1.1Mózes 3:15Nő magva (szűz születés)Galaták 4:4-5, Máté 1:18
2.1Mózes 3:15Összetapossa a Sátán fejétZsidó 2:14, 1 János 3:8
3.1Mózes 5:24A testi felemelkedés a mennybeMark 16:19
4.1Mózes 9:26, 27Sém Elohimja Sém fia leszLukács 3:36
5.1Mózes 12:3Ábrahám magva megáld minden nemzetetGalaták 3:8, ApCsel 3:25, 26
6.1Mózes 12:7Ábrahám magvának tett ígéretGalaták 3:16
7.1Mózes 14:18Melkisédek rendje szerinti főpapZsidó 6:20
8.1Mózes 14:18A béke és az igazság királyaZsidó 7:2
9.1Mózes 14:18Az utolsó vacsora előrevetítéseMáté 26:26-29
10.1Mózes 17:19Izsák magva (1Móz 21:12)Róma 9:7
11.1Mózes 22:8Elohim Bárányának ígéreteJános 1:29
12.1Mózes 22:18Mint Izsák magva, megáld minden nemzetetGalaták 3:16
13.1Mózes 26:2-5Izsák Magva ígérete MegváltókéntZsidó 11:18
14.1Mózes 28:12A mennybe vezető hídJános 1:51
15.1Mózes 28:14Jákob magvaLukács 3:34
16.1Mózes 49:10Az Ő eljövetelének idejeLukács 2:1-7; Galaták 4:4
17.1Mózes 49:10Júda magvaLukács 3:33
18.1Mózes 49:10Yahushua: Shiloh és SzentJános 17:3
19.1Mózes 49:10A Júda elé kerülő Messiás elvesztette identitásátJános 11:47-52
20.1Mózes 49:10Neki lesz engedelmes  a népJános 10:16
21.2Mózes 3:13-15„ÉN VAGYOK”János 4:26, 8:58
22.2Mózes 12:5Egy hibátlan bárányZsidó 9:14; 1 Péter 1:19
23.2Mózes 12:13A Bárány vére megment a haragtólRóma 5:8
24.2Mózes 12:21-27A Messiás a mi húsvétunk1 Korintus 5:7
25.2Mózes 12:46A Báránynak egy csontja sem törhet elJános 19:31-36
26.2Mózes 15:2Yeshua Magasztosságának jóslataApCsel 7:55, 56
27.2Mózes 15:11Jellem-szentségeLukács 1:35; ApCsel 4:27
28.2Mózes 17:6Izrael szellemi sziklája1 Korintus 10:4
29.2Mózes 33:19Az ő jelleme-KegyesLukács 1:72
30.3Mózes 1:2-9Áldozata édes illatú ElohimnakEfézus 5:2
31.3Mózes 14:11A leprás megtisztult – Jelentkezz a papságnálLukács 5:12-14; ApCsel 6:7
32.3Mózes 16:15-17A Messiás egyszeri halálának előképeZsidó 9:7-14
33.3Mózes 16:27Szenvedés a táboron kívülMáté 27:33; Zsidó 13:11, 12
34.3Mózes 17:11A Vér – a test életeMáté 26:28; Mark 10:45
35.3Mózes 17:11A vér az, ami engesztelést hozRom. 3:23-24; 1 János 1:7
36.3Mózes 23:36-37Italáldozat: „Ha valaki szomjazik”János 7:37
37.4Mózes 9:12Egy csontja sem tört elJános 19:31-36
38.4Mózes 21:9A rézkígyó és a BárányJános 3:14-18, 12:32
39.4Mózes 24:17Idő: „Látni fogom, de nem most.”János 1:14; Galaták 4:4
40.5Mózes 18:15A próféta igazsága.János 6:14
41.5Mózes 18:15-16Ha hittetek volna Mózesnek, hinnétek nekem.János 5:45-47
42.5Mózes 18:18Az Atya küldte, hogy kimondja az Ő szavátJános 8:28, 29
43.5Mózes 18:19Aki nem hallgat, annak viselnie kell bűnétApCsel 3:22-23
44.5Mózes 21:23Átkozott, aki fán függGalaták 3:10-13
45.Józsué 5:14-15Üdvösségünk FejeZsidó 2:10
46.Ruth 4:4-10A Messiás, a mi rokonunk, megváltott minketEfézus 1:3-7
47.1 Samuel 2:35Egy hűséges papZsidó 2:17, 3:1-3, 6, 7:24-25
48.1 Samuel 2:10Felkent királya lesz YahuwahnakMáté 28:18, János 12:15
49.2 Samuel 7:12Dávid magvaMáté 1:1
50.2 Samuel 7:13Országa örökkévaló2 Péter 1:11
51.2 Samuel 7:14aElohim fiaLukács 1:32, Róma 1:3-4
52.2 Samuel 7:16Dávid háza örökre felépülLukács 3:31; Jelenések 22:16
53.2 Királyok 2:11A testi felemelkedés a mennybeLukács 24:51
54.1 Krónikák 17:11Dávid magvaMáté 1:1, 9:27
55.1 Krónikák 17:12-13Örökké uralkodik Dávid trónjánLukács 1:32, 33
56.1 Krónikák 17:13Én leszek az Atyja, Ő… az én Fiam.Zsidó 1:5
57.Job 9:32-33Közvetítő ember és Elohim között1 Timoteus 2:5
58.Job 19:23-27A feltámadás kihirdetéseJános 5:24-29
59.Zsoltárok 2:1-3A Királyok ellenségeskedése előrejelzéseApCsel 4:25-28
60.Zsoltárok 2:2A Felkent (A Messiás) cím birtoklásáhozJános 1:41, ApCsel 2:36
61.Zsoltárok 2:6Jelleme szentségJános 8:46; Jelenések 3:7
62.Zsoltárok 2:6Hogy birtokolja a király címetMáté 2:2
63.Zsoltárok 2:7Kijelentette a Szeretett FiútMáté 3:17, Róma 1:4
64.Zsoltárok 2:7, 8A keresztre feszítés és a feltámadásApCsel 13:29-33
65.Zsoltárok 2:8, 9Uralkodj a nemzeteken vasvesszővelJelenések 2:27, 12:5, 19:15
66.Zsoltárok 2:12Az élet a belé vetett hit által jönJános 20:31
67.Zsoltárok 8:2A csecsemők szája hirdetik az Ő dicséretétMáté 21:16
68.Zsoltárok 8:5, 6Megaláztatása és felmagasztalásaZsidó 2:5-9
69.Zsoltárok 9:7-10Ítélje meg a világot igazságosanApCsel 17:31
70.Zsoltárok 16:10Nem ismer romlástApCsel 2:31, 13:35
71.Zsoltárok 16:9-11Fel kellett támadnia a halálbólJános 20:9
72.Zsoltárok 17:15A feltámadás megjövendöléseLukács 24:6
73.Zsoltárok 18:2-3Az üdvösség kürtjeLukács 1:69-71
74.Zsoltárok 22:1Elhagyatik mások bűnei miatt2 Korintus 5:21
75.Zsoltárok 22:1Elohim, én Elohim, miért hagytál el engem?Máté 27:46
76.Zsoltárok 22:2Sötétség a Kálvárián három órán átMáté 27:45
77.Zsoltárok 22:7Meghúzzák szájukat, és csóválják fejüketMáté 27:39-44
78.Zsoltárok 22:8Elohim-nak mondta magát, szabadítsa meg magátMáté 27:43
79.Zsoltárok 22:9-10Megváltónak születettLukács 2:7
80.Zsoltárok 22:12-13Az Ő halálát keresikJános 19:6
81.Zsoltárok 22:14A vére kiömlött, amikor átszúrták az oldalátJános 19:34
82.Zsoltárok 22:14, 15Kínokat szenvedett a KálváriánMark 15:34-37
83.Zsoltárok 22:15MegszomjazottJános 19:28
84.Zsoltárok 22:16Átszúrták a kezét és a lábátJános 19:34, 37; 20:27
85.Zsoltárok 22:17, 18Az emberek levették a tekintetüket RólaLukács 23:34, 35
86.Zsoltárok 22:18Osztozkodtak ruháinJános 19:23, 24
87.Zsoltárok 22:20, 21Elkötelezte magát ElohimnakLukács 23:46
88.Zsoltárok 22:20, 21A sátáni hatalmat összezúzta a Megváltó a sarkávalZsidó 2:14
89.Zsoltárok 22:22Feltámadásának kijelentéseJános 20:17
90.Zsoltárok 22:27-28Ő lesz a nemzetek kormányzójaKolossé 1:16
91.Zsoltárok 22:31BevégeztetettJános 19:30, Zsidó 10:10, 12, 14, 18
92.Zsoltárok 23:1Én vagyok a Jó PásztorJános 10:11, 1 Péter 2:25
93.Zsoltárok 24:3Felmagasztalásának megjövendöléseApCsel 1:11; Filippiek 2:9
94.Zsoltárok 30:3Feltámadásának megjövendöléseApCsel 2:32
95.Zsoltárok 31:5Kezedbe adom lelkemetLukács 23:46
96.Zsoltárok 31:11Ismerősei elfordulnak tőleMark 14:50
97.Zsoltárok 31:13Tanácsot tartottak, hogy megöljékMáté 27:1, János 11:53
98.Zsoltárok 31:14, 15Bízott Elohimban, akkor szabadítsa is megMáté 27:43
99.Zsoltárok 34:20Egy csontja sem tört elJános 19:31-36
100.Zsoltárok 35:11Hamis tanúk támadtak elleneMáté 26:59
101.Zsoltárok 35:19Ok nélkül gyűlöltékJános 15:25
102.Zsoltárok 38:11A barátai távol álltakLukács 23:49
103.Zsoltárok 38:12Az ellenség csellel próbálja elfogniMark 14:1, Máté 22:15
104.Zsoltárok 38:12-13Csönd vádlói előttMáté 27:12-14
105.Zsoltárok 38:20Kiment és jót tettApCsel 10:38
106.Zsoltárok 40:2-5Feltámadása örömének megjövendöléseJános 20:20
107.Zsoltárok 40:6-8Az ő öröme – az Atya akarataJános 4:34, Zsidó 10:5-10
108.Zsoltárok 40:9Neki kellett prédikálnia az Igazságot IzraelbenMáté 4:17
109.Zsoltárok 40:14Ellenfelekkel szembenézve a KertbenJános 18:4-6
110.Zsoltárok 41:9Elárulta egy tanítványaJános 13:18
111.Zsoltárok 45:2A kegyelem szavai az Ő ajkáról jönnekJános 1:17, Lukács 4:22
112.Zsoltárok 45:6Az Ővé az Elohim-i címZsidó 1:8
113.Zsoltárok 45:7Különleges kenet a SzentlSzellem/RuachHaKadoshMáté 3:16; Zsidó 1:9
114.Zsoltárok 45:7, 8Messiásnak hívják (Messiás vagy Felkent)Lukács 2:11
115.Zsoltárok 45:17Nevére örökre emléknekEfézus 1:20-21, Zsidó 1:8
116.Zsoltárok 55:12-14Egy barát árulta el, nem ellenségJános 13:18
117.Zsoltárok 55:15Az áruló megbánhatatlan halálaMáté 27:3-5; ApCsel 1:16-19
118.Zsoltárok 68:18Embernek ajándékozniEfézus 4:7-16
119.Zsoltárok 68:18Felment a MennybeLukács 24:51
120.Zsoltárok 69:4Ok nélkül gyűlöltékJános 15:25
121.Zsoltárok 69:8Idegen a saját testvérei számáraJános 1:11, 7:5
122.Zsoltárok 69:9Buzgó Yahuwah HázáértJános 2:17
123.Zsoltárok 69:14-20Messiás lelki gyötrelme a keresztre feszítés előttMáté 26:36-45
124.Zsoltárok 69:20A lelkem rendkívül szomorú.Máté 26:38
125.Zsoltárok 69:21Ecet adatott Neki szomj oltónakMáté 27:34
126.Zsoltárok 69:26Az Elohim által adott és megsújtott MegváltóJános 17:4; 18:11
127.Zsoltárok 72:10, 11Különleges emberek látogatták megMáté 2:1-11
128.Zsoltárok 72:16A földbe hullott búzaszemJános 12:24-25
129.Zsoltárok 72:17Az Ő nevébe vetett hit utódokat fog szülniJános 1:12, 13
130.Zsoltárok 72:17Minden nemzet megáldatik ÁltalaGalaták 3:8
131.Zsoltárok 72:17Minden nemzet áldottnak fogja Őt nevezniJános 12:13, Jelenések 5:8-12
132.Zsoltárok 78:1-2Példabeszédekben tanítottMáté 13:34-35
133.Zsoltárok 78:2bHatalommal szólni Elohim bölcsességérőlMáté 7:29
134.Zsoltárok 80:17Elohim jobb kezeMark 14:61-62
135.Zsoltárok 88A kálvária szenvedése és gyalázataMáté 27:26-50
136.Zsoltárok 88:8Távol álltak és néztékLukács 23:49
137.Zsoltárok 89:27ElsőszülöttKolossé 1:15, 18
138.Zsoltárok 89:27Emmanuel magasabb a földi KirályoknálLukács 1:32, 33
139.Zsoltárok 89:35-37Dávid magva, trónja, királysága örökké megmaradLukács 1:32, 33
140.Zsoltárok 89:36-37A jelleme-HűségJelenések 1:5, 19:11
141.Zsoltárok 90:2Ő öröktől fogva van (Mikeás 5:2)János 1:1
142.Zsoltárok 91:11, 12Messiási azonosítás és kísértésLukács 4:10, 11
143.Zsoltárok 97:9Magasztosulása megjövendöléseApCsel 1:11; Efézus 1:20
144.Zsoltárok 100:5A jelleme – JóságMáté 19:16, 17
145.Zsoltárok 102:1-11A kálvária szenvedése és gyalázataJános 19:16-30
146.Zsoltárok 102:25-27A Messiás a Meglévő FiúZsidó 1:10-12
147.Zsoltárok 109:25KinevettékMáté 27:39
148.Zsoltárok 110:1Dávid fiaMáté 22:42-43
149.Zsoltárok 110:1Felemelkedni az Atya jobbjáraMark 16:19
150.Zsoltárok 110:1Dávid fiát Yahuwah-nak hívtákMáté 22:44, 45
151.Zsoltárok 110:4Pap Melkisédek parancsáraZsidó 6:20
152.Zsoltárok 112:4Jelleme Könyörületesség, kegyesség,…Máté 9:36
153.Zsoltárok 118:17, 18A Messiás feltámadásának ígéreteLukács 24:5-7; 1 Cor. 15:20
154.Zsoltárok 118:22, 23Az elutasított sarokkőMáté 21:42, 43
155.Zsoltárok 118:26aMagasztos megmutatja magát IzraelnekMáté 21:9
156.Zsoltárok 118:26bA templom helyreállításaMáté 21:12-15
157.Zsoltárok 132:11Dávid magva (testének gyümölcse)Lukács 1:32, Act 2:30
158.Zsoltárok 129:3MegostoroztákMáté 27:26
159.Zsoltárok 138:1-6Dávid magjának fenségessége ámulatba ejti a KirályokatMáté 2:2-6
160.Zsoltárok 147:3, 6A Messiás földi szolgálataLukács 4:18
161.Példabeszédek 1:23Elküldi Elohim SzellemétJános 16:7
162.Példabeszédek 8:23Előre elrendelt öröktől fogvaJelenések 13:8, 1 Péter 1:19-20
163.Énekek Éneke 5:16Az egészen kedves EgyetlenrőlJános 1:17
164.Ézsaiás 2:3Minden nemzetet tanítJános 4:25
165.Ézsaiás 2:4Ő ítélkezik a nemzetek felettJános 5:22
166.Ézsaiás 6:1Amikor Ézsaiás meglátta dicsőségétJános 12:40-41
167.Ézsaiás 6:8Akit Elohim küldöttJános 12:38-45
168.Ézsaiás 6:9-10A példázatok süket fülekre találnakMáté 13:13-15
169.Ézsaiás 6:9-12Vak a Messiásra és süket a szavairaApCsel 28:23-29
170.Ézsaiás 7:14Szűztől születikLukács 1:35
171.Ézsaiás 7:14Hogy Emmanuel-Elohim legyen velünkMáté 1:18-23, 1Tim. 3:16
172.Ézsaiás 8:8Emmanuelnek hívjákMáté 28:20
173.Ézsaiás 8:14A megütközés köve a botránkozás sziklája1 Péter 2:8
174.Ézsaiás 9:1, 2Szolgálata Galileában kezdődikMáté 4:12-17
175.Ézsaiás 9:6Született gyermek – EmberiségLukács 1:31
176.Ézsaiás 9:6Adott Fiú – Elohimmal egylényegűLukács 1:32, János 1:14, 1Tim. 3:16
177.Ézsaiás 9:6Hatalommal Elohim Fiának nyilvánítottákRóma 1:3, 4
178.Ézsaiás 9:6A Csodálatos, PelehLukács 4:22
179.Ézsaiás 9:6A tanácsadó, YaatzMáté 13:54
180.Ézsaiás 9:6A hatalmas Elohim, El Gibor1Kor. 1:24, Titus 2:3
181.Ézsaiás 9:6Az Örökkévaló Atya, Avi AdthJános 8:58, 10:30
182.Ézsaiás 9:6A béke hercege, Sar ShalomJános 16:33
183.Ézsaiás 9:7Egy örök birodalom alapításaLukács 1:32-33
184.Ézsaiás 9:7Akarata az Atyáéval egyJános 5:30
185.Ézsaiás 9:7Kormányának, trónjának és békéjének nincs végeLukács 1:32-33
186.Ézsaiás 11:1Názáreti ágnak hívják, NetzerMáté 2:23
187.Ézsaiás 11:1Jesse vesszejeLukács 3:23, 32
188.Ézsaiás 11:2Ruach HaKodesh/Szent Szellem által felkentMáté 3:16, 17, ApCsel 10:38
189.Ézsaiás 11:2BölcsességérőlKolossé 2:3
190.Ézsaiás 11:3Ismeri a gondolatainkatLukács 6:8, János 2:25
191.Ézsaiás 11:4Ítélj igazságbanApCsel 17:31
192.Ézsaiás 11:4Szája kardjával ítélJelenések 2:16, 19:11, 15
193.Ézsaiás 11:5Jellem: Igazságos és hűségesJelenések 19:11
194.Ézsaiás 11:10A pogányok keresik ŐtJános 12:18-21
195.Ézsaiás 12:2Yahushuának hívjákMáté 1:21
196.Ézsaiás 22:22Minden hatalom adatott Neki a kormányzásraJelenések 3:7
197.Ézsaiás 25:8A feltámadás megjövendölése1 Korintus 15:54
198.Ézsaiás 26:19Feltámadási ereje megjövendöléseMáté 27:50-54
199.Ézsaiás 28:16A Messiás a drága sarokkőApCsel 4:11, 12
200.Ézsaiás 28:16A Biztos Alap1 Korintus 3:11, Máté 16:18
201.Ézsaiás 29:13Engedelmesség SzavánakMáté 15:7-9
202.Ézsaiás 29:14A bölcseket megzavarja az Ige1 Korintus 1:18-31
203.Ézsaiás 32:2Menedék – Az ember búvóhely leszMáté 23:37
204.Ézsaiás 35:4Eljön és megment tégedMáté 1:21
205.Ézsaiás 35:5-6CsodákMáté 11:2-6
206.Ézsaiás 40:3, 4Előtte megy IllésJános 1:23
207.Ézsaiás 40:9Íme a te Elohimod.János 1:36; 19:14
208.Ézsaiás 40:10.Jön majd jutalmazniJelenések 22:12
209.Ézsaiás 40:11Egy pásztor-könyörületes életet-adóJános 10:10-18
210.Ézsaiás 42:1-4A szolga – mint hűséges, türelmes megváltóMáté 12:18-21
211.Ézsaiás 42:2Szelíd és alázatosMáté 11:28-30
212.Ézsaiás 42:3Reményt hoz a reményteleneknekJános 4
213.Ézsaiás 42:4A nemzetek várni fognak az Ő tanításairaJános 12:20-26
214.Ézsaiás 42:6A pogányok világossága (üdvössége).Lukács 2:32
215.Ézsaiás 42:1, 6Az övé az egész világra kiterjedő együttérzésMáté 28:19, 20
216.Ézsaiás 42:7A vak szemek kinyíltak.János 9:25-38
217.Ézsaiás 43:11Ő az egyetlen Megváltó.ApCsel 4:12
218.Ézsaiás 44:3Elküldi Elohim SzellemétJános 16:7, 13
219.Ézsaiás 45:21-25Ő Úr és MegváltóFilippiek 3:20, Titus 2:13
220.Ézsaiás 45:23Ő lesz a bíróJános 5:22; Róma 14:11
221.Ézsaiás 46:9, 10Bejelenti a még meg nem történt dolgokatJános 13:19
222.Ézsaiás 48:12Az Első és az UtolsóJános 1:30, Jelenések 1:8, 17
223.Ézsaiás 48:16, 17Tanítóként jöttJános 3:2
224.Ézsaiás 49:1Az anyaméhből hívták – az Ő emberségeMáté 1:18
225.Ézsaiás 49:5Egy szolga az anyaméhből.Lukács 1:31, Filippiek 2:7
226.Ézsaiás 49:6Ő fogja helyreállítani IzraeltApCsel 3:19-21, 15:16-17
227.Ézsaiás 49:6Ő az üdvösség Izrael számáraLukács 2:29-32
228.Ézsaiás 49:6Ő a pogányok világosságaJános 8:12, ApCsel 13:47
229.Ézsaiás 49:6Ő az üdvösség a föld végső határáigApCsel 15:7-18
230.Ézsaiás 49:7Megveti a NemzetJános 1:11, 8:48-49, 19:14-15
231.Ézsaiás 50:3A menny feketébe öltözött az Ő megaláztatásáraLukács 23:44, 45
232.Ézsaiás 50:4Tanult tanácsadó a fáradtak számáraMáté 7:29, 11:28, 29
233.Ézsaiás 50:5Kötelezte magát az engedelmességreMáté 26:39
234.Ézsaiás 50:6aHátát odatartotta a hóhéreknekMáté 27:26
235.Ézsaiás 50:6bArcon ütöttékMáté 26:67
236.Ézsaiás 50:6cLeköptékMáté 27:30
237.Ézsaiás 52:7Jó híreket közölt a hegyekrőlMáté 5:12,15:29,28:16
238.Ézsaiás 52:13A szolga felmagasztaltatottApCs 1:8-11; Ef 1:19-22, Filemon 2:5-9
239.Ézsaiás 52:14A szolgálót megdöbbentően bántalmaztákLukács 18:31-34; Máté 26:67, 68
240.Ézsaiás 52:15A nemzetek megriadtak a Szolga üzenetétőlLukács 18:31-34; Máté 26:67, 68
241.Ézsaiás 52:15Kiontott vére nemzeteket hint megZsidó 9:13-14, Jelenések 1:5
242.Ézsaiás 53:1Az ő népe nem hitt nekiJános 12:37-38
243.Ézsaiás 53:2Egy hétköznapi ember megjelenéseFilippiek 2:6-8
244.Ézsaiás 53:3aMegvetettLukács 4:28-29
245.Ézsaiás 53:3bElutasítvaMáté 27:21-23
246.Ézsaiás 53:3cNagy a bánataMáté 26:37-38, Lukács 19:41, Zsidó 4:15
247.Ézsaiás 53:3dA férfiak elrejtőznek előleMark 14:50-52
248.Ézsaiás 53:4aGyógyító szolgálataMáté 8:16-17
249.Ézsaiás 53:4bElohim átkozottnak ítélteMáté 26:66, 27:41-43
250.Ézsaiás 53:5aBüntetést visel az emberiség bűneiért2 Korintus 5:21, Zsidó 2:9
251.Ézsaiás 53:5bÁldozata békét biztosít ember és Elohim közöttKolossé 1:20
252.Ézsaiás 53:5cAz ő áldozata meggyógyítja az embert a bűnből1 Péter 2:24
253.Ézsaiás 53:6aŐ az emberiség bűnhordozója1 János 2:2, 4:10
254.Ézsaiás 53:6bAz egész emberiség bűnét viseli majdGalaták 1:4
255.Ézsaiás 53:7aElnyomott és megvetettMáté 27:27-31
256.Ézsaiás 53:7bNéma marad a vádlói előttMáté 27:12-14
257.Ézsaiás 53:7cÁldozati bárányJános 1:29, 1 Péter 1:18-19
258.Ézsaiás 53:8aBezárva és üldözveMáté 26:47-27:31
259.Ézsaiás 53:8bMegítélikJános 18:13-22
260.Ézsaiás 53:8cMegöltékMáté 27:35
261.Ézsaiás 53:8dMeghal a világ bűneiért1 János 2:2
262.Ézsaiás 53:9aEgy gazdag ember sírjába temették elMáté 27:57
263.Ézsaiás 53:9bÁrtatlan és nem követett el erőszakotLukács 23:41, János 18:38
264.Ézsaiás 53:9cNincs hamisság a szájában1 Péter 2:22
265.Ézsaiás 53:10aElohim akarata, hogy meghaljon az emberiségértJános 18:11
266.Ézsaiás 53:10bBűnért való felajánlásMáté 20:28, Galaták 3:13
267.Ézsaiás 53:10cFeltámadt és örök életRóma 6:9
268.Ézsaiás 53:10dBoldogulásJános 17:1-5
269.Ézsaiás 53:11aElohim teljesen elégedett szenvedésévelJános 12:27
270.Ézsaiás 53:11bElohim szolgája igazolja az embertRóma 5:8-9, 18-19
271.Ézsaiás 53:11cAz egész emberiség bűnhordozójaZsidó 9:28
272.Ézsaiás 53:12aElohim felmagasztalta áldozata miattMáté 28:18
273.Ézsaiás 53:12bFeladja életét, hogy megmentse az emberiségetLukács 23:46
274.Ézsaiás 53:12cA vétkesek közé számláltatikMark 15:27-28
275.Ézsaiás 53:12dAz egész emberiség bűnhordozója1 Péter 2:24
276.Ézsaiás 53:12eKözbenjárjatok Elohimnál az emberiség nevébenLukács 23:34, Rom. 8:34
277.Ézsaiás 55:3Elohim feltámasztottaApCsel 13:34
278.Ézsaiás 55:4aEgy tanúJános 18:37
279.Ézsaiás 55:4bVezető és parancsnokZsidó 2:10
280.Ézsaiás 55:5Elohim dicsőíti ŐtApCsel 3:13
281.Ézsaiás 59:16aKözbenjáró ember és Elohim közöttMáté 10:32
282.Ézsaiás 59:16bŐ jön, hogy üdvösséget szerezzenJános 6:40
283.Ézsaiás 59:20Megváltójukként jött SionbaLukács 2:38
284.Ézsaiás 60:1-3Világosságot visz a pogányoknakApCsel 26:23
285.Ézsaiás 61:1aElohim Szelleme rajta vanMáté 3:16-17
286.Ézsaiás 61:1bA Messiás hirdetni fogja a jó hírtLukács 4:16-21
287.Ézsaiás 61:1cSzabadulj meg a bűn rabságátólJános 8:31-36
288.Ézsaiás 61:1-2aKihirdeti a kegyelmi korszakotGalaták 4:4-5
289.Jeremiás 23:5-6Dávid leszármazottjaLukács 3:23-31
290.Jeremiás 23:5-6A Messiás egyszerre Elohim és EmberJános 13:13, 1Ti 3:16
291.Jeremiás 31:22Szűztől születettMáté 1:18-20
292.Jeremiás 31:31A Messiás az új szövetségMáté 26:28
293.Jeremiás 33:14-15Dávid leszármazottjaLukács 3:23-31
294.Eze.34:23-24Dávid leszármazottjaMáté 1:1
295.Eze.37:24-25Dávid leszármazottjaLukács 1:31-33
296.Daniel 2:44-45A Kő, amely széttöri a királyságokatMáté 21:44
297.Daniel 7:13-14aFeljut a mennybeApCsel 1:9-11
298.Daniel 7:13-14bMagasztosEfézus 1:20-22
299.Daniel 7:13-14cUralma örökké tartLukács 1:31-33
300.Daniel 9:24aHogy véget vessünk a bűnöknekGalaták 1:3-5
301.Daniel 9:24aMegbékélést szerezRóma 5:10, 2 Korintus 5:18-21
302.Daniel 9:24bSzentLukács 1:35
303.Daniel 9:25MegjövendöléseJános 12:12-13
304.Daniel 9:26aLevágatikMáté 16:21, 21:38-39
305.Daniel 9:26bHalj meg a világ bűneiértZsidó 2:9
306.Daniel 9:26cMegölték a templom lerombolása előttMáté 27:50-51
307.Daniel 10:5-6Messiás megdicsőült állapotbanJelenések 1:13-16
308.Hóseás 11:1Egyiptomból hívják kiMáté 2:15
309.Hóseás 13:14Legyőzte a halált1 Korintus 15:55-57
310.Joel 2:32Kínálj megváltást az egész emberiségnekRóma 10:9-13
311.Jónás 1:17A Messiás halála és feltámadásaMáté 12:40, 16:4
312.Mikeás 5:2aBetlehemben születettMáté 2:1-6
313.Mikeás 5:2bUralkodó IzraelbenLukács 1:33
314.Mikeás 5:2cAz öröktől fogvaJános 8:58
315.Aggeus 2:6-9Meglátogatta a második templomotLukács 2:27-32
316.Aggeus 2:23Zerubbábel leszármazottjaLukács 2:27-32
317.Zakariás 3:8Elohim szolgájaJános 17:4
318.Zakariás 6:12-13Pap és királyZsidó 8:1
319.Zakariás 9:9aÖrvendezve üdvözölték JeruzsálembenMáté 21:8-10
320.Zakariás 9:9bKirálynak tekintettékJános 12:12-13
321.Zakariás 9:9cA Messiás igazságosJános 5:30
322.Zakariás 9:9dA Messiás üdvösséget hozLukács 19:10
323.Zakariás 9:9eA Messiás alázatosMáté 11:29
324.Zakariás 9:9fA Király Jeruzsálembe érkezik szamárhátonMáté 21:6-9
325.Zakariás 10:4A sarokkőEfézus 2:20
326.Zakariás 11:4-6aAz Ő eljövetelekor Izraelnek alkalmatlan vezetői lesznekMáté 23:1-4
327.Zakariás 11:4-6bAz elutasítás miatt Yahuwah megvonja védelmétLukács 19:41-44
328.Zakariás 11:4-6cElutasították egy másik király javáraJános 19:13-15
329.Zakariás 11:7Tanítványai a szegények iránti szolgálataMáté 9:35-36
330.Zakariás 11:8aA Messiást visszautasítja a hitetlentMáté 23:33
331.Zakariás 11:8bMegvetettMáté 27:20
332.Zakariás 11:9Nem szolgálja az Őt visszautasítókatMáté 13:10-11
333.Zakariás 11:10-11aAz elutasítás hatására Elohim eltávolítja a védelmetLukács 19:41-44
334.Zakariás 11:10-11bA Messiás ElohimJános 14:7
335.Zakariás 11:12-13aHarminc ezüstért elárultákMáté 26:14-15
336.Zakariás 11:12-13bElutasítvaMáté 26:14-15
337.Zakariás 11:12-13cHarminc ezüstöt szórtak szét a Yahuwah házábanMáté 27:3-5
338.Zakariás 11:12-13dA Messiás ElohimJános 12:45
339.Zakariás 12:10aA Messiás testét átszúrjákJános 19:34-37
340.Zakariás 12:10bA Messiás egyszerre Elohim és emberJános 10:30
341.Zakariás 12:10cA Messiást elutasítottákJános 1:11
342.Zakariás 13:7aElohim akarata, hogy meghaljon az emberiség helyettJános 18:11
343.Zakariás 13:7bErőszakos halálMark 14:27
344.Zakariás 13:7cElohim és ember egyarántJános 14:9
345.Zakariás 13:7dIzrael szétszóratása a Messiás elutasítása miattMáté 26:31-56
346.Zakariás 14:4Visszatérése az Olajfák hegyénApCsel 1:11-12
347.Malakiás 3:1aKüldött, hogy előkészítse az utat a MessiásnakMark 1:1-8
348.Malakiás 3:1bHirtelen megjelenés a templombanMark 11:15-16
349.Malakiás 3:1cAz új szövetség hírnökeLukács 4:43
350.Malakiás 4:5Előfutár Illés Szelleme JánosbanMáté 3:1-3, 11:10-14, 17:11-13
351.Malakiás 4:6Előfutár sokakat az igazság felé fordítLukács 1:16-17

Pin It on Pinterest

Share This