פרשת השבוע מכילה למעשה אך ורק שבח. אז כל המחשבות שלי על זה נאספות בכתבים הבאים:

הלכות העבד העברי

עונש מוות (שם מתחילים החיים)

האשמה ללא הוכחות

אין לאכול את בשר החיה הנסולה

אלמנות ויתומים

כבוד לשופטים

כבד את השליט

אל תאכל חיה קרועה

הגנת העשירים

הגנת העניים

הגנה על בעלי החיים

צריכת דם

Pin It on Pinterest

Share This