Bírákat és felügyelőket állíts minden kapudba, amelyeket az Úr, a te Istened ád néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel.

5Mózes 16:18

Ma Krisztusban a bírák kinevezésének törvénye egyidőben és automatikusan akkor teljesedik be az ember életében, amikor újjászületik és megkapja a Szent Szellemet.

Minden kapudba: azaz az életed minden területén.

Elválaszthatatlan a következő parancsolattól:

És annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyet tudtul adnak néked azon a helyen, amelyet kiválaszt YHWH; és vigyázz, hogy mind aszerint cselekedjél, amint tanítanak téged.

5Mózes 17:10-11

A Szent Szellem a bíránk, Ő vezet bennünket, úgy, hogy a törvényt működteti bennünk, azért, hogy azt ne tudjuk megszegni. Ehhez a mi engedelmességünk szükséges: az eddigi tudásunk és szellemi korunknak megfelelő engedelmesség, sem több, sem kevesebb. Amit eddig megtanultunk Krisztustól, annak tudatosan engedelmeskedjünk. Ami törvény bár már bevan vésve szívünkben, de nem tudatos, azt maga a bíránk fogja aktiválni bennünk. Ez a Megszentelődés folyamatának esszenciája.

Amit még nem tudunk, mert nem tapasztaltuk, vagy szellemi érettségünknek köszönhetően még nem jött el az ideje, hogy felszínre kerüljön, ott a Szent Szellem konkrétabb vezetést ad, utakat nyit és zár le látványosan, akadályokat semmisít meg vagy éppen akadályokat állít fel elénk.

Azon a helyen, amelyet kiválaszt YHWH: Krisztusban a saját szívünk, mint templomunk központja.

Lásd még: A bírák tisztelete

RichardSipos/Z.Shlomo/2022/09/04

Pin It on Pinterest

Share This