Jesua HaMassia szenvedéséről elég sok film készült. Vannak visszafogottabbak és vannak egészen hányingert keltő, Krisztus szenvedését egy horrorisztikus cirkuszi mutatványra alacsonyító termékek. Persze, egy antiszemita rendezőtől mit várunk?

Egészen érdekes, hogy szinte mindenki, hívő és nem hívő egyaránt, kizárólag a Megváltó fizikai és lelki szenvedésére fókuszál: a szögek, a korbács, a tövis korona a kereszt súlya az ütlegelések és a nyilvános megaláztatás.

Az Ő esetében, a valódi és az igazán elképzelhetetlen fájdalom azonban Szellemi szinten történt. A váltságmű nem csak arról szólt, amit kívülről lehetett látni, hanem mélyebb szinten is zajlott. Nem csak fizikai-lelki, hanem Szellemi síkon.

Ott a kereszten Ő legyőzte a halált.


Ott a kereszten Ő látta és átérezte a mindenkori ember összes szenvedését és bűnei következményeit, amelyeket Ő magára vállal (igen jelen időben), akár elfogadja az adott ember, akár nem.
Ő akkor megjelent Jóshua főpapként a vádló ellenség előtt, aki saját bűnei felelősségét rá akarta hárítani, arra a Szentre, aki sosem esett bűnbe és sosem vétkezett.

Könnyű számomra ezeket leírni, viszont szinte fogalmam sincs, hogy valójában mit élt át ott a kereszten. Az Örökkévaló külön kegyelme ez, hiszen egy másodperc töredéke alatt belehalna bárki olyan ember, akire ez a szenvedés rászakadna.
Ha igen felületesen is, de mégis valamilyen szinten fel tudjuk fogni, hogy ezen a legmagasztosabb szinten is nagyon érvényes, hogy nem lehet szétválasztani a fizikai-lelki szintet a szellemitől.

Úgy hiszem, hogy nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy mi a lényege a Megváltásnak, mert ezzel a tudással mélyül a kapcsolatunk az Örökkévalóval.

Nem csak a bűneinkért halt meg a kereszten

További fontos tényező, melyről ritkább esetben esik szó és amiről sokan megfeledkeznek:

a Bárány kiontott vére nem csupán a bűnök bocsánatáért folyt, hanem betegségeink és sebeink gyógyulásáért is.

Azért igen fontos a Keresztáldozat teljes képét helyreállítani, mert az evangélizációk elsörpő többségben, kizárólag a bűnök felsimerésére és azok eltörlésére összpontosít. Azért erőtlen önmagában így az Evangélium üzenete, mert az emberek többségének a bűn fogalma ismeretlen, mivel a törvényt sem ismerik. Továbbá paradox módon gyakran olyan keresztények hírdetik a bűnök bocsánatát, akik a törvény érvényességét Krisztusban el sem ismerik, így csak igen felületes a tudásuk is ezen a téren. A “nem vagyunk a törvény alatt” jeligék kizárólagos elfogadása alapján élő és szolgáló keresztények bűnök bocsánatáról szóló szolgálataik világiak felé több, mint erőtlen.

Ezért, a hitetleneknek szemmel látható és belülről érzékelhető találkozásra van szükségük a Megváltóval: Jelek és Csodák, gyógyulások, szabadulások és Szent Szellemmel való betöltekezésre. Ilyenkor ismerik fel Jézusban az Igazat, akinek szavára már oda fognak tudni figyelni, így valóban eljutnak a bűnök felismerésére az alap törvények által, majd bemerítkeznek és újjászületve elindulnak a Megszentelődés útján.

Lásd: A Tanítványok Cselekedetei

zeev shlomo – sipos szabó richard 2017.11.01

AZ ÍRÁS VIDEO VÁLTOZATA

Pin It on Pinterest

Share This