Hogyha valaki felebarátjához szamarat, vagy ökröt vagy juhot vagy bármilyen barmot ad megőrzésre és az elpusztult vagy megsérült, vagy elhajtották és nincs senki, aki látta az esetet, az Örökkévalóra tett eskü legyen kettejük között, hogy nem nyújtotta ki kezét felebarátja tulajdonára és annak gazdája fogadja ezt el és ne legyen kártérítés. (2Móz 22:9-10)

Fennáll, egy un. patthelyzet. Hasonlóan, mint a hűtlenséggel vádolt asszony törvényénél, vannak olyan esetek, amikor a vádat semmilyen bizonyíték, semmilyen tanú nem tudja alátámasztani. Ilyenkor ember, legyen az bíró, fejedelem, vagy király, nem tud igazságos döntést hozni.

יהוה maga avatkozik bele és ítéli meg azt a felet, mely hazudik, illetve lecsitítja a sértettnek szívét. A hamisan vádolt félnek ártatlanságát és becsületét megóvja és megvédi, illetve maga az Úr tesz mindenki előtt bizonyságot mellette. A károsultat másfelől kárpótolja, feltéve, ha annak ellenére történt meg a baj, hogy javaival jól sáfárkodott.

Vannak esetek, amikor világi, vagy akár testvéri körökben megvádolnak. Valami történik és minden jel arra utal, hogy te voltál. Még gyakran magad is megdöbbensz az eseten, és ha jól bele gondolsz, meg is érted őket, hogy miért vádolnak. Legtöbbször azonban nem érthető, mégis ilyen kellemetlenségben van részed. Ilyenkor felesleges keresni az okokat, bizonyítékokat, vitákat és magyarázkodásokat. יהוה elé kell menni, Ő igazoljon. Lehet, hogy már rég nem leszel köztük és eltelik néhány év, de ha ártatlan vagy, kárpótolva leszel és becsületed is helyre lesz állítva. Ha, bár hívők a támadóid, de nem hajlandók ezt a lépést veled együtt megtenni és יהוה elé menni, tedd meg egyedül, nincs más lehetőséged. A törvény így is érvényes lesz, az ítélet pedig előbb utóbb megszületik.

De ha ellopták tőle, akkor fizessen a tulajdonosnak. Ha vadállat tépte szét, mutassa be bizonyításra. A széttépettért ne fizessen. (2Móz 22:11-12)

A lopás kikerülhető. Egy kis óvatosság, figyelem és megelőzés elegendő, hogy tolvaj ne férjen hozzá sem ahhoz, ami a miénk, sem ahhoz, ami nem a miénk, de ránk van bízva.

Vadállat széttépésénél azért más a helyzet, mert a vadállat rád nézve is veszélyes, életedet kockáztatja. A vadállat kategóriába belefér a rablógyilkos is, akit nem lehet, csak úgy, puszta megjelenésünkkel elkergetni. A ember élete fontosabb minden vagyonnál, ami rá van bízva. Így ilyen esetben nem terhel felelősség.

Az időt is ránk bízta יהוה. Szolgálatunk idejét ellophatja bármi, vagy bárki, akár saját magam, ha másra használom, vagy engedem használni, mint amire kaptam יהוה-től. Ilyen esetben is fizetnem kell a gondatlanságomért, el kell szenvednem a következményeket. A tulajdonos ilyenkor az, vagy azok az emberek, akik felé szolgáltam volna, illetve maga יהוה, akinek a szavát nem közvetítettem mások felé a maga idejében. Ilyenkor magam is fizetek szellemi értelemben. Meggyengül a látásom és kapcsolatom יהוה-val, az időm is szétfolyik és nincs gyümölcs.

Amikor azonban az ellenség alattomos szellemi támadása miatt gyengülök le úgy, hogy dolgomat nem tudom megfelelően elvégezni és ily módon tépi szét a vadállat a szolgálatomat, akkor károsultként, engem sem terhel felelősség.

Zeev Shlomo

2014.01.24