Az előző két írásban vettük Sátán két főbb eszközét Elohim tervének meggátolásában. A beelőzés és szélsőségek irányába való tolás ugyanazt a célt szolgálja, mely az idő húzása. A legtöbb választottat, ha már nem tudja letéríteni az útról, vakvágányokra, zsákutcákba próbálja bevinni, hogy addig is lopja az időnket, energiánkat és meddőséget okozzon. Ezek mind hátráltatnak bennünket elhívásunk és saját szellemi növekedésünk beteljesedésében.

Az előző két témánk a BEELŐZÉS és a FÉLRETOLÁS mind a VISSZAHÚZÁS-unkat szolgálják lényegében.

Káin nemzetsége Séth számára, ahogy Ishmael Izsáknak és Ezsau Jákób életében, mind olyan elképesztő visszahúzó erő, mely Elohim Tervének a meghátráltatására szolgálnak.

Amikor hívő embereket azzal téveszt meg, hogy SZÉSŐSÉGEKBE taszítsa és bizonyos igazságokból emberi dogmák szülessenek, farizeusivá degradálva törvények helyreállását a Szent Szellem munkája helyett, akkor is fékezés, akár teljes leállást ér el a Messiás Testének a haladásában.

Ezek a folyamatos leállások késztetnek sokakat arra, hogy kitörjenek és tovább fussanak, továbbvigyék a fáklyát a Keskeny Úton.

Belénk kapaszkodás

Vannak azonban további esetek, amikor nem beelőzés, vagy félretolás által, hanem csak úgy észrevétlenül egyfajta hátulról való belénk kapaszkodás által, lefékezik szolgálatunk haladását.

Emberek a ruhánkba / elhívásunkba kapaszkodva húznak gyakran vissza bennünket a haladásban

Amikor előremenni nem akaró emberek folyamatosan kiontják lelküket és nem figyelnek, nem várnak viszonzásul semmilyen megoldást élethelyzetükre, hanem csak arra vágynak, hogy valaki meghallgassa őket szüntelen és egyetértsen velük. Ilyenkor a legbölcsebb dolog, ha figyelmeztetéseink ellenére bűneiket nem elhagyni kívánják, hanem visszaigazolást lelki vágyaikra, hogy forduljanak inkább pszichológushoz, mert ez a fajta szolgálat és lelkigondozás nem a mi műfajunk.

Ruhánkba kapaszkodás egyik legfőbb példája már Ábrámnál elkezdődött, amikor kihívását követően azonnal megjelenik Lót unokaöccse, aki valami oknál fogva csatlakozik hozzá és vele megy, holott semmi ilyen előzetes utasítást, vagy engedélyt nem olvasunk Yahuwah szájából. Erről bővebben: Az Igaz Lót c. bejegyzésemben.

Lót igen nagy veszélybe sodorta Ábrámot és embereit, vagyonát/örökségét, idejét rabolta. És mielőtt elváltak volna, még viszálykodást is keltett az embereivel.

Az előbb említett eset minimum az időnket rabolja, de akár energiánkat is, sőt még lelkiismeretfurdalás is okozhat, ha szellemben nem vagyunk érettek, mivel még magunkra vesszük a másik előre haladni nem akarását azáltal, hogy nem tudunk mit tanácsolni nekik és egyesével elemezgetjük hiábavaló életproblémáikat a-helyett, hogy az azokból való megtérést és megbánást hirdetnénk nekik.

Gyakran tapasztalni, utcai szolgálataink során is, egyes testvérek leragadnak egyes embereknél. Valahogy nem érzik azt a határt, amikor a felebarátunk iránt tanúsított türelem és szeretet ideje lejárt és egy másik szabály lép érvénybe: a tovább haladás és a por leverése lábunkról.

Sok esetben a Messiási Szeretet mellett ott lappang a hamis humanizmus, főként nőknél figyelhető ez meg, amikor az utcán olyan emberek húzzák az időt, akik szemmel láthatóan nem a Messiásra kíváncsiak, esetleg borravalót remélnek tőlünk. Ha közben szétnézünk, talán több olyan személy halad el mellettünk, akik a békesség emberei, azok, akiknek a szíve sokkal inkább elő van készítve az Evangélium befogadására.

Hasonlóan, mint Ábrahám esetében, jó akaratból kitartunk rokonok, járókelők, idegenek, hajléktalanok mellett és nem vesszük észre, hogy esetleg egy másik rokon, idegen, járókelő vagy hajléktalan felé kellene elindulnunk végre.

Erőltetett, idejében meg nem szakított álszolgálatok ezek.

A mentős sem engedi az ablakban álló öngyilkosságra elszánt embert, hogy ruhájába kapaszkodjon, sőt ő maga sem ragadja meg az illető ruháját, nehogy magával rántsa zuhanásába.

Szellemi gyermekkorban való tartás

További igen alattomos fék az emberek előrehaladásában, amikor tudatosan megmaradnak szellemi atyjuk fennhatósága alatt. Amikor ugyanannak az embernek a szavain él éveken, évtizedeken keresztül és sosem válik ő maga szolgálóvá, mások atyjává. Hétről hétre, taníttatnak, de a teljességre sosem jutnak el. Ilyen a máig tapasztalható egyházak katolikus mintára felépült gyülekezetek, ahol ugyanaz a maréknyi ember tanít éveken át, több száz, akár több ezer embert. Kis vatikánok, kis pápáikkal és kis ministránsaikkal.

Ezt a témát több írásomban, bővebben és a megoldás lehetőségének említésével tárgyalom: pd. A Tanítványok Cselekedetei

További FÉKEK

A különböző szellemi fékek listáját majdnem a végtelenségig lehetne folytatni. A jelen írásban azokat a problémákat szerettem volna figyelmeztetésképpen elétek hozni, melyek a szolgálatban álló, újjászületett emberek életében a leggyakoribb visszahúzó erőkként jelentek meg szemünk előtt, vagy akár saját életünkben az utóbbi évek során.

Kommentbe biztatok minden olvasót, hogy írja be, mi az a fék, melyet tapasztalt, ami az előrehaladásban, a megszentelődés folyamatában számára visszahúzó tényező volt.

Lásd még: Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS, Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This