A bennünk levő Fáraó

A tíz csapás történetét lehet kívülállóként olvasni, mint egy mozifilmet, ahol Fáraó magatartása és lázadása Yahuwah akarata ellen megvetést és ellenszenvet idéz elő az emberben. Azonban érdemes a másik szemszögből is megvizsgálni a történetet, mert érdekes dolgok tudnak ilyenkor lelepleződni bennünk. Számomra mindig figyelmeztető ez a történet, hogy van-e még bennem valami fáraói, ami köt és nem engedi, hogy teljesen kint legyek Egyiptomból, hogy szabadon szolgálhassam Yahuwah-t. Mert lehet, hogy kijöttem saját Egyiptomomból, megtértem, újjá is születtem, mégis marad bőven olyan tisztátalanság, amitől tovább kell szabadulni. Valóban hibának tartom, ha a Fáraóban, csak azt az idegen, vad és kőszívű rég kimúlt embert látjuk e- sorok olvasatán, mert elveszítjük a lehetőséget, hogy Yahuwah a bennünk levő idegen működéseket tovább leleplezze, megítélje, hogy kitakarítsa.

Fáraó alap jelleme, hogy baj jön rá, megijed, kissé megtörik, könyörög Mózesnek és Áronnak, hogy járjanak közben Yahuwah-nál és maradjon abba az adott csapás. Majd, amikor ismét minden rendben van, azonnal újból megkeményedik a szíve. Nagyon jellemző ránk, emberekre, hogy

csak akkor folyamodunk Yahuwah-hoz és alázkodunk meg végre előtte, amikor gond van.

Amilyen mértékben mérséklődik a baj, úgy csökkennek a mi imáink és könyörgéseink száma, annál kevesebbet járulunk Elohim elé és ugyan olyan mértékben erősödik meg a hamis önbizalmunk.

Megtérésünkkor is megéljük ezeket a lépéseket. Vérré változik minden az életünkben, különféle kártevők mindent felfalnak, betegségek jönnek ránk, úgy érezzük, hogy minden összeomlik körülöttünk, majd végül jön az első szülött halála. Saját énünk, mint első szülött, aki számunkra az első mindenek felett, a legfőbb bálvány, akinek meg kell halnia, hogy Új teremtés legyünk, ezúttal a Messiás által.

Azonban ez a folyamat folytatódik, a megszentelődés további működéseként. Újjászületett tanítványokként marad bőven mitől tisztulni, az ítéletek pedig szükségesek, hogy minden aktuális első szülött, ami bennünk ismét elsőként, legfontosabb dologként jelenik meg, tovább meghaljon, hogy megint Yahushua legyen mindenek felett.

Néhány példája ennek a fáraói működésnek hívő emberekben

Szellemben is létezik egy fáraó, aki igen nehezen engendi el az embert. Bár Yahushua hatalmának nem tud ellenállni, és Ő sokakat kiránt egyiptomból, azonban a tanítványi útjukon továbbkísérti őket, hogy fékezze megfertőzze, lehetőleg megakadályozza a tanítványok haladását. Ahogy a zsidó nép is Mózes ellen lázadva gyakran követelte a régi egyiptomi dolgokat, eledeleket vagy akár egyenesen az oda való visszatérést.

Sok betöltekezett embert ismerek, aki több éves újjászületés után, még mindig vígan pártol és művel olyan dolgokat, melyek valahogy már rég nem kellene, hogy megférjenek a bennük lakozó Ruach HaKodessel, a Messiás Szellemével. Nem a szokásos pénz, hatalom, siker, nők és egyéb bűnökre gondolok itt csupán, bár ezek is bőven jelen vannak és pusztítják az Egyházat, hanem kérdésem például, hogy miként lehet továbbra is a régi pogány istenségek neveivel a nyelvükön, akár nyelveken szólítani az Atyát és hogyan lehet prófétálni egy mesterséges Gergely naptár szerinti újévről, akár egy feldíszített karácsonyfa alól?

Magam bizonyságát tudom elmondani mások bátorítására, akiknek elvették a kedvét a sok hamis karizmatikus őrjöngéssel, amit látni lehet világszerte.

Nyelveken szólva kaptam meg ugyanattól az Atyától, hogy Yahuwah az Ő neve.

Nem a sokak által megszokott két három szótagból álló hablatyolás jön ki a számon, hanem olyan mennyiségű és változatosságú beszéd, melyet, ha összeírnék, novella, vagy akár kisebb regény terjedelmet tenne ki – és mindez legalább négy vagy öt különböző hangzású nyelven.

A babababababa, kaszkaszkaszkasz és egyéb dadogás csak a kezdetben elfogadható, ahogyan egy kisgyerek is néhány hanggal, majd szótaggal elkezdi tanulni a saját anyanyelvét. A növekedésnek épp az a jele, hogy egyre kifinomultabban és választékosabban kezd el beszélni az ember. Ez fokozottan igaz szellemi értelemben és síkon. Minek nézzük a mennyei nyelveket? A mieinknél primitívebnek esetleg? Ezt is jó lenne mostmár elfelejteni.

Azért írom le ezeket a különbségeket, hogy szemléltessem milyen leragadott, kezdetleges szellemi állapotban ringatják magukat sokan, mert egyszerűen nem hajlandók továbblépni és felnövekedni szellemi kiskorúságukból. Mások, akik komolyabban veszik hitüket, de nincsenek betöltekezve, épp ez tart vissza, hogy megtegyék a lépést, mert nem értik, mi ez a „cirkusz”, és még attól is elmegy a kedvük, hogy újjászülessenek.
Ezeknek pedig azt mondom, hogy miként most teszi az izraeli hadsereg gázába, menjetek be és vegyétek vissza magatoknak ezt a túszúl ejtett Szellemi Ajándékot, a többivel együtt, azoktól, akik fogvatartják azokat, mert mindenkinek jár. Majd mutassátok meg nekik, hogyan működik valójában.

Mert nem minden furcsa jelenség démonikus. A furcsa nyelveken szólások többsége pedig nem hamis, hanem csupán lázadásból fakadóan egy primitív és gyermeteg szinten leragadott. Ezt jó tundi, nehogy hamisnak nevezzünk bármit, ami igaz, és más a gond vele,

mert a dolognak erről az oldaláról is meg lehet szomorítani Ruach HaKodesh-t.

Egy ilyen gyermekes megrögződés jele az is, amikor továbbra is boldog karácsonyokat osztogatnak egyesek, csak azért, hogy megtartsák a jó viszonyt azokkal a testvérekkel, akik még fél lábbal Egyiptomban, vagy Babilóniában vannak, a-helyett, hogy türelemmel és szeretettel kihozzák végre onnan őket.

Egyiptomi varázslók

Térjünk most vissza a tórai történethez. Feltűnő jelenség, hogy Yahuwah jeleinek egy részét a fáraó emberei le tudták utánozni. Botot kígyóvá, a Nílus vízét pedig vérré változtatták, békákkal elárasztották az országot stb. Sok elmélet született erről, vajon milyen módon sikerült nekik ezeket a látványos jeleket kivitelezni. Nem szándékom az okokat keresni, egyszerűen van rá tudományos és kevésbé tudományos válasz. Kígyót lehet bűvölni, hipnotizálni, megmerevíteni, mint egy botot, majd földre dobni, ahol a koppanástól egyszerűen csak újjáélednek, felébrednek. Áron botja azonban nem bűvölt kígyóból volt, hanem száraz fából. Mégis kígyó lett, méghozzá olyan, amely más kígyókat képes volt elnyelni. A nagyobb csodák leutánzása valóban természetfeletti beavatkozás gyanúsak, hiszen olyan mértékűek, amit egyszerű bűvész trükkel nem lehet előidézni. A sátánnak és beosztottjainak szintén van bizonyos hatalma és ezt fel is használják. Ezt tették akkor, és fogják tenni az idők végén is sokak megtévesztésére, mikor az ígéret szerint nagy jelek tűnnek majd fel az égen és máshol. (lásd: Elragadó UFO-kat láttam)

Ami érdekes ebben a történetben, hogy fáraó akkor keményíti meg a szívét, amikor látja, hogy saját alattvalói, egyszerű emberek, látszólag hasonló hatalommal bírnak, mint Ábrahám, Izsák és Jákob Elohim-ja. Lát egy Yahuwah-tól való jelt, majd megnyugszik, mikor saját szakemberei közbeavatkoznak. Amikor például a Tíz Csapásról szóló igehirdetéseket lehet hallani, ahol hívő emberek magyarázzák a legfrissebb tudományos kutatások és megfigyelések alapján, hogy a víz hogyan is válhatott vérré. Hiszen állítólag létezik egy alga, vagy valamilyen kórokozó vöröses baktérium, mely időnként elszaporodik a Nílus vízében vörössé téve azt, mely minden életformát kiolt maga körül. Ebből kifolyólag a dögök felhalmozódásának következményeként megjelennek a békák és más rovarok, melyek elárasztják a térséget sok betegséget okozva. Végig tudják magyarázni, hogy Yahuwah ítéletei csupán szokványos természeti csapások folyamata, ami bár Yahuwah akaratából keletkezett, mégsem kell szó szerint értelmezni a leírtakat, mondják ezek a langyos ige hirdetők. Nos, a baktérium talán elszaporodhat a Nílusban, sőt talán épp ezt a kórokozót tudták valahogy megszaporítani az egyiptomi varázslók, azonban a Bibliában az áll, hogy minden víz vérré lett.

…nyújtsd ki kezedet Egyiptom vizeire; azoknak folyóvizeire, csatornáira, tavaira és minden vízfogóira, hogy vérré legyenek és vér legyen Egyiptom egész földén, mind a fa-, mind a kőedényekben. 2Móz 7:19

Nyilvánvaló, hogy Yahuwah nagy kárt tud okozni, ha egyszerűen a baktériumokat szaporítja el a folyóba, hogy az vér-szerűvé váljon, itt azonban valódi vérről van szó, a baktériumok pedig nem jelennek csak úgy meg a már kimerített kancsókban, fa- és kőedényekben. Yahuwah tud “játszani” a természettel és annak erőivel, mivelhogy azokat is Ő alkotta és irányítja. Azonban nagyon veszélyesnek látom, ha a világ figyelmét úgy akarjuk megnyerni, ha kicsit kedvükben járva, a tudományt túlzott mértékben bevonjuk Yahuwah Igéjének hirdetésébe, ugyanis sok mai fáraó, azaz hitetlen ember, aki hallgatja és csak arra vár, hogy valami kézzel fogható, racionális magyarázattal szépen lenullázza, megsemmisítse és hatástalanítsa Yahuwah által adott jeleket és ítéleteket. Mert nem minden esetben akkor keményedett vissza fáraó szíve, amikor megszűnt a csapás, hanem olyan eset is van, amikor saját alattvalói által, emberi szintre próbálta alacsonyítani Yahuwah csapásait.

Ezért fontos nyitott szemekkel járni és odafigyelni olyan felfedezésekre, melyek bizonyítják, hogy például a vörös tenger ketté nyílt valamikor. Méghozzá azért, mert egy bizonyos sávjában,

a modern kutatók lovak és emberek csontvázait, illetve harci szekerek maradványait találták meg a vöröstenger fenekén,

amiről nem igen tudják, miként kerülhettek oda. Nem tudják, mert nem akarják tudni. Hasonló módon figyeljünk oda és hirdessük azon hívő tudósok kutatási eredményeit, melyeket gyűjtőnevén kreacionista tudósoknak neveznek, hiszen igen megdöbbentő és a világi eszközökkel mérhető, megfigyelhető eredményekre jutottak, melyek kivétel nélkül a Bibliában rögzített történeteket támasztják alá, a világ megteremtésével, korával, formájával és jellegével kapcsolatban egyaránt.

Ismét bátorság és merészség, mert ne feledjétek, a menyország nem a megalkuvóké, a puháké, a langyosoké, hanem az erőszakosoké.

Lásd még: TUDOMÁNY és HIT: Ősellenségek vagy társak?, Az Igaz tudomány

Pin It on Pinterest

Share This