Jitro az első prozelita

Elérkeztünk az egyik legfontosabb hetiszakaszhoz, ahol történetünk legmeghatározóbb eseményét olvashatjuk: 

Yahuwah Törvényének a kinyilatkoztatása.

Szembetűnő, hogy a kirekesztéssel, a más népek lenézésével vádolt zsidóság, identitásának leglényegesebb eseményét leíró szakaszt egy idegen nép, mely később egyik legnagyobb ellenségévé válik, midián pogány papjáról nevezi el. Azon túl, hogy Mózes apósáról van szó, Jitro ezt a tiszteletet elsősorban annak köszönheti, hogy ő volt a történelem első betérő prozelitája, legalább is akiről a Biblia beszámol.

Jitro vigyázott Mózes vagyonára, feleségére és gyerekeire. Elhozza őket, segít, nem terheli le vejét, hanem elhívásának betöltését segíti. Majd bizonyságot tesz hitéről, miután meglátta Yahuwah hatalmát a zsidó nép látványos kiszabadítása révén Egyiptomból. Ekkor jelenti ki Yahuwah kizárólagosságát a többi isten felett

és az úrvacsora egyfajta előképeként, megtörik vele a kenyeret a papok.

Amint megtörtént a néphez való csatlakozása, el is kezdi konkrét szolgálatát továbbra is Mózes irányába és ajánlja neki Yahuwah-i sugallatra, hogy ossza meg feladatait 70 bölcs férfivel, hogy csak a nagyobb ügyekben kelljen Mózesnek ítéletet hoznia. Ezt a tanácsot Mózes meg is fogadja és így válik szabaddá arra, hogy teljesebben betöltse elhívását és folytathassa útját. Ha egyedül Mózesnek kellett volna minden ügyben bíráskodnia, ideje nem maradt volna Yahuwah elé menni és szellemben folyamatosan táplálni Yahuwah-val a kapcsolatot imában, az ő esetében gyakran “négyszemközt”. A törvény egy olyan fajta betartatására kényszerült volna, mely a leírt, betű szerinti gépies módon történt volna. Kimondható, hogy Jitró egyfajta elfarizeusodástól óvta meg vejét e-jótanácsa által.

Pin It on Pinterest

Share This