בישראל, פלגים דתיים יהודיים שונים פועלים באופן פעיל להגשמת הנבואות וזירוזן. המחקר החרוץ שלהם הוביל לזיהוי קהילות ברחבי העולם הטוענות למוצאם מהשבטים הישראלים. יתר על כן, קבוצות אלו מפגינות מנהגים ומסורות משותפים המקבילים באופן הדוק לעקרונות המפתח של האמונה היהודית, כולל שמירת השבת החל ביום שישי בערב ותרגול של הפרדת נשים במהלך המחזור החודשי שלהן, בין דוגמאות בולטות אחרות.

למפגש זה יש אותנטיות ואמינות שאין להכחישה, מחוזקת על ידי עצם התחום של המדע הגנטי, המבסס את המורשת הישראלית של קהילות אלו. כתוצאה מכך, אין מקום לספק שגם נבואות אלו מתגשמות בדרך זו.

עם זאת, חשוב להכיר בכך שההבנה הנוכחית שלנו רק מגרדת את פני השטח של המצב המורכב הזה. שיאו של תהליך זה תלוי בזיהוי אפילו של הפרטים המרוחקים ביותר בתוך הקבוצות הללו. איחוד קהילת ישראל כולה הוא מסע שהחל לפני זמן רב, בסימן הרס המקדש בידי הכוחות הרומיים ותחילת הגלות הסופית של שבטי יהודה הנותרים.

מי הרכיב את האוכלוסייה היהודית שגורשה לפני 2,000 שנה?

אכן, יוצא דופן שאנשים מתוודעים לעובדה, ואף נדיר יותר עבורם להכיר בעובדה שבתקופת חורבן הקודש והגירוש שלאחר מכן, עדיין ישבו ביהודה לא רק שניים אלא ארבעה שבטים. פרט היסטורי זה מושמט לעתים קרובות בדיונים.

שמעון לא נעלם לגמרי; אלא התמזג עם שבט יהודה.

שמעון אמנם איבד את זהותו השבטית המובהקת, אבל חבריו ממשיכים להיות חלק בלתי נפרד מהעם היהודי.

כמו כן, מהפך דומה התרחש מאוחר יותר עם שבט בנימין. החל מהגירוש, זהותו השבטית דעכה אט אט בתודעה הקולקטיבית והתמזגה בהדרגה עם הקבוצה הקולקטיבית שכללה את יהודה (כולל שמעון), שאר שבט לוי ובנימין עצמו. תהליך זה הוביל בסופו של דבר להופעתה של הקבוצה האתנית-דתית המכונה כיום יהודים.

בני שבט לוי התפזרו בין שאר השבטים בעקבות הכיבוש, תוך יישור קו עם הנבואה וההבטחה של יעקב. הם התבססו בערים רבות, המכונה לעתים קרובות "ערי מקלט". כתוצאה מכך, הלויים ישבו בתחומי שמעון, יהודה ובנימין. מתקבל על הדעת שבמהלך גירוש שאר השבטים בחרו מספר לא מבוטל של לוויים לנדוד דרומה כדי להימנע מגלות, ובעיקר התיישבו בשטח בנימין, שהקיף את העיר ירושלים.

אכן יתכן שרק מספר מצומצם של בני שבט לוי גורשו יחד עם עשרת השבטים, כפי שמעידה נוכחותם המהותית של כהנים (בני שושלת הכוהנים) בקרב האוכלוסייה היהודית של ימינו. יש לציין כי נראה שיש שיעור גבוה יחסית של כוהנים בתוך הקהילה היהודית בהונגריה, הניתנים לזיהוי באמצעות האות הראשונית "k-", "c-" או "cs-" בשמות המשפחה שלהם. זו מסורת ארוכת שנים של לוויים, במיוחד כהנים, לשמור על האות הראשונית של מעמדם הכוהני בעת אימוץ שמות לועזיים במהלך גלותם (כאשר האות "ל" מסמלת לוויים פשוטים).

יתר על כן, סביר להניח שכוהנים, בהיותם שושלת כוהנים, קיבלו ברכה מיוחדת מה' לגבי צאצאיהם, מה שיכול היה לתרום לעלייה בולטת יותר במספרם במהלך 2,000 השנים האחרונות בהשוואה לשבטים אחרים. למרות שחסר לי ידע או תובנה ישירה בעניין הזה, ראיתי באופן אישי גם מגמות אלו.

אולם עשרה שבטים נעלמו!

כפי שאנו רואים, לפחות שלושה שבטים החזיקו מעמד עד היום, אם כי עם מיזוג של זהותם, מה שהופך את זה לאתגר עבור יחידים בתוך הקהילה היהודית להתחקות באופן סופי על השושלת שלהם לבנימין או לשמעון. אולם, אם אכן קיימים עדיין ארבעה שבטים – הרביעי הוא שרידי לוי, המקיף את הכהנים כפי שהוזכר קודם – אז מדוע יהוה עצמו מתייחס לעשרת השבטים ה"אבודים" באמצעות הנביאים?

בנוסף, כפי שהזכרנו קודם, שבט יוסף התחלק לשניים, והולידו את שני שבטי צאצאי אפרים ומנשה.

לפיכך, אנו מדברים כעת לא על שנים עשר, אלא על שלושה עשר שבטים

בנוסף, מנשה עצמו חווה פילוג על גדות הירדן. חלק מהשבט נשאר בגדה המזרחית של הנהר לצד שבטי גד וראובן, ואילו החלק השני חצה את הירדן כדי לתפוס את מקומם הראוי בארץ הקודש.

כתוצאה מכך, מתוך שנים עשר השבטים המקוריים, אחד התפצל לשניים, ואחד מהשניים הללו התחלק עוד יותר, מה שהביא בסך הכל לארבע עשרה קבוצות נפרדות.

לכן, בתוך הקהילה היהודית בת זמננו, המקיפה את כל בנימין ויהודה, יחד עם שמעון ושבט לוי שנותר, אכן ישנם 10 שבטים הפזורים על פני הגלובוס, הממתינים לאיחוד מחדש. ליתר דיוק, תהליך האיחוד הזה מתנהל תקופה ממושכת, אם כי בשקט. ראוי לציין שההתגשמות של נבואות אלו לא נעשתה ביוזמת רבנים של ימינו, אלא התפתחה במהלך 2000 שנה!

אכן, תהליך המשתרע על פני אלפיים שנה!

זו פרספקטיבה מסקרנת שקבוצות הנטמעות בעם היהודי במשך מאות שנים, שהורכבו במקור מיהודה, שמעון, בנימין ולוי, עשויות לכלול צאצאים של עשרת השבטים שגורשו על ידי הפרסים לצפון-מזרח ממלכת ישראל.

מעניין לציין שלפי תורת "חכמי ישראל" שלאחר חזרת העם לארץ הקודש כל יהודי יגלה באופן אישי את שושלת השבט שלו. אמנם מקורה של נבואה זו מהתלמוד ולא מהתנ"ך (הברית הישנה), אך היא נושאת ממד נבואי ועשויה להתבטא בעולם המוחשי בעתיד.

נראה כי שושלת ישראל, כמו כל מורשת אחרת, בעלת יכולת לטפח קשר רוחני בין אלה שחולקים את המוצא המשותף הזה. אנשים רבים חוו את ההכרה האינסטינקטיבית של אלה שחולקים את מוצאם, אפילו בלי להוציא מילה, במיוחד כשהם בחו"ל. זה מוביל לרוב לזיקה טבעית ולתחושת קהילה או משפחתית, ולא לשוביניזם. חשוב להדגיש שתחושה זו אינה צריכה לגרום לדחייה או זלזול של קבוצות אתניות או תרבותיות אחרות. כאשר נתקלים בבן ארץ או בן ארצו בחו"ל, יש לעתים קרובות התלהבות מיוחדת, העולה על מה שמרגישים כשנפגשים בארץ מולדתם.

דם יכול לפעול כמו מגנט, למשוך אנשים יחד

באופן הדומה לאופן שבו מגנט מושך חפצים המורכבים מחומרים דומים,

the Israelites were drawn toward the moving force represented by Judah throughout their extensive wandering spanning over 2000 years.

האנשים שהתבוללו מחדש השתלבו מאז בצורה חלקה בקבוצה האתנית הרחבה יותר המוכרת כיום כיהודים. עם זאת, חסר לנו ידע על השתייכותם השבטית המקורית המדויקת. נראה שמה שאנו נוהגים להתייחס אליו כיהודים בתקופות עכשוויות עשוי להקיף לא רק את צאצאי שבט יהודה (כולל בנימין, לוי ושמעון), אלא גם את אלו של כל שאר השבטים, המשתרעים מעבר לגבולות השושלת של יהודה.

תורת הכוזרים

חשוב להדגיש שהתיאוריה הכוזרית מקודמת לרוב על ידי אנטישמים. לפי תיאוריה זו, קהילות יהודיות במרכז ומזרח אירופה אינן צאצאים של שבטי יהודה הישראלים, אלא צאצאים של העם הכוזר שאימץ את היהדות בתקופת האימפריה הכוזרית העתיקה, קבוצה ממוצא סקיתים.

מחקר גנטי שנערך מאז לא הכריע את השאלה הזו באופן סופי. אפילו בקרב גנטיקאים יהודים ישנה חלוקה בדעות האם הרכיבים הגנטיים המצויים ב-DNA של יהודים מאזורים כמו גרמניה, אוסטריה, פולין, הונגריה, רומניה, בולגריה, אוקראינה, רוסיה וליטא באמת מדגימים ומוכיחים את המוצא הישראלי .

התיאוריה הכוזרית מציעה שקבוצה אתנית סקיתית זו התגיירה בשלב מסוים, אולי במהלך שקיעת האימפריה הרומית. עם זאת, הדעה הרווחת היא שההמרה הזו השפיעה בעיקר על המעמד השליט הכוזר ועל האצולה, מבלי להשפיע באופן משמעותי על האוכלוסייה הכללית.

עם זאת, לא נכלל בכך

האנטישמים צודקים וכי לאבותי היהודים שלי יש קשרים חזקים יותר לעם הכוזר ולא לשבט יהודה.

ייתכן שההמרה הכוזרית אינה צירוף מקרים בלבד. בואו נעמיק בזהות הכוזרים ובמיקום האימפריה שלהם. הם היו ממוקמים באזור שבין טורקיה לישראל, במיוחד בצפון מזרח ישראל. זה במקרה בדיוק האזור שבו הגלו הפרסים את השבטים.

ייתכן ששמה של ימינו של המדינה היהודית המודרנית, ישראל, שנבחרה בעיקר על ידי ניצולי השואה, יהודים אשכנזים אירופאים, עשוי להיות בעל קשר נבואי למקורותיה הישראליים באופן לא מודע. למרות שניתן היה לשקול שינוי שם האזור ליהודה, שהיה שמו ההיסטורי לפני גלות שרידי העם הנבחר, ההחלטה לשמור על השם ישראל משקפת תהודה עמוקה יותר לזהות היהודית ולשאיפה להשיב את מולדתו.

קיימת אפשרות חזקה שהאזור שנודע לאחר מכן ככוזריה שימש מקום התכנסות לשבטים הישראלים במהלך גלותם על ידי הפרסים.

לאחר מכן, קבוצות מסוימות המשיכו בגלותן, מה שהוביל להופעתם של קהילות קטנות ממוצא ישראלי ברחבי אסיה ואפריקה בעשורים האחרונים.

"שבטים" אחרים

יש לי גם חשדות חמורים לגבי עמים וקבוצות אתניות מסוימות שעדיין חיים היום באזור הקווקז וצפון ערב, בגלל מצבם ומידת הרדיפה שהם סובלים.

למה הטורקים שונאים ארמנים עד כדי כך שהם ביצעו נגדם רצח עם, וגם היום שכונה בירושלים נקראת הרובע הארמני, על שם מתיישבים ארמנים נוצרים שנמלטו מאלימות טורקית.

אבל אפשר גם להזכיר את הכורדים, שלא ניתן לסווג אותם ואינם מוצאים את מקומם בשום מקום. למרות אמונתם ודתם המוסלמית, יש להם יחסים טובים מאוד עם המדינה היהודית המודרנית. בוודאי לא רק בגלל שהם משיגים שם את נשקם כדי להגן על עצמם מפני הטורקים שהוזכרו לעיל, אם כי העובדה האחרונה מחזקת כמובן את אהדתם.

לערביי המזרח התיכון, המכונים לעתים קרובות פלסטינים, עשויים להיות כמה הפתעות. יותר מפעם אחת, מצאתי את עצמי מבלבל בטעות ערבי פלסטיני ליהודי, או להיפך. על פי היסטוריונים מסוימים, יש תיאוריה המעידה על כך שלחלק מהפלסטינים יכולים להיות קשרי אבות עם ישראלים שחזרו לארץ, אשר נטמעו מאוחר יותר באסלאם, מה שהוביל לאובדן זהותם המקורית. חשוב לציין שתיאוריה זו אינה מקיפה את כלל האוכלוסייה אלא נוגעת למגזר מסוים של פרטים המזוהים יחד כפלסטינים.

ניתן להתייחס גם למקרים של הדרוזים והשומרונים, שניהם טוענים למוצא ישראלי.

בנוסף, יש את הקבוצה האתנית הפשטונית האפגנית, שמאמינות באופן מסורתי שהם צאצאים של השבטים הישראלים, לפחות רובם. בקרב הטליבאן, לוחמים רבים הם ממוצא פשטוני ונושאים זהות כפולה, המאמצים הן את המורשת הישראלית והן את הדבקות באסלאמיזם הקיצוני. אף על פי שהם עשויים שלא לחשוף בגלוי את מוצאם הישראלי לבני ארצם שאינם פשטונים, רובם מודעים לכך, בין אם הם מכירים בכך ובין אם לא.

שבט יהודה האבוד

חשוב לא להתעלם מהעובדה שבעוד שבט יהודה שמר על זהותו לאורך הדורות, היו בודדים ואפילו קבוצות שלמות מהשבט הזה שאיבדו זמנית את הקשר שלהם עם עמם, מה שהוביל לתקופה שבה זהותם נשכחה .

זה כנראה המקרה של ה-Sabeans/Mandeans, קבוצה אתנו-דתית המורכבת מכ-200,000 עד 300,000 חברים, המתגוררים בעיקר בעיראק אך כעת נאלצה לגלות. הסאבים כללו במקור קבוצה של יהודים שבחרו להישאר בבבל, לא רק שהתנגדו לחזרה לארץ הקודש אלא גם הביעו רצון לשנות את דתם וזהותם. לאחר מכן, הצטרפו אליהם תלמידיו של יוחנן המטביל, שנעלם בסקרנות מהברית החדשה לאחר הוצאתו להורג של יוחנן. על פי המסורת הסאבית, תלמידיו של יוחנן השתלבו בבני עמם ונטמעו בתרבותם. (קיבלתי את המידע הזה ממכר סביאן).

בצד הנגדי של אירופה, מחקר גנטי חשף שכמעט חמישית מהאוכלוסייה הנוכחית בחצי האי האיברי יכולה להתחקות אחר מוצאם ליהודים שנאלצו להמיר את דתם לקתוליות במהלך האינקוויזיציה.

אבל נוכל להזכיר גם את כל אותם יהודים מתבוללים שאולי אינם מודעים למורשתם או בוחרים להכחיש אותה. עבור אנשים אלה, חשיפת השושלת הישראלית שלהם יכולה לפעמים לעורר תחושות של התנגדות, בושה או אפילו עוינות גלויה כלפי יהודים.

ההתכנסות מתנהלת במדינת ישראל

ההתכנסות שהזכרתי מתקיימת ברמה אחרת ורשמית יותר. ישנן קבוצות דתיות ישראליות שעורכות מחקרים ברחבי העולם לאיתור צאצאים של השבטים האבודים, תוך הסתמכות הן על תיעוד היסטורי והן על נתונים גנטיים. למשל, היו דיווחים על עשרות בני מנשה (בני מנשה) שהתגלו במרכז אסיה, שהוחזרו מסין לארץ ישראל. בני שבטים אחרים נמצאו גם באזורים כמו אפריקה השחורה, כולל סודן, חוף השנהב ודרום אפריקה. קבוצות אלו חיו בשולי החברה במשך מאות שנים, ודבקו במנהגי היהדות התלמודית לצד גזירות פסיפס מקוריות. מעניין לציין שהם שילבו אלמנטים יהודיים פוסט-בבליים, שמקורותיהם עדיין לא ברורים במקצת. היהודים המסורתיים מפרשים זאת כראיה לכך שהתורה שבעל פה לא מקורה בבבל אלא הייתה חלק מההתגלות שקיבל משה ישירות מיהוה בהר סיני. לדעתי, ניכר שבמשך מאות שנים קבוצות אלו באו במגע עם יהודים נודדים שהעבירו להם את ה"רפורמות" הללו, מה שלא בהכרח מוכיח את ההשראה ה"אלויתית" של הספרות התלמודית שנוספה לתורה. עם זאת, נושא זה אינו במוקד המאמר הזה.

מעניין לראות שהשושלת של בני ישראל באסיה ובאפריקה ניתנת ליעקב, ובתוך כל קבוצה אתנית יש אפילו צאצאים של אהרון, הכהנים. גנטיקה אישרה את הקשר הזה.

זה מוביל אותנו להיתקל ביחידים שלמרות שלא נחשבו בעבר כחלק מהקהילה שלנו, הם אכן ישראלים ועשויים להופיע כאפריקאים שחורים מושלמים, הודים או אסייתים מלוכסנים.

אין להכחיש שגם המפגש הזה נמשך בצורה זו. עם זאת, חשוב להבהיר כי בהתבסס על הנבואות המתארות את כינוס האנשים באחרית הימים, תהליך זה אינו מוגבל לעשורים או לשנים האחרונות. המונח "אחרית הימים" מתייחס לעידן שהתחיל בתקופת משיחנו. למעשה, יהושע עצמו ציין בפני בני דורו שאחרית הימים כבר החלה.

יותר מאלפיים שנות מבחן אלו מהוות את סוף הימים שבהם התכנסות שבטי ישראל מתרחשת בדיסקרטיות.

אנשים רבים, כולל נוצרים ופעילים פלסטינים, מבקשים לקשור את חזרתם של יהודים לישראל, במיוחד אלה ממזרח אירופה, עם "יהודי השקר" המוזכרים בספר ההתגלות, המכונים לעתים קרובות "בית הכנסת של השטן". אני מתייחס לנושא זה בהוראה אחרת, ונכון שניתן לכלול בקבוצה זו הרבה יהודים מקוריים באמת. עם זאת, עדויות מתעוררות מצביעות על כך שייתכן שגם הכוזרים צאצאו מבני ישראל המגורשים, וייתכן שהמוני יהודי אירופה שהתיישבו בישראל פשוט ממתינים לחשיפת זהותם השבטית המקורית.

כפי שאני מסביר במקום אחר, החברות ב"בית הכנסת של השטן" נוגעת רק לאלה שאמונותיהם הושחתו עד כדי כך שהם משרתים את האינטרסים של השטן בין אם במודע ובין אם לא במודע, בעודם יהודים בדם. משרתיו היהודים של השטן, למרות שהם עשויים להימצא במקומות שונים כמו ציונות, אורתודוקסיה יהודית, או אפילו נצרות, אינם מקיפים את כל קשת הפרטים המסווגים כיהודים.

המשמעות של הכרה בסימנים

זה חיוני להדגיש מתי נבואות ספציפיות, שציפו להן בשקיקה על ידי מאמינים רבים, כבר נמצאות בתהליך של התממשות. כאשר נבואה מתפתחת או כבר התרחשה, היא הופכת חיונית עבור אלה שמחכים לה להכיר בהגשמתה. להכרה זו יכולות להיות השלכות על הבנת הסימנים הבאים ועל הופעתן של נבואות אחרות. אי הכרה בתהליכים מתמשכים כאירועים נבואיים עקב ציפיות למשהו אחר בעתיד עלול לגרום להחמצה של ביטויי הנבואות הבאות.

תחייתה של המדינה היהודית היא אמנם סימן מרכזי, אך היא הופכת למשמעותית עוד יותר כאשר אנו מבינים שכל השבטים היהודיים כבר מתאחדים בתוך המדינה הזו. הבנה זו עוזרת לנו להעריך עד כמה הזמנים האלה קרובים.

לדוגמה, אנו יכולים לשקול את הרעיון שהאנטיכריסט אינו רק נוכחות מעורפלת אי שם בעולם, אלא עשויים להיות רמזים לזהות מי הדמות הזו. יתר על כן, הוא מעלה שאלות מסקרנות לגבי הצורה והתואר שלפיהם האמנה ל-7 שנים, כפי שהוזכר בדניאל, תאושר עם מדינות רבות: פסגת האקלים, אבו דאבי, שוטר 28, המלך צ'ארלס השלישי, נובמבר-דצמבר 2023 (אם כי פסגה זו עשויה לעמוד בפני עיכוב פוטנציאלי של כשישה חודשים).

ובקרוב יתגלה לעולם בטענה שהוא צאצא של דוד המלך, כדי להונות חלק ניכר מהיהודים שיקבלו אותו כמשיח. חשוב לציין שהוא גם לא צאצא ליהודה אלא משבט דן, כפי שחזו דיווחים נבואיים לגבי האנטיכריסט. במהלך ההיסטוריה, רבים מבני שבט דן התיישבו בשטח ויילס, שם היה האנטיכריסט, עד לאחרונה, הנסיך במשך עשרות שנים.

זה משמעותי במיוחד מכיוון שכאשר אנו צופים את התגשמותה של נבואה אך לא מצליחים להכיר בכך שהיא כבר בתנועה או אפילו מתקדמת, אנו עלולים להתעלם מהאירועים הבאים כי איננו מוכנים לקבל את המשמעות או תקפותם מכיוון שאנו יודעים שהם צריכים להתרחש לאחר האירוע. אנחנו כרגע לא קולטים בהווה..

התכנסות נוספת מתבצעת כעת

בינתיים, ההתכנסות של קבוצה אחרת, גוף המשיח, המייצגת באופן סמלי את הכנסייה המורכבת מאנשים המאופיינים בנבואות כאפרים, נמשכת ומתקרבת לסיומו. בניגוד למה שלימדו רבים, חשוב להבהיר שיהודה אינה מקיפה את כל היהודים, בעוד שישראל מייצגת באופן סמלי את האומות. יהודה שייך לשבטי הדרום, וישראל מציינים את שבטי ישראל הצפוניים – פשוטים ופשוטים. אין צורך לסבך את העניינים יותר מדי. האומות מוזכרות בנבואות באופן סמלי כאפרים, אחד מבניו של יוסף (הכרזה על ישוע) שאומץ על ידי יעקב (יעקב), כשם שהאב מאמץ את בני האומות המקבלים את הברית עם יהושע.

אם אינך ממוצא יהודי ועדיין לא כרת ברית עם המשיח, הבן שבציר הזמן של הבטחת ההתכנסות, יהודה וישראל אינם המוקד העיקרי, אלא אתם, האומות! באמצעות הקרבת ישוע על הצלב, ההתכנסות שלכם נמשכת כבר 2,000 שנה, תקופה שעשויה להסתיים בקרוב, אולי בתוך כמה שנים או אפילו חודשים. אנו מפצירים בכם לא להישאר מאחור, אז אל תתמידו בדחיית הבשורה שכנראה חולקה אתכם בהזדמנויות רבות.

ואם אתה יהודי, אותה הזמנה חלה עליך. למרות שאולי עדיין יש לך זמן לשקול את המרת הדת שלך, חשוב להבין שכאשר הקהילה כולה מכירה בסופו של דבר ביהושע כמשיח, כפי שהובטח, כבר ידיעת האמת אך עיכוב קבלתך עלולה להיראות כאקט של מרד או, לכל הפחות, פושרות. זה יהיה האינטרס שלך לזנוח את מסורות התלמוד היהודיות הכוזבות השוללות את זהותו האמיתית של המשיח בהקדם האפשרי. אם כבר התחלתם לזהות את זהותו של המשיח בתוככם, אך תהססו לעשות את הצעד בשל חשש מדחייה על ידי הקהילה והמשפחה שלכם, לעבור את תקופת הצרה שמגיעה עלולה להיות הרבה יותר מסובכת עבורכם בזה. מקרה.

נזכור תמיד שהברית חלה רק על מי שמעז לדבר ולהודות בשמו של מי שהוא מאמין בו: ישוע.

זה חל על כל בני אדם: ראשית עלינו להכיר במצב החטא שלנו, לדחותו בשאט נפש, ואז לקבל את אישיות המושיע כדי למצוא את שלוםנו, את שלומנו עם האב. ואז רוח הקודש, רוח הקודש, ממלאת אותנו ומתחילה קידושנו. כך אנו זוכים לחיי נצח בדם כבש ה': יהושע.

Pin It on Pinterest

Share This