Bírákat és felügyelőket állíts minden kapudba, amelyeket Yahuwah, a te Elohim-od ád néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel.

5Mózes 16:18

Ma a Messiásban a bírák kinevezésének törvénye egyidőben és automatikusan akkor teljesedik be az ember életében, amikor újjászületik és megkapja Ruach HaKodesh-t (a Szent Szellemet).

Minden kapudba: azaz az életed minden területén.

Elválaszthatatlan a következő parancsolattól:

És annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyet tudtul adnak néked azon a helyen, amelyet kiválaszt Yahuwah; és vigyázz, hogy mind aszerint cselekedjél, amint tanítanak téged.

5Mózes 17:10-11

A Szent Szellem a bíránk, Ő vezet bennünket, úgy, hogy a törvényt működteti bennünk, azért, hogy azt ne tudjuk megszegni. Ehhez a mi engedelmességünk szükséges: az eddigi tudásunk és szellemi korunknak megfelelő engedelmesség, sem több, sem kevesebb. Amit eddig megtanultunk a Messiástól, annak tudatosan engedelmeskedjünk. Ami törvény viszont bár már be van vésve szívünkben, de még nem tudatosodott bennünk, mert nem jött még el az ideje, mert szellemi érettségünk nem teszi még lehetővé, hogy magunkévá tegyük, azt maga a bírónk fogja aktiválni bennünk a megfelelő pillanatban, akarata szerint. Ez a Megszentelődés folyamatának esszenciája.

Amit még nem tudunk, mert nem tapasztaltuk, vagy szellemi érettségünknek köszönhetően még nem jött el az ideje, hogy felszínre kerüljön, ott a Szent Szellem konkrétabb vezetést ad, utakat nyit és zár le látványosan, akadályokat semmisít meg vagy éppen akadályokat állít fel elénk.

Azon a helyen, amelyet kiválaszt Yahuwah: a Messiásban, a saját szívünk, mint templomunk központja.

Ez a törvény, vagy inkább ígéret egy nagy próféciának az előképe, mely Shavuot-kor teljesedet be (Pünkösd-kor), Jeruzsálemben:

Íme, eljönnek majd a napok – ezt mondja Yahuwah –, és új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam – így szól Yahuwah. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izráel házával – ezt mondja Yahuwah –, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Elohim-ukká leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a felebarátját és senki a testvérét ekképpen: Ismerjétek meg Yahuwaht! Mert ők mindnyájan ismernek majd engem, kicsinytől a nagyig – ezt mondja Yahuwah –, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Jeremiás 31:32-34

Ez lényegében az oka annak, hogy folyamatosan a teológiák és az intézményes egyházak kőbevésett tanai ellen szólok, akkor is, ha biblikusak, hiszen gyakran nem az újjászületett szívekből szól, hanem a vissza-vallásosodott elmékből. Továbbá ítélet arra a fajta pásztori működésre, mely folyamatos és állandósított. A pásztorolás, ahogy a fizikális értelemben vett apaság, csak addig tarthat egy ember felett, amíg az fel nem növekszik. Az atyák egyetlen dolga, legyenek azok szellemi, vagy vérszerintiek, saját gyerekeik felnőtt korúságra való elkísérés és hozzásegítés, hogy önálló templomai lehessenek Ruach HaKodeshnek, akiket Ő maga belülről vezet és tanít.

A törvény érvényességéről és működéséről kegyelmi időkben és a Messiás uralma alatt többet megtudhatsz, a Törvény Summája c. videómból, illetve az Örökkévaló ünnepek videómba, hiszen az ünnepek is törvények.

Lásd még: A bírák tisztelete, A Tanítványok Cselekedetei

VIDEÓ VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This