A napokban érkezett egy véleménykérés egy külföldi hívő férfitől, aki egy „keresztény tudakozó” vagy -kereső honlapot szerkeszt. Egy körültekintő és komoly emberről van szó, aki nagyon átvizsgál mindent mielőtt hirdetné a nagy közönségnek. Ő is azok a hívők közé tartozik, akik érzik a romlott gyökerek, illetve a gyökértelenség állapotát és

tudatosan elindultak a zsidók felé az eredeti forrást felkutatni.

Egy tucatnyi hagyományos és messiáshívő zsidó honlapnak a címét csatolta az e-témával foglalkozó rovatába. Megkért, hogy nézzem át és szűrjem meg, hogy melyek a biblikusak és melyek nem.

A probléma a szokásos volt!

Mindegyik honlapon jelen volt, és hangsúlyozottan hirdették a judaizmus tanításait. A hagyományos zsidó lapokon természetes okokból, de sajnos az un. „messiáshívő” közösségek lapjain az eredeti tiszta törvény: a Tóra, csak egy volt a sok felsorolt „szent” könyvek között.

Mi történik valójában?

Amikor elindul valami, amikor megkezdődik egy prófécia beteljesedése, amikor a vissza-, és beolttatás ígéretének látható jelei feltörnek, az ellenség utolsó erejéig mindent megtesz, hogy a valódit hamisítva egy, bár hasonló, de teljesen más, felületes és lelki irányba terelje a jóhiszemű, indulásra vágyó kereső tömegeket. 

Elohim tervét nem tudja meghiúsítani, de bizony képes késleltetni azt, illetve sokakat magával rántani.

Ott állsz a sivatag közepén, már kijöttél Egyiptomból, a kiszáradás végső fázisa fenyeget, elindulsz a kút felé, de rád zúdítja a sátán a hamisság felületes kis szitáló esőjét, hogy ideig-óráig felfrissülj, és ne érezd a szomjúságot. Magadra veszed a táliszt és a kippát, megtartod az ünnepeket és elvagy, de a kimeríthetetlen kútnak életet adó vízéhez viszont már nem jutsz el. Magához a Messiás-ig nem jutsz el, aki mindent magába foglal a Teremtés könyvének első betűjétől a Jelenések utolsó pontjáig, az egyetlen valódi kút és gyökér, amit a zsidó nép kapott meg először.
Az eszközök és külsőségek hamis és felületes használatán, illetve nagy százalékban hamis identitás hazudásán túl, még egy igen nagy probléma rejlik e-közösségeken belül:

Mi a zsidó gyökér?

Honlapjainkon nagyon sok írás és hallható igeszolgálat foglalkozik már ezzel a témakörrel. Most nem szeretnék mélységeibe belemenni, csak felhívni a figyelmet pár alapkérdésre a Judaizmussal kapcsolatban. Hisz a Judaizmus antikrisztusi erő azoknak, akik nem beleszülettek, viszont mentőöv azok számára, akiket az asszimiláció halálos veszélye fenyegeti a 2000 éves diaszpórában.

Sokáig magam is azt hirdettem, hogy a zsidó gyökér nem más, mint az Ószövetség. Majd egy idő után Ruach HaKodesh felnyitotta a szememet arra tényre, hogy az eredeti gyökér, melybe Görög és Zsidó be kell, hogy olttasson az Ezékiel 37:16-17 próféciája szerint sok más próféciával együtt, az Shavuot-kor teljesedett be. Azon a Pünkösdön, amikor Ruach HaKodesh kitöltetésével az Ó és Új-szövetség egységben lépett érvénybe és bevésetett a tanítványok szívébe teljes és oszthatatlan Igeként. Ez az esemény számunkra bármikor megismétlődik és megtörténik, mint örök és folytonos Ünnep.

Az Ószövetség csak ennek a csúcspontnak az Ígérete volt és találkozási pontunk zsidó és nem-zsidó, amikor a végleges Szentély, a Messiás Teste ugyanazon Szent Szellem által bennünk felépül.

Mi a Judaizmus?

Egy komplex tanrendszer, melynek az alapja Yahuwah-nak a Sinai hegyén kinyilatkoztatott Igéje, Törvénye. Erre épül rá a különféle „rabbik” elméletei arról, hogy hogyan lehet a törvényt még tökéletesebben betartani. Úgy vélik, hogy Mózes kapott Yahuwah-tól olyan törvényeket, melyeket nem kellett leírnia, ez az un. „szájhagyomány” vagy „szóbeli tan”, melyek szerepelnek a Talmud, a Misna és a Gemara könyvsorozataiba. Nem másról beszélünk, mint a farizeusok törvényrendjéről, amely ellen maga Yahushua HaMashiah is harcolt, mikor szembeszállt a főpapokkal.

Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Yahushuahoz, Jeruzsálemből, mondván: Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át Yahuwah parancsolatját a ti rendeléseitek által?

Máté 15, 1-3

Ezek azok a törvények melyek képezik azt a bizonyos leplet, melyről Ézsaiás beszélt, ami által egy időre Yahuwah „karanténba” zárta az Ő Népét (mert emberi törvényekben is bíztak), azért, hogy ajtót nyisson a más népekből valóknak.

Mire és kinek jó, mire és kinek nem?

Ez az a judaizmus, ami a világ viharos tengerén mentőövként szolgál azok számára, akik már viselik derekukon, azonban egy kimondottan veszélyes és halálos fegyver azok számára, akik süllyednek, és akiknek már nem mentőövek után kellene kapálóznia, hanem rég tudniuk kellene a vízen járni, de jobb híján legalább úszni.

Hiszen a Rabbi, a Mesterünk ott van és hív folyamatosan, hogy hitben lépjünk és ne emberi megoldásokba kapaszkodva vészeljük át az élet viharjait.

Ő meg akar tanítani vízen járni és nem úszógumikkal gyerekeskedni. Azonban tudjuk, hogy a mentőöv eredetileg nem gumiból, hanem olyan keményfából készült, amit, ha a hajótörött fejéhez dobnak, úgy behorpad tőle, hogy pont amiatt veszik oda a tengerbe.

Egy deci vodka is más-más hatást vált ki attól függően, hogy egy szaharai beduin issza, vagy egy Szibériai szláv ember. Az első napokig ki nem józanodna tőle, hisz génjeibe nincsen beépítve az a védekező rendszer, ami az alkohol sejteket feldolgozza, a másik pedig pont ennek a kis adag méregnek köszönhetően fogja jobban elviselni és túlélni a szélsőséges teleket, anélkül, hogy különösebben lerészegedne tőle, mert ősei évezredek óta isszák.

A Judaizmus tehát Yahuwah akarata ellen volt, de egy időre megengedő akarata lett Népe számára, amíg a pogányok ideje le nem jár.

Hisz a „hagyomány”, ha mást nem is, de olyan erős kötelék, ami legalább az identitást nem engedi elveszni, hogy a nyáj szét ne széledjen, amíg a Pásztor maga nem jön vissza és épít új és végleges kerítést Népe köré.

Tehát két fronton támad a sátán. A zsidótól el akarja venni mentőövét, hogy ugyanazzal fejbe vágja a keresztényeket.

A zsidó ne legyen zsidó, olvadjon be bármely nagy egyházba, vagy gyülekezetbe, vagy bármilyen világi eszmébe és egyéb folyamokba; a keresztény pedig a beolttatás helyett vegyen fel egy hamis identitást és vesse magát alá olyan felesleges törvényeknek, melyek még inkább vakká teszi az eddig általa elvetett és el nem ismert Yahuwah eredeti törvényéire nézve.

A judaizmus ebben a legkiválóbb eszköz.

Külön beszélhetnék azokról a judaista irányzatokról, melyek az eredeti törvényt is már megcsapolták, illetve a kabbala és más pogány spiritiszta fertőzöttséggel bírnak. A kabbala okkult rejtelmeibe való beavatás, már csak következménye és következő lépése a hamis úton való elindulásnak. Azért nem kívánom tárgyalni ezt az esetet, mert úgy vélem, hogy aki keresztényként már ahhoz is hozzányúl, már nem a tudatlanság és félrevezetettség kategóriájába esik, hanem ott már a tudatos lázadásnak a szellemisége tör elő.

A Pesszach-i ünnepek felé közeledve, mikor világszerte milliónyi – bár jóhiszemű és jóindulatú, de hamis és felületes – megünneplésre készülődik sok hívő ember, kívánom valamennyiük számára, hogy találja meg a helyét annál a Széder esti asztalnál, amely mindenki számára meg van terítve és ahol valóban nincsen értékbeli különbség görög és zsidó, nő és férfi között, egy azonos és kizárólagos uralom alatt Yahushua HaMashiah-ban.

Lásd még: Lepel és messiási kor

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA

Pin It on Pinterest

Share This