A Lévita-papoknak, a Lévi egész nemzetségének ne legyen se része, se öröksége Izráellel, hanem éljenek az Yahuwahnak tüzes áldozatjaiból és örökségéből. 5Mózes 18:1

Újjászületésünk által az Ő papjaivá válunk, Szellemi értelemben Levitákká. Ez a törvény számunkra, mindazoknak az újszövetségi igék előképe, melyek arra biztatnak bennünket, hogy minden gondunkat Őrá vessünk, ne aggodalmaskodjunk a holnapért és főleg, ne a világ felé forduljunk anyagi, egészségi, vagy bármilyen más segítségért, hanem elsősorban Tőle kérjük a gondviselést és mindenben a gyógyulást.

Annakokáért ne legyen néki öröksége az ő atyjafiai között: Yahuwah az ő öröksége, amint megmondotta néki. 5Mózes 18:2

Lehet tulajdonunk a földön, eszközeink, de ne tulajdonítsunk nekik, túl nagy jelentőséget és ne ragaszkodjunk hozzájuk, ne legyünk uralmuk alatt. Mert ezeket megrágja a moly és megemészti a rozsda. A mi örökségünk Elohim Országában van. Ott gyűjtsünk kincset magunknak, ahol nem érheti semmi baj és örökké élvezhetjük majd.

Ezek a kincsek például mindazok a testvérek, akiket mi vezetünk a Messiáshoz és akik örökre velünk lesznek odaát.

De saját magunkra nézve ezek a kincsek, azok a Szellemi ajándékok, melyek megszentelnek bennünket arra, hogy az élet koronáját elnyerhessük. Ezért fussunk hát, ahogy Pál is figyelmeztetett és ne a földi javakért és túlélésért.

Járjunk hát vízen, teljes bizalommal, hiszen, ha kell a hegyek úgyis elmozdulnak, a tengerek ketté nyílnak, a házak leomlanak, a ránk irányuló nyilak ellenségeinkre szállnak vissza.

Lásd még: Bírák kinevezése és követése

Pin It on Pinterest

Share This