Genetikailag belénk kódolt YHWH

Csak egy rövid beszámoló arról a felfedezésről, amelyet genetikusok tettek néhány évvel ezelőtt, majd, ami ebből kiderült, amikor hívő zsidó genetikusokhoz eljutott a hír.

Gének: Az ember alkotóelemei

Génjeink tartalmazzák mindazt az információ halmazt, amely meghatározza testünk, szerveink, agyunk és mindenünknek a felépítését, formáját, struktúráját, színét, anyagát, stb. A Dezoxiribonukleinsav, azaz DNS alkotják a génláncokat, melyek a kromoszómák részei, melyek maguk is a cellák alkotóelemei.

A tudósok rájöttek, hogy génjeinket alkotó dezoxiribonukleinsavak, úgy építik fel a géneket, hogy egy bizonyos mennyiségű sav sor után létrehoz egy hidat. Ezeket a hidakat bázispárnak nevezik. Ez a folyamat teszi lehetővé, hogy a DNS láncok egymáshoz kapcsolódjanak, így létrehozva azt a bizonyos tekert létra-szerű elemet, amely alkotórésze a nála nagyobb kromoszómának. Ez a fajta szekvenálás határozza meg a genetikánk információhalmazát, melyet átörökítünk utódainknak.

A Dezoxiribonukleinsavak kapcsolódásának üteme: 10-5-6-5.

Ez azt jelenti, hogy az Adenin-Guamin-Citozin-Timin savak között egy híd keletkezik minden 10. sav, majd minden 5. sav, majd minden 6. sav, és minden 5. sav után. Ez a kapcsolódási folyamat állandó jelleggel zajlik minden egyes sejtünkben.

DNA Genetics
7qks

Héber betűk számértéke

A héber nyelv nem használ és nem fejlesztett ki külön jeleket a számok megjelenítéséhez. Így a betűket és azok kombinációit használja minden szám kifejezéséhez. Ez nem kabbala, misztika vagy bármilyen más okkult numerológia, hanem egyszerű nyelv-, illetve számtan. Így a héber ábécé első betűje א az 1-es szám, a második ב a 2-es és így tovább. Majd ezek összekapcsolódása által lehet megalkotni a nagyobb számokat egészen a végtelenségig. (144.000 pl. a következőképpen íródik: קמד‘)

Amikor a zsidó tudósok értesültek kollégáik megfigyeléséről, a legnagyobb megdöbbenés fogta el őket. Hiszen ők tudják és azonnal felismerték az Örökkévaló nevének יהוהYHWH, négy mássalhangzóból álló héber betűinek számértékét, ami pontosan megegyezik:

ה = 5ו = 6ה = 5י = 10
יהוה

Nem kisebb csodával állunk szemben, mint annak a felfedezése, miként helyezte Teremtő Elohim-unk minden élő teremtményének a legbensőjébe a saját Nevét aláírásként, ahogy azóta a művészek többsége is teszi. Világi tudósok hozták napvilágra mi történik odabent a még megfigyelhető világ legkisebb zugaiban, ahol folyamatosan és egyszerre több milliárdszor megismétlődik és elhangzik Yahuwah neve minden egyes élőlényben.

Az Információ

A világi tudósok a genetikát egy szoftverkódoláshoz hasonlítják, mely az Életet és annak teljes működését határozza meg igen pontosan. Szoftver alatt pedig nem mást értünk, mint INFORMÁCIÓhalmazt. Az információt pedig minden tudományágban működő szakember elismeri, mint egy olyan jelenséget, amely mögött szükségszerű, hogy egy létező és alkotó intelligencia álljon.

Még a legelvetemültebb darwinista tudós is elismeri, hogy információ nem állhat elő a semmiből.

Még a Microsoft volt elnöke is kimondta, hogy az emberi genetika, olyan mint egy számítástechnikai szoftver, csak messze-messze sokkal fejlettebb annál, mintsem egy ember be tudná programozni. Azóta is azon dolgozik, miként tudna beleavatkozni.

Ezért veszélyes minden genetikai módosítás, akár oltások és különösen az RNA technológiákkal ellátott mérgek, melyeket mesterségesen generált pandémiák és azokból fakadó félelmek révén tömegével beadatnak maguknak a félrevezetett és megfélemlített emberek tömegei. Sátán szándéka, hogy felborítsa ezt az elohimi rezonanciát, hogy bemocskolja saját pecsétjeivel.

Az efféle szerek nem más, mint előképei és előkészítései a fenevad végleges pecsétjének. Már most el lehet kezdeni ellenállni ezeknek.

Hiszem, ha látom: hát íme láthatod

Ahogy Pál jelzi a Rómaiakhoz írt levél 1. fejezetében, a természet és annak megfigyelése, mondhatnánk a tudományok, tanúskodnak minden szinten a Teremtő létezéséről és alkotó erejéről.

Mert nyilván van Elohim haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami Elohim felől tudható nyilván van ő bennök; mert Elohim megjelentette nékik: Mert ami Elohimban láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és mindenhatósága, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár Elohimot megismerték, mindazáltal nem mint Elohimot dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett. Róma 1:18-21

Menthetetlenek, mindaddig, amit el nem engedik emberi meséiket, tarzanokról, king kongokról és egyéb majmok bolygóiról szóló tévtanításaikat.

Mert tart még a Kegyelem és a tudományok vallásában hívőket ki kell segíteni álomvilágukból.

Ilyen és ehhez hasonló felfedezések által tudjuk megmutatni nekik, hogy ki az, aki valóban mesékben ringatja magát hiábavaló módon. Így jöhetnek rá, hogy nem mi hívők vagyunk ebbe az állapotba, ahogy oly sokszor fejünkhöz vágják.

Mennyei biorezonancia

Talán így jobban értjük, mennyire fontos az, hogy ezt az életet adó nevet, ne csak biológiánk tárolja ott mélyen és csendben, hanem el kell, hogy jusson az agyunkig/tudatunkig és szívünkig, hogy nem élhetünk tovább Nélküle. Azon túl, hogy rendezzük Elohim-mal a kapcsolatunkat, tovább kell lépni és a hamis helyett használni lehet, használni kell az Ő általa megadott eredeti Nevét és titulusokat. El kell, hogy hangozzon a szánkból és szívünkből Yahuwah/Yahushua Neve a mindenféle idegen szavak és átörökített bálvány nevek helyett. (Zeus: Theos-Dios-Dieu, Góth: Got-God, Ishtar: Isten, és társai…)

A kimondott szó teremt.

A Teremtő kimondott Neve annál inkább. A testünk teljes egésze és legkisebb alkotó elemei, azok, amelyek egész lényünket információként tartalmazzák, Yahuwah nevével rezonál.

Ahogy a kvantum fizika is elismeri, minden rezonancia, minden rezgés és ha a belénk eredetileg ültetett 10-5-6-5 ütem-re visszhangként kimondjuk és kijelentjük Atyánk nevét, az csak fokozott helyreállást, gyógyulást és felfrissülést teremt bennünk, még fizikai értelemben is egész testünkre nézve.

Ez a valódi és tökéletes biorezonancia!

Ha kimondod az eredeti Nevet, akkor az egész genetikád örvendezni fog. Végre egy ütemre fogsz táncolni Partnereddel, Vőlegényeddel, és nem lépkedsz folyamatosan a lábára – és az idegeire – a hamis ütemek és idegen zenékre való ugrálásaiddal.

Eltávolodásunk az Atyától azonban oly mértékeket öltött, hogy szükségünk van arra, hogy a Teremtő meg is mentsen bennünket a bűn fogságából, ami elválaszt tőle. Van is rá ígérete: Yahuwah Megment, ami héberül úgy hangzik, hogy: Yahushua.

Ő is egy híd az emberiség és az Atya között, csakúgy, mint ami a szekvenálásnál történik. Ő is 10-5-6-5, YHWH egyedüli hidja, aki visszavezet bennünket az Atyához.

UI: Évek óta megjelent a folyamat, amikor hívek milliói világszerte visszatérnek a Yahwé név használatához. Bár úgy gondolom, nem kérdés, hogy az eredeti kiejtés Yahuwah, mégis ugyanazt mondjuk ki, hiszen a 4 mássalhangzó, melyeknek van számértéke és súllyja a szellemvilágban, az ki van mondva. Yahuwéh, Yahuwah, igazából, csak egy utolsó magánhangzó a különbség. Hála Elohimnak, nem csak nem vagyunk egyedül, de az Afrikai és Amerikai kereszténység nagy részénél az eredeti név már évtizedek óta folyamatosan terjed használatában és talán már alíg akad közöttük valaki, aki ezen a néven megütközne. Magyarország, van mit pótolnod!

Kapcsolódó cikkek: TUDOMÁNY és HIT: Ősellenségek vagy társak?, Örökkévaló Nevek

Mindenkinek az eredeti minta szerinti jó szellemi szekvenálást kívánva:

Richard Sipos Szabó / 2023/01/3

Elragadó UFO-kat láttam

Újabb és nagy megtévesztési eszköz

16 év körüli lehettem, amikor az első UFO-t megpillantottam a brüsszeli égbolton, ahol születésemtől fogva éltem. Azokról az esetekről számolok be, melyeknek szemtanúja voltam, csakúgy, mint több százezer belga honfitársam is abban az évtizedben.

Esti szürkület volt, kidugtam a fejemet a tetőtéri ablakon, hogy körbenézzek, amikor feltűnt, hogy egyetlenegy darab csillag látható és annak is nem túl természetes a fénye. Azt gondoltam első ránézésre, hogy valami ember-alkotta műhold lehet. Megragadtam távcsövemet és ott, a fény mögött, egy háromszög alakú sötét tárgy vonalai rajzolódtak ki.

Pár perce figyeltem már, amikor egymás után kétszer azt láttam, hogy kb. 3-4 km-es átmérőjű félkört rajzolva iszonyatos sebességgel lefelé ugrott, majd vissza az ellenkező irányba, az eredeti helyére. Egy idő után elindult rettenetesen lassú mozgással kb. 40-45 perc alatt eltűnt a messzeségbe.

A következő hetekben, hónapokban még három hasonló esetnek voltam szemtanúja. Ekkor már távcsövet nem volt időm magamhoz venni, mivel a jelenségek akkor már csak pár másodpercig tartottak.

Mit láttam valójában?

Tudni kell hogy akkoriban, a 90-es évek elején Belgiumban olyan gyakoriak voltak az UFO jelenések, hogy egyes források szerint a lakosság több mint 50 százaléka legalább egyszer szemtanúja volt hasonló esetnek. A beszámolók szerint sokan ennél jóval közelebbről is látták ezeket a repülő tárgyakat, melyek irtózatos sebességű mozgásaikat teljes némaságban tudták végrehajtani.

Tudni kell azt is, hogy ezek az ufók minden esetben háromszög alakúak voltak. És nem utolsósorban azt is kell tudnunk, hogy

Brüsszel nem más mint a NATO központja

illetve a rendszerváltás utáni időszakról van szó, amikor a hidegháború átalakulása folyamatban volt és az új hatalmi viszonyok még nem rajzolódtak ki teljesen. A nagyhatalmaknak valahogy fitogtatni kellett az erejüket egymás előtt, hogy az ellenfél szemmel láthassa, milyen csúcstechnológiával rendelkezik a másik fél.

Egyértelműen katonai kísérletekről van szó. Ugyanis sokan tudjuk, hogy a gravitáció ellenes, vagy mentes, repülés már nagyon rég fejlesztés alatt áll és bizonyára eredményeket többen, többször és több időben elértek már. Tudomásom szerint, elsőként a második világháború idején a nácik kezdték kutatni ezt a technológiát.

Nem mellesleg az a náci tudós, aki feltehetőleg ezeknek a kutatásoknak a vezetője volt, ahogy a ballisztika és rakétakutatás területein is, később Amerikában kapott lehetőséget arra, hogy tovább kamatoztassa talentumait, ahol többek között a NASA-nak vált egyik alapítótagjává. Így érthetjük meg azt az apró jelenséget is, ami talán nem tűnik fel oly sokaknak, hogy az UFO-k megjelenésükben mindig követik az aktuális kor divatját és formavilágát. Egy több ezer évvel fejlettebb civilizáció tagjaitól igen nehezen elképzelhető, hogy ennyire figyelembe tartanák a 20. sz állandóan hullámzó emberi divatokat és ízlésvilágot. Az 50-es években is már a Szovjetunióval szembeni megfélemlítés és erőfitogtatás volt a cél.

Évekkel ezelőtt a YouTube-on olyan videót is láttam, ahol egy panellakásban élő 80-as évekbeli magyar gimnazista fiatalember bemutatja saját fejlesztésű tranzisztoros szerkezetét, amivel levitáltatni – levegőbe lebegtetni – tudott egyes tárgyakat a saját szobájában. Egy fiatal zseniről van szó, aki bizonyára fizika tanárának óráin rájött, miként tudna mágneses térerőt létrehozni, az elektromos áramlatok különös módon való létrehozása által, valószínű, egy kis higany rásegítésével. Ehhez felhasználta az akkor rendelkezésére álló elektronikus eszközök alkatrészeit és máris „varázsolni” volt képes.

UFO: Manipulatív eszköz

Az egész történetben, amit leírtam nem is az az érdekes, hogy milyen technikával készülnek ezek a repülő tárgyak, melyekre a gravitáció már nem gyakorolja hatását, hanem sokkal inkább az a

vallásos hisztéria és a transzcendencia iránti buzgó érdeklődés,

amit az UFO jelenések képesek voltak gyakorolni az emberiségre.

Rettenetes mennyiségű irodalom, cikk, film, sorozat, gyermekjáték és bábu készült és került eladására azokban az évtizedekben. Azon túl, hogy katonai és nemzetbiztonsági szempontból a titokban tartott technológia óriási hatalmi előnyökhöz juttatja azokat, akiknek a birtokában van, a lakosság ezzel a fajta butításával azt is elérték, hogy a szórakoztatóipar a fellegekbe repüljön és óriási üzlet alakuljon ki a jelenség körül.

Nagyon sokáig nem akartam hívőként elhinni, hogy az UFO jelenségnek bármilyen szerepe lehet az üdvtörténet tekintetében és hogy bármiféle vonatkozásban beszélni kell majd erről, mint a Messiás szolgája. Sokáig úgy gondoltam, hogy nem kell ezzel a témával foglalkozni, hiszen egy titokban tartott tudományos és kémkezdési katonai jelenségről van szó – mely bár mellesleg magával von némi kis népi hiedelmet, ahogy ezt a pogány népeknél megszokhattuk – de miért lenne ennek bármiféle különösebb jelentősége a próféciák tükrében? Viszont, ha csak azt nézzük, hogy hány ember kezdett el hinni földönkívüliekbe és váltak így megtévesztettekké, már önmagában aggasztó jelenség. Azonban úgy tűnik, hogy ennél még sokkal több veszélyt is rejt magában a dolog.

Egyre inkább úgy gondolom és több komoly hívő szolgáló testvérem beszámolóit hallgatva, megbizonyosodtam, hogy ez a jelenség a Sátán kezében egy igen nagy eszköz további súlyos megtévesztésekhez.

Azontúl, hogy az emberek bizalmát eltéríti az Egyetlen Teremtő Elohimról és alternatív istenségeket tálal, melyek úgymond az életet hozták magukkal valahonnan messziről a Földre, az UFO jelenség úgy tűnik, hogy rövidesen ismét központi témává alakul vissza.

A földönkívüliek visszatérnek

Sok ateistának mondott ember egy jó ideje csalódott a Darwinizmusban, látván annak súlyos hiányosságait, így egyre többen kételkednek ebben az elméletben. Ezért az ellenségnek szükségessé vált a darwinizmust egy fajta szellemi síkra terelni, hogy pótolja azt a hiányt, melyet a száraz materializmus von maga után. Nincs ugyanis érdekében, hogy az emberek visszaforduljanak a szellemi világ felé és ott esetleg újból megtalálják az Egyetlen Utat, Aki vissza tudja vezetni őket az Atyához.

Miután hosszú évtizedek alatt mesterségesen kitágították az univerzumot a fejünk felett, azaz a naprendszertől eljutottunk a galaxisokon, majd a táguló univerzumon át egészen a multiverzumíg, nem nehéz már azt is elhitetni az emberiséggel, hogy ekkora világban, szükségszerű, hogy más távolabbi, akár fejlettebb életformák is létezzenek. Így alakulnak ki azok az elméletek, miszerint fejlettebb civilizációkból idelátogató idegenek teremtették meg az emberiséget és segítettek nekik kifejleszteni a tudás több válfaját, a mesterségeket, illetve akár a máig nehezen magyarázható piramisok és egyéb óriás és tökéletesen precíz építészeti remekműveket.

Mózes első könyvéből azonban tudjuk, hogy

kik voltak azok a bizonyos istenfiak, vagy nephilim-ek,

akik földi nőkkel közösülve óriásoknak adtak életet, illetve hozzásegítették az emberiséget fejlődésében, különféle mesterségek elsajátítása által.

És itt érkeztünk el a jelenség lényegéhez, amikor össze fogjuk a továbbiakban kapcsolni a földönkívüli lényeket a bukott angyalok a világban való ismételt megjelenésével, ahogy azt láthattuk Noé, az Özönvíz előtti időszakban.

Valóban voltak érdekes lények, akiket a biblia „Elohim fiaiként” „nephilimek„, és „óriásokként” említ. Ezeket a fogalmakat a modernkor ezoterikus irodalma ismét életre kelti egyfajta kiegészítőjeként a már túl szárazzá vált materialista darwinizmusnak. Így születtek meg azok az elméletek, miszerint más világokból érkező magasabb rendű fajok teremtették meg az életet a Földön, majd folyamatos mentorálás által felnevelték az emberiséget mai civilizációs szintjére. Ehhez létre is hoztak mindenféle régészeti hamisítványokat, ahol kőbevésett karórás-helikopterekkel járó óriások láthatók.

Mindezeket természetesen a filmipar segítsége és bevonása által igen mélyen elültették az emberi tudatban: „2001 Ürodüsszea” és annak derivált, máig termelődő modern film és sorozat áradatai mindezt a folyamatot pecsételi meg.

Nem csak csészealj, hanem marslakó is

Mindannyian hallottunk már, hogy ufók nem csak megjelennek, mint repülő tárgyak a fejünk fölött, hanem egyes emberek olyan dolgokat is átélnek, ami ennél sokkal messzebbre megy. Többen számolnak be arról, hogy földönkívüliek elragadják és elrabolják őket ágyaikból alvás közben. Vannak egyének, sőt egész családok és embercsoportok, akik együtt éltek át efféle emberrablást, ahol ezek a lények megjelennek, majd elkezdenek velük mindenféle kísérletet végezni az űrhajón.

Legtöbbször alvás közben jelennek meg egy, vagy több, egy házon belül élő embereknek, akik gyakran külön szobákban alszanak. Mégis mind és egyszerre, ugyanazt látják, tapasztalják és élik át. Majd, amikor visszakerülnek az ágyaikba és felébrednek, beszámolóik tökéletesen megegyeznek egymáséival. Pszichológusok és egyéb szakértők vizsgálatai szerint ezek az emberek nem hazudnak és nem tűnik, úgy, hogy előre megtervezett, átbeszélt kitalált történetekről lenne szó, amit azért találnának ki, hogy magukra hívják a figyelmet, pénzt csináljanak, vagy egyszerűen szórakozásból becsapják az embereket.

Ami számunkra igen érdekes, hogy vannak olyan esetek, amikor az elrabolt személyek hívő keresztények voltak. Ők eme traumatikus megtapasztalás alatt, eszünkbe jutott, hogy esedezzenek a Megváltóhoz. Amikor kimondták az Ő nevét, a jelenség azonnal megszűnt és mindenki visszakerült a saját ágyába, majd felébredtek.

Elég nyilvánvalóan kiderül, hogy van egy név melynek hallatán a démonvilágnak el kell mennie, mert

a Megváltóhoz való kiáltást, a Messiás Szellemének a felidézését nem tudják elviselni.

Ekkor azonnal megszakad minden általuk gyakorolt varázslás és eltakarodnak.

Hamisított elragadtatás

Több prófétai szolgálat Amerikában is hirdeti azt, ami számomra is nyilvánvalóvá vált, hogy ezeknek a jelenségeknek semmilyen más célja nincs, mint előkészíteni a nyilvánosságot egy olyan eseményre, amikor tömegesen eltűnnek emberek a föld színéről. Nevezetesen arra, amikor jön az Elragadtatás.

Egy ilyen megdöbbentő és világméretű jelenség az ellenség számára igen nagy csapást jelent és sokakat meggyőz majd arról, hogy a

Messiás valós és Ő volt, aki a Názáreti Yahushua személyében megjelent.

Hiszen ekkor, az itt maradottak köreiben megindul a felismerés, hogy a Biblia üzenete mégis igaz és megtérnek, hogy a második turnusról már ne maradjanak le. Egy ilyen elképesztő bizonysága a Messiásnak csak úgy játszható ki, ha jó előre megtervezett, ehhez hasonló jelenséghez hozzászoktatják a Föld lakosságát. Így egyszerűen jönni fognak tudósok, szakértők, sőt talán maguk a démonok is, akik földönkívülieknek adják majd ki magukat, és elmagyarázzák, hogy minket, a Mennyasszonyt, ők, a földönkívüliek raboltak el.

Vagy azért, mert veszélyeztettük a világ békéjét és ezért jobbnak látták kiiktatni bennünket a forgalomból, vagy ellenkezőleg azért mert olyan jó emberek voltunk, hogy jutalomul áttelepítettek saját bolygójukra, amit akár Paradicsomnak fognak elnevezni. Talán még azt is hozzáteszik hogy, ha te is oda akarsz jutni, akkor vedd fel a fenevad bélyegét.

Yahushua HaMashiah Menyasszonyának elragadtatása egy igen látványos jel és bizonyság lesz a teremtett világ számára.

Sátán ezt nagyon jól tudja és ezt a jelet más magyarázat által megtörni, lekicsinyelni és bemocskolni igyekszik majd.

Azért is írom ezeket a sorokat, hogy amikor a Föld lakossága keresni fog bennünket az Elragadtatás után, és az ellenség emberei eltűnésünket azzal fogják magyarázni az itt maradottaknak, hogy holmi kis gyíkfejű zöld földönkívüliek raboltak el minket, akkor ne higgyetek nekik!

Mert az antikrisztus és hamis prófétája, akik már a világban vannak és nemsokára kinyilatkoztatják magukat, tüzet hoznak majd le az égből, hogy sokakat megtévesszenek. Ez a tűz akár az ördögfajzatok (istenfiak) földönkívüliként való megjelenését is takarhatja, mely hamis magyarázatként szolgál majd, hogy befeketítsék a Yom HaTrua (kürtök napja) nagy jelét. (Amikor az ígéret szerint felhangzik a sófár hangja és a Völegény magához ragadja a Menyasszonyt.)

Többen vagyunk, akik ezt a megtévesztő eszközt már most tudjuk és előre jelezzük, hogy amikor látod, hogy eltűnünk ne higgy nekik. És ha még mindig nem vagy benne, akiben mi benne vagyunk, akkor most talán megérted, hogy

nincs más Út az Atyához, mint a Fiú, a megöletett Bárány Yahushua HaMashiah

Most még van időd rendezni ezt a kérdést és szövetségbe lépni az egyetlen MEGVÁLTÓ-val akinek nem zöld a feje, aki nem úgy néz ki, mint az őskígyó, hanem Yahuwah, a mi Elohim-unk Fia, a hófehér Bárány, aki meghalt bűneinkért, sebeinkért és betegségeinkért.

Miután a Messiás eljön és magához ragad minket első körben, lesz egy kis ideje csatlakozniuk a Messiás Testéhez azoknak, akik nem ismerték fel első körben.

Legyen majd JEL az ő számukra a mi eltűnésünk ebből a világból.

Ne higgyj majd E.T.-nek, hanem YHWH-nak.

Lásd még: Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

RichardSipos/2022/12/12

TUDOMÁNY és HIT: Ősellenségek vagy társak?

Összeegyeztethető-e a tudomány a hittel?

Ez a kérdés nem is olyan rég, még csak fel sem merülhetett. A hit és a tudományok egy elválaszthatatlan egységet alkottak. Évezredeken keresztül, minden civilizációban a fizika csak a metafizikai összefüggéseiben volt értelmezhető, így volt ez a keresztény Európában is, ahol a különböző egyházak hozták létre az első tudományegyetemeket és intézeteket, illetve finanszírozták a tudósok kutatásait. A Francia forradalom idején indult el az a folyamat, mely rövid idő alatt, teljesen szétválasztotta és végül egymás ellentétévé állította be a kettőt. Az újonnan létrehozott, és az ateizmus-materializmus pillérein álló új világrendszer a tudományt használta fel arra, hogy a bibliai kinyilatkoztatást aláássa, és hogy a tudományból új emberközpontú vallást faragjon.

Létezik hívő tudós?

Nagy tudósaink között szép számmal vannak olyanok, akiknek valamilyen formában volt istenhitük. Az USA-ban élő tudósok fele istenhívőnek vallja magát.

„Tudni akarom, hogyan teremtette Isten a világot.”

nyilatkozta egyszer Einstein, bár agnosztikusnak vallotta magát és a személyes Isten fogalmát visszautasította. Továbbá kevesen tudják, hogy a modern fizika ősatyja Newton, teológus volt végzettsége szerint, sőt munkássága nagyobb része a teológiához köthető és nem a fizikához.

Létezik-e jó és rossz tudomány?

Rossz tudományról valójában nem lehet beszélni, hacsak nem azokra az esetekre gondolunk, amikor a tudományt az emberiség nem javára, hanem ellen fordítják. Vannak olyan tudományágak, melyek megfigyelés, illetve kísérlet alapján vonják le a következtetéseket. Ezek az ún. Operatív Tudományok. Vannak más, mint pl. a Természet Tudományok gyűjtőnév alatt ismert ágak, a

Történeti Tudományok, melyek állításai jelentős részben feltételezéseken alapulnak.

Sok esetben, az operatív tudományok közül való világi tudósok sem tekintik ezeket valódi tudományoknak. Ezeknél figyelhetők meg azok a folyamatok, mikor különböző régészeti maradványokból állítanak össze elméleteket, amelyek leggyakrabban a filozófiával rokon semmint a tudománnyal.

A legismertebb példája ezeknek a „tudományos” tévedésnek a híres Nebraszkai ember, mikor egyetlen egy csont alapján azonosítottak a várva várt és végre megtaláltnak tűnő hiányzó láncszemet, melyről később kiderült, hogy egy néhány évtizede elpusztult disznónak a rágófoga volt.[2]

Kézzelfogható, valóban azonnal megfigyelhető, komoly kísérleti és mérési eszközökkel rendelkező tudományok a fizika, kémia és a biológia. Ezek a nagyszerű eszközök nyitják meg előttünk a spektrumot, hogy lássuk, nem csak külső megjelenésében, hanem rejtett, a legkisebb részleteiben is csodálatosan komplex teremtett világunkat.

A tudóstársadalom egy része pedig, a Kreacionisták, minden a rendelkezésükre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy rámutassanak a bibliai kinyilatkoztatások valódiságára és pontosságára.

Hit és Darwinizmus kapcsolata

Igen sok hívő tudós, vagy csak szimplán hívő és köztük több teológus is valamiféle konszenzusra való törekvésnek köszönhetően teljes mértékben úgy gondolja, hogy a több milliárd éves, sőt az evolúció igenis megfér a bibliai kinyilatkoztatásokkal. Léteznek Magyarországon olyan hitoktatók, akik úgy tanítják a gyerekeket, hogy Ádám és Éva két majom volt. Hiszen szerintük Elohim szimbolikusan nyilatkoztatta ki magát, mintegy példázatokban, a szerintük, akkor hozzánk képest igen tudatlan emberiség számára.

Ezekkel szemben, léteznek a korábban már említett Kreacionista tudósok, akik azt állítják, hogy bár kétségtelen, hogy adaptációs képessége van az állatoknak, nővényeknek, így az embernek is mégsem következtethető ebből az evolúció elmélet abban a formában, amelyben Darwin elképzelte.

Az élővilágnak valóban van képessége arra, hogy genetikai mutációk által alkalmazkodjon az új környezeti és éghajlati helyzetekhez,

de mindebből nem következik az, hogy mindannyian valamiféle baktériumtól származunk. Ez a mutációs folyamat, akár egy-két generáció leforgása alatt megtörténik, nincs szükség hosszabb időszakokra.

Továbbá a föld és az univerzum korát is sokkal fiatalabbnak tartják (kb. 6000 év). Ez a kor éppenséggel megegyezik a zsidó hagyomány szerint használt időmeghatározással, mely alapján a világ teremtése óta a mai napig 5782 év telt el.

Továbbá a szénizotópos kormeghatározás (más néven 14-es carbon) igen pontatlan voltára hívják fel figyelmünket, illetve arra, hogy a geológiai jelenségek mind egyszerűen megmagyarázható egy világméretű özönvízszerű kataklizmus által.[3]

Továbbá Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 1:18-23-ban igen érdekes kijelentéseket tesz bizonyos folyamatokról, ahol az emberiség a természetben és élővilágban nyilvánvalóan látható Teremtő jelenlétét már nem hajlandóak felismerni és mindezt csúszó-mászó és egyéb állatok képmásával felcserélik. Vajon az akkori római pogány kultuszain túl, nem a mai darwinista emberiségnek is szólnak ezek a sorok?

Bizonyítható-e Elohim létezése a tudományok által?

A Teremtőről készült konkrét fotó és hangfelvétel sajnos továbbra sem került napvilágra. Azonban a fizika és még ennél is inkább a biológia területén igen kulcsfontosságú fogalom emelkedett ki az elmúlt évszázad folyamán: az

INFORMÁCIÓ

A világegyetemet un. konstansok, matematikai állandók határozzák meg. A fénysebesség, a kromoszómák száma és összetétele, ha csak egy hajszálnyit módosulna, minden összeomlana. Mind az univerzum, mind az élővilág alap alkotóeleme az információ. Egy olyan elképesztően bonyolult, összetett és alapos információ halmaz alkotja és határozza meg az anyagot és az élővilágot, amit a

véletlennek tulajdonítani önmagában irracionális volna.

Olyan kicsi esély volt arra, hogy létrejöjjön az univerzum, majd ebből az anyag, majd a csillagok/bolygók és végezetül és legfőképpen az élet, hogy az ésszerűtlen épp az volna, ha elhinnénk, hogy a világ csak magától, a véletlennek köszönhetően állt elő.

A mai tudósok számításai szerint a valószínűsége annak, hogy univerzumunk létrejöjjön és hogy a világ úgy fessen, ahogy ma látjuk 1060 a fizika területén és 10340000 biológia területén (igen: 340 ezer). Egy ilyen mértékű precíz beállítás és információhalmaz mögött szükségszerű, hogy egy magasabb rendű intelligencia álljon, illetve egy igen pontos cél, mely miatt teremtetett.

Több tudós azzal igyekszik megmagyarázni ezt az elképesztő szerintük véletlenszerűséget, hogy valójában valamiféle multiverzumban élünk, ahol végtelen számú univerzumok születnek és omlanak össze folyamatosan. Ezek száma pedig akkora, hogy ilyen sekély valószínűségek is létre tudnak időnként jönni.

Azonban, a fejünk felett való egyre jobban és mesterségesen kitágított világegyetem már inkább azt a célt látszik szolgálni, hogy az ember oly annyira jelentéktelennek, így feleslegesnek tartsa magát, hogy feloldja benne a lelkiismeret furdalást, melyet cselekedetei következménye von maga után. Mivel annyira kicsik és elrejtettek vagyunk, mit számít az, hogyan élünk, mit gondolunk és cselekszünk. A Teremtőnek, ha egyáltalán létezik, van bőven más dolga, mint a mi egyéni életünk felett őrködni.  Így a tudományban hívő ember nem jut el a megbánásig és arra a felismerésre, hogy szüksége van a Megváltóra, aki a bűneitől megszabadítja.

Ez a kérdés valóban felveti a következőt, hogyan is néz ki valójában az univerzum. Ami megfigyelhető belőle, akár a legmodernebb technikai eszközökkel, valóban olyan fizikai világ-e, mint amit idelenn tapasztalunk? Valóban olyan jelentéktelenül apróak vagyunk egy elképzelhetetlenül végtelen uni-, vagy multiverzumban? Valóban Yahuwah akarata lett volna minket, egy ilyen óriás halmazba helyezni és még rajtunk kívül, más világokat és életformákat létrehozni? Nem valószínű.

További érdekességek a tudomány világában

Az utóbbi évek egyik legjelentősebb felfedezése a Sötét Anyag és a Sötét Energia létezése. Az univerzum érthetetlen tágulása egy olyan rejtett jelenséggel magyarázható mely a legfejleteb eszközeink számára is láthatatlan. A jelenlegi álláspont szerint az univerzum a sötét energia hatására tágul és ez a tágulás egyre erősödik, azaz gyorsul. A tudósok szerint, az univerzum halálát ez az erő fogja okozni, amikor már oly annyira felerősödik, hogy már a részecskék sem tudnak összeállni és atomokat, azaz tágabb értelemben bármiféle anyagot képezni.

Ezzel szemben felfedeztek egy másik rejtett jelenséget, melyet sötét anyagnak neveztek el. A csillagászok megfigyelték, hogy egyes csillagok egyészen más helyen jelennek meg az égbolton, mint ahol lenniük kellene. Ez a jelenség nem magyarázható másképp, mint azzal, hogy fényük valami igen sűrű, de mégis láthatatlan anyag gravitációs vonzása miatt eltér az egyenes pályájáról.

A legmegdöbbentőbb ebben a felfedezésben a két entitás mértéke. A számítások alapján

ami az univerzumból számunkra látható még a legszofisztikáltabb távcsöveinkkel is alig éri el az 5%-ot.

 A világegyetemet alkotó összetevőiből 22% sötét anyag és 74%-os arányban uralkodik a sötét energia, mint széthúzó és gyilkos erő.[4]

A sötét energiával ellentétben, a sötét anyag összetartó erő, mely visszatartja a sötét energiát attól, hogy túlzott sebességgel semmisítse meg az univerzumot. A sötét anyag, bár kisebb arányban jelenik meg, mégis időt ad arra, hogy a teremtett világ tovább éljen és létezzen.

Érdekes megfigyelnünk, hogy a Biblia üzenete szerint is a Sátán, mint bukott főangyal, a Diabolosz (szétdobáló), egy időre hatalmat kapott a föld felett. Ezt látjuk Yahushua megkísértésének történetében, amikor a Sátán a pusztában felajánlja Megváltónknak, hogy a föld összes hatalmát átadja neki, ha imádja őt.

Úgy tűnik, hogy végül a világi tudósok azok, akik rájöttek a földön és a föld felett megnyilvánuló pozitív és negatív erők arányaira. Az ősellenség láthatóan 74%-ban kapott hatalmat a földön, a 22%-nak köszönhető, annak a mondjuk haszonélvezeti, vagy vétójog aránynak, hogy még tart a kegyelmi idő, mely alatt még időben ráébredhetünk arra a tényre, hogy minden Ő benne és Ő általa teremtetett, azaz a Messiásban. (János 1:3 – Kolossé 1:16).

Ebben a felfedezésben pedig kimondhatjuk, hogy az operatív tudományok az egyik legkiválóbb eszköz arra, hogy a bibliai kinyilatkoztatást alátámasszák, hitünket pedig megerősítsék. A tudomány nem ellentétes, se nem ellentétje a hitnek, hanem annak kiegészítője, sőt egyik legjobb barátja.

Lásd még: Genetikailag belénk kódolt YHWH, B-Résith / B-kezdet / B-terv

Sipos Szabó Richard/2022/08/18


[2]Gerald Bergman: The history of hesperopithecus: the human-ape link that turned out to be a pig: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17115373/

[3] Don BATTEN, Ken HAM, Jonathan SARFATI, Carl WIELAND: Kérdések a Kezdethez – A Teremtés Logikája, Evangéliumi Kiadó, 2003

[4] https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6t%C3%A9t_anyag

B-Résith / B-kezdet / B-terv

A zsidóság számára ma napig érthetetlen rejtély, hogy a Szentírás, Elohim szava miért kezdődik az ábécé második betűjével a ב-tel (bet). Számukra teljesen logikátlan, hogy az első szó, első betűje ne az א aleffal kezdődjön, hiszen az eredetek eredetéről szól – elvileg – a leírás. Ez a kérdés valóban felmerülhet bárki számára és jogos a gyanakvás, hogy itt mintha valami nem stimmelne.

Bár igaz, hogy önmagában a betű veszélyes lehet, mégis jó tudni, hogy Yahuwah szavának, melyet héber nyelven rögzítettek, minden egyes betűje, azok kombinációja és szám-értéke további mély értelmezést és üzeneteket tartalmaz. Ezeket a tartalmakat kinek, mikor, milyen formában érdemes, vagy nem érdemes fejtegetni, most részletkérdés. A lényeg, hogy van és ez tény.

Mert egyébként az Elohim szó épp aleffel kezdődik. Miért nem saját megnevezésével kezdi az elbeszélést: „Elohim teremtette kezdetben, vagy Elohim, kezdetben, teremtette, stb.” Egyeseknek furcsának tűnhet ez a felvetés, de a zsidóságot ez valóban ősidők óta foglalkoztatja és a Messiásban számunkra is érdekes kérdés.

A judaizmus által adott válaszokat erre a kérdésre most átugorjuk és inkább azzal foglalkozunk, hogy miben van jelentősége ennek a látszólag apró kis „hibának” az Üdvtörténet és a Megváltás szempontjából?

Miben lett teremtve a Föld és az Ember?

A választ pedig a következő szavakban kapjuk meg : Tohu VáBohu (magyar fordításban sötétség, mélység, pusztaság – egyszóval sötét káosz) uralkodott a teremtett föld felett.

Hogyan is lehet, hogy ahol eredetileg csak Elohim létezik, ott bármilyen formában sötétség és káosz megférjen maga a Tökéletesség és az Örökkévalóság mellett?

Akkor – ha lehet idősíkot jelző kifejezést használni ebben az esetben -, amikor csak Ő volt és semmi, senki más, kizárt, hogy bármiféle tohu vagy bohu létezett volna Tőle függetlenül és rajta kívül.

a B-réshit kifejezés nem más, mint annak a jelzése, hogy egy B-tervnek a megteremtésének vagyunk szemtanúi és részesei

Ahogy az ember megváltása sem volt benne az eredeti tervben, hanem örök élete volt és amint bebizonyította volna, hogy ellen tud állni a kígyó sziszegéseinek és a tiltott tudás kísértésének, egy idő után, az Ember megelőlegezett halhatatlansága örökérvényűvé vált volna.

Mégis megtörtént, aminek nem kellett volna és bűnbe esett már az első emberpár. Ezért kellett Yahuwah-nak személyesen megjelennie a Fiú alakjában, megszületnie nőtől és emberi testet ölteni, hogy áldozati Bárányként a vérét kiontsa és elszenvedje helyettünk az ítéletet, hogy aki hisz Őbenne, Örök Élete legyen. Látni tehát, hogy az ember bűnbeesése miatt kellett elindítani a Megváltás Művét is.

Hasonló B-tervekkel van tele az egész Szentírás, lényegében az egész erről szól. Káin megölte Ábelt, ezért később Séth-el kellett helyettesíteni, hogy tovább haladjon a tiszta vérvonal. B-terv volt Noé utáni kegyelmi időnek kitolása. B-tervek voltak a száműzetések a törvényszegés következményeként. B-tervekkel volt teli Jákob élete és még lehetne sorolni.

A nép és emberiség folyamatos lázadása mindig arra készteti Yahuwah, hogy hatalmas kegyelmében, mindig hozzáigazítson egy kicsit, több időt ad, további türelmet tanúsít és az eseményeket is úgy igazítja, hogy végül a hozzá visszatérő ember javát szolgálják.

Az eredeti Teremtett Világ csak tökéletes lehetett

Amikor Elohim megteremtette saját országán belül az Őt körülvevő segítőtársakat, mindazokat a szellemi hatalmasságokat, fejedelemségeket és egyéb lényeket, amelyeket gyűjtőnevükön angyaloknak nevezünk, akkor minden tökéletesség, örökkévalóság és csupa fényesség volt. Nem volt sehol semmi sem sötét, sem keszekusza, ahová Világosságot, azaz a Messiást utólag be kellett volna emelnie. Az Atya-Fiú-Szent Szellem egyetlen Elohim-ként gyönyörködött saját teremtményein, ezek között azon az egy igen magasztoson is, aki később megváltozik.

A mi világunk teremtésének a történetét megelőzte egy másik teremtés történet, melyről nem számol be a Biblia, mégis tudhatunk róla, mivel több prófécia is utal ezekre az ősi szellemvilágbeli időkre. Továbbá azért is tudhatjuk, mert amit olvasunk 1Mózes első soraiban nem ilyen állapotokat ír le. Itt már valami sötét és zűrzavaros állapot beállt és ebbe látjuk Teremtőnket beleszólni, a földet és annak egét megteremteni, majd áthozni Világosságát, a Messiást.

Amit a mi Teremtőnk eredetileg alkotott, az maga a Tökély volt, e-felől nem lehet kétségünk.

Van egy tökéletes Világ, egy Királyság, ahol a Király megteremtette a szintén tökéletes alattvalóit, mivel Ő mint Tökéletesség, képtelen lenne mást teremteni, mint ami szintén tökéletes.

A bukás, mely következménye a Tohu VáBohu

Elohim Országa tehát nem lehetett más csak tökéletes. Ilyen tökéletes teremtmény volt maga Helel is – latin nevén Lucifer – a nem a fényhordozó, hanem a fényes / fényt legfeljebb visszatükröző – a három arkangyal közül az egyik, aki végül saját szabad akaratából és önimádatában fellázadt és elhatározta, hogy elfoglalja Yahuwah trónját, hogy uralkodhasson helyette. Vele együtt az angyali seregek harmada követte. Ezek is eredetileg tökéletes és örök angyali teremtmények voltak. Belőlük lett végül a Sátán (támadó/vádló/ellenséges) és a démonok, héberül shedim-ek (a felfuvalkodottak). Ézsaiás 14:12-14

Ekkor egy igen tragikus törés keletkezett abban a tökéletes világban, ahol többé ezek a lázadók már nem maradhattak meg. Ezeknek a bukott angyaloknak nem volt többé helyük a Mennyeknek Országában, ezért ki kellett őket vetni valahová, de ez a valahová nem létezett, nem volt betervezve.

Egy olyan külön dimenziót kellett létrehozni, melyben Yahuwah nem volt jelen. Ekkor keletkezett – egy időre – a Tohu VáBohu „légtere”.

Yahuwah megtehette volna, hogy azonnal megsemmisíti az ellenszegülőket, valahogy mégsem ez történt. Miért?, nem lehet tudni pontosan, de sejteni igen. De lényegében nem meglepő, hogy ilyen pusztító lázadással szemben még mindig valamiféle türelmet tanúsít. Atyánk itt is egyfajta tökéletes „úriember” módjára viselkedik, aki ilyen helyzetben bizony, nem felindulásból cselekszik és lesújt, hanem időpontot ad kihívójának, hogy tisztességes módon egyenlő fegyverekkel megküzdhessenek. Megadta az esélyt kihívójának, hogy bizonyítani tudjon, valóban le tudja-e győzni Őt?

A Föld szerepe

Ehhez a párbajhoz már csak egy helyszínt kellett megjelölni és ez a helyszín maga a Sátán országa volt, a sötétség és káosz birodalma, azon belül pedig egy terület és egy tét hiányzott.

Ekkor teremtette meg Elohim a Földet, mint kűzdőteret és rajta az embert, mint tétet, melyért folyik a küzdelem.

Az angyalok 1/3-ának bukása űrt hagyott maga után Yahuwah eredetileg Tökéletes Országában.

Egy ilyen puccskísérlet esetén az emberek között nem kérdés, hogy milyen következményekkel jár, ahogy a történelem során többször szemtanúi lehettünk. A bukott puccskísérlőket ilyenkor hatálytalanul kivégzik, helyükre pedig új személyeket jelölnek ki, akik helyettesítik a fellázadt régi elvtársaikat. A puccskísérlők pedig általában katonák szoktak lenni, akiknek megvan hozzá a kellő fegyverzetük, illetve akik az uralomhoz legközelebb álló személyek.

Elohim azonban nem ember és nem a-ként gondolkodik. A lázadókat nem erővel és nem hatalommal akarja legyőzni, hanem épp az Ő gyengesége által akarja bemutatni, hogy így is hatalmasabb, mint az ellenség amikor ez teljes erejének és hatalmának a birtokában van.

Az Örökkévaló ellenségének birodalmába lép és ott, az ember megteremtése által, az emberen keresztül, annak szabadakaratának szintjén szándékozik legyőzni a Sátánt. Végül nem is egyenlő fegyverrel, hanem felajánlja az ellenségnek, hogy nála sokkal szerényebb eszköz által fog megküzdeni.

Elohim azért teremti meg ekkor az embert, hogy az ember szabad akaratának színterén győzze le a Sátánt.

A föld ennek a kaotikus világnak a közepébe lett megteremtve, mint egy sakktábla, hogy a nagy küzdelem színtereként szolgáljon. A tét és pedig az ember. Ezt az embert, ha sikerül megkísértenie és megtartani a bűnbe mindvégig, Sátán viszi magával az örök kárhozatba. Azonban, ha az embernek sikerül megmaradni (vagy visszatérni) az eredeti bűntelen állapotba, akkor elnyeri az örök életet.

A Bűneset és a Megoldás

Visszatérve a teremtéshez, a történet folytatását jól ismerjük. Az ember már az első lépéseknél megbukik. Ugyanis, a teremtett világ felett hatalmat kapott a Sátán és az azon belül, az elkülönített Mennyország részecske, az Éden kertbe is volt szabad bejárása. Így jelent meg kígyóként Évának, hogy kísértésbe ejtse.

Az ember ezzel a cselekedetével nem csak elszakította magát a Teremtő közvetlen kapcsolatától és ítélte magát halálra, hanem felhatalmazta sátánt, hogy magával ragadja abba a fizikai világba, ahol a halál és idő folyamata elvezeti az embert az első – a test halálához – majd a második – a szellem halálához – feltéve, ha a sátán mindvégig megtévesztésben tudja tartani az embert a bűn uralma alatt és távol a Megváltó személyétől.

Attól a Megváltótól, aki a Názáreti Yahushua HaMashiah, aki az egyetlen út vissza az Atyához.

Ő az, aki vére által a bűntől megszabadítja az embert és keresztáldozata által egyidőben az ősi kígyó végleges kivégzését végezte el a látható idősíkon.

Az ember célja

Azon túl amit eddig tudunk, mely szerint az ember a tét és érte folyik a küzdelem a két hatalom között, az ember teremtésének van még egy sokkal mélyebb értelme és célja. Ha ezt megértjük, akkor máris megválaszoltuk a világ legősibb és legzsigeribb kérdését, melyet valaha feltett az ember:

„kik vagyunk és miért vagyunk?”

Ahogy korábban leírtuk:

Az angyalok 1/3-ának bukása űrt hagyott maga után Yahuwah eredetileg Tökéletes Országában. A Mennyei Királyság ebben a 2/3-os állapotban nem maradhat, mivel átmenetileg tökéletlenné vált.

Yahuwah nem semmisítette meg azonnal a lázadókat és egy ujj csettintéssel nem teremtett helyettük új szellemi fejedelemségeket és egyéb angyalokat. Legalis addig nem teszi, amíg a küzdelem véget nem ér.

De nem is fogja annak kimenetelkor sem. Ugyanis a helyettesítőket már rég megteremtette, ami nem más, mint az Emberiség megváltott része.

az Ember, Yahushua Megváltásának következményeként, az Örök Életbe belépve a bukott angyalok helyét foglalja el

Így pótolja végül Yahuwah, azt az űrt, amit mindenképp pótolni kell, hogy ismét Teljességre jusson vissza az Ő Királysága.

Sátán, mint fejedelem és démoni serege helyett, a Messiás, mint Király, maga Yahuwah Fiúként foglalja el Helel helyét, az üdvözült emberi seregek pedig a démonok helyébe lépnek.

Most már talán megértjük, hogy a világunk és az ember teremtésének mi a valódi célja. Megértjük azt az ellentmondást is, hogy amit Elohim teremt az eredetileg nem lehet tökéletlen. Ő nem teremt sötétséget, űrt és halált. Hanem amit eredetileg tökéletesen megteremtett, Helel-ból lett Halál lázadása által és aki Fényesség angyala volt megszülte a sötétséget, mely addig nem létező fogalom volt.

Látjuk, hogy az angyaloknál is volt egy „idő”, amikor az időtlen Királyságban a tökéletes teremtményeknek is megvolt a szabad akaratuk arra, hogy eldöntsék, engedelmesek maradnak örökre a Teremtő iránt, vagy más utat választanak. Mivel ez utóbbi történt, szükség volt egy B-Tervre: Ezek vagyunk mi!

Yahuwah nem teremtett újat, hogy Helel/Sátán helyét pótolja. Felajánlotta Önmagát a Fiúban, a Messiásban, hogy belépjen az üresen maradt helyére. Ezt láthatták saját szemükkel a tanítványok, amikor Yahushua elváltozott és megjelent Illés és Mózes között, mint a harmadik fejedelemség/főangyal helyébe lépve. Mózes és Illés nem más, mint Mihály és Gábriel arkangyal. Erről bővebben majd egy későbbi írásban. TERUMAH

Az apostolok (Mózes – törvény) és a próféták (Illés) alappillérein épült fel az az Egyház – a Messiás Teste – melynek feje Yahushua HaMashiah

aki a Világosság, mely pótolja a fényességes hiányát. Akik pedig Benne újjászületünk, az Ő Teste, mi lépünk helyébe annak az 1/3-os angyali seregnek, akiket a Sátán magával rántott a pusztulásba.

Így értjük meg miként fogunk mi, emberek, angyalokat megítélni 1Kor 3:6 szerint. Az ítélet többek között az lesz számukra, hogy meglátják a világ egyik leggyengébb, legkisebb, legjelentéktelenebb teremtményét, az embert, saját otthagyott helyüket elfoglalni. Nincs számukra ennél megalázóbb ítélet és ezért gyűlölnek bennünket ennyire.

Ezek a felismerések pedig azért fontosak, hogy még nagyobb hittel, meggyőződéssel és céltudattal fussunk tovább a Messiásban a Cél felé. Jobban értjük azt is miért volt fontos Yahuwah-nak Fiúként és emberként magát megüresítve eljönni a világra, hogy megmentsen ily módon bennünket. Így kell nekünk is futnunk, nem erővel, sem hatalommal, hanem Yahuwah Szellemével betöltekezve.

Lásd még: Genetikailag belénk kódolt YHWH, BERÉSITH: Legyen világosság

Richard Sipos / 2017/10/13

Pin It on Pinterest