(jad va)Shemoth

A történelem első holocaust kísérletéről olvasunk a heti szakaszban. Semóth, Mózes második könyvének neve nem kivonulást jelent, nem Exodus-t, hanem Nevek a jelentése, mivel az ősatyák Egyiptomba való bevonulása óta megszületett leszármazottak névsorával kezdődik a könyv.

József halála után egy olyan fáraó kerül Egyiptom trónjára, aki nem ismerte sem Józsefet, sem Yahuwah-t.

Egy olyan Fáraó, aki nem foglalkozott Izrael nemzetség táblázatával így nem tudhatta mi a múltja Izrael népének, kinek a sarja, kinek a népe.

Modern történetünk során Ferenc József volt egy olyan fáraó, aki József korabeli uralkodóhoz hasonlóan fel tudta ismerni a zsidóságban rejlő értéket és saját hasznára tudta úgy alkalmazni, hogy minden jogot, szabadságot és tiszteletet megadott az általa is kiválasztott népnek. Józsefhez hasonlóan modern kori elődjeink olyan hatalmat és szabadságot kaptak, amivel az akkori birodalom javát szolgálták. Hasonló volt a helyzet a Babiloni fogság idején is, mikor a zsidóság nem más volt, mint a társadalom legelőkelőbb rétege. Mindig akad, aki felismeri bennünk a megbízhatóságot, a leleményességet és a jó munkaerőt.

Majd támadt egy olyan fáraó, aki bár szintén egyiptomi, vagy osztrák, vagy bármi más, mégis megfeledkezik Józsefről.

Nem hajlandó tudomásul venni, hogy volt egy József, aki nélkül saját népe és birodalma alig, ha létezne még. Addig kell a zsidó amíg különleges képességeit ki lehet használni, mert amihez hozzányúl, azon áldás van, az gyümölcsöző lesz. De amint megérik a gyümölcs, a kertészt bevádolják és rágalmazni kezdik. A fáraót saját féltékenysége ijesztette meg, hisz elszaporodott a nép és ő ezt fenyegetésnek vette. Nem tudta elviselni, hogy létezik egy idegen test az országban, amely jobban teljesít, mint ők.

Végül a kiirtásuk mellett dönt. Először a bábákkal próbálkozik, majd katonáit küldi megölni minden zsidó újszülött gyermeket. A lányok maradhatnak, de a fiúk, ellenséges katonák lehetnek és félni kell tőlük, gondolja. Olyan hamis félelmek és vádak születnek meg, aminek, nem hogy alapja nincs, hanem az igazság sokszor épp a fordítottja.

Hazaárulással vádolja fáraó Izrael népét, holott épp József mentette meg féltett hazáját.

József olyan hűséget tanúsított Egyiptom, annak uralkodója és népe iránt, amilyet egyetlen egyiptomi hazafi sem. Ráadásképpen még meg is szerezte Fáraónak, azaz a koronának az egész országot. Megerősítette az uralkodó hatalmát és így az országét, megmentette az egész népet a pusztulástól, majd leszármazottjai és testvéreinek leszármazottjai robotoló kemény munkájuknak köszönhetően tovább épül és erősödik a birodalom. Sőt még földeket is művelnek.

Két érzelem feszíti fáraót. Meg akart szabadulni a zsidóktól, mégis kellett az ő szakértelmük és munkájuk. Talán ő is szerette volna őket asszimilálni, mint az előbb említett Habsburg császár, de az asszimiláció épp azt az értéket ölte volna meg bennük az identitásukkal együtt, amiért szükségük volt rájuk. Hasonló volt a helyzet Luthernél, Hitlernél és máshol is. Így jelenti ki Fáraó Mózesnek, hogy nem ismerem a te istenedet. Zsidóságod nem kell, Yahuwah nem kell csak, amit ki lehet hozni belőled.

Hívő emberekként gyakran tapasztalunk hasonló helyzeteket.

Amikor szövetségben vagyunk Yahuwah-val, olyan értékeket kapunk, olyan mértékben jönnek felszínre talentumaink, hogy a világ megérzi, meglátja és vonzó lesz számára.

Nagyra becsülik az embert, hisz tudják, hogy hitünk nem enged törvénytelenséget és becstelenséget. Tudják, hogy bennünk meg lehet bízni és látják, hogy Yahuwah megáldja kezünk munkáját még ráadásban. Tisztelnek és kellünk nekik, egyben pedig rángatja őket belülről a féltékenység, hisz érzik, hogy ők nem tartoznak Yahuwah népéhez, mert az engedelmességet visszautasítják.

Két lábon járó ítéletek vagyunk számukra és Yahuwah erre a feladatra is hívott el valamennyiünket.

Amire szükségük van az a bennünk levő érték és áldás, ők maguk pedig nem vállalják ezt az utat, amely őket is hasonló értékekkel ruházna fel, hisz túl sok lemondással járna. Így csupán egy lehetőségük marad, hogy lelkiismeretük lenyugodjon és megszűnjünk Yahuwah jelei lenni az oldalukban: vissza asszimilálni minket az ő világukba, azaz Yahuwah, megölni minket szellemben. Jó esetben ez nem sikerül és végül jön, akármilyen formában szabadítása, melyet akár csapások is megelőzhetnek.

Pin It on Pinterest

Share This