A váltságdíj

Ha fölveszed Izráel fiainak fejszámát megszámlálásuk alkalmával, akkor adja meg mindenki lelkének váltságát az Yahuwahnak, … Minden egyes, aki átmegy a számláláson, adjon fél sékelt a szent sékel szerint, … Mindenki, aki átmegy a számláláson, húsz évestől fölfelé, adja meg Yahuwah adományát. A gazdag ne adjon többet és a szegény ne adjon kevesebbet fél sékelnél, hogy leróják Yahuwah adományát engesztelésül lelketekért. Te pedig vedd át a találkozás sátorának szolgálatára, hogy emlékezésül legyen Yahuwah előtt Izráel fiainak, engesztelésre a ti lelketekért. 2Mózes 30:11-16

A pusztai sátor alappillérei ezüstön alapszanak. A Messiás Teste a megváltás alapkövén nyugszik, így minden szolgálat mely benne folyik a Főpap által azok számára szól, akik megfizették váltságdíjukat.
A néphez tartozó húsz évesnél idősebb férfiak mind kötelesek voltak ezt az összeget alaptőkeként letenni Yahuwah oltárára, a Pusztai Szentély megépítéséhez. Mindenki számára elérhető összeg volt, a gazdag nem adhatott többet és a szegény nem adhatott kevesebbet. Mindenkinek volt legalább ennyi ezüstje, azaz, saját magunk, mindenki számára ingyen adomány felülről, amit szükséges Yahuwah oltárára visszahelyezni, hogy rendeltetésszerűen működjön.

Ez a szimbolikus cselekedet nem más, mint az életátadásnak előképe. Mikor valakiben megfogan a gondolat és az elhatározás, hogy Yahuwah-nak visszaadja saját magát, hogy többé ne saját, hanem Yahuwah kezében legyen sorsa és élete. Saját magunkat ajánljuk fel, odatesszük tudatosan oltárára és elfogadjuk Yahushua HaMashiah uralmát, hogy új élet induljon meg bennünk.

Olajjal való felkenetés

Ismét szóla Yahuwah Mózesnek mondván: Te pedig végy drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat fél ennyit, kétszáz ötvenért, és illatos kalmust is kétszáz ötvenért. Kásiát pedig ötszázért, a szent siklus szerint, és egy hin faolajt. És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint. Legyen az szent kenő olaj. És kend meg azzal a gyülekezet sátorát és a bizonyság ládáját. Az asztalt is és annak minden edényét, a gyertyatartót és annak edényeit, és a füstölő oltárt. Az egészen égőáldozatnak oltárát is, és annak minden edényit, a mosdómedencét és annak lábát. Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek: Valami illeti azokat, szent legyen. Kend fel Áront is és az ő fiait is; így szenteld fel őket papjaimmá. Az Izráel fiainak pedig így szólj: Szent kenetnek olaja legyen ez nékem, a ti nemzetségeiteknél is. Ember testét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint ne csináljatok: szent az; szent legyen előttetek is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közül. 2Mózes 30:22-33

A szolgálatok, szolgálati ajándékok, illetve bármilyen tevékenység, mely a Messiás Testében folyik, kizárólag Ruach HaKodesh-el, Elohim akarata szerinti felkenetés alapján történhet. A Főpap Yahushua az egyetlen, akinek jogában áll és személyesen Ő kenhet csak fel bárkit és bármit saját szolgálata érdekében az Ő Teste az Egyház növekedésére és megerősítésére. Bárki a Szent Szellemet önös érdeke, saját emberi szolgálata, cége, kis-, vagy közép-egyháza hasznára igyekszik használni, súlyos hibát követ el.

Aki pedig ilyenben van, ilyet lát, az törölje ki útjából az e-fajta kezdeményezéseket/társaságokat. Kérje Ruach HaKodesh egyedüli vezetését és látását, hogy ezeket felismerje majd takarítsa el őket, ne legyen közössége velük.

Ne a bűnös egyénekkel tegye ezt, hanem a bűnnel.

És ha esetleg valakit Yahushua megbíz azzal, hogy figyelmeztesse őket többek között erre a szabályra, akkor menjen vissza és végezze el helyreállító, apostoli küldetését nagy türelemmel és szeretettel. Általában nem tart sokáig az e-fajta küldetés, a küldöttet legtöbbször hamar kidobják, ahogy az gyakran le van írva és olvassuk a „Nagy Könyvben”. Magunk részéről arra vigyázzunk és kérjük Elohimot, hogy ne a bánat és a keserűség növekedjen, mely farizeussághoz és szeretetlenséghez vezet, hanem az állhatatosság és a gyermeki szív.

Jó illatú áldozat

Monda ismét Yahuwah Mózesnek: Végy fűszereket, csepegő gyantát, onyxot, galbánt, e fűszereket és tiszta temjént, egyenlő mértékkel. És csinálj belőlök füstölő szert, a fűszercsináló elegyítése szerint; tiszta és szent legyen az. És abból törj apróra, és tégy belőle a bizonyság ládája elé a gyülekezet sátorában, ahol megjelenek néked. Szentségek szentsége legyen ez előttetek. És a füstölő szer, amelyet készítesz Yahuwah-nak szentelt legyen előtted; annak mértéke szerint magatoknak ne csináljatok. Mindaz, aki hasonló füstölőt csinál ehhez, hogy azt illatoztassa, irtassék ki az ő népe közül. 2Mózes 30:34-38

Mi üzen ez a törvény számunkra és miben vonatkozik ez ránk a Kegyelem idején?

Az előzőekhez hasonlóan: a jó illatú áldozat – imáink és dicsőítéseink – nem szolgálhatják saját érdekeinket, nem saját szédítésünkre, dicsőségünkre, emberek, a gyülekezetbe való toborzására, hang és zenei tudásunk fitogtatására valók.

A dicsőítés gyakran túl hangsúlyozott, túl hosszan tartó, a zenekar tagjai, túlságosan előtérben vannak és arcukról inkább a lennon-i szellemiség sugárzik, semmint Krisztusé.

Az ember szinte jobban teszi, ha inkább visszakapcsolja a sláger rádiót. Ha már a szellemiség ugyanaz, ott legalább néhány fokkal magasabb a színvonal és nem a Messiás neve mögé bújva tapodják meg azt.

A következmény, miszerint: irtassék ki, már és még nem fizikai síkon történik, mivel már a Kegyelem idejét éljük, ami még tart. Hanem szellemi értelemben ma számunkra. Többek között épp abból áll, hogy sokan, inkább valóban visszakapcsolják rádióikat, mások pedig egyszerűen továbblépnek és nem növelik az adott gyülekezet sorait. Maguktól elhatárolódnak, azaz meghalnak a kapcsolódások. A szolgálat pedig szellemben kiüresedik tartalmától és megindul a lassú kihalás folyamata, mely annak jele, hogy a Szent Szellem hátralép, mert az emberek visszavették Yahushua Főpaptól a közösségek és a benne levő egyének működtetését.

Ruach HaKodesh ilyenkor csendbe kivonul és az ezekből az engedetlenségekből való megtérésekre vár, hogy végre visszakapja a hatalmat és vezetést az emberek kezéből.

Lásd még: A Tanítványok Cselekedetei

Pin It on Pinterest

Share This