A napokban érkezett egy véleménykérés egy külföldi hívő férfitől, aki egy „keresztény tudakozó” vagy -kereső honlapot szerkeszt. Egy körültekintő és komoly emberről van szó, aki nagyon átvizsgál mindent mielőtt hirdetné a nagy közönségnek. Ő is azok a hívők közé tartozik, akik érzik a romlott gyökerek, illetve a gyökértelenség állapotát és tudatosan elindultak a zsidók felé az eredeti forrást felkutatni. Egy tucatnyi hagyományos és messiáshívő zsidó honlapnak a címét csatolta az e-témával foglalkozó rovatába, és megkért, hogy nézzük át.

A probléma a szokásos volt!
Mindegyik honlapon jelen volt, és hangsúlyozottan hirdették a judaizmus tanításait. A hagyományos zsidó lapokon természetes okokból, de sajnos az un. „messiáshívő” közösségek lapjain az eredeti tiszta törvény: a Tóra, csak egy volt a sok felsorolt „szent” könyvek között.

Mi történik valójában?
Amikor elindul valami, amikor megkezdődik egy prófécia beteljesedése, amikor a vissza-, és beoltatás ígéretének látható jelei feltörnek, az ellenség utolsó erejéig mindent megtesz, hogy a valódit hamisítva egy, bár hasonló, de teljesen más, felületes és lelki irányba terelje a jóhiszemű, indulásra vágyó kereső tömegeket. יהוה tervét nem tudja meghiúsítani, de bizony képes késleltetni azt, illetve sokakat magával rántani.
Ott állsz a sivatag közepén, már kijöttél Egyiptomból, a kiszáradás végső fázisa fenyeget, elindulsz a kút felé, de rád zúdítja a sátán a hamisság felületes kis szitáló esőjét, hogy ideig-óráig felfrissülj, és ne érezd a szomjúságot. Magadra veszed a táliszt és a kippát, megtartod az ünnepeket és elvagy, de a kimeríthetetlen kútnak életet adó vízéhez viszont már nem jutsz el. Magához Krisztusig nem jutsz el, aki mindent magába foglal a Teremtés könyvének első betűjétől az Apokalipszis utolsó pontjáig, az egyetlen valódi kút és gyökér, amit a zsidó nép kapott meg először.
Az eszközök és külsőségek hamis és felületes használatán, illetve nagy százalékban hamis identitás hazudásán túl, még egy igen nagy probléma rejlik e-közösségeken belül:

Mi a zsidó gyökér?
Honlapjainkon nagyon sok írás és hallható igeszolgálat foglalkozik már ezzel a témakörrel. Most nem szeretnék mélységeibe belemenni, csak felhívni a figyelmet pár alapkérdésre a Judaizmussal kapcsolatban. Hisz a Judaizmus antikrisztusi erő azoknak, akik nem beleszülettek, viszont mentőöv azok számára, akiket az asszimiláció halálos veszélye fenyegeti a 2000 éves diaszpórában.

Mi a Judaizmus?
Egy komplex tanrendszer, melynek az alapja יהוה-nak a Sinai hegyén kinyilatkoztatott Igéje, Törvénye. Erre épül rá a különféle rabbik elméletei arról, hogy hogyan lehet a törvényt még tökéletesebben betartani. Úgy vélik, hogy Mózes kapott יהוה-től olyan törvényeket, melyeket nem kellett leírnia, ezek az un. „szájhagyományok”, vagy „szóbeli tan”, melyek szerepelnek a Talmud, a Misna és a Gemarra könyvsorozataiba. Nem másról beszélünk, mint a farizeusok törvényrendjéről, amely ellen maga Jesua HaMassiah is harcolt, mikor szembeszállt a főpapokkal.
Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván: Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át יהוה parancsolatját a ti rendeléseitek által? (Máté 15, 1-3)

Ezek azok a törvények melyek képezik azt a bizonyos leplet, melyről Ézsaiás beszélt, ami által egy időre יהוה „karanténba” zárta az Ő Népét (mert emberi törvényekben is bíztak), azért, hogy ajtót nyisson a más népekből valóknak.
Ez az a judaizmus, ami a világ viharos tengerén mentőövként szolgál azok számára, akik már viselik derekukon, azonban egy kimondottan veszélyes és halálos fegyver azok számára, akik süllyednek, és akiknek már nem mentőövek után kellene kapálóznia, hanem rég tudniuk kellene a vízen járni, hisz a Mesterünk ott van és hív folyamatosan. Ő meg akar tanítani vízen járni és nem úszógumikkal gyerekeskedni. Azonban tudjuk, hogy a mentőöv eredetileg nem gumiból, hanem olyan keményfából készült, amit, ha a hajótörött fejéhez dobják, úgy behorpad tőle, hogy pont a miatt fog odaveszni a tengerbe.

Egy deci vodka is más-más hatást vált ki attól függően, hogy egy szaharai beduin issza, vagy egy Szibériai orosz katona. Az első napokig ki nem józanodna tőle, hisz génjeibe nincsen beépítve az a védekező rendszer, ami az alkohol sejteket feldolgozza, a másik pedig pont ennek a kis adag méregnek köszönhetően fogja jobban elviselni és túlélni a -30°C-ot, anélkül, hogy különösebben lerészegedne tőle, mert ősei évezredek óta isszák.

A Judaizmus tehát יהוה akarata ellen volt, de egy időre יהוה megengedő akarata lett Népe számára, amíg a pogányok ideje le nem jár. Hisz a „hagyomány”, ha mást nem is, de olyan erős kötelék, ami legalább az identitást nem engedi elveszni, hogy a nyáj szét ne széledjen, amíg a Pásztor maga nem jön vissza és épít új és végleges kerítést Népe köré.

Tehát két fronton támad a sátán. A zsidótól el akarja venni mentőövét, hogy ugyanazzal fejbe vágja a keresztényeket. A zsidó ne legyen zsidó, olvadjon be bármely nagy egyházba, vagy gyülekezetbe, vagy bármilyen világi eszmébe és egyéb folyamokba; a keresztény pedig a beoltatás helyett vegyen fel egy hamis identitást és vesse magát alá olyan felesleges törvényeknek, melyek még inkább vakká teszi az eddig általa elvetett és el nem ismert יהוה valódi törvényéire nézve.

A judaizmus ebben a legkiválóbb eszköz.
Külön beszélhetnék azokról a judaista irányzatokról, melyek az eredeti törvényt is már megcsapolták, illetve a kabbala és más pogány spiritiszta fertőzöttséggel bírnak. A kabbala okkult rejtelmeibe való beavatás, már csak következménye és következő lépése a hamis úton való elindulásnak. Azért nem kívánom tárgyalni ezt az esetet, mert úgy vélem, hogy aki keresztényként már ahhoz is hozzányúl, már nem a tudatlanság és félrevezetettség kategóriájába esik, hanem ott már a tudatos lázadásnak a szellemisége tör elő. Innentől fogva nincs mire figyelmeztetni, hanem יהוה az, aki megítéli majd.
A Peszah-i ünnepek felé közeledve, mikor világszerte milliónyi – bár jóhiszemű és jóindulatú, de hamis és felületes – megünneplésre készülődik sok hívő ember, kívánom valamennyiük számára, hogy találja meg a helyét annál a Széder esti asztalnál, amely mindenki számára meg van terítve és ahol valóban nincsen értékbeli különbség görög és zsidó, nő és férfi között, egy azonos és kizárólagos uralom alatt az Örökkévaló, Jesua HaMassiah országában.page2image1640464page2image1644208

Zeev Shlomo – Sipos Szabó Richard 2010.08.07

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA

Pin It on Pinterest

Share This