Csak egy rövid beszámoló arról a felfedezésről, amelyet genetikusok tettek néhány évvel ezelőtt, majd ami ebből kiderült, amikor hívő zsidó genetikusokhoz eljutott a hír.

Gének: Az ember alkotóelemei

Génjeink tartalmazzák mindazt az információ halmazt, amely meghatározza testünk, szerveink, agyunk és mindenünknek a felépítését, formáját, strukturáját, színét, anyagát, stb. A Dezoxiribonukleinsav, azaz DNS alkotják a génláncokat, melyek a kromozomák részei, melyek maguk is a cellák alkotóelemei.

A tudósok rájöttek, hogy génjeinket alkotó dezoxiribonukleinsavak, úgy építik fel a géneket, hogy egy bizonyos mennyiségű sav sor után létrehoz egy hidat. Ezeket a hidakat bázispárnak nevezik. Ez a folyamat teszi lehetővé, hogy a DNS láncok egymáshoz kapcsolódjanak, így létrehozva azt a bizonyos tekert létra-szerű elemet, amely alkotórésze a nála nagyobb kromoszomának. Ez a fajta szekvenálás határozza meg a genetikánk információhalmazát, melyet átörökítünk utódainknak.

A Dezoxiribonukleinsavak kapcsolódásának üteme: 10-5-6-5.

Ez azt jelenti, hogy az Adenin-Guamin-Citozin-Timin savak között egy híd keletkezik minden 10. sav, majd minden 5. sav, majd minden 6. sav, és minden 5. sav után. Ez a kapcsolódási folyamat állandó jelleggel zajlik minden egyes sejtünkben.

Héber betűk számértéke

A héber nyelv nem használ és nem fejlesztett ki külön jeleket a számok megjelenítéséhez. Így a betűket és azok kombinációit használja minden szám kifejezéséhez. Ez nem kabballa, misztika vagy bármilyen más okkult numerológia, hanem egyszerű nyelv-, illetve számtan. Így a héber ábécé első betűje א az 1-es szám, a második ב a 2-es és így tovább. Majd ezek összekapcsolódása által lehet megalkotni a nagyobb számokat egészen a végtelenségig. (144.000 pl. a következőképpen íródik: קמד‘)

Amikor a zsidó tudósok értesültek kollégáik megfigyeléséről, a legnagyobb megdöbbenés fogta el őket. Hiszen ők tudják és azonnal felismerték az Örökkévaló nevének יהוהYHWH, négy mássalhangzóból álló héber betűinek számértékét, ami pontosan megegyezik:

ה = 5ו = 6ה = 5י = 10
יהוה

Nem kisebb csodával állunk szemben, mint annak a felfedezése, miként helyezte Teremtő Elohim-unk minden élő teremtményének a legbensejébe a saját Nevét aláírásként, ahogy azóta a művészek többsége is teszi. Világi tudósok hozták napvilágra mi történik odabent a még megfigyelhető világ legkisebb zugjaiban, ahol folyamatosan és egyszerre több milliárdszor megismétlődik és elhangzik Yahuwah neve minden egyes élőlényben.

Az Információ

A világi tudósok a genetikát egy szoftverkódoláshoz hasonlítják, mely az Életet és annak teljes működését határozza meg igen pontosan. Szoftver alatt pedig nem mást értünk, mint INFORMÁCIÓhalmazt. Az információt pedig minden tudományágban működő szakember elismeri, mint egy olyan jelenséget, amely mögött szükségszerű, hogy egy létező és alkotó inteligencia álljon.

Még a legelvetemültebb darwinista tudós is elismeri, hogy információ nem állhat elő a semmiből.

Még a Microsoft volt elnöke is kimondta, hogy az emberi genetika, olyan mint egy számítástechnikai szoftver, csak messze-messze sokkal fejletebb annál, mintsem egy ember be tudná programozni. Azóta is azon dolgozik, miként tudna beleavatkozni.

Ezért veszélyes minden genetikai módosítás, akár oltások és különösen az RNA technológiákkal ellátott mérgek, melyeket mesterségesen generált pandémiák és azokból fakadó félelmek révén tömegével beadatnak maguknak a félrevezetett és megfélemlített emberek tömegei. Sátán szándéka, hogy felborítsa ezt az elohimi rezonanciát, hogy bemocskolja saját pecsétjeivel.

Az efféle szerek nem más, mint előképei és előkészítései a fenevad végleges pecsétjének. Már most el lehet kezdeni ellenállni ezeknek.

Hiszem, ha látom: hát íme láthatod

Ahogy Pál jelzi a Rómaiakhoz írt levél 1. fejezetében, a természet és annak megfigyelése, monthatnánk a tudományok, tanúskodnak minden szinten a Teremtő létezéséről és alkotó erejéről.

Mert nyilván van Elohim haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami Elohim felől tudható nyilván van ő bennök; mert Elohim megjelentette nékik: Mert ami Elohimban láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és mindenhatósága, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár Elohimot megismerték, mindazáltal nem mint Elohimot dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett. Róma 1:18-21

Menthetetlenek, mindaddig, amit el nem engedik emberi meséiket, tarzanokról, king kongokról és egyébb majmok bolygóiról szóló tévtanításaikat.

Mert tart még a Kegyelem és a tudományok vallásában hívőket ki kell segíteni álomvilágukból.

Ilyen és ehhez hasonló felfedezések által tudjuk megmutatni nekik, hogy ki az, aki valóban mesékben ringatja magát hiábavaló módon. Így jöhetnek rá, hogy nem mi hívők vagyunk ebben az állapotba, ahogy oly sokszor fejünkhöz vágják.

Mennyei biorezonancia

Talán így jobban értjük, mennyire fontos az, hogy ezt az életet adó nevet, ne csak biológiánk tárolja ott mélyen és csendben, hanem el kell, hogy jusson az agyunkig/tudatunkig és szívünkig, hogy nem élhetünk tovább Nélküle. Azon túl, hogy rendezzük Elohim-mal a kapcsolatunkat, tovább kell lépni és a hamis helyett használni lehet, használni kell az Ő általa megadott eredeti Nevét és titulusokat. El kell, hogy hangozzon a szánkból és szívünkből Yahuwah/Yahushua Neve a mindenféle idegen szavak és átörökített bálvány nevek helyett. (Zeus: Theos-Dios-Dieu, Góth: Got-God, Ishtar: Isten, és társai…)

A kimondott szó teremt.

A Teremtő kimondott Neve annál inkább. A testünk teljes egésze és legkisebb alkotó elemei, azok, amelyek egész lényünket információként tartalmazzák, Yahuwah nevével rezonál.

Ahogy a kwantum fizika is elismeri, minden rezonancia, minden rezgés és ha a belénk eredetileg ültetett 10-5-6-5 ütem-re visszangként kimondjuk és kijelentjük Atyánk nevét, az csak fokozott helyreállást, gyógyulást és felfrissülést teremt bennünk, még fizikai értelemben is egész testünkre nézve.

Ez a valódi és tökéletes biorezonancia!

Ha kimondod az eredeti Nevet, akkor az egész genetikád örvendezni fog. Végre egy ütemre fogsz táncolni Partnereddel, Völegényeddel, és nem lépkedsz folyamatosan a lábára – és az idegeire – a hamis ütemek és idegen zenékre való ugrálásaiddal.

Eltávolodásunk az Atyától azonban oly mértékeket öltött, hogy szükségünk van arra, hogy a Teremtő meg is mentsen bennünket a bűn fogságából, ami elválaszt tőle. Van is rá ígérete: Yahuwah Megment, ami héberül úgy hangzik, hogy: Yahushua.

Ő is egy híd az emberiség és az Atya között, csakúgy, mint ami a szekvenálásnál történik. Ő is 10-5-6-5, YHWH egyedüli hídja, aki visszavezet bennünket az Atyához.

Kapcsolódó cikkek: TUDOMÁNY és HIT: Ősellenségek vagy társak?, Örökkévaló Nevek

Mindenkinek az eredeti minta szerinti jó szellemi szekvenálást kívánva:

Richard Sipos Szabó / Zeev Shlomo / 2023/01/3

Pin It on Pinterest

Share This