Kiengesztelődés az ellenséggel

Jákob kivonul Lábán területéről egész családjával és megszerzett javaival majd követeket küld bátyjához azzal az üzenettel, hogy sok jószága van. Majd visszaérkezik a hír, hogy Ézsaú elindult eléjük 400 kiképzett harcosból álló sereggel. Húsz éve nem találkoztak és ennyi idő sem volt elég Ézsaú dühének lecsillapodásához. Jákob érthető módon megijed és első lépésként két csoportra osztja háznépét, hogy ha az egyiket megtámadják, legalább a másik megmeneküljön, majd Elohim-hoz fordul imában.

Bajba keveredik, támad egy “jó” ötlete, véghez viszi, majd kéri Yahuwah segítségét.

Életem talán összes problémája, minden szorult helyzet, ami nem próbaként adatott, hanem valami ballépés következményeként éret utol, az épp ilyen fordított, elrontott folyamat következménye volt. Legtöbbször előbb támad egy emberi megoldás, egy jó ötlet, egy jól hangzó válasz bizonyos helyzetekre, majd csak akkor megyünk Elohim elé segítségért, amikor látjuk, hogy tervünk nem vált be, vagy kérjük rá az áment Tőle.

Úgy gondoljuk sokszor, hogy vagyunk elég méltók, elég Krisztusiak, hogy a kisujjunkból kirázzuk a megoldást és a helyzeteket saját “bölcsességünkre” bízzuk. Ekkor látjuk a helyzetet romlani, amitől általában eléggé kijózanodunk, hogy ismét rájöjjünk, hogy mi és Ki a valódi megoldás.

Majd folytatódik: Jákob kitervel egy következő stratégiát. Vissza akarja vásárolni Ézsaút, ha nem is szeretetét, de legalább szimpátiáját, békéjét. Felajánl neki saját, Yahuwah-tól kapott vagyonából egy részt, hogy ezzel hódoljon testvérének. Majd végső megoldásként Jákob készül egy esetleges összeütközésre is, hisz neki is voltak fegyveresei.

Amint olvashatjuk, Ézsaú valami oknál fogva teljesen elérzékenyül mikor találkozik bátyjával, annak feleségeivel és gyermekeivel és sírva összeborulnak. Valóban, a Mindenható hasonló módon, mint korábban Lábánnál, Ézsaúban is elvégezte, hogy Jákobot ne bántsa. Yahuwah oltalmazó keze rajta volt Ézsaún, hogy Jákobot megvédje fivére bosszújától.

Az ellenség azonban nem adja meg magát könnyen és a végsőkig próbálkozik. Felajánlja Jákobnak, hogy együtt menjenek és csatlakozzon Jákob embereivel, családjával és jószágaival őhozzá. Jákob ezt az ajánlatot visszautasítja.

Ekkor megkéri, hogy legalább néhányan, az ő emberei közül hadd kísérjék őket tovább útjukon. Jákob ezt is visszautasítja.

Itt is látszik, mennyire nem engedi el tervét az ellenfél és mindent megtesz, hogy csapdába ejtse az embert. Ha már nem csatlakozik hozzá, legyen egy folyamatos rálátása a másik élettérébe.

Ézsaú beletörődött, hogy apjától csak másodlagos áldást kapott. Jákob helyzetének láttán, belátja, hogy mégis jobb számára az, amit végül kapott.

Amikor testvérével találkozik, 20 éves rabságából szabadul éppen, ahol napszámosként robotolt saját rokonánál Lábánnál. Ézsaúnak vagyona nem robotolásból származott, nem kemény munka eredményeként. Nem tudatja velünk a Biblia, de nem nehéz elképzelni, hogyan szerezhette meg vagyonát. Ézsaú világi ember és így a világban érzi jól magát, ott, ahol lehet vadászni, portyázni és könnyen megszerzett javakhoz jutni. Számára Jákob útja megvetendő és szánalmas.

Nem érti, mert nem értheti, hogy Jákob, Izsáktól kapott áldása nem a gyors sikeren és az azonnali látványos meggazdagodásról szól. Nem is biztos, hogy maga Jákob életében teljesedik be. Sokkal mélyebb és hosszabb távú tervről van szó. Jákob áldása egy egész népre és örök időkre szól.

A hívő ember számára a legnagyobb áldás, ha leszármazottjai élvezik hite gyümölcsét és adják tovább a szellemi örökséget, illetve kamatoztatják azt. A világi Ézsaú számára a jó áldás viszont az, amit ő maga azonnal élvezhet, leszármazottjai csak addig fontosak, amíg saját tekintélyét növelik. A gyermek sajnos gyakran csak addig érték, amíg a szülő dicsekedni tud vele, szépsége, okossága, ereje, egészsége, vagy bármilyen eredménye miatt.

Számunkra azonban az a valódi ajándék, amikor látjuk munkánk gyümölcseit leszármazottjainkon. Amikor szolgálatunk és példánk által, saját felnőtt gyerekeink az Örökkévaló és Messiása uralma alatt maradnak, hogy ugyanezt az áldást ők maguk is továbbadják saját gyermekeiknek, akár ezer íziglen.

Következő hetiszakasz: VÁJJÉSEB

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This