Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy Yahuwah megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton! 5Mózes 17:16

Nem erővel, sem hatalommal, hanem a Seregek Yahuwah-jának Szellemével él és cselekszik a mi Királyunk a Messiás Yahushua.

Ő nem az a messiás volt, akit az akkori zsidók vártak, aki majd kardot fog, lóra ül, elűzi a rómaiakat, majd trónra ül és erős izraeli hadsereget épít ki.

Ő szerényen élt, nem volt hol lehajtania a fejét és amikor bevonult Jeruzsálembe, ahol a tömeg Királyként üdvözölte, akkor egy egyszerű szamár hátán ült, ráadásul az az állat még kölyök is volt.

Nem erős hős, hanem a fájdalmak és betegségek embere volt, hiszen a mi bűneink és betegségeinket vitte fel a keresztre. Mert aki igazán Nagy lett mindenek felett, Ő volt mindenek szolgája, amikor itt járt a földön.

Úgy gondolom, egyértelmű, hogy a világtörténelem melyik egyetlen Királya töltötte be ez a parancsot.

…és a népet vissza ne vigye Egyiptomba…

Ahonnan Ő egyszer kihozott, oda sosem fog visszavinni. Ahogy az Ő egyik legnagyobb előképe Mózes sem tette annó a néppel, bár sokszor ezt kérték tőle a lázadó személyek. Ha valaki a Nép közül oda visszatér, az csakis saját engedetlensége miatt történhet.

Yahushua gyermekkora egy részét Egyiptomba töltötte, amíg megmenekül Heródes haragja elől, de miután hazatért, sosem ment vissza oda.

Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa. 5Mózes 17:17

Yahushua HaMashiah tökéletesen hűséges és Szent. Ezért neki csak egy felesége van. Akik mi vagyunk: az Ő Teste, az igazi és egyetlen Egyház, a Mennyasszony.

Nem fogad be más ökumenikus menyecskéket, akik így, vagy úgy, kicsit vele, kicsit nélküle tisztelik az istent, vagy keresik a hozzá vezető utat. Nincs Jézus prófétát elfogadó muszlim barátnője, sem szűz máriát és egyéb bálványokat imádó római szeretője sem.

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam.

János 14:6

És ez a kijelentés magával vonja, hogy úgy, ahogy én parancsoltam és jelöltem ki, mindenféle önkényes emberi jó akaratot vagy gondolatot mellőzve.

És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a Lévita-papokéból. És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni Yahuwah-t, a te Elohimodat, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje. 5Mózes 17:18-19

A Messiás, ha a szívedben trónol, onnan szólja a Tóra azon másolatát, mely szíved húsára van vésve és nem kőtáblákra többé.

Amikor elfoglalja szívedben a trónt és hatalomra jut benned, akkor a Szent Szellem működteti és felolvassa benned a tórát, a törvényt úgy, hogy nem kell agyalnod mit tegyél az adott helyzetben, mert ösztönösen és örömmel fogod tenni és engedelmeskedni Neki. Ő garantáltan betartja majd azokat. Innentől fogva az a kérdés, hogy engedelmeskedsz-e Neki, vagy elfordulsz néha balra, vagy jobbra, attól amit Bíróként szól belülről, lelkiismeretedből. Mert ez esetben a benned élő Királyt szégyeníted meg a világ szeme előtt.

Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában ő és az ő fiai Izráelben.

5Mózes 17:20

Yahushua HaMashiah és fiai, vagy inkább tanítványai biztosan hosszú, sőt örök ideig élni fognak az Országban, az Új Jeruzsálemben. A mi felelősségünk, hogy ki ne essünk a Fiai státuszból, hogy legjobb „tudásunk”, vagy inkább szellemi érettségünk és érzékenységünk szerint azokat a parancsokat meg ne szegjük, amelyeket már ismerünk, megtanultunk, amelyeket már megmutatott nekünk tanítványi utunk során. Vétkezhetünk, de bűnbe már nem eshetünk vissza, tudatos lázadás lenne és a Messiás Vérének a megtiprása, a Szent Szellem káromlása.

Lásd még: Királyválasztás feltételei

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA:

Pin It on Pinterest

Share This