Mikor bemész arra a földre, amelyet Yahuwah, a te Elohimod ad neked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképpen egyéb népek, amelyek körülöttem vannak: Azt emeld magad fölé királyul, akit Yahuwah, a te Elohimod választ. A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz magad fölé idegent, aki nem atyádfia.

5Mózes 17:14-15

Az akkori zsidó népnek YHWH nem szándékozott királyt, azaz egyfajta közbenjárót adni. Azonban megengedő akarata szerint, látván a nép gyengeségét és hajlamát a pogányok szokásainak leutánzására, egy bizonyos fokig beleegyezik ebbe a szándékba, de pontos feltételek mellett: Zsidó és törvényhű legyen.

Hasonló a mi helyzetünk. Az ember gyenge és lázadó természete lehetetlenné teszi a törvénynek betartását, ezért szükség van egy tökéletes közbenjáróra, aki teljességben engedelmes Yahuwah parancsolatainak így bűntelen.

Egy olyan Király képes megmenteni az emberiséget Yahuwah ítéletétől, aki maga a testté lett Ige.

Ezért Atyánk egyszer és örökkévaló királysággal ajándékozott meg bennünket az ő Fia által. A Messiásban egy örök Királyunk van, aki Atyánk Fia, egyszülött Fia.

Nekünk innentől fogva tilos bármilyen más királyt és uralmat elfogadnunk, illetve megtartanunk.

Lásd még: A Királynak szóló törvények: Lovak és Feleségek

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA:

Pin It on Pinterest

Share This