Újabb és nagy megtévesztési eszköz

16 év körüli lehettem, amikor az első UFO-t megpillantottam a brüsszeli égbolton, ahol születésemtől fogva éltem. Azokról az esetekről számolok be, melyeknek szemtanúja voltam, csakúgy, mint több százezer belga honfitársam is abban az évtizedben.

Esti szürkület volt, kidugtam a fejemet a tetőtéri ablakon, hogy körbenézzek, amikor feltűnt, hogy egyetlenegy darab csillag látható és annak is nem túl természetes a fénye. Azt gondoltam első ránézésre, hogy valami ember-alkotta műhold lehet. Megragadtam távcsövemet és ott, a fény mögött, egy háromszög alakú sötét tárgy vonalai rajzolódtak ki.

Pár perce figyeltem már, amikor egymás után kétszer azt láttam, hogy kb. 3-4 km-es átmérőjű félkört rajzolva iszonyatos sebességgel lefelé ugrott, majd vissza az ellenkező irányba, az eredeti helyére. Egy idő után elindult rettenetesen lassú mozgással kb. 40-45 perc alatt eltűnt a messzeségbe.

A következő hetekben, hónapokban még három hasonló esetnek voltam szemtanúja. Ekkor már távcsövet nem volt időm magamhoz venni, mivel a jelenségek akkor már csak pár másodpercig tartottak.

Mit láttam valójában?

Tudni kell hogy akkoriban, a 90-es évek elején Belgiumban olyan gyakoriak voltak az UFO jelenések, hogy egyes források szerint a lakosság több mint 50 százaléka legalább egyszer szemtanúja volt hasonló esetnek. A beszámolók szerint sokan ennél jóval közelebbről is látták ezeket a repülő tárgyakat, melyek irtózatos sebességű mozgásaikat teljes némaságban tudták végrehajtani.

Tudni kell azt is, hogy ezek az ufók minden esetben háromszög alakúak voltak. És nem utolsósorban azt is kell tudnunk, hogy

Brüsszel nem más, mint a NATO központja

illetve a rendszerváltás utáni időszakról van szó, amikor a hidegháború átalakulása folyamatban volt és az új hatalmi viszonyok még nem rajzolódtak ki teljesen. A nagyhatalmaknak valahogy fitogtatni kellett az erejüket egymás előtt, hogy az ellenfél szemmel láthassa, milyen csúcstechnológiával rendelkezik a másik fél.

Egyértelműen katonai kísérletekről van szó. Ugyanis sokan tudjuk, hogy a gravitáció ellenes, vagy mentes, repülés már nagyon rég fejlesztés alatt áll és bizonyára eredményeket többen, többször és több időben elértek már. Tudomásom szerint, elsőként a második világháború idején a nácik kezdték kutatni ezt a technológiát.

Nem mellesleg az a náci tudós, aki feltehetőleg ezeknek a kutatásoknak a vezetője volt, ahogy a ballisztika és rakétakutatás területein is, később Amerikában kapott lehetőséget arra, hogy tovább kamatoztassa talentumait, ahol többek között a NASA-nak vált egyik alapítótagjává, illetve Walt Disney közeli barátjává. A jövőben talán még írok arról, miként kapcsolódik össze a NASA és Walt Disney a modern „mesetudomány” kialakításában.

Így érthetjük meg azt az apró jelenséget is, ami talán nem tűnik fel oly sokaknak, hogy az UFO-k megjelenésükben mindig követik az aktuális kor divatját és formavilágát. Egy több ezer évvel fejlettebb civilizáció tagjaitól igen nehezen elképzelhető, hogy ennyire figyelembe tartanák a 20. sz állandóan hullámzó emberi divatokat és ízlésvilágot. Az 50-es években is már a Szovjetunióval szembeni megfélemlítés és erőfitogtatás volt a cél.

Évekkel ezelőtt a YouTube-on olyan videót is láttam, ahol egy panellakásban élő 80-as évekbeli magyar gimnazista fiatalember bemutatja saját fejlesztésű tranzisztoros szerkezetét, amivel levitáltatni – levegőbe lebegtetni – tudott egyes tárgyakat a saját szobájában. Egy fiatal zseniről van szó, aki bizonyára fizika tanárának óráin rájött, miként tudna mágneses térerőt létrehozni, az elektromos áramlatok különös módon való létrehozása által, valószínű, egy kis higany rásegítésével. Ehhez felhasználta az akkor rendelkezésére álló elektronikus eszközök alkatrészeit és máris „varázsolni” volt képes.

UFO: Manipulatív eszköz

Az egész történetben, amit leírtam nem is az az érdekes, hogy milyen technikával készülnek ezek a repülő tárgyak, melyekre a gravitáció már nem gyakorolja hatását, hanem sokkal inkább a

vallásos hisztéria és a transzcendencia iránti buzgó érdeklődés,

az igazán érdekes jelenség, amit az UFO jelenések képesek voltak gyakorolni az emberiségre.

Rettenetes mennyiségű irodalom, cikk, film, sorozat, gyermekjáték és bábu készült és került eladására azokban az évtizedekben. Azon túl, hogy katonai és nemzetbiztonsági szempontból a titokban tartott technológia óriási hatalmi előnyökhöz juttatja azokat, akiknek a birtokában van, a lakosság ezzel a fajta butításával azt is elérték, hogy a szórakoztatóipar a fellegekbe repüljön és óriási üzlet alakuljon ki a jelenség körül.

Nagyon sokáig nem akartam hívőként elhinni, hogy az UFO jelenségnek bármilyen szerepe lehet az üdvtörténet tekintetében és hogy bármiféle vonatkozásban beszélni kell majd erről, mint a Messiás szolgája. Sokáig úgy gondoltam, hogy nem kell ezzel a témával foglalkozni, hiszen egy titokban tartott tudományos és kémkezdési katonai jelenségről van szó – mely bár mellesleg magával von némi kis népi hiedelmet, ahogy ezt a pogány népeknél megszokhattuk – de miért lenne ennek bármiféle különösebb jelentősége a próféciák tükrében? Viszont, ha csak azt nézzük, hogy hány ember kezdett el hinni földönkívüliekbe és váltak így megtévesztettekké, már önmagában aggasztó jelenség. Azonban úgy tűnik, hogy ennél még sokkal több veszélyt is rejt magában a dolog.

Egyre inkább úgy gondolom és több komoly hívő szolgáló testvérem beszámolóit hallgatva, megbizonyosodtam, hogy ez a jelenség a Sátán kezében egy igen nagy eszköz további súlyos megtévesztésekhez.

Azontúl, hogy az emberek bizalmát eltéríti az Egyetlen Teremtő Elohimról és alternatív istenségeket kínál fel, melyek úgymond az életet hozták magukkal valahonnan messziről a Földre, az UFO jelenség úgy tűnik, hogy rövidesen ismét központi témává alakul vissza.

A földönkívüliek visszatérnek

Sok ateistának mondott ember egy jó ideje csalódott a Darwinizmusban, látván annak súlyos hiányosságait, így egyre többen kételkednek ebben az elméletben. Ezért az ellenségnek szükségessé vált a darwinizmust egy fajta szellemi síkra terelni, hogy pótolja azt a hiányt, melyet a száraz materializmus von maga után. Nincs ugyanis érdekében, hogy az emberek visszaforduljanak a szellemi világ felé és ott esetleg újból megtalálják az Egyetlen Utat, Aki vissza tudja vezetni őket az Atyához.

Miután hosszú évtizedek alatt mesterségesen kitágították az univerzumot a fejünk felett, azaz a naprendszertől eljutottunk a galaxisokon, majd a táguló univerzumon át egészen a multiverzumíg, nem nehéz már azt is elhitetni az emberiséggel, hogy ekkora világban, szükségszerű, hogy más távolabbi, akár fejlettebb életformák is létezzenek. Így alakulnak ki azok az elméletek, miszerint fejlettebb civilizációkból idelátogató idegenek teremtették meg az emberiséget és segítettek nekik kifejleszteni a tudás több válfaját, a mesterségeket, illetve akár megépíteni a máig nehezen magyarázható piramisok és egyéb óriás és tökéletesen precíz építészeti remekműveket.

Mózes első könyvéből azonban tudjuk, hogy

kik voltak azok a bizonyos istenfiak, vagy nephilim-ek,

akik földi nőkkel közösülve óriásoknak adtak életet, illetve hozzásegítették az emberiséget fejlődésében, különféle mesterségek elsajátítása által. (ahogy a Mózes 1-ben olvassuk és nem is ajánlok ezen kívül erről a témáról szóló más irodalmat. Az Enoch Könyvéről külön írást fogok posztolni a közeljövőben).

És itt érkeztünk el a jelenség lényegéhez, amikor össze fogjuk a továbbiakban kapcsolni a földönkívüli lényeket a bukott angyalok a világban való ismételt megjelenésével, ahogy azt láthattuk Noé és az Özönvíz előtti időszakban.

Valóban voltak érdekes lények, akiket a biblia „Elohim fiaiként” „nephilimként„, és „óriásokként” említ. Ezeket a fogalmakat a modernkor ezoterikus irodalma ismét életre kelti egyfajta kiegészítőjeként a már túl szárazzá vált materialista darwinizmusnak. Így születtek meg azok az elméletek, miszerint más világokból érkező magasabb rendű fajok teremtették meg az életet a Földön, majd folyamatos mentorálás által felnevelték az emberiséget mai civilizációs szintjére. Ehhez létre is hoztak mindenféle régészeti hamisítványokat, ahol kőbevésett karórás-helikopterekkel járó óriások láthatók.

Mindezeket természetesen a filmipar segítsége és bevonása által igen mélyen elültették az emberi tudatban: „2001 Ürodüsszea” és annak derivált, máig termelődő modern film és sorozat áradatai mindezt a folyamatot pecsételi meg.

Nem csak csészealj, hanem marslakó is

Mindannyian hallottunk már, hogy ufók nem csak megjelennek, mint repülő tárgyak a fejünk fölött, hanem egyes emberek olyan dolgokat is átélnek, ami ennél sokkal messzebbre megy. Többen számolnak be arról, hogy földönkívüliek elragadják és elrabolják őket ágyaikból alvás közben. Vannak egyének, sőt egész családok és embercsoportok, akik együtt éltek át efféle emberrablást, ahol ezek a lények megjelennek, majd elkezdenek velük mindenféle kísérletet végezni az űrhajón. Ezek a beszámolók többségében az USA-ból származnak.

Legtöbbször alvás közben jelennek meg egy, vagy több, egy házon belül élő embereknek, akik gyakran külön szobákban alszanak. Mégis mind és egyszerre, ugyanazt látják, tapasztalják és élik át. Majd, amikor visszakerülnek az ágyaikba és felébrednek, beszámolóik tökéletesen megegyeznek egymáséival. Pszichológusok és egyéb szakértők vizsgálatai szerint ezek az emberek nem hazudnak és nem tűnik, úgy, hogy előre megtervezett, átbeszélt kitalált történetekről lenne szó, amit azért találnának ki, hogy magukra hívják a figyelmet, pénzt csináljanak, vagy egyszerűen szórakozásból becsapják az embereket.

Ami számunkra igen érdekes, hogy vannak olyan esetek, amikor az elrabolt személyek hívő keresztények voltak. Ők eme traumatikus megtapasztalás alatt, eszünkbe jutott, hogy esedezzenek a Megváltóhoz. Amikor kimondták az Ő nevét, a jelenség azonnal megszűnt és mindenki visszakerült a saját ágyába, majd felébredtek.

Elég nyilvánvalóan kiderül, hogy van egy név melynek hallatán a démonvilágnak el kell mennie, mert

a Megváltóhoz való kiáltást, a Messiás Szellemének a felidézését nem tudják elviselni.

Ekkor azonnal megszakad minden általuk gyakorolt varázslás és eltakarodnak.

Hamisított elragadtatás

Több prófétai szolgálat Amerikában is hirdeti azt, ami számomra is nyilvánvalóvá vált, hogy ezeknek a jelenségeknek semmilyen más célja nincs, mint előkészíteni a nyilvánosságot egy olyan eseményre, amikor tömegesen eltűnnek emberek a föld színéről. Nevezetesen arra, amikor jön az Elragadtatás.

Egy ilyen megdöbbentő és világméretű jelenség az ellenség számára igen nagy csapást jelent és sokakat meggyőz majd arról, hogy a

Messiás valós és Ő volt, aki a Názáreti Yahushua személyében megjelent.

Hiszen ekkor, az itt maradottak köreiben megindul a felismerés, hogy a Biblia üzenete mégis igaz és megtérnek, hogy a második turnusról már ne maradjanak le. Bár elvileg ekkor már csak a zsidóságra lesz érvényes az Evangélium üzenete és a Szövetség lehetősége. A Nép bélieknek még mindig ott lesz a lehetőség, hogy NE vegyék fel a fenevad bélyegét, így átmenekülhetnek majd ők is az 1000 éves Messiási birodalomba.

Egy ilyen elképesztő bizonysága a Messiásnak csak úgy játszható ki, ha jó előre megtervezett, ehhez hasonló jelenséghez hozzászoktatják a Föld lakosságát. Így egyszerűen jönni fognak tudósok, szakértők, sőt talán maguk a démonok is, akik földönkívülieknek adják majd ki magukat, és elmagyarázzák, hogy minket, a Mennyasszonyt, ők, a földönkívüliek raboltak el.

Vagy azért, mert veszélyeztettük a világ békéjét és ezért jobbnak látták kiiktatni bennünket a forgalomból, vagy ellenkezőleg azért mert olyan jó emberek voltunk, hogy jutalmul áttelepítettek saját bolygójukra, amit akár Paradicsomnak fognak elnevezni. Talán még azt is hozzáteszik hogy, ha te is oda akarsz jutni, akkor vedd fel a fenevad bélyegét.

Yahushua HaMashiah Menyasszonyának elragadtatása egy igen látványos jel és bizonyság lesz a teremtett világ számára.

Sátán ezt nagyon jól tudja és ezt a jelet más magyarázat által megtörni, lekicsinyelni és bemocskolni igyekszik majd.

Azért is írom ezeket a sorokat, hogy amikor a Föld lakossága keresni fog bennünket az Elragadtatás után, és az ellenség emberei eltűnésünket azzal fogják magyarázni az itt maradottaknak, hogy holmi kis gyíkfejű zöld földönkívüliek raboltak el minket, akkor ne higgyetek nekik!

Mert az antikrisztus és hamis prófétája, akik már a világban vannak és nemsokára kinyilatkoztatják magukat, tüzet hoznak majd le az égből, hogy sokakat megtévesszenek. Ez a tűz akár az ördögfajzatok (istenfiak) földönkívüliként való megjelenését is takarhatja, mely hamis magyarázatként szolgál majd, hogy befeketítsék a Yom HaTrua (kürtök napja) nagy jelét. (Amikor az ígéret szerint felhangzik a sófár hangja és a Völegény magához ragadja a Menyasszonyt.)

Megjelennek azért is, hogy kijelentsék: az antikrisztus közülük való, sőt ő a fejedelmük, aki azért jelent meg a világba, hogy megmentse azt a pusztulástól.

Többen vagyunk, akik ezt a megtévesztő eszközt már most tudjuk és előre jelezzük, hogy amikor látod, hogy eltűnünk ne higgy nekik. És ha még mindig nem vagy benne, akiben mi benne vagyunk, akkor most talán megérted, hogy

nincs más Út az Atyához, mint a Fiú, a megöletett Bárány Yahushua HaMashiah

Most még van időd rendezni ezt a kérdést és szövetségbe lépni az egyetlen MEGVÁLTÓ-val akinek nem zöld a feje, aki nem úgy néz ki, mint az őskígyó, hanem Yahuwah, a mi Elohim-unk Fia, a hófehér Bárány, aki meghalt bűneinkért, sebeinkért és betegségeinkért.

Miután a Messiás eljön és magához ragad minket első körben, remélhetőleg lesz egy kis ideje csatlakozniuk a Messiás Testéhez azoknak, akik nem ismerték fel első körben. De ha nem is, még mindig nemet mondhatsz a fenevad bélyegére, hogy átjuss az 1000 éves Birodalomba, hogy legalább így találkozz a Messiással.

Legyen majd JEL az ő számukra a mi eltűnésünk ebből a világból.

Ne higgyj majd E.T.-nek, hanem YHWH-nak.

Lásd még: Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

VIDEÓ VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This