Erev Shabbat

Messiáshívö Zsidó Tanítások
Lényegében

Zsidó gyökerek Judaizmus nélkül

Újból törvény alá?

Működésük a Kegyelem korában? Ismerni őket a Szövetség megtagadása nélkül.

"Rabbik" tanításai?

Azok veszélyeiről. Miféle zsidótól érdemes tanulni valójában?

parancsolatok

Melyek יֵהְוֶה-tól adott eredetiek és a hamis emberalkotta babiloniak?

Bibliai ünnepek

Mai szerepük és jelentőségük miután beteljesedtek a Bárány áldozata által.

Mik a zsidó gyökerek?

Az eredeti gyökér melybe mindenkinek be kell oltatnia, hogy beteljesedjen a Róma 11-ben leírt ígéret. Ezek a gyökerek nem mások, mint a Tanakh: Ószövetség, melyből nött ki az Újszövetség. Képesnek kell lennünk azonban felismerni, hogy mit adott az Örökkévaló és mit adott hozzá vagy vett vissza az ember akár keresztény, zsidó, vagy Messiáshívő zsidó.

Mi a mai judaizmus?

Egy vallási irányzat, amely a Tórán alapul, de Babilon napjaitól kezdve rengeteg többlet és felesleges törvénnyel borította be fátyolként a választott nép szemét. Ez akadályozza őket abban, hogy felismerjék a Messiást a názáreti Jesuában. Az elvesztett eredeti zsidó gyökerek felkutatása során ügyelni kell arra, kitől és honnan fogadunk el tanítást, vezetést és látást.

Bemutatkozás

Vissza- és beoltatás szolgálata

Beoltatás

A kereszténység megreformálása már régen elkezdődött, azóta valamennyire fejlődött. Bár minden új reform új felekezetek létrehozásához vezetett, gyakran a szellemi helyreállás és beteljesedés helyett. Ma egyre többen érzik, hogy az eredeti zsidó gyökér az, amelybe mindenkinek be kell oltatnia. De hol található, amikor a keresztények és a hagyományos zsidók is rég eltávolodtak tőle? Szolgálatunkkal arra törekszünk, hogy felhívjuk a keresők figyelmét a hamis tanok veszélyeire, amelyek vissza akarják vezetni őket a Parancsolatok, Ünnepek, vagy ami még rosszabb, a hamis farizeus törvények és hagyományok megtartásához.

Visszaoltatás

A zsidóságnak végre tudomásul kell vennie, hogy soha semmilyen szóbeli törvényt nem kapott Mózes a Sínai-hegyen. Egyetlen szóbeli tan létezik, a babiloni rabbiké, akik jó akaratukból további és szükségtelen rendeleteket fogalmaztak meg az eredeti törvények tökéletes betartásának biztosítása érdekében. Mindez azért történt, hogy soha többé ne kelljen száműzetést elszenvedniük a Nép engedetlensége miatt. Vissza kell vezetnünk a hagyományos zsidókat az eredeti parancsolatokhoz, a Tóraiakhoz, azokhoz, melyek testessé váltak Jesuában, melyeket nem ismertek fel e-farizeusság fátyla miatt, amely továbbra is takarja a szemüket.

Legújabbak

Zsidó- és keretsztényellenesség

Közös gyökerek és okok

The state of Israel and Zionism

Izrael állama és cionizmus

Elfogultság nélkül

Yeshua's real suffering on the cross

Jesua valódi szenvedése

Mit élhetett át a Megváltó a kereszten?

Peace and safety

Közeljövőnkről

az antikrisztusi terv kiépítéséről

Kik vagyunk?
Zsidó család

Nem vagyunk gyülekezet sem egyház. Egy hétköznapi család vagyunk, akik Jesua HaMasiah-ban élünk és hiszünk a Szentháromságban, zsidókként.

Szeretnénk megosztani azt amit az Örökkévaló számunkra már megmutatott, kinyilvánított és kimunkált bennünk.

Célunk nem az emberek toborzása vagy magunkhoz vonzása, hanem az épülés szolgálata mások felé. Ha az Úr is úgy akarja, bízunk benne, hogy testvéri kapcsolatok is kialakulnak majd szolgálatunk által.

Célunk

Honlapunkkal szeretnénk megosztani tudásunkat az Örökkévaló igéjéről és bizonyságainkat az Ő munkájáról életünkben.

Nincs szándékunkban új szokásokat, magatartásokat és hagyományokat bevezetni senki életében, csupán rámutatni arra az egyetlen Megváltóra, aki képes mindenkit saját helyére és feladatába helyezni. 

Ó- és Újszövetség egysége

A Szent írást (Ó- és Új szövetség) egészét az eredeti zsidó látószögből igyekszünk ismertetni mindazokkal, akik érzik ennek a tudásnak hiányát hívő életükben. Mindezt úgy tesszük, ahogy a Szent Szellem megvilágosítja előttünk. 

Egyszóval az a célunk, hogy megmutassuk, hogyan teljesíti be Krisztus Elohim Igéjét (törvények és próféciák), amelyet sok ezer évvel ezelőtt a zsidóknak adtak át.

Írások

Fő témák

Evangélium

A Kegyelem korszaka

Zsidó kérdések

Minden egyéb téma

613 parancsolat

Beteljesedésük Krisztusban

Tóra

Ahol a zsidó gyökerek találhatók

Mielőtt bármit elolvasna

Törvény Krisztusban?

Nem áll szándékunkban visszavinni Krisztus Népét a törvény alá. Azonban elavultnak és feleslegesnek tekinténi őket megakadályoz abban, hogy megértsük és így elfogadjuk magunkban a Szent Szellem munkáját. A Törvény feltárja a bűnt, nélküle a megváltás haszontalan, a megszentelődés leáll. Maga Jesua kijelenti, hogy a Törvényből egy jóta sem múlik el. A témára vonatkozó tanításaink betekintést adnak, hogyan teljesíti be Krisztus a parancsolatokat, és milyen szerepet játszanak tanítványi úton.

Mielőtt belevetné magát írásainkba, kérjük, olvassa el először ezt az alapvető tanítást, amely bemutatja a törvény beteljesedésének lényegét:

Zsidó ünnepek

 

A legtöbb messiáshívő tanító másik fő profilja az eredeti ünnepek betartásának a hangsúlyozása. A Kereszténység valóban a kezdetekben meghamisította ezeket. Visszatérni időpontok betartásához azonban veszélyes (Gal 4:10). A Bárány áldozata óta szinte mind beteljesedett, ezek az ünnepek mégis örökérvényűek. Mit kezdjünk hát ismét ezzel az ellentmondással? Érvényesek, de nem szabad betartanunk őket, hogyan is működik és mit jelent ez?

Online tanítások

Youtube csatorna

Írásaink többségét meghallgathatja és megnézheti videók formájában is Youtube csatornákon. 

Élő alkalmak

Találkozzunk online. Kérjen időpontot közös alkalmak megtartásához online, mindezt ingyen.

Zsidó kérdések

További témák

A 10 elveszett törzs

Hogyan és mikor folyik összegyűjtetésük? Mikor kezdőtött? Kik a Kazárok? Mi motiválhatja a betérőket?

izrael állama

Jogosultsága a próféciák szerint + vagy – elvakult elfogultság nélkül. Mi a cionizmus? יֵהְוֶה vagy az ördög kezében van?

Antiszemitizmus

A vak gyűlöletről és annak gyökereiről. Hogyan járatja le az ellenség azt, ami יֵהְוֶה-é? Létezhet-e jogos antiszemitizmus?

Hit és tudomány

A tudomány igazolja a Szentírást? Evolucionistákról és kreacionistákról. Földről, univerzumról és emberiségről.

Próféciák

Gondolatok és látások az közeljövőről. Antikrisztus által, az emberiség megtévesztésére használt eszközökről.

Sátán Zsinagógája

Kik a jelenések hamis zsidói? Az egész Nép vagy csak néhányan közülünk? Miről szól majd a 3. templom?

PÁL

Tisztázzuk végre, mit mondott és értett Pál évszázados vita és hamis értelmezések után. Fedezzük fel, hogyan kapcsolódtak Pál gondolatai közvetlenül a hallgatóság szellemi érettségéhez. Ez magyarázza a látszólag “ellentmondásos kijelentéseket”, amelyekkel gyakran vádolják. Tudnunk kell, hogy Pál soha nem mondott ellent sem az Ó-, sem az Újszövetség, sem az Atya, sem a Fiú szavának.

Messiáshívők

Sok messiáshívő mozgalom vakon tanítja azokat a farizeus rabbinikus extra törvényeket, amelyek megölték Keresztelő Jánost és Jesuát. Hangsúlyt fektetnek a dátumok, törvények és hagyományok megtartására, miközben hamis zsidó identitást osztogatnak vérszerint nem-zsidó emberknek. A zsidó gyökerekhez való visszatérés kulcsfontosságú, de nem úgy, ahogyan azt legtöbbször látjuk kül- és belföldön.

együttműködés

Miben tudsz segíteni

Héber anyanyelvű

Szükségünk lenne egy héberül folyékonyan beszélő emberre, aki kijavítaná a fordításokat, további írásokat fordítana, valamint felolvasná a tanításokat héberül a videók közzétételéhez. Új nyelvekre is várunk jelentkezőket. Az összes írást a szerző fordítja mind a 5 nyelvre.

Adakozás

Ha írásaink által épültél és szellemi táplálékhoz jutottál és úgy érzed, hogy anyagilag támogatnád szolgálatunkat, hogy folytathassuk a munkánkat, az írást, a fordításokat, oldalunk fenntartását és esetenként a külföldi utazásainkat, kérjük, kattints az alábbi gombra.

Nincs copyright. Azonban az írásokat, kizárólag ingyenesen, teljes terjedelemben, a szerző és a forrás feltűntetésével lehetséges.

Pin It on Pinterest

Share This