Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.

5Mózes 19:21

A kedvenc és hírhedt vádpont, melyet felhasználnak a zsidóság ellen, illetve az ószövetség „kegyetlen Istene” ellen.

Igaz, maga Jézus is látszólag más értelmezést ad nekünk a hegyi beszédben, mégis egyezik az eredetivel:

Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.

Máté 5:38-39

Amint többször leírtuk, Jeshua átvette az emberektől az ítélkezés és az ítélet végrehajtásának jogát. Bevezette a Kegyelmi időszakot, mely máig tart. Mostantól az ember ne e-szerint cselekedjen, hanem kínálja fel, mint Jézus tanítványa, még az ellenségének is azt a Kegyelmet, melyben ő is részesül. Szeresse ellenségét, és védelmet ellene kizárólag Krisztustól kérjen.

És amikor, mi emberek, Krisztus kezébe tesszük sorsunkat, akkor kezdődik újból ennek a törvények az eredeti értelmezesé és végrehajtása mi szerint YHWH megsemmisíti az ellenségünket, ahogy többször is olvassuk a Zsoltárok könyvébe. Hiszen, amkor valakinek a kegyelmi ideje lejár, illetve, ha valaki veszélybe sodorja övéit, Jézus megszabadít tőlük, azaz lesújt az ellenségre és bosszút áll értünk.

Mindez véglegesen is érvényesül, amikor ítélni jön vissza élőket és holtakat.

Igen, minden szemért, szemet, minden lélekért, lelket, minden lábért és minden másért követelni fogja a bűnösöktől az elégtételt és a károsultakat többszörösen kárpótolja majd. 

Ennek a törvények az eredeti beteljesedésért és végleges végrehajtásáért kiáltanak a Jelenések könyvében a véres ruhában öltözött mártírok, akik az Ő nevéért szenvedték el testük halálát.

Tehát érvényes, de ismét Krisztus kezében van az ítélet és Tőle kérhetjük ennek érvényre jutását.

Nekünk addig az a dolgunk, hogy az Ő nevéért elszenvedjük az üldöztetést, mindenféle emberi erőlködés és védelmezéstől mentesen. Megütnek egyik arcodon, mutasd meg neki, hogy te képes vagy akár meghalni érte, nemhogy elszenvedni káromlást, hamis vádat vagy fizikai atrocitást.

Nem ütsz vissza, nem szólsz vissza mert Krisztusért ütnek és káromolnak.

Ha visszaütsz, vissza káromkodsz, akkor Krisztust taposod meg a szemük előtt. 

Ha bármilyen támadás ér bennünket Krisztusért, Krisztust kell, hogy meglássák bennünk. Ez úgy lehetséges, hogy elszenvedjük azt, amit ő is a főpapi tanács előtt, majd a kereszten elszenvedett, mint a bárány, melyet mészárszékre visznek.

Ellenségeink pedig választhatnak: engedik, hogy Krisztus még a kegyelem ideje alatt végrehajtsa e-parancsolatból fakadó ítéletet az ó-emberük kivégzésével, hogy bűnbocsánatot és Örök Életet nyerjenek, vagy kitartanak a lázadásban, amíg Krisztus vissza nem jön, hogy végül az ítélet fizikai szinten is utoléje őket, elhozva a második halált, ami végleges lesz?

Lásd még: Bizonyíték nélküli vád, A halálbüntetés (az élet kezdete)

RichardSipos/Z.Shlomo/2022/09/04

Pin It on Pinterest

Share This