Nem kell nagy prófétai látás ahhoz, hogy a mai technológiai fejlemények láttán kikövetkeztesse az ember, hogy merre tart a világ és milyen változások várhatóak a közeljövőben.
Különböző témában és szakterületen folynak a fejlesztések annak érdekében, hogy az ember saját életét és sorsát teljes felügyelet és kontroll alá vonja. Így biztosítva magának azt a kiváltságot, hogy minden vágya és álma teljesüljön saját akarata szerint. A teljes biztonságérzet, testi-lelki kiegyensúlyozottságon túl a földi élet javítása és meghosszabbítsa az emberiség egyik legfőbb törekvése ősidők óta.


A sci-fi, ma már nem létező fogalom. Ott tartunk lassan, hogy bármit kiagyal az ember, azt lényegében meg is tudja valósítani.

Néhány olyan gondolatot és meglátást igyekeztem összefoglalni ebben az írásban melyek konkretizálása igen közeli. Nem álmodozók és regényírók lázálmairól van szó, hanem komoly fizikusok kutatásainak és törekvéseinek eredményeit és terveit foglalja össze.

Kvantum számítógép

Amikor az utcák és közterületek be kamerázásáról beszélünk, nehéz ugyan elképzelnünk, hány rendőr vagy egyéb figyelő kell ahhoz, hogy ilyen kamerarengeteget figyeljen, úgy, hogy azon észre is tudja venni a bűncselekményeket. Azonban, aki hallott már a fejlesztés alatt álló kvantum komputerről, sejtheti, hogy nemsokára egy darab élő emberre sem lesz szükség, hogy tökéletes megfigyelés alatt tartsák akár az egész földkerekséget.

A hagyományos számítógépjeinktől annyiban tér el, hogy nem bitekben tárolja az információt azaz, az 1-es és a nulla számjegyek kombinációi alapján, hanem qubitben, azaz a kettő 1 és 0 összevonásával.
Hétköznapi nyelven ez röviden azt jelenti, hogy

egyetlen kvantum számítógép, több adatot tud majd megoldani egy adott időintervallum alatt, mint a világ összes hagyományos számítógépe együttesen ugyanazon idő alatt.

Egyes források szerint elképzelhető lesz olyan számítógép, mely több adatot tud egyszerre kezelni, mint amennyi atom található az egész világegyetemben.

Ha ennek a hírnek a milliomoda is beteljesül, nem nehéz belátni, milyen egyszerűvé válik teljes kontroll alá vetni az egész világot. A már jól ismert arcfelismerő és egyéb azonosító módszerek által máris kiiktatható az emberi beavatkozás ezen a szinten. Ha más, a maiaknál összetettebb azonosítási eszközök is rendelkezésre állnak majd, az emberekben beépített csíp által például, akkor már valószínűleg kamerák sem fognak kelleni, hisz az ember már belülről válik majd irányíthatóvá, nem lesz többé szükség kívülről kémlelni.

Tömegközlekedés

Nem éppen a BKV, a VOLÁN, vagy a MÁV-ra gondolok, hanem arra a vezérelt vezetési hálózatról, ahol a személygépkocsik már kormány nélkül fognak kikerülni a piacra.
Nem leszünk többé vezetői saját járműveinknek, mivel a már ismert GPS rendszer, összekötve az előbb említett Kvantumszámítógéppel,

olyan tökéletes navigációs megoldást kínál majd, ahol mindenki mindenkor és minden szabályt betartva – még a gyalogosok tökéletes biztonságát is biztosítva – jutnak majd el egyik ponttól a másikig.

Követési távolság, haladási sebesség, jelzőtáblák, már csak rossz emlékek lesznek. Sőt attól sem kell tartani, hogy egy gyerek elénk ugrik labdája után mivel járművünk, illetve a gépiessé tett gyerekben levő jelzések időben működtetik majd a fékezést a gépjárműben. De talán már elénk sem ugrik majd gyerek, mivel ő maga is vezérelve lesz a beléültetett mikrocsip által. Ha mégsem, a rendszer akár az izomzatát blokkolja le, hogy a járdára merevedjen.

Agykutatás

Kulcsfontosságú terület a teljes kontrol szempontjából, az „agy kontrol”. (Nem a jól ismert agytágító programra gondolok itt). Az ember alig hisz a szemének, ha körülnéz az interneten, hogy a már publikus kutatások milyen fejlettségi szintnél tartanak, milyen mértékben befolyásolható az ember gondolata, így cselekedete, sőt fizikális állapota. Rég nem titok már a transzhumanista törekvések miszerint az emberi agyat számítógéppel, internettel összekapcsolva, mérhetetlen mértékben meglehet megnövelni annak teljesítményét. Nem mellékes szempont mind e-mellett, hogy irányíthatóvá is válik. Ehhez párosul még a génmanipulálás, miszerint az emberi és a különböző állati DNS-eket már keverve, olyan hibrid fajokat képesek létrehozni, melyek fizikális és lelki teljesítménye messze túlhaladja az általuk homosapiens-nek nevezett Embert. Yahuwah által teremtett embert egyszerűen felcserélni szándékozzák, egy un. szuperemberi fajjal.

Az emberek megfigyelése pedig egész egyszerűen nem kívülről történik majd, hanem belülről, az agynak működésének megfigyelése alapján.

A megoldás pedig abban rejlik, hogy a rendszer nemcsak megfigyelni képes, hanem befolyást is tud gyakorolni. Így, ha valakiben bármilyen bűnös gondolat támadna, a számítógépben jelzett gondolatot a gép azonnal kikorrigálja és elektromágneses impulzusok által helyesbíti majd az alany agyában rossz irányba menő rezgéseket.

A dolog még mélyebb rejtelmeibe is belátás kaphatunk, ha kicsit elgondolkodunk: Nem lesz többé pszichés megbetegedés, depresszió, minden olyan keserű gondolat, ami szenvedély betegségek kialakulásához vezethet azonnali impulzus által gyógyításra kerülnek. Megszűnik az alkoholizmus, a drogozás. Pontosabban ezek hatását maga a rendszer biztosítja majd az alanyoknak. Amint valami rendellenesség, szomorúság, rossz érzés felmerülne, ugyanúgy, mint a bűn esetén, az elektromágneses beavatkozás által, az ember mindig kiegyensúlyozott boldog érzetett kap a központból.

Hamis módon, teljessé válik az egyetértés és harmónia az emberek között, így államok, népcsoportok, vallások között, nem kizárólag a globalizáció, az ökumené és a közös hamis megváltó imádata által.

Gyümölcs a második fáról – Tartós egészség és „élet”

Olyan elméletek és törekvések is vannak, miszerint az embert testéből kiragadva, képesek lesznek tovább éltetni számítógépes rendszerben, illetve abból átültetve akár robotizált szintetikus testben. A tudósok szerint a jövőben képesek lesznek arra, hogy az emberi tudatot, az agy pontos feltérképezése által rekonstruálni tudják digitálisan és számítógépes rendszerbe feltölteni. Így egyfajta örökéletet biztosítva az emberek számára, kik majd állítólag ilyen formában tovább élhetnek virtuálisan test nélkül egy virtuális világban. Magam részéről nem hiszem, hogy a lélek és szellem feltérképezhető lesz az agyon keresztül, így nem lehet azt átültetni a testből bárhová. Egy ember összes emlékét és tudását valóban kitudják esetleg írni CD-re, de maga az illető nem fog tovább élni és kommunikálni velünk egy merevlemezről.

Inkább az látszik nyilvánvalónak, hogy az ember sosem fog lemondani a TEST fogalmáról és lehetőségéről. Ez az emberiség legfőbb értéke, amihez mindenképp ragaszkodik, hisz nélküle nem lenne mit kielégíteni. A bűnre kiéhezett testi és Yahuwah nélküli emberiség értelmét veszítené étel-ital, szex, pénz és hatalom nélkül.

Az ember legfőbb törekvése pontosan az az örök élet, melyet igenis saját testében akar megélni. Miért is mondana le a testi élményekről, mikor épp a test kívánsága az emberiség legfőbb mozgató rugója ősidők óta.


Miután a tudás fájáról szakasztott és evett, a tudás teljessége lassan eléri tetőfokát.

A bizonyos emberi teljesség, az emberi határok elérése a 666 utolsó fázisait csiszolgatják ma a tudósok. Az Éden kertben azonban két tiltott fa volt. A második, az életfája azért maradt érintetlen, mert Yahuwah még azelőtt végrehajtotta a kiűzetést, mielőtt abból a fából is evett volna. (hivatkozás)

Az Élet fájának a gyümölcséből már nem ehet az ember, mert Yahuwah elzárta útját. Azonban annak következményeit és hatását igyekszik elérni az ember, úgy, hogy az előző fának a gyümölcsét, a tudást, felhasználja, hogy mesterségesen megteremtse a második gyümölcsének a mását.

Örök élet emberi módra

Léteznek módszerek, mint például a biorezonancia, melyek által ma már a beteg sejteket kiszűrni, kiiktatni és korrigálni képesek. A beteg sejtek, az egészségesektől eltérő elektromágneses rezgést bocsátanak ki, így észrevehetőek és korrigálhatóak egy megfelelő frekvencia által.

Nem csupán a beteg sejtek korrigálására ad lehetőséget a módszer, hanem az öregedés folyamatát lassítani, sőt megállítani, egyesek szerint akár visszafordítani is képes.

Bár a módszer nem számít még tudományosnak, magam sem állítom, hogy ez lesz az az eszköz, mely által az ember meghosszabbítani tudja majd életét, csupán illusztrációként írom le, hogy ehhez hasonló módon, de meggyőződésem, hogy amit az ember, ott az Éden kertben nem tudott végrehajtani, azt ma, a Sátán segítsége által eléri más, tudományosnak nevezett módon. Az orvostudomány célja az ember gyógyítása és az élet korhatár kitolása, akár örökkévaló tétele. Annak, akinek lesz elég pénze, hogy megfizesse, lehetősége lesz örök földi életet élni. Erre előbb utóbb meglesz a módja. Betegség és öregedés már nem fogja fenyegetni. Egy olyan totálisan felügyelt világban, ahol a bűnözés minden válfaja ki lesz iktatva és ahol már baleset sem igen történik, egyszerűen olyan állapotot hoz létre, ahol a halál egyes embereket már nem fog tudni elérni.

Néhány extra évtizeden túl azonban nem valószínű, hogy Yahuwah bárkinek megengedi majd, hogy megélje az örök élet csodáját földi módon. Mire erre a szintre eljutna bárki is, rövidesen befejeződik a világtörténelem és eljön Urunk, amint megígérte.

Miért mondanak igent

Talán egyesekben felmerül a kérdés, hogy az emberek miért lesznek hajlandók tömegesen fejet hajtani egy ilyen kiteljesedett hatalomnak? Valahogy rákényszerítik majd őket, mint a nácizmus, vagy a kommunizmus, egyszerűen rájuk üvölt majd egy globális diktátor, nevezzük Antikrisztusnak, és kénytelenek lesznek igent mondani, mert ha nem akkor haláltábor és börtön vár rájuk. Természetesen nem így lesz. Nem kell senkit megfélemlíteni, legalább is nem ebben a formában.

A történelem is megtanította az ősellenséget, hogy erőszakkal az embereket nem tudja megnyerni, csak időlegesen.

Egyre kifinomultabb eszközöket koholt ki az emberiség ellen. Kezdődött mindez az ókori Görögországban, a demokrácia bölcsőjében, majd folytatódott a francia forradalommal, végül pedig abban a globális rendszerbe torkol, ami ma épül. Az ember alapjából ellenálló és az a Elohim-i szikra mindenkiben ott van, hogy a jó és igaz értelemben vett Szabadságát megőrizze. Saját magát az ember, nem igen adja fel, adja át, adja el másnak. Ezért valahogy meg kell őket törni, hogy mégis ezt tegyék.

A félelembe való tartás ennek legfőbb eszköze.

A folyamatos testi-lelki fenyegetettség, szaporodó lelki és testi betegségek, tudatosan létrehozott kórokozók és vírusok, az egészségszabályozás akár oltások által, illetve a háborúk, a népek összekeverése és összemosása és természetesen a növekvő terror veszély világszerte olyan tényezők, melyek mind arra mutatnak, hogy igenis nyakig benne vagyunk a káoszban, a harag poharainak kiöntött valóságában.

Hamar elérkezik az az idő, mikor tömegek örömmel belerohannának ebből a káoszból valami megváltást biztosító eszmébe, rendszerbe, emberbe, csak szűnjön végre meg a kínlódás és szenvedés.
Úgy gondolom, hogy a félelem még önmagában nem lenne elég. Az ember egyik fő mozgató rugója mindig is saját maga jóléte és szórakoztatása volt. A leírtak alapján már nem kérdés, hogy miért adják fel saját magukat az emberek, hisz minden vágyuk valóra válik, ha eladják lelküket a rendszernek. Nézzünk körül ma. Alig látni olyan embert az utcán, vagy a tömegközlekedésben, aki ne a mobiltelefonjába lenne belemerülve. Még fiatal szerelmespárok is úgy ülnek egymás mellett, hogy bár egymás kezét még esetleg fogják, de mindketten okos telefonjaikba vannak elmerülve. (Esetleg talán épp egymással csetelnek facebookon). Az eszköz már ott van kezükben.

Nem kényszerítette rájuk senki, sőt óriási pénzösszegekért maguk vásárolják meg őket, ezzel is a rendszert gazdagítva. Közben bárhová mennek, bármit csinálnak, bármit olvasnak, vagy bármit mondanak, minden lehallgatásra – rögzítésre kerülhet. Tudják, ki kivel és mikor találkozik, illetve maga a telefon is egy mobil és önként vállalt lehallgató készülék, a régi kémkedési filmekből jól ismert kis eszköz modern változata. Ezek a nemrég még titokban tartott törekvések, miszerint az embereket megfigyelik a titkosszolgálatok, ma már köztudott, lassan pedig elvárt „szolgáltatássá” válik.

Büszkén vállalják, akkor is, ha tudják, hogy személyes szabadságukból fel kell adni egy részt.

Mindezt azért teszik, mert a szórakozás iránti vágy mindent elsöpör.

Legfőbb szabadságérzetet maga a szórakozás adja. Mindez társulva a félelemmel, az emberek többsége habozás nélkül eladja magát prostituáltként bármilyen hatalomnak, mely vágyainak teret enged, félelmeit és betegségeit pedig elveszi tőle. Ez nem kérdés! (lásd. Noam Chomsky 10 parancsolatát)

Az emberi agy számítógéphez való csatlakozásával, anyagi helyzetétől függően néhány másodperc alatt képes lesz bármilyen tudásra szert tenni, anélkül, hogy egyetlen könyvet kinyisson, egyetlen oktatási intézménybe beiratkozzon. A fokozódó információ áramlatot egyre nehezebb követni. Folyton változó világunknak olyan folyamatosan átképződő emberekre van igénye, akik bírják tartani ezt a őrült iramot és képesek magukat folyamatosan tovább képezni. Erre azonban lassan már a legtehetségesebb emberek is képtelenné válnak.

A megoldást pedig sejtjük: Tudásimplant.

Csak egy gondolat, és minden kódolt információt megkapunk egy adott témával kapcsolatban, amit akár saját emberi nyelvünkre is azonnal át tudunk fordítani. Nem kell többé felmenni a wikipédiára és más online tudásbázisra, hiszen maga az ember lesz rákapcsolva ezekre az adatbázisokra és közvetlenül abból szólja a tudást.

Mi lesz velünk hívőkkel?

Nehezen tudom elképzelni, annyi biztos, hogy nehéz lesz. Hiszen épp azok lesznek megbélyegezve társadalmilag, akik nem lesznek az Antikrisztus által megbélyegezve kezükön, vagy homlokukon. A folyamatosan megjelenő újabb és újabb technikai eszközök láttán felmerül a kérdés, hogy hívőként hol van az a határ, amikor már nemet kell mondani és kivonni magunkat végleg a táncból. Néhány évtizede már a bankkártya megjelenését is sátáni fullánknak tekintette az akkori kereszténység, holott még nem egészen az. Kétségtelen, hogy egy előképe annak a megoldásnak, melyre rövidesen valóban nemet kell mondanunk.

A határ, amit nem léphetünk át pedig egyszerű,

amint testünkbe lesz kötelező beültetni egy olyan szerkezetet, mely gondolatainkat és cselekedeteinket is befolyásolni tudják kívülről, a kérdést már fel sem merülhet.

Epilógus

A leírtak sajnos nem áltudósok megtébolyodott elméletei, és nem egy elvakult primitív szektás hívő fóbiái az utolsó időkről, hanem sajnos a szomorú valóság.


Nem szándékom orwell-i riogatást és hatásvadász keresztény írást produkálni. Sokáig lehetne sorolni, hogy miként fog kinézni a világ, de úgy érzem nem ez itt a lényeg, ráadásul nem akarom saját és az olvasó gyomrát még inkább felkavarni, inkább a lényeg itt az érdekes nem a részletek. Bárhogy is fog minden konkretizálódni a rendszer antikrisztusi gyökerét kell felismerni:

Arra megy ki a játék, hogy betöltse a Sátán azt, amit a Messiás kínál fel minden ember számára, a törvény betöltését.
A Messiás helyett, a technológia által a sátán költözik bele sok ember szívébe, hogy teljes békét, biztonságot és minden törvényt élővé és működővé tegyen. Ehhez az „ajándékhoz” ráadásul pont ugyanazt kéri, amit urunk, magát az embert (testét, lelkét és szellemét).

Szellemünk sosem lehet a sajátunk. Mi rendelkezünk vele, de vagy a Messiás-nak adjuk át, vagy a másik hatalma alatt marad. Kinek adtuk, adjuk a lelkünket, a szellemünket, saját magunkat?

E-világ urának időleges jólétért, de halálért a végén, vagy a Messiás-nak örök életre?

AZ ÍRÁS VIDEO VÁLTOZATA

Pin It on Pinterest

Share This