פרשת השבוע מכילה למעשה אך ורק שבח. אז כל המחשבות שלי על זה נאספות בכתבים הבאים:

42/613 – הלכות העבד העברי

45/613 – עונש מוות (שם מתחילים החיים)

55/613 – האשמה ללא הוכחות

61/613 – אין לאכול את בשר החיה הנסולה

65/613 – אלמנות ויתומים

75/613 – כבוד לשופטים

77/613 – כבד את השליט

79/613 – אל תאכל חיה קרועה

84/613 – הגנת העשירים

85/613 – הגנת העניים

92/613 – הגנה על בעלי החיים

148/613 – צריכת דם

Pin It on Pinterest

Share This