Ne káromold az יהוה-t, és néped fejedelmét ne átkozd (2Móz 22:27)

יהוה és a fölöttünk uralkodó emberek tisztelete mellett (lásd 76/613), a zsidó hagyomány ezt a törvényt יהוה bíráira is vonatkoztatja.

Ismeretes a mai korban, hogy mennyi veszélynek van kitéve egy bíró, mikor bűnözők felett ítélkezik. Az elítéltek és családtagjai első ízben egyből a bírónak támadnak szavakkal, szitkokkal, átkozódásokkal és gyakran akár testi fenyegetéssel vagy bántalmazással. Külföldről is gyakran érkeznek hírek kivégzett bírókról, jogászokról.

Ennek a törvénynek a tükrébe érthető, hogy miért is történik mindez. Hiszen egy bíró, nem a saját törvényeit képviseli, nem is az ő érdeke, hogy a bűnös el legyen ítélve. Amint a világi bíróságon is, יהוה törvényszékének a képviseletében, az ítélethirdetéssel megbízott szolga, nem saját akaratát, és lelki vágya szerinti ítélkezést hozza, hanem יהוה-ét. A bíró egy alkotmánynak a törvényeit alkalmazza, amit nem ő írt, de aminek a végrehajtását sem ő intézi, hanem csak közvetíti.

Így minden lázadás, szitkozódás, káromlás, ami egy יהוה törvényeit ismerő, képviselő és közvetítő szolga ellen megy, יהוה törvénye ellen, maga יהוה ellen megy.

Krisztus Testében, szellemben nincs ez másként. Újjászületett emberekként, akikben Krisztus által a törvény kiteljesedetté vált, és annak ismeretében élünk, törvényszerűen minket fog elsősorban utálni és támadni a külvilág. Bár a külvilág gyakran nem tudja, de ez által magát יהוה-t támadja, feltéve, ha az Ő akaratában járunk, és nem saját lelki elképzeléseink szerint.

יהוה szinte összes prófétáját, végig a Bibliában, azért nem fogadták el, azért űzték el a nép közül és gyakran azért ölték meg, mert ezt a törvényt nem tartották be. יהוה összes prófétája olyan emberek voltak, kiknek ruháikon kívül szinte semmijük nem volt, és semmi érdek nem fűzte őket ahhoz, hogy bárki felett ítéletet hirdessenek. Teljes élet átadás, és a világtól való teljes függetlenedés volt rájuk jellemző, hogy tisztán és kizárólagosan יהוה Szavát közvetíthessék.

A tolerancia kényelmes állapota, mikor szépen diplomatikusan kikerüljük a konfliktusokat, nehogy יהוה törvényeivel emberek törvényeit megsértsük-szembeállítsuk, alapjából kizárja, hogy bármilyen helyünk legyen Krisztus Testében.

Krisztus Testének tagjaként parancs vállalni ezt a nehéz utat.
Lásd még 77/613 A fejedelem tisztelete, és 84/613 A gazdag védelme

Zeev Shlomo

2014.01.24

Pin It on Pinterest

Share This