Mikor te bemégy arra a földre, amelyet Yahuwah, a te Elohimod ad néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.  Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző. 5Mózes 18:9-11

Alapjából mi az a jelenség, ami ma egy hívő családban beférkőzik és észrevétlenül átviszi saját gyerekeiket a tűzön, és odavonzza őket a jövendőmondó, igéző, jelmagyarázó, varázsló és más okkult praktikákhoz?

Egyszóban, az engedékenységünk: „Szegény gyereknek elég nehéz hívőként a világ gyerekei között élni.” Legyen neki is okostelefonja, internetezzen, játsszon butító és erőszakos játékokat, nézzen mindenféle anima és egyéb okkult, gyakran még keresztényinek mondott ostoba filmeket is. 

Jöttek már ki saját gyerekeim keresztény gyülekezetek gyermek megőrző szobáiból istentisztelet alatt, mondván, hogy nem akarnak ottmaradni, mert mindenki telefonjával játszik és ez őket nem érdekli. Egy kis szigor és kitartás azt eredményezi, hogy a gyerekeknek nem lesz igényük semmilyen világi abberációra és igénytelenségre. Feltéve, ha az ember Szellemben van és nem a törvény száraz és betűszerinti követése mozgatja. Kicsit érdemes bemutatni nekik, hogy miről „maradnak le”. De fel kell nekik kínálni helyette a sokkal tartalmasabb és értelmesebb alternatívákat. TV helyett elég egy számítógép, melyről az ember meg tudja válogatni, hogy mit nézet velük.

Az eredménye ennek, hogy ezek a gyerekek, bár ismerik Yahushuat, de mivel szüleik ugyanazokat a cselekedeteket megengedik nekik mint a világiak, még sokkal súlyosabb lelkiállapotba kerülnek, mint amazok. A világi gyerekeknek nincsen ellenpéldája arra, amit tesznek, ezért természetesnek tűnik számukra. A keresztény gyerek viszont érzi, hogy valami ellentmondás van és sokkal nagyobb lelkiismeretfurdalásban és tudathasadásban szenved. Így sajnos megjelennek a különféle démonikus megszállás látványos megnyilvánulásai, a depresszió, az önbántalmazás és egyéb lelki betegségek. 

A gyerekeket emésztő tűzön engedik át engedékenységből saját hívő szüleik és meg is emészti őket.

Az iskola is ilyen mélyen fertőző közeg, ahol csak nagyon pontos és szellemi vezetés és betakarás feltételével tud egy gyerek tiszta maradni attól, ami ott folyik. Jó lenne több élő hitű megújult keresztényiskola, vagy magántanulói lehetőség, pontos tantervekkel. Eddig ez farizeuságnak tűnhetett, de nézzünk körül a rohamosan leépülő, egyre erőszakosabb és szexuálisan aberrált világra az erőltetett homokos propagandájával együtt, az idő eljött, amikor ez szükségszerűvé vált.

Ez is úgy tudna megoldódni, ha hívő közösségeink szerkezete és működése tökéletesen megegyezne az Apostolok cselekedeteiben leírtakkal. Mivel mindenünk közös lenne, közel is lennénk egymáshoz, gyerekeink oktatása közösségen belül megoldahtó lenne.

Lásd még: A vérfogyasztás tilalma

Pin It on Pinterest

Share This