tanítások

Berésit
Vájjigás

Vájjigás

József felismerése Amikor szorult helyzetbe kerülünk, a világban elvetnek, a testvéri közösségekben konfliktusok akadnak és gyakran ott is igazságtalanságok érnek, akkor könnyen azonosítjuk magunkat...

bővebben
VÁJJÉSEB

VÁJJÉSEB

József pásztor a pásztorok közt József történetének kezdetén kiderül, hogy apja, Jákob szolgáitól származó fiairól hoz haza rossz híreket. Már az első mondatoknál az az érzése támad a legtöbb...

bővebben
VÁJJISLÁCH

VÁJJISLÁCH

Kiengesztelődés az ellenséggel Jákob kivonul Lábán területéről egész családjával és megszerzett javaival majd követeket küld bátyjához azzal az üzenettel, hogy sok jószága van. Majd visszaérkezik a...

bővebben
VÁJJÉCÉ

VÁJJÉCÉ

Jákob álma Jákob, fivére haragja elől menekülve elérkezik egy helyre, ahol lefekszik aludni. Fog egy követ a hely kövei közül és álmot lát. Egy létra jelenik meg neki, mely az égig ér, és amin...

bővebben
TÓLEDÓTH

TÓLEDÓTH

Rebeka az áldott asszony Rebeka nélkül Ábrahám öröksége aligha jutott volna el Jákobhoz és így a 12 ősatyához. Izsák egy időre “kivonta magát a forgalomból”, ezért feleségének át kellett vennie az...

bővebben
CHÁJJÉ SZÁRÁ

CHÁJJÉ SZÁRÁ

Rivká A világban gyakran esik szó a tökéletes nő fogalmáról. Magam részéről a tökéletes nőt egy szóban, pontosabban egy névben össze tudom foglalni: Rivká (Rebeka). A Szentírás kiemelkedő és egyik...

bővebben
VÁJJÉRÁ

VÁJJÉRÁ

Szentháromság és Ábrahám És megjelent neki az Yahuwah Mámré terebintusainál, amidőn ő ült a sátor bejáratánál mikor a nap a legmelegebben sütött. És fölemelte szemét és maga elé nézett, íme három...

bővebben
LEKH-LEKHÁ

LEKH-LEKHÁ

Menj Egyiptomba A történet leírása elején Ábrám útja számunkra még bizonytalan. Kap Elohim-tól egy utasítást, hogy menjen ki arra a földre, amit mutat neki. Kánaán területére való...

bővebben
NOACH

NOACH

Noé és Ábrahám a hívő élet szakaszai A zsidóság Ábrahámot nagyobb caddiknak tekinti, mint Noét. Ennek oka maga a leírásban rejlik: Noé igaz, tökéletes férfiú volt a maga nemzetségében. Ezt sokan úgy...

bővebben
BERÉSITH

BERÉSITH

Legyen világosság Kezdetben teremtette Elohim az eget és a földet. A föld pedig puszta és üres volt és sötétség volt a mélység színén, és Elohim szelleme lebegett a vizek színén. És monda Elohim:...

bővebben
Szolgálat

Találkozzunk

Személyesen

Ha imára, bátorításra, evangélizációra, bemerítkezésre vagy betöltekezésre van szükséged, akkor hívj fel és találkozzunk. Imádkozunk gyógyulásért-szabadulásért, elmondjuk az Evangélium lényegét, és segédkezünk a víz és tűzkeresztségedben.

Youtube

A legtöbb tanítást a Youtube csatornán is meghallgathatod és megtekintheted. Kérjük, látogass el, ne felejts feliratkozni, és megnyomni a like gombot. Kérjük, oszd meg csatornánkat és weboldalunkat a közösségi médiában.

Erev Shabbat Logo

NO COPYRIGHT : Az írásokat terjeszteni, kizárólag ingyen, teljes terjedelmükben, a szerző és a forrás feltűntetésével engedélyezett.

Pin It on Pinterest

Share This