és sosem válik ő maga szolgálóvá, mások atyjává. Hétről hétre, taníttatnak, de a teljességre sosem jutnak el. Ilyen a máig tapasztalható egyházak katolikus mintára felépült gyülekezetek, ahol ugyanaz a maréknyi ember tanít éveken át, több száz, akár több ezer embert. Kis vatikánok, kis pápáikkal és kis ministránsaikkal.

Ezt a témát több írásomban, bővebben és a megoldás lehetőségének említésével tárgyalom: pd. A Tanítványok Cselekedetei

További FÉKEK

A különböző szellemi fékek listáját majdnem a végtelenségig lehetne folytatni. A jelen írásban azokat a problémákat szerettem volna figyelmeztetőül elétek hozni, melyek a szolgálatban álló, újjászületett emberek életében a leggyakoribb visszahúzó erőkként jelentek meg szemünk előtt, vagy akár saját életünkben az utóbbi évek során.

Kommentbe biztatok minden olvasót, hogy írja be, mi az a fék, melyet tapasztalt, ami az előrehaladásban, a megszentelődés folyamatában számára visszahúzó tényező volt.

RichardSipos/25/11/2022

Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

Az előző részben láthattuk, hogy az Út-on való haladásunkat az ellenség meg tudja nehezíteni azáltal, hogy hamis eszközökkel beelőzi az Örökkévalótól származó, a haladáshoz adott valódi történéseket/áldásokat.

A cél felé való futásunkat egy további fogással is tudja gátolni, hátráltatni, illetve sok esetben meghiúsítani, ez pedig nem más, mint

a SZÉSŐSÉGEK felé való eltolás, a Közép Útról való félrelökés jobb, vagy bal irányba.

Továbbra is a Reformáció folyamatán és annak fejlődésén keresztül tudjuk szemlélni ennek a pusztító munkának a következményeit.

Dualizmus és hidegháborús állapot kialakítása

A sátán egyik legkiválóbb eszköze az emberek megtévesztéséhez a dualizmus. Minden egyes lépésnél felkínál két tábort, a hiányosat, és az eltúlzottat. Egy ismert és érdekes szemléletése ennek a folyamatnak, amit Madách Imre bemutatott a Homousion és a Homoiusion dualizmusán keresztül az Ember Tragédiája c.-ű művében.

Rómától kezdve több világi nagy hatalom is ennek az “oszd meg és uralkodj” elven tartotta fenn a birodalmát.

Amikor eljön az ideje egy Igazság helyreállításának, ami egyes hívők szívében megfogan és ezt Sátán nem tudja megakadályozni, akkor a beelőzés helyett gyakran azt a taktikát választja, hogy enged. Egy kis időre leáll, engedi, hogy megtörténjen, aminek meg kell. Engedi az egyházakból való kiszakadást, engedi a megújulni vágyó emberek összeszervezkedését és elindulását az Egyház további megtisztításának útján.

Majd amikor mindez megtörténik, megalakulnak az új irányzatok, amikor az emberek még lendületben vannak az “arany középút” felé, akkor hirtelen odalép hátulról és szellemi értelemben jól hátbavágyja őket, hogy átbillenjenek a ló másik oldalára.

Mert, amikor szakadás történik, ott vádaskodás, kirekesztés, vita, átkozódás, kárhoztatás és akár fizikai üldöztetés is megindul. A megújulni vágyókat minden esetben eretneknek titulálják, “Isten” ellen lázadóknak, ami igen csak megviseli azokat, akik legtöbb esetben épp, hogy Krisztus Szellemének engedelmeskedve, csupán tovább szeretnének haladni a megszentelődés útján.

Pontosan ezeket a sérüléseket használja ki az ellenség, hogy Krisztus kizárólagos uralma és vezetése helyett, ismét felépítse az emberi uralmat, így kevert szellemiséget létrehozva.

A sérülésből gyűlölet lesz. A gyűlöletből harc, majd a harcból egy folyamatos bizonygatási kényszer, mely ahhoz vezet, hogy a helyreállt dolgokat emberileg kezelik és elkezdenek túl nagy hangysúlt fektetni rájuk.

A reformokból dogmákat, a dogmákból pedig üdvkérdést csinálnak.

Ilyenkor kialakulnak a túlkapások, a nem biblikus módon használt dolgok. Ez az állapot visszahat azokra a közösségekre, ahonnan a megújúlt hívők kijöttek mintegy visszaigazolásként hatnak rájuk, hogy mégis nekik volt igazuk. Így lefagyott, leragadt állapotukban még jobban megrögzülnek. Majd ez a fokozódó beteg állapot ismét visszahat a másik félre, aki még szélsőségesebben kezdi hirdetni reformjait.

Így látjuk mélyülni a gátakat keresztény csoportok között. A külsős embernek pedig, aki megtérni kíván és látja mindezt gyakran nem marad más lehetősége mint beállni az egyik, vagy a másik szélsőséghez és részt venni a harcokban, vagy belátni, hogy valami nagyon nincs rendjén és visszamenni/maradni a világba. Így veszik el a kedvét sokaktól, hogy megtérjenek.

Néhány példa a dualista szélsőségekből :

Mindenféle kommentár és további magyarázat nélkül, lássunk néhányat ezekből a szélsőségekből. A lista nem teljes, és a jobb szemléltetés végett nem kizárólag keresztény irányzatokat és táborokat tartalmaz. Sokak számára ismertek ezek az egymással szemben álló csoportok, akik lényegében egymásban táplálják és gerjesztik mindazt ami emberi és/vagy démoni.

Talán segít sokaknak meghatározni hol is állnak az egyetlen keskeny arany középúthoz képest – ami Yeshua HaMashiah – és hol érdemes megállni, esetleg visszavenni, továbblépni – mindig szem előtt tartva, hogy a jót is hamissá teszi az ellenség.

Mivel az ember Szellemi állapota túl komplex, ahhoz, hogy két dimenzióban gondolkozzunk, figyeljünk arra, hogy akár több kategóriában is érintettek lehetünk, így a Szent Szellem kiegyensúlyozott állapotától több szálon is elkallódhatunk.

  1. Túlfűtött karizmatikusság / Anti-karizmatikusság
  2. Siker Evangélisták / Önmarcangoló aszkéták
  3. Nyelveken szólók / Prófétálók
  4. Anti-Szemiták / Zsidó rajongók
  5. Jobb oldali / Bal oldali
  6. Republikánus / Demokrata
  7. Törvényeskedő / Törvénytagadó
  8. Szigorú “Istent” félő / Mindent elnéző “Istent” hírdető
  9. Úrvacsorából varázslást űzők / Úrvacsorát üres szimbolumnak tekintők
  10. Szombatisták / Vasárnaposok

Le kell szögezni, hogy az ördög a féligazságokban bújik meg.

Legtöbbször mindkét tábor valamilyen ellentétesnek tűnő alapigazsággal támadja a másik felet.

Erre kiváló eszköz példáúl Pál-nak látszólag ellentmondó és nehezen értelmezhető kijelentései, amit az ellenség mesteri módon használ Kirsztus Testének megosztásához.

A megoldás nem az egyik tábor érveinek teljes lenullázása a másik javára, hanem mindkét félnek fel kell ismernie, hogy valahol valami nála sem stimmel és ezt alázattal elfogadni, hogy YHWH előtt, Krisztusban rendezze. Így indulhat el visszaközeledés egymáshoz, nem a különbségek elfogadásával, hanem az emberi feleslegektől megszabadulva, Krisztus Szelleme teljes vezetése alatt, a különbségektől megszabadulva.

Mert még az ökuméné is egy olyan beelőző hamisítvány, mely mindent összetákol a valódi egység helyett, ahol minden salaktól megtisztulva, kevertség helyett, Egy Szent Szellemben találunk rá egymásra.

Ma szimbolikusan November 11-én posztolom ezt az írást. Legyen meg Krisztus Testében is a Fegyverszünet Napja. Álljunk a jó oldalon, a Győztes Király mellett, nehogy egy újabb Trianon következzen be szellemi síkon.

A következő írás egyfajta összekötője lesz az első kettőnek. : Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

RichardSipos/2022/11/11

Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

Az Üdvtörténet “játszmájában”, ellentétben az egyszerű sakkjátékkal, az eredményt és a győztest már előre ismerjük. Az ellenség bár tudja, hogy a végén veszíteni fog, számára a tét, hogy minél több bábut magával rántson. Ha már győzni nem tud, egyedüli célja maradt, hogy minél több kárt okozhasson és minél kevesebben részesülhessenek a Király győzelmében.

A mi célunk Yeshua tanítványaiként pedig, saját és bábutársaink (emberársaink) megmaradása a sakktáblán.

Ebben a három írásban szeretnék felvázolni és leleplezni néhány alap eszközt/csalást, melyet az ellenség felhasznál megtévesztésünkhöz, hogy ha nem is minden esetben sikerül magával vinnie a megtévesztetteket, de legalább gátolhassa azok működését és hatékonyságát. Működés alatt azt értem, amikor egy hívő ember szolgálatának a kiteljesedését gátolja valami, ami miatt nem tud előrelépni szellemben, nem tud kiteljesedve szolgálni embertársai felé mert valamilyen idegen tanítás, jelenség, szellemiség belekeveredik az életébe/szívébe.

Több ilyen megtévesztő eszköz is létezik. Most 3-at fogunk kiemelni, melyek azért fontosak, mert igen ritkán esik szó róluk, holott úgy érzem a legveszedelmesebb és legeredményesebb fegyverei az ellenségnek.

BEELŐZÉS

Ősidők óta és szinte elsőként felbukkanó jelenség és eszköze Sátánnak, Elohim lépésének az előre való leutánzása. Gyakran megfigyelhetjük saját tanítványi utunk során is, hogy az ellenség hamis áldásokkal, helyzetekkel, személyekkel megkínál bennünket mielőtt az Elohimtól származót megkapjuk, mintegy árnyékaként az igazinak, az eredetinek.

1 – Séth nemzetsége / Káin Nemzetésge

Miután Káin meggyilkolta testvérét Ábelt, az Elohim szerinti vérvonal megszakadt egy időre, mindaddig, amíg Séth küldve lett Ábel behelyettesítésére.

Megfigyelhetjük, hogy Káin nemzetségtáblázatában jó előre, megszületnek olyan emberek, melyek nevei szinte egy az egyben megegyeznek Séth nemzetségtáblázatában szereplőkkel, ráadásul ugyanabban a sorrendben, sőt még Káin neve is megelőzöte Séth unokáját Kénánt. Mivel Séth jóval fiatalabb volt Káinnál, így leszármazottai is mind néhány év “késéssel” születtek meg hamis előképeik előtt.

KÁIN – Hánók Irád MekhujáelMethusáel LámekSÉTH – Énós Kénán Mahalálél Járed Énokh Methusélah Lámekh

2 – Izsák és Ishmáel

Olyan esetet is láttunk már, ahol Elohim ígéretében való hitetlenség miatt emberek lépnek, kigondolnak ötleteket, majd végrehajtják. Így az ellenség a hitetlenséget kihasználva ráveszi magát az embert, hogy beelőzze YHWH tervét.

Így születhetett meg Ishmáel Izsák előtt, mely máig kiható gondokat okoz a választott népnek.

Később is látjuk ugyanezt az emberi beleavatkozást YHWH végső szabadító cselekedete előtt, amikor Jákób és Rebeka saját terve alapján szerezte vissza az elsőszülöttségi áldást a jogos fiú számára.

3 – Jákób születése / Ézsau születése

Ahogy egy másik írásomban bővebben kifejtem. Ézsau, mint az ellenség küldötte, már az anyaméhben kihasználta Jákób, Elohim küldöttjével szembeni fizikai erőfölényét, amikor már az anyjuk méhében helyezkedett és Jákób helyét foglalta el a kijáratnál. A két gyerek tusakodásának oka a következő volt: előbb kijönni, hogy az elsőszülöttségi jog neki járhasson.

YHWH-nál van egy rend, egy törvény, mely már akkor érvényben volt, Mózes előtti időszakban is, mely szerint az első fiú gyermeket illeti a család örökségének a java (mind szellemben, mind anyagi értelemben).

Sátán, YHWH-val szemben mindig erővel és hatalommal lép fel.

Ézsau beelőzése azt a célt szolgálta, hogy az Elohimi törvényt kisajátítsa magának a látható világban, hogy emberek előtt joggal követelhesse azt, amit eredetileg YHWH Jákóbnak szánt. Mivel későbbi próféta szájából tudjuk, hogy “Jákóbot szerettem, Ezsaut gyűlötem” – Malakiás 1:2-3

Így talán érthető, hogy Jákób miért fogta meg testvére lábát, jelezve a külvilágnak, hogy: “ezt a kérdést még megbeszéljük”.

4 – Reform / Szekta

A reformáció folyamatában is többször becsúsztak hasonló beelőzéses merényletek.

Ez történik, amikor az ellenség tudja, hogy egy bizonyos reformnak elkérkezett az ideje. Ilyen például, amikor a pogány eredetű theos, dios, deus, zeus, got és ishtár, idegen istenek nevei felhagyásának ideje elérkezik és Elohim meg YHWH nevek helyreállítása elérkezik. Előtte Sátán bedobta a Jehova tanúk szektáját. Ez a valódi küldetése a Jehova Tanúi szektájának, akik visszaállítják az Örökkévaló nevét, ugyanakkor megpróbálják lerombolni Krisztus képét és elohimi (isteni) lényegét, „pusztán” arkangyali rangra redukálva Őt. Helyreállítanak valami lényegeset, mellette pedig elpusztítanak egy még nagyobbat. Hasonlóan, amikor a Shabbat/Szombat helyreállását megátolja olyan irányzatokkal, melyek ezt az igazságot több nyílvánvaló tévtanítással vegyitik.

Ezek a szekták semmilyen más célt nem szolgálnak, minthogy a reformálandó témákat lejárassák azoknak a tiszta hitű és szándékú híveknek a szemében, akik eredetileg arra hivattak, hogy a reformáció folyamatát továbbvigyék Elohim eredeti akarata szerint. Ezek kezéből ragadtatnak ki a reformálandó dolgok, hogy mások kezébe adassanak. Olyan bábukat mozgósít ilyenkor az ellenség, akik az igazságot beszennyezik tévtanokkal, hogy Krisztus Testének nagy része ne menjen tovább a megszentelődés útján.

Meg kell említeni, hogy nem szabad engedni magunkat beleesni abba a hibába, hogy ki se ejtek bizonyos dolgokat a számon, nehogy holmi szektával azonosítsanak. Ez a fajta hozzáállás megalkuvás az ellenséggel, konfliktuskerülő gyáva magatartás, mely tudatosan engedi az ellenséget magával ragadni az igazságot.

Mert ő valóban, mint a hazugság atyja, hazugságait minden esetben valami igazságra alapozza, hogy azt elferdítse, kissé másképp tálalva kisajátitsa magának: “Valóban azt mondta Elohim, hogy a kert fáiról nem ehettek?”. Az igazságot kimondja, csak csúsztatva, itt az általánosítás eszközével – minden fáról és nem arról az egyről.

4.1 Luther / többi Reformátor

Talán sokakat sokkolni fog, de látásom szerint maga Luther is egy ilyen beelőző hamis báb volt a sakktáblán, aki talán Kálvin előtt azért lett bevetve, hogy az ellenreformációt már az ő személyében elindítsa az ellenség. Hiszen sokan tudják, hogy Luther, szemmel látható terheltségén túl, több olyan pontot “katolizált” vissza, melyet ő maga reformált meg néhány évvel korábban. Ha pedig valakit sokkol a terheltség vádja vele szembe, meghívom, hogy olvassa el a zsidóságról írt panfletjeit, melyek mindennek elmondhatóak, csak épp Krisztusinak nem. A démonizáltság megállapítása pedig nem kárhoztatás, hanem diagnózis, mely szükségszerű a gyógyulás elindításához. Őt már gyógyitani senki nem fogja közülünk, YHWH egyedül tudja, megyógyult-e végül, hol van, mit rendezett, idejében vagy sem, nem a mi dolgunk megállapítani. Azonban, mivel ez a terheltségi állapot a reformációs munkásságának teljes ideje alatt kitartott, romlott és romboló hatása máig kihatnak. Így igen szükségszerű lenne megvizsgálni, milyen mértékben származnak tőle az egyébbként egyértelműen megmaradt katolikus gyökerek a protestáns kereszténységben. Az intézményes egyházat ő ellenezte elsőként, mégis máig hálózatokat és egyházakat épít a “megújjúlt” kereszténység, továbbá a gyeremkkersztség abszurditására is ő hívta fel a figyelmet először a reformáció története során, munkássága vége felé mégis visszavonta mindenféle római egyház nyomásától függetlenül.

5 – Krisztus visszajövetele – anti-krisztus eljövetele

A legfőbb és az legutolsó beelőzési művelete sátánnak, amikor eljön az anti-krisztus alakjában, hogy a Krisztust visszaváró kereszténységet is megtévessze. Jeleket és csodákat fog művelni világszerte, tűzet hoz le az égből és valamilyen “magasztos” teológiai eszmefuttatás – hamis tanítás által, sokakat megtéveszt, akik majd elhiszik, hogy Krisztus mégis testben jött vissza és nem Szellemben – Megdicsőült Testben – az ígéret szerint:

Yeshua HaMashiah, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni.

Ez utóbbi beelőzési megtévesztéssel azért is időszerű foglalkoznunk és felhívni a hívők figyelmét, mert sok jel arra utal, hogy a hamis próféta megjelent a látható világban és már színre is lépet.

6 – Egyebek

A listát bizonyára lehetne folytatni. Jelenlegi látásom szerint ezek a főbb beelőzések, melyeket eddig sikerült beazonosítanom. De vannak még “apróbb” érdekességek. Elohim eredeti működését, tervét, lényegét más ördögi megnyilvánulások előzték meg. Ókori pogány hitvilágokban Elohim hármas megjelenésének kiteljesedése előtt jóval, már megjelentek a hármas istenségek, a hamis beelőző szentháromságok, melyek azt a célt szolgálják ma, hogy gyanússá tegyék az eredeti Szent Háromságot.

Talán sumérek, vagy más ókori pogány nép lakóhelyén archeológusok találtak olyan, a Salamoni Templom felépítését jóval megelőző olyan Ashera vagy Baál templomokat, melyek strukturája, alakja és felépítése igen hasonló ahhoz a Szentélyhez, melyet Dávid király fia épített meg. Ennek a felfedezésnek következménye, az idősíkon később felépült eredetinek a deligitimációja, azaz az eredetit tűntetik fel hamisítvánnyak, hiszen az emberi kronológikus síkon később jelent meg.

Mit üzen ez nekünk?

Számunkra azért érdemes odafigyelni erre az ősi romlott ösztönre, mert embertársaink is gyakran így próbálnak helyezkedni és kisajátítani azt ami a miénk. Gyakran tapasztaljuk tanítványi utunkon, hogy adatnak lehetőségek. Akiknek sikerült az ilyeneket valaha felismerni és nem beleesni a csapdába, el tudják mondani bizonyságként, hogy mekkora áldás követte a hamisnak az elengedését. Ehhez azonban kérnünk kell a Szent Szellem egyik legfontosabb gyümölcsét a

szellemek megkülönböztetésének az ajándékát

Nemcsak a szellemekét, hanem azok ármánykodásainak meglátását, leleplezését, hogy ne lehessünk megtéveszthetőek.

Magyarországon is vannak messiáshívő titulust magukra vevő ilyen beelőző szolgálók, szolgálatok. Ők azok, akik korábban felbukkantak és több ponton hasonló tanokat hírdetnek, mint mi magunk is. Sokakat vezettek lényegében a felismerések jó útjára, miközben ravaszul és észrevétlenül elkezdték adagolni apránként mérgüket. Mindezt addig, amíg egyszer csak magát Krisztus vérét és keresztáldozatát, illetve a Szent Háromságot kezdték el megkérdőjelezni, majd nyiltan tagadni.

Tudatosítanunk kell, hogy a reformáció/helyreállás következő lépéseit addig szükséges keresnünk és megtennünk, amíg az Végleges Reformációt maga Yeshua HaMashiah be nem végzi, amikor visszajön, hogy megkezdje 1000 éves uralmát még itt a földön.

Tudatosítanunk kell továbbá, hogy a Reformáció nem más, mint visszatérés a tanítványi élet eredeti formájához, mely Jeruzsálemben született zsidó körökben az Apostolok Cselekedetei idején.

Ezekhez a zsidó gyökerekhez való visszatérés igen nagy veszélyeket is rejtenek magukban, amikor a Jézus-hívő zsidó tanítóknál is ott van a nagy kísértés, hogy beleessenek abba a rabbinikus judaizmus méregbe, ami miatt a zsidóság legnagyobb része máíg nem ismerte fel Messiását. Majd ezzel a méreggel vegyítve és bemocskolva tanítják zsidó és nem-zsidó testvéreiket. Többször láttuk, és itt Magyarországon is, hogy ez a hamis folyamat egészen Krisztus megtagadásáig is vezethet.

Ezért ne engedjük magunkat beelőzni és ha mégis megtörtént volna, merjük vállalni azt az üzenetet és reformot melyet a Hamis előre bemocskolt és addig hirdessük, amíg Krisztus kegyelme által ismét meg nem tisztul, hogy helyreállhasson.

Az írás következő része: Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

RichardSipos/2022/10/29

יהוה YaHuWaH / Elohim / YaHoSuWaH יהשוה

יהוה YaHuWaH / Elohim / YaHoSuWaH יהשוה

Sokak számára már rég nem kérdés az, hogy eljött az idő amikor valamit kezdeni kell az Örökkévaló és a Messiás eredeti-kinyilatkoztatott neveivel. A helyreállás, vagy nevezzük reformációnak egyik fajsúlyos és elengedhetetlen fordulópontja ez. 

Azt is sokan tudják, hogy a héber betűk szám értékkel bírnak. Így a Szentírásokban rögzített összes szónak és betűnek megvan a pontos helye és súlya. Azokból elvenni, hozzáadni azért tilos, mert egy tökéletes egységet alkott, melyből, ha bármit elveszünk, annak az emberre gyakorolt áldásos és életet adó hatása borulhat.

Az is nyilvánvaló továbbá, hogy a hazugság atyja, az ellenség mindent hamisít. Így a Szentírás idegen nyelvekre való fordítása során az Örökkévaló, az Ő Felkentje és magyar nyelven még az Ő Szellemének félrefordítása/csorbítása az egyik kiemelt célja, hiszen az Üdvösség magjáig igyekszik beférkőzni, hogy valamiféle atomhasadással megfossza eredeti erejétől.

YHWH / יהוה / YaHuWaH

A névnek az elvetése szintén a rabbinikus judaizmus-hoz vezethető vissza. A zsidóság a babilóni fogság idején kialakult un. szóbeli hamis és emberi tanok kialakulásakor a második parancsolat meg nem szegése érdekében, miszerint nem szabad YHWH nevét hiába venni, egyszerűen megtiltotta használatát, így biztosítva azt, hogy véletlenül se vegye hiába szájára egyetlen zisdó sem. Elohimunk nevét Yahuwah-t egyszerűen törölték a köztudatból. Tóra olvasáskor is más kifejezéseket használnak nevének behelyettesítőjeként. Így hallhatjuk a HaShem (A Név), illetve Ádonáj (Úr) kifejezéseket.

Nagyon sok igen hasznos anyagot találni az interneten arról miként kellene ejteni az Ő nevét, miért fontos ez próféciák tükrében, ezeket valószínű én is majd a jövőben kifejtem bővebben. Most azonban mielőtt bele esnénk betű szerinti kutatás és új teológia kialakítása csapdájába,

mindenekelőtt a Szent Szellem/Ruach HaKodesh vezetésének elkérésére hívom fel az olvasó és a magamat figyelmét.

Legyen ez az olvasmány az Ő kezében a megfogalmazásától az elolvasásig. Nyilatkoztassa ki számunkra mit kezdjünk és miként használjuk eredeti neveit. Nehogy egy hiábavaló Szellemi töltetétől megfosztott farizeusi ámokfutás legyen belőle. Ne érdekből, sem azért hogy még-extrább keresztényeknek érezzük magunkat tőle, hanem azért hogy engedelmességben továbblépjünk a megszentelődés útján és ne engedjük hogy az ellenség hülyét csináljon továbbra is belőlünk azáltal hogy még a Legszentebbnek a neveit is eltorzítja/ellopkodja előlünk.

Mindenki nagyon jól tudja hogy a kimondott szónak súlya van a szellemvilágban. Hogyan lenne ez másképpen a Mindenható neveivel kapcsolatban?!

YaHoSuWaH HaMasiah

Hogyan gondolhatja bárki hogy miután Ábrahám megkapta a ה (hé) betűt a nevének közepébe – az életnek és a szövetségnek a jelét –

bárki ugyanezt a ה (hé)-betűt kiveheti a MEGVÁLTÓ nevéből?

és lesz YaHoSuWaH-ból simán Jesuá, amikor Ő maga Az Élet?

Hogy gondolhatja bárki hogy azokat a neveket amelyeket ő megadott saját maga megnevezésére azt mindenféle nyelvre le lehet fordítani, azaz eltorzítani adott esetben a zeusz főpogány szellemi fejedelemség nevéből derivált kifejezésekkel fel lehet cserélni? (Theos/Dios/DeuszJe-Sus/Heil-Zeus)

Nagyon sokkoló volt és elkeserítő számomra is amikor rájöttem hogy még ez a név is tartalmazza az antikrisztus pecsétjét már a Biblia első fordításai idejétől fogva.

Tudom hogy megbotránkoztató és szinte elfogadhatatlan. Már-már kezdünk haragudni az Örökkévaló-ra hogy miért engedi az ellenséget még a neveit is ellopni tőlünk!

És még mielőtt kísértésbe esnénk hogy saját magunkat vádoljuk, kárhoztassuk akár, ismét ismerjük fel hogy előre kell nézni nem hátra. Van tudatlanság ideje és van megtévesztés, amibe mindannyian beleestünk.

Nem az a lényeg hogy eddig hogy hívtuk hamisan, hiszen tiszta szívből tettük és ezért működött is.

Sokan újjá is születtünk úgy, hogy Jézus nevére merítkeztünk be, talán még betöltekeztek olyanok is, akik az elején Szentlélek-nek nevezték Azt aki Szellem. Mégis megkaptuk és az Örök Élet a miénk, mert bár tudatlanul hamisított neveken szólítottuk, a szívünkben mi az Igazit láttuk és Neki mondtunk igent.

Örüljünk hogy a kegyelem ideje még mindig tart. Örüljünk hogy a Szent Szellem továbbra is vezet bennünket. Örüljünk hogy kérhetjük az engedelmes szívét hogy még azt is el tudjuk fogadni, ami ma lehet hogy még elfogadhatatlannak tűnik. Örüljünk hogy megvannak még az eredeti nevek melyek föl lettek számunkra kínálva, azért hogy éljünk velük és hogy éljünk általuk.

És most tegye fel a kérdést mindenki szívében a Szent Szellemnek, valóban azt akarja az Örökkévaló, hogy az eredeti neveit használjuk ismét. Mert, ha belülről szól és mégsem tesszük meg a lépést, akkor más idők köszöntenek be életünkbe.

Elohim / אלוהים

Elohim helyett, hamis elohimok neveinek használata jellemző szerte a világon.

Lássunk néhányat a világ jelentősebb nyelvei közül (köztük természetesen a Magyar is), melyekben a mai napig több milliárd ember egészen más kifejezés által szólítja meg a Mindenhatót, aki magát először Elohim-ként nyilatkoztatta ki nekünk.

Az Újszövetségben szereplő eredetileg is görög nyelven íródott levelek feltehetően későbbi átírásokban már a Theos szó szerepel Elohim helyett. Nem kell különösebb teológiai, történelmi vagy nyelvészeti ismeret, hogy az ember felismerje ennek a kifejezésnek eredetét: Theos-Zeus.

Ebből származik a későbbi latin átírásokban a Deus kifejezés, mely tovább alakult Dios/Dieu, stb formákra a többi latin nyelvekben.

A további két kifejezés eredete nem tisztázott és meghatározása sokkal nehezebb. Mégis bármelyik elmélet igaz, használatát igen problematikussá teszi.

Az angol és német God/Got szó két különböző helyről is származhat: a Babyloniában található Gad istenségtől melyet a zsidó nép is el kezdett tisztelni a babyloni fogság idején, és melyet Ézsaiás könyve is említ a 65. fejezetben.

Véleményem szerint God származhat egyszerűen a Góth germán nép nevéből is. Ugyanis a germán világban, ahol mindig is előtérben volt az ubermens szemlélet, a Góth törzseket a többi germán törzs (még)felsőbbrendűnek tekintette. Ugyanis a Góth-ok voltak a legerősebb, a legharciasabb és legyőzhetetlennek számító germán szuperhősök. Egy ember-központú javarészt germán szellemiségű és ethnikumu angol-száz/dán-viking származású angol nyelvű világban könnyen megeshet, hogy God maga az isteni rangra emelt ember jelképe. A kereszténység felvételekor ezt a legfőbb szellemi hatalmat kifejező terminust használták fel a Mindenható Elohim elnevezésére, ahogy mások is tették.

A magyar Isten szó talán a legérdekesebb és egyben a legsúlyosabb is. Itt is igen ködös, hogy miként került bele nyelvünkbe, illetve hogyan vált a legfőbb Szellemi hatalmasságra alkalmazott megszólítás. Eggyes nyelvészek szerint a szó perzsa, mások szerint finnugor továbbiak szerint pedig summér eredetű, jelentése pedig “ős”, “egy”, vagy “egyetlen”. Idáig nem is volna olyan nagy gond, hiszen valóban az Ős Egyetlen Egy Elohimról beszélünk. Azonban ez a szó feltűnően hasonlít egy másik szintén perzsa és summér eredetű jelenségre, mely nem más, mint Ishtár. Az a bizonyos főistenség, melyet még babyloniában is oly nagy tiszteletben tartottak, hogy maga a kapú, melyen kersztül a zsidó nép fogságba vonult be a városba, róla lett elnevezve. Ennek maradványát máig Berlinben őrzik egy múzeumban, a sátán trónja közvetlen szomszédságában.

Az isten szó isthár névhez való feltűnően közeli rokonsága hangzásában már önmagában felveti a kérdést, hogy bölcs-e ennek használata a Teremtő megszólításánál. Nem tűnik meglepőnek, hogy egy olyan nép, mely egyik első döntése, amikor megalapítják országukat, az, hogy azonnyomban felajánlják azt a szűz Máriának, egy olyan névvel illessék a Mindenhatót, mely egy mátriárchális női főistenség nevének deriváltja. Hiszen Ishtár nem csupán egy női istenség, hanem ráadásúl az egek királynéjának is nevezték. A történészek szerint közvetlen elődje a későbbi görög aphroditének, majd a római vénusznak, mely később a híres szűz-máriává vedlett – Megváltónk eredeti zsidó anyjának Mirjám szintén hamisított nevének felhasználásával.

Hasonló hangbéli eltorzulás ment végbe, amikor YaHoSuWaH nevét Yeszusz-ra fordított a görög egyház, mely egybecsengése a szintén már gyakran említett zeusszal kezd igen feltűnő lenni. Ha pedig a későbbi latin Jeszusz-t kezdjük el boncolgatni, szintén nagy kérdés, hogy miért tartották meg ebben a formában, amikor a szusz latin nyelven egy a hétköznapokban használt kifejezés volt, mely nem más jelent, mint disznó!? Nagy kéréds, hogy miként volt gyomra bármelyik latin nyelvű hívőnek ezt a nevet kiejteni a száján, amikor a Messiásról beszélt.

Ex-pasi?

Minden eset arra utal, hogy igen súlyos helyreállítani valók maradtak még hátra az Egyház számára. Akár tetszik, akár nem, bármilyen sokkoló, de nem más történik, minthogy

a Mennyasszony a mai napig ex-pasiai neveit használja Férje megszólításához!

És még enyhén fejeztem ki magam. Mert a régi bálványok nem csupán ex-pasik, hanem inkább stricik. Azt pedig, aki régi futtatói nevein szólítja Férjét minek lehetne nevezni? Mennyasszony ő már egyáltalán, vagy még mindig egészen más, vagy minimum kevert? Talán ez az alap jelenség lehet a gyökere a kereszténységben tapasztalható sok elferdülésnek? Hiszen a latin curba szó jelentése elhajlást, görbét jelent.

A valódi és végső reform érdekében talán ennyire mélyre vissza kellene menni a gyökerekhez: Hogyan szólítod meg a Teremtőt, a Mindenhatót, az Örökkévalót, a Megváltódat és annak Szellemét?

Nem zsidó gyökerekről kell itt beszélni. Még mindig nem. Még mindig sokkal súlyosabb és lényegesebb dolgokat kell visszaalakítani az eredetire, ami túlmutat a zsidó gyökereken is és amelyhez képest ez utóbbiak lényegtelenek.

Mert még sehol nem volt egyetlen zsidó sem, amikor az emberiség Yahuwah-nak, Elohimnak és még YaHoSuWaH nevét is már rég használta. Majd jött a zsidó az összes farizeusságával együtt és törölte YHWH nevének kiejtését és ezt a bűnt a kereszténység máig elfogadja és műveli tovább. És ma messiáshívő zsidóként ezt a szintén eltorzult zsidó alapot kellene hirdetnem nekem is, ahogy azt sokan mások teszik akik még mindig HaShem/Adonáj sőt Ishtárt és egyébb hamisítványt használnak a Megváltó nevében is?

Nem tudom hogy mit szólna bármelyik férfi hogyha saját barátnője/élettársa/felesége valamelyik ex-barátjának a nevén szólítaná őt. Hány alkalom után kevernél le … vagy egyszerűen zavarnád el magadtól? Hát ennyire elképesztően türelmes Yahuwah hozzánk képest.

Mi viszont ismerjük fel és

ne szomorítsuk tovább az Ő Szellemét

azáltal, hogy prostiként viselkedünk és nem méltó és engedelmes Mennyaszonyként.

A Völegény az ajtónál van. Van-e olaj a lámpásodban? Milyen nevekkel kented fel a Felkentet és az Atyát? Mert a megszólítás felkenetés, jelentésssel bír. Yahuwah/Elohim/YahoSuwah Szelleme pedig nem hatalmazott fel senkit, hogy ezekkel a szentségtelen szavakkal illessék Őt. Ismerd fel, hogy az eszes szűzek ma még fel tudják kínálni neked a valódi olajat, ha még mindig balga volnál.

RichardSipos/ZeevShlomo/2022/11/27

Szombat / Vasárnap

Szombat / Vasárnap

A reformáció folyamata során több egyház is alakult annak hatására, hogy felismerték YHWH eredeti napját a Szombatban, mely a tíz parancsolatban leírtak szerint a következőként hangzik:

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 2Mózes 20:8

Valóban semmi olyat nem olvasunk, hogy a hét napból szentelj meg egyet és azon imádd Elohimodat, hanem konkrétan meg van nevezve a nap, mely nem más, mint a Szombat.

Jézus maga sem tett másképp. Azonban egyfajta “polgári”, vagy inkább “írástudói engedetlenségeket” követett el Szombatonként, mely által megbotránkoztatta az akkori vallási vezetőket. Ugyanis gyógyította a betegeket, szabadította a rabokat. Ez az ószövetségben sínylő vallásos rabok számára munkának számított. Mivel

megfeledkeztek arról, hogy a Szombat az emberért adatott és nem az ember a Szombatért

Ezért ennek a napnak minden áldása számukra átok lett, mivel pszichésen rettenetes munkával terhelték magukat azáltal, hogy folyamatosan és kényszeresen azt kell figyelniük, hogy meg ne szegjék a betű szerinti törvényt.

Mert az Élet és a Szeretet törvénye előrébb van minden más rendeletnél

Később ki is jelenti Jézus, hogy

Az emberfia ura a Szombatnak is. Lukács 6:5

Azaz, aki Benne van, akiben Ő él, felette áll a Szombatnak.

De a felette váló állásból nem következik, hogy joga van azt felcserélni bármilyen más nappal

Ezt a gondolatmenetet viszi tovább Pál, amikor megkéri az idősebb testvéreket, hogy a szellemben újszülött testvéreket ne terheljék napok és dátumok kérdéseivel, hiszen még gyerekek és ők a régi szokásaikból még más napot tartanak szentnek és azokat tartják természetesnek, hogy elkülönítsék Elohim tiszteletére. Amíg ezt tudatlanságból és tiszta szívből teszik, addig ez kedves illatú áldozat Elohim számára. Hadd tegyék, amíg jól esik nekik. Pál azonban nem teszi hozzá, de egyértelmű, hogy előbb utóbb, a megszentelődés folyamata következményeként a Szent Szellem helyre fogja állítani bennük az eredeti rendet.

Az eredeti rend viszont az, hogy a Szombatot különítsük el.

Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

Kolossé 2:16-17

A Szombat, mint árnyék vs a Szombat, mint Krisztus valósága

Mennyei Szentélybeli Levitákként számunkra minden nap Szombat és Ünnep

Hasonlóan az többi Ünnepek esetében, mi Levita papokként Krisztusban állandó és örök Szombatban élünk és szolgálunk. Számunkra és szellemben minden nap Szombat, sőt minden nap Yom Kippur, Peszach és az összes többi ünnep. Számunkra, nem a naptár, az idők és az órák számítanak. Lásd erről bővebb kifejtést: Ünnepek Krisztusban

Viszont azok számára,

akik nem Krisztuséi, azok még törvény alatt vannak,

és ezek a törvények az eredeti rendelésük szerint érvényesek rájuk nézve. Ők ezeket a törvényeket ismerik, ismerniük kell, és egy hét munka után természetes, hogy a kijelölt napokon fognak megindulni felénk, Leviták fel, ha keresik Elohimot. Számunkra a naptári ünnepek, idők és órák azért fontosak és ilyen szinten megtartandók, mert tudnunk kell, hogy szolgálatunk a külvilág felé ekkor válik különösen intenzívvé.

Ilyenkor nyílnak meg a szívek, állnak le a hétköznapi ámokfutások, és megnövekszik a nyitottság Elohim Igéje iránt.

Ilyenkor résen kell lennünk és ilyen módon felelősek vagyunk az Ünnepek és Szombatok naptári rendjét tiszteletben tartani, sőt hirdetni.

Mi a gond a Vasárnappal

Szögezzük le, hogy a Vasárnap, a hét első napja, Yom Echad egy igen különös nap és szinte azonos fontosságú, mint a Szombat. Miért? Mert ezen a napon kezdett munkához az Örökkévaló teremtési művében és ezen a napon támadt fel Urunk Jézus Krisztus, azaz az új teremtés szintén ezen a napon kezdőtött.

Ettől függetlenül sem YHWH, sem Krisztus sem a Szent Szellem soha nem nyilvánította ki senkinek, hogy módosítani kellene Szombatról Vasárnapra.

Miért is tartják sokan fontosabbnak a Vasárnapot a mai napig?

Mert a tanítványok összegyűltek a hét első napján, ahogy olvassuk az ApCsel-ben? Igen, ahogy az összes többi napon is összegyűltek. Továbbá olvassuk, hogy Szombatonként megjelentek hagyományos zsidó testvéreik között a zsinagógákban.

Vagy azért, mert az is olvassuk, hogy Pál az első napon szedte be az adományokat? Ezt zsidó szemszögből épp, hogy azt bizonyítja, hogy nem egy megszentelt napról van szó, hiszen a szent napon nem foglalkozunk anyagiakkal.

Ahogy Jézus születésének, Jézus feltámadásának a napját sem kérte Elohim, hogy bárki megünnepelje egy adott napon

A Vasárnapot tartani tévedés ?

Igen! Miért?

Mert a fentieket nem értik és nem jutnak el erre a felismerésre.

Az esetek többségében vasárnapjaik csupán egy ki nem gyomlált katolikus gyökérnek a maradék vadhajtása.

Észre sem veszik, hogy átörökítették azt a nagy konstantini lázadást, mely zsidótalanítani szándékozta az “új vallást”, hogy a birodalomban elterjedt napisten kultusz szent napjától ne kelljen eltérni és az fennmaradhasson. (Sunday – Zontag). Egy pogány tömeget igen nehéz volt rávenni bármilyen új vallási irányzatra. Így a legalapvetőbb kompromisszum a régi ünnepek idejének megtartása, ha már a tisztelt istenség és a név meg kell, hogy változzon. Nem történt ez másként a karácsony ünnepének esetében, illetve a Pesszahból lett tojásos-nyuszis húsvét megtermékenyítés ünnepével sem.

Lásd: A „szent fa” tilalma

Végezetül: számunkra, akik Krisztusban egy bizonyos szellemi nagykorúságra már eljutottunk, emlékeznünk kell arra, hogy az engedelmesség nem abban áll, hogy Elohim-mal elfogadtatunk bizonyos emberi, vagy démonikus eredetű torzulásokat, nehogy megháborgassuk a nyájakat és szétszéledjenek, hanem épp ellenkezőleg:

az Embernek kell engedelmeskednie a Krisztusban testté lett YHWH által meghatározott szabályoknak, amelyek a Szent Szellem által be kell, hogy teljesedjenek bennünk.

Néhány gondolat a szombatos egyházakról

Azt se gondoljuk, hogy attól, hogy valaki a Szombathoz visszatér, az valami extra kereszténnyé válik. Sajnos igen elszomorító, hogy a Szombatos egyházak többsége, olyan farizeusi szinten, az elméjével fogadja el ezt a törvényt, hogy a szellemi tartalmának hiánya, nemhogy hiábavalóvá teszi igyekezetüket és reformjukat, hanem a valódi Szombat helyreállásának akár még nagyobb ellenségeivé teszi őket, mint maga a római egyház a hamis vasárnapjával.

Igen gyakran a “vasárnaposokat” szó szerint kárhoztatják és üdvkérdéssé teszik azt, ha valaki akár tévedésből kitart a vasárnap megtartása mellett. Hangyúlyozom, hogy tudatlanul. Véleményem szerint, ha valakiben megvan a megvilágosodás és ellene lázad, az valóban az üdvösség elvesztéséhez vezethet.

Mindeközben ezek a közösségek a Szent Szellemmel való betöltekezés helyett, saját egyházalaplítóikat bálványozzák, illetve a Szent Szellem vezetésének hiánya már egyes esetekben egészen visszavezette őket a nyílt, Krisztus nélküli rabbinikus judaizmusban. Ez történt Erdélyben a múlt században, amikor többen be is térek a hagyományos zsidóságba és gázkamrákba végezték a valódi zsidókkal együtt.

Mai szombatista irányzatok is elindulnak a judaizmus irányában, vagy nevezhetjük akár unitarizmusnak, amikor odáíg is elmennek sokan, hogy elkezdik tagadni a Szentháromság valóságát.

Ezeket az eseteket azért említem, hogy lássuk, bár igen jó és szükséges visszatérni a zsidó gyökerekhez, de

ha mindez nem Krisztusban és a Szent Szellem vezetése, újjászületésünk által történik,

akkor a gyilkos betű szerinti törvény alá megyünk vissza, amihez képest talán jobb lenne ki sem jönni egyiptomból/rómából és azok hamis vasárnapjaiból.

Valódi és hatékony reformáció

El tudjuk-e végre fogadni, hogy

bármilyen reform csakis a Szent Szellem által jöhet.

Csak az a valódi reform, ami a szívedbe égetett és nem ami kipattan a fejedből jó ötletként, amit intellektuális és teológiai szinten végrehajtasz?

A kérdés az, hogy bennünk van-e a Szent Szellem?

Ha igen, akkor szólt-e már ez ügyben, vagy bármilyen más ügyben?

Ha igen, engedelmesketünk-e Neki?

Ha nem, akkor pedig hozzuk meg a döntést. Rendezzük bűneinket, rendezzük bemerítkezésünket. Ha ezek már megvannak, akkor marad a tűzkeresztség mely nélkül üres vallásosságban vergődünk tovább.

Válasszuk hát a Krisztus által felkínált Teljességet, hiszen ingyenes és jutalma az Örök Élet.

Innentől fogva rajtunk múlik, mennyire hatalmazzuk fel a Szent Szellemet, hogy elvégezze bennünk megszentelő munkáját saját akarata és ütemezése szerint. Ne fogjuk rá a sátánra és az idegen szellemiségekre, ha leragadunk egy adott szellemi állapotban, mert csakis mi vagyunk felelősek, ha ezeket felhatalmazzuk Krisztus helyett, hogy megállítsanak bennünket.

Az üldöztetés nem kívülről fog leginkább érkezni, hanem azoktól, akiket ma esetleg még testvéreinknek tekintünk.

Legyünk bátrak kitartani a Szent Szellem munkája mellett, akkor is, ha meghasadást okozunk testvéri közösségeinkben, hiszen

a reformációnak addig kell továbbmenni, amíg vissza nem jutunk az ApCsel-ben leírt első és valódi Egyház mintájához.

Nem mi végezzük ezt a reformációt. Egyszerűen hagynunk kell, hogy a Szent Szellem végrehajtsa ezt a munkát elsősorban bennünk. Az egyetlen dolog, amit Elohim elvár tőlünk, hogy engedelmességben fogadjuk, ha változásra indít belülről és bátran megtegyünk minden lépést, amikor szól, hogy eljött az idő.

r.sipos/z.shlomo/2022/9/11

A Tanítványok Cselekedetei

A Tanítványok Cselekedetei

A következő írásban megvizsgáljuk, miként kellene működnie Jézus tanítványainak a szolgálata annak tükrében, amit az Apostolok Cselekedeteiben, illetve Jézus parancsai alapján olvasunk.

Jézus szavai így szólnak:

Minekutána pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. És monda nékik: Semmit az útra ne vigyetek, se pálcákat, se táskát, se kenyeret, se pénzt; se két-két ruhátok ne legyen. És valamely házba bementek, ott maradjatok, és onnét induljatok tovább. És valakik be nem fogadnak titeket, kimenvén abból a városból, még a port is verjétek le lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Kimenvén annakokáért, bejárák a falukat, hirdetvén az evangyéliomot, és gyógyítván mindenütt. Lukács 9:1-6

Hol látni ma ezt az erőt, mely démonokat űz, betegségeket gyógyít? Látni, de igen ritkán. A sorrend pedig ez, nem prédikálunk egy, az emberek számára ismeretlen Istenről, nem a szánkkal és észérvekkel próbáljuk meggyőzni az embereket, hanem Krisztus visszük oda hátunkon, a Királyt, mint szamarak. És amikor ezt megtettük, Ő az, aki ott a helyszínen bemutatja hatalmát azáltal, hogy azok a betegségek, amiket felvitt magával a keresztre elhagyják a megkötözött embereket.

Jelek és csodák. Ez a kettő hiányzik a mai evangelizációkból.

Nem az elhadart megtérő imák adnak új életet, azok legfeljebb egy vallásos köztes állapotba viszik be az embereket, akiket sikerült meggyőzni prédikációink által, hogy jobb lesz, ha a jó oldalra állnak mielőtt ránk szakad az ég. Az embereknek látniuk kell, hogy akiről bizonyságot fogunk tenni, az eleve itt van velünk és kinyilvánítja hatalmát, hogy prédikációnk ezek után betaláljanak a szívük legmélyére.

Mert az üdvösség nem a felületes felismerésnek, hanem a következő három konkrét engedelmességi lépésnek a következménye:

Bűnbánat – Vízkeresztég – Tűzkeresztség

Miért nem működik ez ma, csak szórványosan?

A Krisztus Teste ellen elkövetet Római merényletkor, mikor az üldözés helyett, maga a birodalom felvette Krisztus maszkját, hogy tovább éltesse pogány gyökereit, az eredeti tanítványságot is teljesen szétrobbantották. A Reformáció ezen a területen nem igen hozott jelentősebb változást egészen a 19. századig.

Sokan ma kimennek az utcára hirdetni a bűnök bocsánatát, Jézus kiontott vérét és jól is teszik. Az üzenettel nincs semmi baj. A gond a sorrendiség, illetve az, hogy kizárólag megrekedtünk a szónoklatoknál, mint a régi görög-római birodalmak idején, amikor mindenki kiáll a fórumon és bibliai igazságokat mond el, próféciák betöltéséről beszél olyan embereknek, akik még a 10 Parancsolatot sem ismerik, sosem olvasták a Bibliát, Jézusról annyit „tudnak”, hogy karácsonykor született, és a szűz Mária fiacskája volt.

Nem ismerik a próféciákat, nem fognak rádöbbenni, hogy jaj tényleg megíratott. Továbbá a Hellén gondolkodás annyira velejéig benne van még mindig a leg megreformáltabb hívekben is, hogy folyamatosan az értelemre, az ész meggyőzésére fókuszálnak.

A hitetlenek pedig legtöbbször azt mondják és joggal, hogy: “hiszem, ha látom”. Bizonyítékokat akarnak és ezt kérik tőlünk. Mi ezen pedig felháborodunk; mondván, hogy a hitbeli dolgokat nem lehet és nem is kell bizonyítani, holott nekik van tökéletesen igazuk. És Mesterünk is ezt várja el tőlünk, hogy Őt vigyük oda és engedjük, hogy általunk működjön és bebizonyítsa nekik hogy Ő élő és ható. Az emberek jogosan kérik a bizonyítékot. Ezek pedig nem mások, mint

a jelek és a csodák melyek faltörő kosként teljességben utat nyitnak az emberek szívéhez, hogy befogadják Krisztus Evangéliumát

Ahogy egy nőt sem lehet előjáték nélkül meghódítani, mert ez esetben erőszakos cselekedett lenne. Ha mégis megadja magát, az sosem lesz igazi szerelem/házasság, legfeljebb behódolt rabszolgánk, de nem szabad szolgatársunk.

Akik felé szolgálunk, azok szívét kell elsősorban megnyitni, Krisztus erőt, hatalmat és Szeretetet megmutatni szemük láttára, hogy aztán egyértelmű legyen, hogy Krisztus igaz volt, igazat mondott. Így juthatnak csak el igaz bűnbánatra, mint első lépés.

A Szent Szellem kitöltetése utáni első kiküldtetés és szolgálat

Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére ő tőlük alamizsnát. Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent: És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele. Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornácba, mely Salamonénak neveztetik. Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon? ApCsel 3:1-12

Majd folytatódik Péternek a nép előtt Jézusról tett bizonysága.

Itt is látjuk mennyire megfeledkeztünk arról, hogy szolgálni úgy lehet a leghatékonyabban, ha hitben engedjük, hogy

Krisztus előttünk járjon és jeleit/csodáit véghez vigye.

Így tesz bizonyságot arról, hogy mi, szólgálói Benne vagyunk és érdemes most ránk hallgatni.

Az evangélizációnál mindenféle hívő ember kimegy szónokolni, úgy hogy valójában ő megy Krisztus előtt, hogy bemutassa másoknak. A világ azonnal látja, hogy emberileg erőlködik és semmilyen szellemi erő nem támogatja, csak elhadarja azt a tananyagot, melyet egyháza megtanított neki.

Hasonló helyzetben vannak, mint az ApCsel 19:11-17-ben olvasható zsidók, akik nem voltak Krisztusban és Jézus nevére hivatkozva próbáltak démonokat űzni.

Ha Krisztusban is van a szolgáló, de nem úgy szolgál, ahogy Jézus parancsolta, használván az ő erejét és hatalmát, úgy járunk, mint ez a két zsidó, amikor nem a démonok, hanem azok akik felé szolgálunk, megmosolyognak és továbblépnek. Mi pedig szellemben széttépve és megfáradva térünk haza.

De ha meg is térítünk valakit, ha be is merítkezik, sőt megkapja a Szent Szellemet és Újjászületik, óriási áldás, de sokkal ritkább eset és aki így kapott új életet, úgy fogja tovább adni, ahogy maga is kapta, erőtlenül, hatalom nélkül és szolgálata részleges és gyengébb lesz, mint amit Jézus szánt neki eredetileg.

Lehetnek így is gyümölcsök, de mennyivel gyümölcsözőbb az a szolgálat, mely az eredeti kiküldetési utasítások szerint működik.

Kimentek és ördögöket űztek / gyógyítottak

A nyomorék embertől a templom pitvarában Péterék nem kérdezték meg, hogy bűnösnek érzi-e magát, fel van-e készülve, megbocsátott-e mindenkinek, hogy megtudjon gyógyulni. Nem, hanem

egyből a gyógyulást kínálták fel neki és parancsukra meg is történt.

Hamis tanítás az, miszerint az Apostolok Cselekedetei idők és körülmények mások voltak, mint a mieink, így másképp kell csinálni a dolgokat ma. Szemmel láthatóan, az mai emberiség olyan lelki és értelmi hanyatlásban van a korábbiakhoz képest, mivel egyre inkább veszi át agyunk funkcióit a mesterséges intelligencia, hogy a jelek és csodák szükségszerűbbek, mint valaha.

De minimum kijelenthető, hogy Jézus, így a Szent Szellem, egyszóval YHWH, most és mindenkor ugyanaz. Ha akkor így működött, ma sem lehet másképp. De sajnos a mi hívő agyainkat átmosták többszörösen a hellén szellemiséggel és nem értjük, nem merjük vállalni az eredetit, mert félünk, nem hiszünk benne, mi lesz, ha mégsem sikerül, stb.

Addig kell kitartóan csinálni amíg át nem tör. Mint más területeken is így van. Kérni tiszta szívvel a hamis egyházi teológiák kisöprését szellemünkből az eredeti visszaállításával.

Erről szól a tanítványi élet, hogy hibázunk és folyamatosan tanulunk.

Továbbá keresni testvéreket, szolgálókat, akik már ebben a munkában benne vannak.

Benned is megfordult?

Úgy gondolom, hogy akiben él Krisztus, érzi, ha szolgálatai hiányosak. Gyakran ráfogjuk, hogy az egyre romlottabb világ és egyre gyarlóbb lázadóbb emberek az okai ennek. Valóban így is van, de a mi oldalunkról az oka az, hogy a reformáció mindig megáll egy-egy pontnál és nem megyünk tovább. Nem könyörgünk azért, hogy minden úgy legyen, mint az ApCselben, akár még az is, hogy közösségben élünk és mindenünk közös!

Ne érezz lelkiismeret furdalást, ha nem úgy szolgáltál eddig, hogy Jézus eredetileg elrendelte. Te is meg voltál tévesztve, hiányos tanításokat kaptunk és a tudatlanság idejét elnézi az Úr. Ne gondold azt sem, hogy amit eddig tettél, az mind hiábavaló volt, vagy szemét. Nem. Mert a magokat elvetetted. Lehet, hogy rossz földbe, mivel nem „szakszerűen” csináltad, de ezeket a magokat a Szent Szellem a helyére tudja juttatni. Hiszen héberül a Szellem: Ruach, ami a szelet is jelent és oda tudja fújni ahová akarja.

De a továbbiakban ne kelljen utánunk söprögetnie senkinek, egyből tanuljuk meg hol a jó föld és mik a valódi Szellemi eszközök, amelyeket kaptunk, hogy tanítvánnyá tegyünk minden népet.

Lásd még: Shavuot – Pünkösd

richard.sipos/zeev.shlomo/2022/9/7

Pin It on Pinterest