רבקה הנוכחות המבורכת

ללא רבקה נחלתו של אברהם לעולם לא הייתה מגיעה ליעקב ולפיכך ל-12 האבות. אייזק הכניס את עצמו לסוג של הסגר לזמן מה ולכן אשתו נאלצה להשתלט על העסק המשפחתי. היא לא התנהגה כג'זבל בגלל שלא עשתה את זה מרצונה, אלא בגלל שנאלצה לעשות את זה. האיש שבצדו היא חיה ושאותו נאלצה לתמוך ברגעי חולשתו, איבד את ראייתו והושעה לרגע מהתפקיד שקיבל מהקב"ה. יצחק נעשה כמעט עיוור. נדיר מאוד שדבר כזה קורה לצדיק. אובדן הראייה הוא ברוב המקרים תוצאה של חטא, בדרך כלל עבודת אלילים. אכן, יצחק לא אהב את אותו הבן שה' אהב. הוא העריץ את עשיו על "גבריותו". עשיו, לעומת זאת, היה שנוא על הנצח כפי שאנו קוראים בהפטרת השבוע (מלאכי א, ב). הוא הסתכל על בנו הגדול ביותר בעין העולם וזה מה שגרם לעיוורון שלו. הנה הנקודה שבה נוכל לראות בצורה הטובה ביותר מה באמת מייצגת ברכתה של רבקה. היא מרחיקה לכת עד כדי ביצוע חטא שנחשב חמור מאוד באותה תקופה. היא בגדה בבעלה. הבעל הזה שבמשך זמן מה, לא היה במקום שהוקצה לו. עם זאת, היא לא ממש בגדה בבעלה, אלא רימתה את הדבר הזה בתוך יצחק, שגרם לעיוורון שלו. למעשה, דווקא בביצוע ה"עבירה" הזו גילתה את הנאמנות הגדולה ביותר לבעלה. רבקה לא איבדה את מאור עיניה. ברוחה, היא הייתה צלולה למדי ובחסדי ה', היא זכתה לבצע את הפרויקט של הקב"ה שנפסל לרגע על ידי יצחק. היא פעלה בתום לב ולגיטימציה. היו אלה רבקה ויעקב שהולכו שולל על ידי הרוח הזרה שעוררה את סטייתו של יצחק.

יעקב הרמאי

כמו במקרה של רבקה, יעקב מעולם לא היה נוכל. שמו, בניגוד לכל התפיסות השגויות ותרגומים גרועים אחרים, אין פירושו רמאי, גזלן או נוכל, אלא "תופס עקבים" (כמה מקורות אומרים לנו שפירושו "האדון מעדיף", או ערמומי). ההצהרה הבאה: "האין הוא נקרא בצדק בשם יעקב? זו הפעם השנייה שהוא מנצל אותי" נאמרה על ידי אותה רוח גזילה שגרה את עשו כמי שדחפה פעם את חוה לחטא. זה לא בגלל שכתוב משהו בתנ"ך שהוא נכון וקדוש. אל לנו לשכוח שדברי האויב מובאים באותו אופן כמו דברי העליון.

יעקב נולד אוחז בעקב אחיו. במעשה זה, הוא בהחלט רצה להצביע על משהו. הם יצטרכו לדבר על דברים מסוימים מאוחר יותר.
שני הילדים התנגשו ברחם אמם. למה הם יכולים להתקוטט בגיל כל כך מוקדם? מי נלחם באחר ולמה?

ה' הגדיר סדר מבוסס היטב, צו שממנו הוא עשוי לסטות במקרים מסוימים ועל פי רצונו. הבכורה היא אחד מעמודי התווך של הרוח היהודית. אולם במקרים מסוימים קורה שהנצח רוצה להראות את כוחו בכך שהוא מוריש את זכות הביכורים לבן משפחה צעיר יותר, לחלשים, לאלה שאפילו הוריהם אינם מתחשבים בהם. כך היה המקרה של דוד המלך ורבים אחרים. אנחנו לא יכולים לדעת אם זה היה המקרה כאן. עם זאת, סביר מאוד שדווקא נגד חוק הבכורה המקורי הזה מרד עשו כבר ברחם אמו. נראה שהוא ניצל את כוחו כדי לעקוף את היציאה של אחיו. בנקודה זו הבהיר יעקב לעולם שבחוץ שהתרחשה נגדו בגידה: "נדבר על זה אחר כך!" הדיון הזה הוא שהתגשם כאשר עשו מכר בחזרה את הבכורה שלו תמורת צלחת עדשים. עשיו ניסה לגנוב את הזכות הזו על ידי שימוש בכוח פיזי כשהיו תינוקות, עכשיו זה על ידי ניצול אותו אינסטינקט גשמי השולט באחיו שיעקב לוקח בחזרה את זכותו במקור. עם זאת, זה לא כל כך פשוט. איך אפשר להאמין למילה של אדם כמו עשיו. מטבע הדברים לא הייתה לו כוונה לקיים את הבטחתו, כפי שנראה בהמשך. מסיבה זו, רבקה נאלצה לבוא בתגבורת. עשו רשאי לתכנן כרצונו, רק אביהם רשאי להעביר את הבכורה ואת הברכה הנלווית לכך.

הקב"ה התיר לעשיו להיות הראשון שנולד. ואכן, הוא מזהיר את רבקה כשהיא עצובה מהתנהגות בניה שטרם נולדו: "שני עמים בבטן, ושני עמים מתוכך ייפרדו; עם אחד יהיה חזק מהשני, והגדול ישרת את העם. צעיר יותר. "(בראשית כ"ה:23). אולי נטייתו של יצחק לבשר כבר הייתה קיימת בו וזו הייתה הסיבה שבגללה ה' התיר לבן השני להיוולד ראשון כדי להעמיד את המשפחה במבחן. מצב דומה כבר התרחש במקרה של יצחק דווקא, כאשר כתוצאה מ"הרעיונות הטובים" וחוסר האמונה והסבלנות של הוריו, נולד לו אח גדול שהוא מקור לצרות ענק עד היום. . ישמעאל היה ליצחק מה שעשו עכשיו עבור יעקב.

עם זאת, דמותו של יעקב אינה טהורה ומושלמת כפי שתיארתי אותה למעלה. ואכן, גם הוא הראה פעמים רבות את אותן חולשות אנושיות שבאו לידי ביטוי בחיי אביו וסבו. הנטייה שלו לאמת הופכת אותו ללוחם כמו רבים מאבותיו. יעקב הצעיר נראה לעתים קרובות יותר כמו נוקם מאשר מישהו בכניעה מושלמת לאל יכול. הוא ירחיק לכת וישרת גבר במשך 14 שנים כדי להשיג אישה כמו אביר אמיתי מימי הביניים. לעתים קרובות הוא פועל מתוך גחמה, מתוך ידיעה שה' צבאות נמצא איתו וששום דבר לא יכול לקרות לו. אנו קוראים בהושע "ישמר ליהוה להביא על יהודה, יעניש את יעקב כדרכיו וישלם לו כמעשיו. ברחם אחז בעקב אחיו, כאדם נאבק בה'". (הושע יב 2-3). נראה שיעקב לא היה צריך לדווח כלום כשנולד. ה' בוודאי היה קובע את רצונו בבוא העת, לא היה צורך להתערב כאדם. הוא היה צריך לתת לדברים להתנהל על מנת שהמצב ישוחזר על פי רצון ה' המקורי. במעשה זה, אנו יכולים לראות את אותה טעות בסיסית שדמויות מקראיות רבות נופלות אליה. כשהם יודעים את רצון ה' בנוגע לחייהם, הם פשוט חושבים שיש להם את הזכות להתערב ולהאיץ את הגשמת הבטחותיהם.

אפילו תורות יהודיות מתארות לעתים קרובות את יעקב כרמאי. רוחו של האנטישמי הראשון בהיסטוריה, עשיו, אפילו הונה וזיהמה את צאצאיו של יעקב עצמם. זו טעות ענקית. אנחנו יכולים לתאר את יעקב כעקשן או פזיז, אבל האמירה שהוא היה שקרן של מתנדנד היא עיוות טהור של המציאות והאשמת שווא. לכן הגיע הזמן לשקם לא רק את דמותה של רבקה, אלא במיוחד את יעקב עצמו. כל כך הרבה אולי יבינו מה הם באמת יהודים. העם היהודי אינו שבט של טפילים ערמומיים כמו שועלים על מנת לנצל את העמים, אלא אומה שקיבלה מורשת מה' שאומות רבות אחרות היו רוצות לגנוב מהם. וכאילו לא די בכך, הם מואשמים בביצוע הפשע שהם קורבנותיו. אני לא רוצה לפתוח פרק נפרד כדי להדגים כיצד התהליך הלא בריא הזה פועל כיום, כאשר, למשל, הצבא ההומניסטי ביותר שהיה קיים מואשם באופן שווא בביצוע פשעים חמורים נגד זכויות אדם ו"קורבנות חפים מפשע". השקר המרתיע הזה מופיע מחדש מעת לעת במהלך ההיסטוריה בצורות שונות בהתאם למצב הרוח האמיתי.

ההוכחה היפה ביותר לרצון ה' להעביר את הבכורה ליעקב היא בנוסח הברכה שניתנה לו באמצעות אביו יצחק: "אה, ריח בני הוא כריח שדה אשר ה' ברך. יהי רצון שה' יתן לך טל שמים ועושר ארץ – שפע תבואה ויין חדש." (בראשית כ"ז: כ"ז-כ"ח). כאשר פיו של יצחק נפער לומר את המילים הללו, הוא אינו מודע למה שהוא אומר. הוא משמש רק כמתווך, כדובר. זו אכן רוח הנצח שמבטאת את עצמה. איך יכול היה יצחק לומר את המילים האלה לבן שמעולם לא היה לו שום קשר לחקלאות, שדות, קציר או עדרים. עשיו היה צייד ואם יצחק היה מברך אותו על פי החזון האנושי שלו, הוא היה מעדיף לדבר על ציד, ציד ודיוק בחץ וקשת. לעשיו לא היה שום קשר לטל הבוקר, לשומן האדמה, לחיטת הקציר וליין!

זאב שלמה 27.10.2013

Pin It on Pinterest

Share This