Izraelben léteznek vallásos zsidó csoportok, akik célul tűzték ki, hogy a próféciákat beteljesítik, kicsit felgyorsítják. Kutatásaik alapján a világ több pontján találkoztak olyan népcsoportokkal, akik az izraelita törzseknek a leszármazottjainak tartják magukat, szokásaikban és tradícióikban pedig több olyan elem és jelenség található meg, ami kimondottan a zsidó vallás előírásaira utal: szombatfogadás péntek esténként, a menstruációs nőktől való elkülönülés, stb.

Ez a fajta összegyűjtetés valós és jogos, hiszen maga a genetkika tudománya is megerősíti ezen csoportok izraelita vérvonalát, így nem kétséges, hogy a próféciák beteljesedése ezen a síkon is folyik.

Azonban tudnunk kell, hogy mindez csak a felület, mondhtani, hogy az utolsó simítások csupán, amikor a nép legtávolabbra került egyéneinek felkutatása történik. A teljes izraelita nép összegyűjtetése egy jóval korábban elkezdődött folyamat, mely akkor indult meg, amikor a szentélyt a római seregek lerombolták és a maradék judeai törzsek végső számüzetésüket elkezdték.

Kikből állt a 2000 éve elűzött zsidó nép?

Kevesen említik meg, hogy a Szentély lerombolása és a kiűzetés idején nem két, hanem négy törzs volt még jelen Judea területén.

Simeon nem tűnt el, hanem korábban beolvadt Judába.

Identitását elveszítette, de maguk a tagok máig köztünk vannak, a zsidó nép alkotórészei.

Hasonlóan, ahogy később ez Benjámin törzzsel is történt, a kiűzetéstől kezdődően fokozatosan sorvadt el tudatában, a törzsi identitása és lassan beolvadt a zsidó néppé alakuló Juda-(Simeon)-Levi (maradék)- és saját maga Benjámin csoportosulásba.

Levi törzsének a tagjai már a honfoglalástól kezdődően szétszóratásba került a többi törzsek közé, ahol tucatnyi városokban (menedékvárosokban) tömörültek, ahogy a Jákób által kihirdetett áldás és ígéret megjövendölte. Így Simeon, Júda és Benjámin területén is éltek Leviták, illetve nem kizárt, hogy a többi törzs deportálása idején sok levita egyszerűen lejjebb telepedett le Júda és talán főként Benjámin területére, mely magába foglalja Jeruzsálem területét.

Azért is gondolom, hogy a többi Levitákból csak kevesebb tagot vihettek el a 10 törzzsel, mert a mai zsidóságon belül megmaradt Kohaniták száma igen nagy. Saját tapasztalatom alapján, a magyarországi zsidóságnál feltűnően magas a számuk. Arról is ismerhetőek fel, hogy a felvett családi neveknél igyekeztek megőrizni a kezdő k-, c-, vagy cs- betűt. De az is lehetséges, hogy a Koheniták, mint a főpapi nemzetség, alapjából szaporulatában is többlet áldást kapott az Örökkévalótól, így a 2000 év folyamán erőteljesebben felfutott arányuk száma a többiekhez képest. Erről nincs tudásom/látásom, csak a tapasztalatom alapján figyeltem meg.

Mégis 10 törzs tűnt el!

Ahogy látjuk, minimum 3 törzs szinte teljes egészében megmaradt a mai napig, csupán csak egymásba olvadtak, így a zsidóságon belül senki sem tudhatja még, hogy Júda, Benjámin vagy Simeon a felmenője. Ha valóban 3, illetve Levi maradékával – mely tartalmazza az előbb említett kohéneket – 4 törzs maradt meg, akkor maga Yahuwah a próféták által miért említ mégis 10 „elveszett” törzset?

Tudjuk, hogy József törzse alapjából Efraimra és Menasszéra osztódott ketté.

Így nem 12, hanem már 13 törzsről beszélünk.

Továbbá maga Menasszé is kettévált a Jordán partjainál. A törzs egyik része a folyó keleti partján maradt Gád és Ruben törszével, a másik része pedig átkelt a Jordánon és elfoglalta jogos helyét a Szentföldön. 

Tehát összesen 12 törzsből, egy feleződött, majd ennek egyik fele továbbfeleződött, így kapunk összesen 14 csoportot.

Így a mai zsidóság, mely Benjámin és Júda teljességéből, ez utóbbiba pedig szintén teljességében beolvadt Simeon és mellettük Levi maradékán túl valóban 10 törzs létezik szerte a világban, akik összegyűjtetésre várnak. Pontosabban az összegyűjtetés észrevétlenül történik és már rég folyamatban van. Nem a kortárs rabbik kezdeményezése által indult meg ennek a próféciának a beteljesedése, hanem már 2000 éve folyik miután megjelent a világban a végső és egyetlen Főrabbink!

2000 év óta tartó folyamat?

Úgy vélem, hogy az eredetileg Juda-Siemon-Benjámin-Levi maradékból álló zsidó néphez a századok folyamán csatlakozó csoportok, akár egész törzsek, vagy népek, könnyen lehetnek azoknak a 10 elhurcolt törzseknek a leszármazottjai, akiket a Perzsák magukkal vittek északkelet irányba az Izraeli királyságból. 

A ma élő zsidó „bölcsek” szerint a Szentföldön való összegyűjtetést követően az Örökkévaló kinyilvánítja minden zsidó számára, hogy melyik törzsből származik. Ez egy talmudi-rabbinikus prófécia, mely bár nem szerepel a Szentírásokban explicit módon, kivételesen figyelembe veszem, mert prófétikus tartalommal bír és minden bizonnyal erre is sor kerül, talán már a látható világban is.

Az izraelita vér, mint minden más vérvonal, magához vonzza szellemben azokat, akikben közösen benne van. Aki volt külföldi Magyar, vagy csupán Magyar külföldön, talán tapasztalta már, hogy megszólalás nélkül is valakiben felismerte a közös népcsoporthoz-kulturához való vonzódást, illetve, amikor kiderült, sokkal nagyobb lelkesedéssel ismerkedett meg test-vérével, mint ha egyszerűen az anyaország területén találkoztak volna.

A vér úgy működik, mint egy mágnes.

Ahogy a mágnes magához vonzza a rokon anyagból készült tárgyakat, az egyes fémtárgyakat, úgy az izraelitákat magához vonzotta

a száműzött mozgó júdeabeli mágnes több mint 2000 éves bolyongása során.

Ezek a visszacsatolt részecskék azóta is az alkotó részei a ma zsidó gyűjtőnéven ismert népcsoportnak. Csupán az eredeti és pontosabb törzsi identitásukról nincs még fogalmuk-fogalmunk. Úgy tűnik, hogy akiket ma zsidóknak nevezünk, azok valójában vegyesen nem Júda (és benne Benjámin-Levi-Simeon), hanem Júdán túl, az összes törzsnek a leszármazottja. 

Kazár elmélet

Antiszemita embertársaink kedvenc témája és elmélete: a Kazár elmélet, miszerint a közép és kelet európai zsidók nem Júdeai törzsekből származó izraeliták leszármazottjai, hanem a Kazár birodalom szkíta népének judaizálása során hozzáadódott tömeg sarja.

Az azóta kialakult genetika tudomány sajnos nem tisztázta ezt a kérdést. Hiszen maguk az Izraeli zsidó génkutatók is megosztottak abban, hogy a Német-Osztrák-Lengyel-Magyar-Román-Bolgár-Ukrán-Orosz-Litván tájakról származó zsidók DNS-ében talált alkotóelemek valóban az izraelita származásra utalnak és azt bizonyítják, vagy sem. 

Magam is hallottam sokat Kazár elméletekről és tagadhatatlan, hogy ez az egyébként ősmagyarsággal rokonságában álló szkíta népcsoport judaizált valamikor a római birodalom bukásának idején. Állítólag Árpád fejedelemnek felesége is egy prozelita kazár herceg lánya volt. Érdekes belegondolni, hogy ez esetben az 5 árpád házi katolikus „szent”, zsidó ősanyától származik. Igaz, hogy zsidó származású szentből a római egyház már azelőtt is rég bővelkedett, hiszen szinte minden bibliai zsidó szereplőt kanonizáltak, de hogy még a magyar szentek is valamilyen szinten azok…!

Sokan úgy vélik, hogy bár kazár betérés valóban történt, kizárólag a vezetői réteg, a kazár nemességre volt jellemző és nem terjedt ki a népre.

Nem kizárt, hogy

mégis az antiszemitáknak van igazuk és akár saját zsidó őseimnek is több köze van a kazár néphez, mint Júda törzséhez.

Azonban a kazárok betérése nem biztos, hogy véletlen. Nézzük csak meg, kik ezek a kazárok, hol helyezkedett el birodalmunk? Valahol a fekete és a kaszpi tenger között, a mai orosz, grúz és örmény területeken, Izraeltől északra. Pontosan az a térség, amerre a perzsák elvitték a törzseket.

A jól ismert Magyar zsidó Arthur Koestler által írt könyv a 13 törzsről talán igen csak rátapintott a lényegre. Koestlernek, a zsidó szellem öngyilkossági kísérlete, egészen váratlan profetikus fordulatot vehet és megdöbbentő igazságot fog nagy valószínűséggel felfedni előttünk a közeljövőben. Ha egyáltalán kiderül, hogy a kazár elmélet valóban igaz, illetve nagyobb tömegeket érint.

Talán a modern zsidó állam mai elnevezése: Izrael, melyet a többségében ashkenázi európai zsidó holokauszt túlélők szavaztak meg, prófétikusan szintén erre az izraelita származásra utalna? Logikusabb lett volna ismét Júdeának elnevezni a területet, mely nevet viselt utoljára, mielőtt száműzték onnan a választott nép maradékát. Mégis az Izrael név mellett döntöttek.

Igen nagy esély van arra, hogy a később Kazária névvel illetett terület az a gyűjtőhely volt, ahová a perzsák száműzték a deportált izraelita törzseket.

Innen majd sokan továbbmentek, amint bizonyítja az izraelita származású apróbb közösségek Ázsiá és Afrika szerte, melyek az utóbbi évtizedekben kerültek napvilágra.

További „törzsek”

További erős gyanúim vannak bizonyos népek, népcsoportokkal kapcsolatban, akik szintén ezen a területen élnek a mai napig, a mai Kaukázus és észak Arábia területén, és helyzetüknél fogva, az üldöztetési szintjüknek köszönhetően, erős gyanakvásra adnak okot. 

Miért gyűlöli annyira a török az örményt, hogy vele szemben is holokausztot követ el, sőt a mai napig Jeruzsálem egyik negyedét örmény negyednek neveznek, a török erőszak elől menekülő keresztény örmény odatelepedők után?

De beszélhetnénk még a kurdokról is, akik nem sorolhatók és nem tartoznak sehová. Muzulmán hitük és vallásuk ellenére igen jó kapcsolatokat ápolnak a modern zsidó állammal, bizonyára nem csupán azért, mert onnan kapják a fegyvereiket, hogy az előbb említett török ellen védekezzen, bár ez utóbbi tény nyilvánvalóan megerősíti a szimpátiát.

A palesztinnak nevezett közel-keleti araboknál is lehetnek még meglepetések. Már több, mint egy alkalommal történt, hogy egy palesztin arabot zsidónak néztem (illetve fordítva). Egyes történészek szerint a palesztinok is korábban visszatért izraeliták, akiket az iszlám magával szippantott időközben, így elveszítették identitástudatukat. Itt is legyünk óvatosak, bizonyára messze nem az egész társaságra igaz, csupán a palesztin gyűjtőnéven futó egyének egy része lehet érintett.

Továbbá lehetne beszélni a drúzokról és a szamaritánusokról, kik alapjából izraelita származásúaknak vallják magukat.

Illetve ismert még az afgán Pashtun népcsoport esete, akik hagyomány szerint izraelita törzsek leszármazottainak tekintik magukat, legalábbis a többségük. A tálibok között is igen sok pashtun származású harcos van, akik tudatukban egyszerre izraeliták és szélsőséges iszlamisták. Izraelita származásukat bizonyára nem fitogtatják nem pashtun társaik előtt, de ők maguk többnyire tudatában vannak vele, akár tetszik nekik, akár nem.

Fekete héber izraeliták

Magyarországon talán kissé ismeretlen ez a fogalom, azonban egy terjedő és pusztító jelenség, mely a fekete emberek világában igen nagy kárt okoz.
A Fekete héber izraeliták egy olyan mozgalom, amelynek követői úgy vélik, hogy ők a bibliai izraeliták leszármazottai. Ez a közösség az afroamerikaiak körében alakult ki az Egyesült Államokban több, mint egy évszázada. A mozgalom tagjai gyakran hangoztatják, hogy a fekete afrikaiak az eredeti izraeliták, és vissza kell térniük az ókori zsidó vallási és kulturális gyökerekhez

Ennek hívei többsége úgy véli, hogy az askenázi és szefárd zsidók nem az eredeti izraeliták leszármazottai, hanem későbbi betelepülők vagy betért prozelita. Szerintük az igazi izraeliták a fekete afrikai népek, különösen azok, akik az afrikai diaszpóra részeként kerültek Amerikába. Ezt azokkal a próféciákkal támasztják alá, miszerint „az utolsó időkben hajókon hozza vissza Izrael fiait és leányait a föld négy sarkából”. Ezt ők úgy értelmezik, hogy az afrikai rabszolga kereskedelem idején beteljesedett prófécia, mely azt bizonyítja, hogy róluk szól és ők az izraeliták.
Nos, a próféciák épp ellenkezőleg szólnak. A rabszolgasából és a fogságból viszi haza a szabadságra az elveszett törzseket, nem fordítva. De ez csak egy a sok ellentmondás közül, nem is szeretném itt taglalani ezeket, csak rámutatni figyelmeztetésként ennek az elméletnek a hamisságára, hogy akik benne raboskodnak, azok jöjjenek ki, akár hajóval, de főként szellemi értelemben.

Néhány csoport kifejezetten vitatja a mai zsidó közösségek zsidóságának érvényességét, és azt állítja, hogy a bibliai zsidók fekete bőrűek voltak. Más csoportok mérsékeltebb álláspontot képviselnek, és elismerik a mai zsidó népek zsidóságát, de hangsúlyozzák, hogy a fekete izraeliták is a bibliai izraeliták valódi leszármazottai.

Lényegében a rabszolgasors és az évszázados sérülések, melyet a fehér embertől el kellett szenvedniük, kompenzálásként kialakult egyesekben a fekete felsőbbrendűség érzet és egy hamis kiválasztottság identitás.

Nem más ez, mint a feketékre szabott modern behelyettesítő teológia, melynek egyetlen célja, nem a valódi Izrael lerombolása, hanem az ebben az elméletben hívők végleges megsemmisítése, először is identitásbeli szinten, majd akár szellemi szinten is.

Nem csupán történelmi alapja nincs a dolognak, de az évszázadok folyamán és főként az elmúlt évszázadban tapasztalt jelek, csodák és próféciák beteljesedései mindenre mutatnak, csak arra nem amit ők állítanak. Elohim keze ugyanis annyira látványosan hordozza és védelmezi a valódi zsidóság identitását, ami vitathatatlan, ahogy taglalom az Izrael állama és cionizmus, illetve az Antiszemitizmus és keresztényellenesség írásokban.

Júda elveszett törzse

Gyakran megfeledkezünk arról az apróságról is, hogy bár Júda törzse az, amely minden időket átvészelt és amely sosem veszítette el globálisan az identitását, mégis léteznek Júda törzséből levált személyek, akár egész csoportok, akiknél megszakadt – egy időre – a törzsükkel/népükkel való összeköttetés, így identitásuk is feledésbe merült.

Ilyen nagy valószínűséggel például a Szábeusok/Mandeusok esete. Egy főként Irakban élő, ma már emigrációba kényszerült 200-300 ezer fős etno-vallási csoport. Ők a Babilóniában maradt Júdabéliek azon csoportját alkotta, akik nem csupán ellenkeztek visszatérni a Szent földre, hanem a zsidó vallásukat és identitásukat is meg akarták változtatni. Később bemerítő János tanítványai csatlakoztak hozzájuk, akik az Újszövetségből egyszer csak eltűnnek és valójában maguk a Szábeusok azok, akik elmondásuk szerint csatlakoztak népükhöz, mivel valami oknál fogva odamenekültek János tanítványai, mesterük lefejezését követően (ez utóbbi információt személyes ismerettségből szereztem, magától egy Szábeustól).

Európa másik végén pedig, egyes genetikai kutatások kimutatták, hogy az ibériai félsziget mai lakosságának egy ötöde az inkvizíció idején, a katolicizmust magukra kényszerítő zsidók leszármazottjai.

Nem beszélve azokról a számtalan asszimilálódott zsidóról, akik nem tudják és/vagy tagadják identitásukat és akiknél ez rendeződött már, vagy fog a közel jövőben, mint például a saját esetem és akiknél az izraelita vérvonalhoz tartozás gyakran ellenállást, szégyent vagy akár nyílt zsidógyűlöletet vált/váltott ki.

Összegyűjtetés folyamatban Izrael államában

Az összegyűjtetés másik, és látványosabb, mondhatni hivatalos síkon is folyik. Vallásos izraeli csoportok léteznek, akik végig kutatják a világ tájait, keresve, mind történelmi, mint genetikai alapokon az elveszett törzsek leszármazottjait. Így olvashatunk arról, hogy épp Kínából szállítottak vissza Erec-be több tucatnyi Benei Menasse (Menassé fiait), akiket valahol közép Ázsiában találtak meg. Más törzsekből származókra pedig fekete Afrikában: Szudánban, Elefántcsontparton vagy épp Dél-Afrikában találnak rá. Ezek a csoportok évszázadok óta a társadalom peremén élnek, részben zsidó szokásaik vannak, azon belül is részben eredeti Mózesi törvényeket tartanak, azonban érdekes módon poszt-babiloni judaista elemeket is átvettek valahonnan. Ez utóbbi tény a hagyományos zsidóság számára megerősítő „bizonyítéknak” számít arra vonatkozóan, hogy a szóbeli tant nem Babiloniából, hanem a Sinai hegyi kinyilatkoztatás részének tartják, melyet Mózes közvetlenül kapott volna az Örökkévalótól. Az én olvasatomban egyértelművé teszi, hogy az évszázadok folyamán arra járó vándor judaista zsidókkal találkoztak, akiktől eltanulták az „újításokat” és semmiképp nem bizonyítja a Tórához hozzáadott talmudista irodalom „isteni” ihletettségét. De ennek az írásnak nem ez az apropója.

Ezek az ázsiai és afrikai izraeliták vérvonala visszavezethető Jákobhoz, sőt mindegyik népcsoporton belül akadtak olyanok, akik Áron, főpapi leszármazottjai, kohének. Ezt maga a genetika erősíti meg.

Így találkozunk olyanokkal, akik eddig nem voltak közöttünk és külsejüket illetően tökéletes fekete afrikai, indiai, vagy éppen vágott szemű kelet ázsiai-nak kinéző izraeliták.

Kétségtelen, hogy az összegyűjtetés, ezen a síkon is érvényes és folyamatban van. Azonban a próféciák alapján, miszerint az utolsó időkben gyűjtetik össze a nép, nem csupán az utolsó évtizedekre, vagy évekre vonatkozik. Minden bizonnyal az utolsó idők az a korszak, ami Messiásunk idejében elkezdődött. Hiszen a kinyilatkoztatások alapján Yahushua saját kortársai figyelmét arra hívta fel, hogy az utolsó idők már akkor elkezdődtek.

A kegyelmi korszak bő 2000 éve, maga az utolsó idők, mely folyamán az izraelita törzsek összegyűjtése észrevétlenül, a legnagyobb diszkrécióban és csendben javarészt végbement.

Sokak, főként keresztények és palesztin aktivisták igyekeznek azonosítani az Izraelbe, főként Kelet-Európából visszatérő zsidókat a Jelenések könyvében említett hamis zsidókkal, a sátán zsinagógájával. Erről a témáról írok egy másik tanításban és valóban igen sok valódi, származásilag zsidó tartozik ebbe a csoportba. Azonban egyre inkább arra mutatnak a jelek, hogy a kazárok is a deportált izraeliták leszármazottjai és az Izraelbe telepedett európai zsidók tömegei csak arra várnak, hogy ígéret szerint újraéledjen bennük az eredeti törzsi identitás.

Ahogy máshol írom a sátán zsinagógájához való tartozás közülük csak azokra vonatkozik, akik főként szellemben ferdültek el olyan mértékben, hogy zsidó maszkban a sátán érdekeit képviselik, tudatosan, vagy tudat alatt. A sátán zsidó szolgái, bár jelen vannak a cionizmusban, zsidó ortodoxiában, de még a kereszténységben is, mégsem e-csoportok egészére vonatkozik, csupán egy kis töredéke, mely épp elég nagy kárt tesz, hogy többek között az egész közösséget megutáltassák mások által.

Jelek felismerésének fontossága

Fontos jelezni, amikor bizonyos próféciák – amire sokan várnak – már a beteljesedés fázisban vannak. Hiszen amikor egy próféciának a megvalósulása folyamatban van, vagy már végbe is ment és ezt nem veszik észre azok akik várják,

akkor a következő jeleket és a további próféciák bekövetkezését sem fogják felismerni.

Nem fogadnak el látható folyamatokat maguk körül prófétikus eseményként, mert úgy vélik tudják, mert megtanulták, hogy előtte másnak is meg kell még történnie, amit csak várnak, de belátni azok megnyilvánulásait már nem képesek.

A zsidó állam újjáéledése egy fontos jel, de azon belül, ha belátjuk, hogy a zsidók összes törzse már javarészt összegyűjtetett, akkor könnyebben felfogjuk, hogy az idők mennyire közel vannak.

Annyira, hogy az Antikrisztus, nem csupán jelen van valahol a világban, hanem tudni is lehet, hogy kiről van szó. Azt is tudni, hogy az a bizonyos 7 éves szerződés, amit megerősít majd a nemzetekkel, milyen köpenyben és címszó alatt fog megvalósulni a dánieli látás szerint. : Klímacsúcs, Abu-Dhábi, Cop 28, Károly Király, 2023 december (bár lehet, hogy félévet csúsznak majd).

És miközben hamarosan nyilvánosságra hozza a világ előtt, hogy Dávid trónjának leszármazottja, így megtévesztheti a zsidóság jelentős részét, akik elfogadják őt Messiásnak, azt is tudhatjuk róla, hogy valójában ő sem a Júda törzséből származik, hanem a Dán törzséből, ahogyan az antikrisztusról szóló próféciák megjövendölik. A Dán törzséből pedig sokan kerültek Wales területére, amelynek az antikrisztus nemrég hercege volt évtizedeken át.

Mert miközben várunk valaminek a beteljesedésére, és nem vesszük észre, hogy már megtörtént, vagy legalább is, mint ebben az esetben igen előrehaladott fázisban van a végbemenetele, nem ismerjük fel a következő soron levő események megjelenését, hiszen nem fogadjuk el időszerűségüket.

Egy másik folyamatban levő összegyűjtetés

Közben zajlik és befejeződik egy másik csoport összegyűjtése, a Messiás Teste, ami a népbeliekből álló Egyházat jelenti, és a próféciákban szimbolikusan az Efraim nevével azonosítanak. Annak ellenére, amit sokan hallottak és tanítottak, Júda nem azonos a zsidókkal, míg Izrael a nemzeteket képviseli. Júda a déli törzseket, Izrael pedig az északi izraelita törzseket szimbolizálja.

Ha nem vagy zsidó, és még nem kötötted meg a szövetséget Krisztussal, akkor fontos tudnod, hogy az összegyűjtés ígérete most nem kizárólag a zsidóságra vonatkozik, hanem rád is sor kerül, és kiemelt prioritásban vagy! Yeshua, a Messiás kereszthalála által már 2000 éve zajlik a Népek összegyűjtésének folyamata és ennek az idővonalnak a befejezése néhány rövid év vagy akár hónap kérdése is lehet. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, és ne utasítsd el azt az Evangéliumot, amelyet valószínűleg már többen hirdettek neked.

Ha zsidó vagy, akkor rád is vonatkozik ez a felhívás. Bár neked még van némi időd a megtérésre, amikor az egész nép végül felismeri Yahushua-ban a Messiást az ígéret szerint, azért ne késlekedj, és szabadulj meg minél előbb a hamis hagyományoktól és a Messiás-tagadó judaizmustól. Ha már elkezdődött benned a felismerés, hogy ki is valójában a Messiás, és vonakodsz cselekedni az esetleges közösségi vagy családi nyomás miatt, akkor csak nehezebb lesz a következő időszakot átvészelni, a nyomorúság korszakát, melynek küszöbén állunk.

Az is igaz rád, hogy a Szövetség és a védelem azokra vonatkozik, akik nyíltan megvallják azt a nevet, akiben hisznek: Yeshua.

Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. 33De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, aki a mennyekben van. Máté 10.32

Ádám minden fiára vonatkozik ez: a bűn felismerése és megvetése. Ezután elfogadva a Megváltót visszanyerjük Shalom-unkat, békességünket az Atyával, majd Ruach HaKodesh, a Szent Szellem által elkezdődik megszentelődésünk folyamata, és így részesülünk az örök életben Yahushua, Elohim bárányának vére által.

Pin It on Pinterest

Share This