Az előző részben láthattuk, hogy az Út-on való haladásunkat az ellenség meg tudja nehezíteni azáltal, hogy hamis eszközökkel beelőzi az Örökkévalótól származó, a haladáshoz adott valódi történéseket/áldásokat.

A cél felé való futásunkat egy további fogással is tudja gátolni, hátráltatni, illetve sok esetben meghiúsítani, ez pedig nem más, mint

a SZÉSŐSÉGEK felé való eltolás, a Közép Útról való félrelökés jobb, vagy bal irányba.

Továbbra is a Reformáció folyamatán és annak fejlődésén keresztül tudjuk szemlélni ennek a pusztító munkának a következményeit.

Dualizmus és hidegháborús állapot kialakítása

A sátán egyik legkiválóbb eszköze az emberek megtévesztéséhez a dualizmus. Minden egyes lépésnél felkínál két tábort, a hiányosat, és az eltúlzottat. Egy ismert és érdekes szemléletése ennek a folyamatnak, amit Madách Imre bemutatott a Homousion és a Homoiusion dualizmusán keresztül az Ember Tragédiája c.-ű művében.

Rómától kezdve több világi nagy hatalom is ennek az “oszd meg és uralkodj” elven tartotta fenn a birodalmát.

Amikor eljön az ideje egy Igazság helyreállításának, ami egyes hívők szívében megfogan és ezt Sátán nem tudja megakadályozni, akkor a beelőzés helyett gyakran azt a taktikát választja, hogy enged. Egy kis időre leáll, engedi, hogy megtörténjen, aminek meg kell. Engedi az egyházakból való kiszakadást, engedi a megújulni vágyó emberek összeszervezkedését és elindulását az Egyház további megtisztításának útján.

Majd amikor mindez megtörténik, megalakulnak az új irányzatok, amikor az emberek még lendületben vannak az “arany középút” felé, akkor hirtelen odalép hátulról és szellemi értelemben jól hátbavágyja őket, hogy átbillenjenek a ló másik oldalára.

Mert, amikor szakadás történik, ott vádaskodás, kirekesztés, vita, átkozódás, kárhoztatás és akár fizikai üldöztetés is megindul. A megújulni vágyókat minden esetben eretneknek titulálják, “Isten” ellen lázadóknak, ami igen csak megviseli azokat, akik legtöbb esetben épp, hogy Krisztus Szellemének engedelmeskedve, csupán tovább szeretnének haladni a megszentelődés útján.

Pontosan ezeket a sérüléseket használja ki az ellenség, hogy Krisztus kizárólagos uralma és vezetése helyett, ismét felépítse az emberi uralmat, így kevert szellemiséget létrehozva.

A sérülésből gyűlölet lesz. A gyűlöletből harc, majd a harcból egy folyamatos bizonygatási kényszer, mely ahhoz vezet, hogy a helyreállt dolgokat emberileg kezelik és elkezdenek túl nagy hangysúlt fektetni rájuk.

A reformokból dogmákat, a dogmákból pedig üdvkérdést csinálnak.

Ilyenkor kialakulnak a túlkapások, a nem biblikus módon használt dolgok. Ez az állapot visszahat azokra a közösségekre, ahonnan a megújúlt hívők kijöttek mintegy visszaigazolásként hatnak rájuk, hogy mégis nekik volt igazuk. Így lefagyott, leragadt állapotukban még jobban megrögzülnek. Majd ez a fokozódó beteg állapot ismét visszahat a másik félre, aki még szélsőségesebben kezdi hirdetni reformjait.

Így látjuk mélyülni a gátakat keresztény csoportok között. A külsős embernek pedig, aki megtérni kíván és látja mindezt gyakran nem marad más lehetősége mint beállni az egyik, vagy a másik szélsőséghez és részt venni a harcokban, vagy belátni, hogy valami nagyon nincs rendjén és visszamenni/maradni a világba. Így veszik el a kedvét sokaktól, hogy megtérjenek.

Néhány példa a dualista szélsőségekből :

Mindenféle kommentár és további magyarázat nélkül, lássunk néhányat ezekből a szélsőségekből. A lista nem teljes, és a jobb szemléltetés végett nem kizárólag keresztény irányzatokat és táborokat tartalmaz. Sokak számára ismertek ezek az egymással szemben álló csoportok, akik lényegében egymásban táplálják és gerjesztik mindazt ami emberi és/vagy démoni.

Talán segít sokaknak meghatározni hol is állnak az egyetlen keskeny arany középúthoz képest – ami Yeshua HaMashiah – és hol érdemes megállni, esetleg visszavenni, továbblépni – mindig szem előtt tartva, hogy a jót is hamissá teszi az ellenség.

Mivel az ember Szellemi állapota túl komplex, ahhoz, hogy két dimenzióban gondolkozzunk, figyeljünk arra, hogy akár több kategóriában is érintettek lehetünk, így a Szent Szellem kiegyensúlyozott állapotától több szálon is elkallódhatunk.

  1. Túlfűtött karizmatikusság / Anti-karizmatikusság
  2. Siker Evangélisták / Önmarcangoló aszkéták
  3. Nyelveken szólók / Prófétálók
  4. Anti-Szemiták / Zsidó rajongók
  5. Jobb oldali / Bal oldali
  6. Republikánus / Demokrata
  7. Törvényeskedő / Törvénytagadó
  8. Szigorú “Istent” félő / Mindent elnéző “Istent” hírdető
  9. Úrvacsorából varázslást űzők / Úrvacsorát üres szimbolumnak tekintők
  10. Szombatisták / Vasárnaposok

Le kell szögezni, hogy az ördög a féligazságokban bújik meg.

Legtöbbször mindkét tábor valamilyen ellentétesnek tűnő alapigazsággal támadja a másik felet.

Erre kiváló eszköz példáúl Pál-nak látszólag ellentmondó és nehezen értelmezhető kijelentései, amit az ellenség mesteri módon használ Kirsztus Testének megosztásához.

A megoldás nem az egyik tábor érveinek teljes lenullázása a másik javára, hanem mindkét félnek fel kell ismernie, hogy valahol valami nála sem stimmel és ezt alázattal elfogadni, hogy YHWH előtt, Krisztusban rendezze. Így indulhat el visszaközeledés egymáshoz, nem a különbségek elfogadásával, hanem az emberi feleslegektől megszabadulva, Krisztus Szelleme teljes vezetése alatt, a különbségektől megszabadulva.

Mert még az ökuméné is egy olyan beelőző hamisítvány, mely mindent összetákol a valódi egység helyett, ahol minden salaktól megtisztulva, kevertség helyett, Egy Szent Szellemben találunk rá egymásra.

Ma szimbolikusan November 11-én posztolom ezt az írást. Legyen meg Krisztus Testében is a Fegyverszünet Napja. Álljunk a jó oldalon, a Győztes Király mellett, nehogy egy újabb Trianon következzen be szellemi síkon.

A következő írás egyfajta összekötője lesz az első kettőnek. : Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

RichardSipos/2022/11/11

Pin It on Pinterest

Share This